De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie bekwaamheidsexamen Leon Kerfs Staf Jongen 2 23 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie bekwaamheidsexamen Leon Kerfs Staf Jongen 2 23 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1

2 Infosessie bekwaamheidsexamen Leon Kerfs Staf Jongen 2 23 november 2013

3 Agenda I. Algemeen II. Toegang en inschrijving III. Schriftelijk examen IV. Mondeling examen V. Geslaagd of niet VI. Vragen 3

4 I. Algemeen 4

5 5 a.De brede praktische kennis te testen b.De maturiteit te testen c.De kritische geest te testen Q. Het bekwaamheidsexamen heeft als objectief: I. Algemeen

6 6 a.De brede praktische kennis te testen b.De maturiteit te testen c.De kritische geest te testen A. Het bekwaamheidsexamen heeft als objectief: I. Algemeen

7 7 a. omvat één ondeelbaar examen met twee onderdelen b.omvat twee afzonderlijke examens Q. Het bekwaamheidsexamen … I. Algemeen

8 8 a. omvat één ondeelbaar examen met twee onderdelen b.omvat twee afzonderlijke examens A. Het bekwaamheidsexamen … I. Algemeen

9 II. Toegang en inschrijving 9

10 10 a.Minimum 1000 uren stage / jaar b.Permanente vorming (min. 20 uren) c.Beoordeling stage door stagemeester d.Tuchtdossier e.Resultaten tussentijdse proeven Q. Welke zijn de criteria om toegang te krijgen tot het bekwaamheidsexamen? II. Toegang en inschrijving

11 11 a.Minimum 1000 uren stage / jaar b.Permanente vorming (min. 20 uren) c.Beoordeling stage door stagemeester d.Tuchtdossier e.Resultaten tussentijdse proeven A. Welke zijn de criteria om toegang te krijgen tot het bekwaamheidsexamen? II. Toegang en inschrijving

12 12 Belang van het stagedagboek bij de deliberatie II. Toegang en inschrijving

13 13 a.Onbeperkt aantal b.Maximum 5 keren c.Maximum 5 keren gedurende een periode van 5 jaren Q. Hoe vaak mag ik deelnemen aan het bekwaamheidsexamen? II. Toegang en inschrijving

14 14 a.Onbeperkt aantal b.Maximum 5 keren c.Maximum 5 keren gedurende een periode van 5 jaren A. Hoe vaak mag ik deelnemen aan het bekwaamheidsexamen? II. Toegang en inschrijving

15 15 a. Ik zal een brief ontvangen van het IAB met het verzoek mij in te schrijven b.Ik zal geen brief ontvangen van het IAB en dien mij spontaan in te schrijven Q. Hoe verloopt de inschrijvingsprocedure? II. Toegang en inschrijving

16 16 a. Ik zal een brief ontvangen van het IAB met het verzoek mij in te schrijven b.Ik zal geen brief ontvangen van het IAB en dien mij spontaan in te schrijven A. Hoe dien ik mij in te schrijven? II. Toegang en inschrijving

17 III. Schriftelijk gedeelte 17

18 18 III. Schriftelijk gedeelte Wetgeving inzake de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening Analyse en kritische beoordeling van de jaarrekening Interne controle en accountantsonderzoek Vennootschapsrecht Bijzondere mandaten Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW Beginselen van registratie- en successierechten Beginselen van Europees en internationaal fiscaal Fiscale procedure Deontologie Accountant

19 19 III. Schriftelijk gedeelte Belastingconsulent Wetgeving inzake de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening Vennootschapsrecht Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW Beginselen van registratie- en successierechten Beginselen van Europees en internationaal fiscaal Fiscale procedure Deontologie

20 Q. Bij het studeren van al deze vakgebieden focus ik vooral op … a.actualiteit b.eigen specialisatie c.brede basiskennis c.praktische kennis 20 III. Schriftelijk gedeelte

21 A. Bij het studeren van al deze vakgebieden focus ik vooral op … a.actualiteit b.eigen specialisatie c.brede basiskennis c.praktische kennis 21 III. Schriftelijk gedeelte

22 Studiemateriaal 22 III. Schriftelijk gedeelte Vragen van vorige sessies Handboeken Codex van de Accountant en Belastingconsulent

23 Q. Welke documentatie mag ik raadplegen tijdens het examen? a.Niets b.Syllabi van IAB seminaries c.Wetboeken d.Handboeken 23 III. Schriftelijk gedeelte

24 A. Welke documentatie mag ik raadplegen tijdens het examen? a.Niets b.Syllabi van IAB seminaries c.Wetboeken d.Handboeken 24 III. Schriftelijk gedeelte

25 Q. Moet ik een minimum score behalen om aan het mondeling examen te mogen deelnemen? a.Ja b.Nee 25 IV. Schriftelijk gedeelte

26 A. Moet ik een minimum score behalen om aan het mondeling examen te mogen deelnemen? a.Ja b.Nee 26 IV. Schriftelijk gedeelte

27 Quoteringssysteem 27 III. Schriftelijk gedeelte Indien ≥ 60%, dan vrijstelling Indien tss 50% en 60%, dan geen vrijstelling Indien ˂ 50%, dan geen vrijstelling + deelname aan mondeling kan mits inschrijving binnen de 2 weken

28 Conclusie 28 III. Schriftelijk gedeelte

29 IV. Mondeling gedeelte 29

30 Praktisch 30 IV. Mondeling gedeelte Wanneer? Tussen 15 mei en eind juni Februari - maart Hoe lang? Accountants > + 50 minuten Belastingconsulenten > + 25 minuten

31 Q. Hoe is de examencommissie samengesteld? a.Docenten b.Accountants c.Belastingconsulenten 31 IV. Mondeling gedeelte

32 A. Hoe is de examencommissie samengesteld? a.Docenten b.Accountants c.Belastingconsulenten 32 IV. Mondeling gedeelte

33 Q. Welk rol speelt de jury tijdens het mondeling examen? a.Klant b.Professor c. Stagemeester 33 IV. Mondeling gedeelte

34 A. Welk rol speelt de jury tijdens het mondeling examen? a.Klant b.Professor c. Stagemeester 34 IV. Mondeling gedeelte

35 Q. Hoe kleed ik mij best voor het mondelinge examen? 35 a.b.c. IV. Mondeling gedeelte

36 A. Hoe kleed ik mij best voor het mondelinge examen? 36 a.b.c. IV. Mondeling gedeelte

37 Q. Over welke informatie beschikt de jury? a.Resultaten tussentijdse examens b.Resultaten schriftelijk examen c.Rapport stagedagboek d. Beoordeling vorige sessies mondelinge gedeelte e. Permanente vorming 37 IV. Mondeling gedeelte

38 A. Over welke informatie beschikt de jury? a.Resultaten tussentijdse examens b.Resultaten schriftelijk examen c.Rapport stagedagboek d. Beoordeling vorige sessies mondelinge gedeelte e. Permanente vorming 38 IV. Mondeling gedeelte

39 Q. Welke documentatie mag ik raadplegen tijdens het mondeling examen? a.Niets b.Syllabi van IAB seminaries c.Wetboeken d.Handboeken e.Algemeen Belgische rekeningenstelsel 39 III. Mondeling gedeelte

40 A. Welke documentatie mag ik raadplegen tijdens het mondeling examen? 40 III. Mondeling gedeelte a.Niets b.Syllabi van IAB seminaries c.Wetboeken d.Handboeken e.Algemeen Belgische rekeningenstelsel

41 Verloop 41 IV. Mondeling gedeelte Voor: Examencommissie kijkt dossier stagiair in Tijdens: Professioneel kader / specialisatie / type cliënteel / opleiding Feedback ivm schriftelijk gedeelte Vaktechnische praktijkvragen Beroep / deontologie Na: Deliberatie, briefing en communicatie van uitslag (onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad op advies van de Stagecommissie Stagemeester kan jury voor of na examen spreken

42 Richtlijnen voor de jury 42 IV. Mondeling gedeelte Rekening houden met professionele omgeving van stagiair Elk jurylid moet kans krijgen vragen te stellen Jurylid moet antwoord op vraag kennen Geen al te gedetailleerde vragen, zoniet dient de voorzitter tussen te komen Polsen naar kennis van alle aspecten mbt een bepaald thema

43 Voorbeelden van thema’s (1) 43 IV. Mondeling gedeelte Belangrijke fasen in het bestaan van een onderneming: Oprichting (vennootschapsvormen, financieel plan, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, inbreng, …) Omzetting Reorganisaties (fusies, splitsingen) Vereffening Onderneming in moeilijkheden

44 Voorbeelden van thema’s (2) 44 IV. Mondeling gedeelte Vastgoedtransacties Verkoop Verhuur en leasing Recht van opstal, erfpacht Inbreng in vennootschap Jaarlijkse boekhoudkundige, juridische en fiscale verplichtingen van bedrijven Financiële ratio (voor accountants) Bijzondere mandaten (voor accountants)

45 Voorbeelden van thema’s (3) 45 IV. Mondeling gedeelte Boekhoudkundige, fiscale en juridische aspecten van relaties tussen vennootschappen, hun aandeelhouders en de zaakvoerders en bestuurders Successieproblematiek voor aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders en bestuurders Fiscale procedure Antiwitwaswetgeving Plichtenleer (onafhankelijkheid, relaties met confraters, IAB, …)

46 Beoordelingscriteria die jury hanteert 46 IV. Mondeling gedeelte Aanpak van problemen/vragen Identificatie van knelpunten Analytisch vermogen Duidelijke en gestructureerde mondelinge communicatie Verschillende relevante aspecten/implicaties van gestelde problemen kunnen schetsen Als een antwoord niet gekend is, moet men kunnen uitleggen welke juridische bronnen en relevante reglementering moeten geraadpleegd worden

47 Conclusie 47 IV. Mondeling gedeelte

48 V. Geslaagd of niet? 48

49 Geslaagd 49 V. Geslaagd Beslissing door de Raad van het IAB Vragenlijst: keuze te maken door het nieuwe lid Accountant en/of belastingconsulent (voor de nieuwe leden accountants) Inschrijving op de deellijst van de externe leden of niet Eedaflegging Lidkaart Getuigschrift

50 Niet geslaagd 50 V. Geslaagd Stagedagboek: enkel luik permanente vorming invullen Jaarlijks activiteitenverslag Welkom op IAB seminaries

51 51


Download ppt "Infosessie bekwaamheidsexamen Leon Kerfs Staf Jongen 2 23 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google