De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verwelkoming door de dagvoorzitter Greet Riebbels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verwelkoming door de dagvoorzitter Greet Riebbels."— Transcript van de presentatie:

1

2 Verwelkoming door de dagvoorzitter Greet Riebbels

3 Inleiding Vlaams beleid om dakisolatie te stimuleren bij kansengroepen Joris Vandenbroucke Kabinetschef

4 Case 1: vzw REGent: lessen uit 2 jaar werking & toekomstperspectieven praktijkvoorbeeld Martine De Regge voorzitter vzw REGent Bart Morel vzw REGent

5 Samenlevingsopbouw Bereiken van kansengroepen Geert Marrin Sector Samenlevingsopbouw

6 Het premieaanbod voor dakisolatie in Vlaanderen: zeer uitgebreid maar versnipperd Geert Flipts Communicatieverantwoordelijk VEA projectleider vzw REGent

7 Voorstelling promotiecampagne, Filip Bullens Zaakvoerder COJAK

8 Communicatie bureau COJAK Gevestigd te Gent Jong bureau focus op duurzame klanten Use your nature in good way. www.cojak.be

9 Voorbereidingen Grondige gesprekken en veel info:  Samenlevingsopbouw Gent/Kweek Gent  Provincie Limburg  Welzijnsconsortium  Provincie Vlaams Brabant  Stebo  Eos ...

10 Voorbereidingen zeer veel regionale initiatieven per regio verschillende aanpak! (begeleiding, collectieve aankoop, premies, energiescans,...) samenwerking op regionaal vlak is heel belangrijk om project te doen slagen lokale spelers wachten op een campagne campagne zal enkel slagen als lokale intermediairen betrokken worden doorverwijzen naar de lokale hulpverleners is heel belangrijk

11 Voorbereidingen Aanbevelingen die we kregen rond communicatie:  Keep it simple  Duidelijke feiten en herkenbaarheid voor de doelgroep  Maak het hen makkelijk (aanvraagformulieren)  Zorg dat ze weten waar ze terecht kunnen voor bijstand  Laat mensen aan het woord, toon hen de realiteit  De succesformule: samenwerking & integratie lokale partners  kansarmen hebben het meeste baat bij isolatie dus ook de maatschappelijke winst het grootst  spreek NIET over kansarm, ‘niemand is kansarm’

12 Aanpak Formuleren communicatiedoelstelling: ‘De kansarme groepen het belang van dakisolatie promoten, door enerzijds de intermediairen te stimuleren/helpen in hun rol en anderzijds de kansarme wijgwijs te maken.’ Opzetten communicatiestrategie

13 TODO, formulering Wat moet er gebeuren? sensibiliseren rond dakisolatie bij moeilijk bereikbare groepen Hoe willen we dat bereiken: informeren over het belang van dakisolatie en doorverwijzen naar de juiste tussenpersonen Welke middelen moeten we inzetten? sensibiliseringscampagne

14 Hoe kansarmen mobiliseren? een drieledige tijdsas: 1. AANDACHT TREKKEN (Lange termijncommunicatie) duidelijke en emotionele boodschap om de aandacht te trekken. overtuigen om op zoek te gaan naar informatie 2. SENSIBILISEREN (Middellange termijncommunicatie) informeren over het belang van dakisolatie 3. ACTIE GENEREREN (Korte termijn communicatie) stimuleren om te starten Aanpak:Strategisch communicatiemodel

15 Korte termijn Lange termijn Onbekend Bekend Intentie Actie EMOTIE Imago Bekendheid Opbouwen AANDACHT TREKKEN Interesse Stimuleren Informeren SENSIBILISEREN Actie genereren ACTIE GENEREREN RATIO ADVERTENTIES REGIONALE SPOTS AFFICHES Interesse Strategisch communicatiemodel BROCHURE WEBSITE STARTPAKKET CONTACT MET LOKALE INTERMEDIAIR

16 Aanpak Echte mensen Echte cases => identificatie  3 cases:  familie met kinderen  ouder koppel  Allochtone familie (alleenstaande moeder) Kernwaarden: familie, gezelligheid, samenhorigheid.

17 Aanpak We hebben ze gevonden!  Familie met 2 kinderen in Oostende via EOS  Ouder koppel in Sint Truiden via Stebo  Allochtoon gezin (alleenstaande moeder) in Sint Truiden via Stebo

18 Aanpak GELOOFWAARDIGHEID HERKENBAARHEID DOELGROEP  we tonen in de campagne de voor, tijdens en na situatie DUS: de moeilijkste weg  (niemand is kansarm)

19 Familie Lannoo, Oostende

20 Familie Vandevelde, Sint Truiden

21 Familie Arsenyan, Sint Truiden

22 Concept campagnebeeld Realistisch maar positief beeld van een familie samen in de zetel, tevreden en knus omdat ze terug een warm huis hebben dankzij een geïsoleerd dak. De sofa vormt het hart van een gezellige, warme woning. kernwaarden: familie, gezelligheid, samenhorigheid. drie portretten van families die effectief gekozen hebben om dakisolatie te plaatsen: a.gezin met kinderen, familie Lannoo b.ouder koppel, familie Vandevelde c.een allochtone, alleenstaande moeder, familie Arsenyan

23

24

25

26 Korte termijn Lange termijn Onbekend Bekend Intentie Actie EMOTIE Imago Bekendheid Opbouwen AANDACHT TREKKEN Interesse Stimuleren Informeren SENSIBILISEREN Actie genereren ACTIE GENEREREN RATIO ADVERTENTIES REGIONALE SPOTS AFFICHES Interesse Communicatiekanalen BROCHURE WEBSITE STARTPAKKET CONTACT MET LOKALE INTERMEDIAIR

27 Regionale Advertentiecampagne De Zondag, 17 oktober Maand van de energiebesparing en ook dag van de armoede Op de front van De Zondag een teaser Interview met Minister Freya Van den Bossche omtrent energiebeleid als startschot van de campagne. Het interview inclusief foto's bedraagt 1/1 pagina. Onderaan komt een verwijzing naar de regionale contactadressen (per editie verschillend!)

28 Regionale Advertentiecampagne De Streekrant, 20 oktober 3/4e pagina publiredactioneel met integratie van de visual & Redactionele info:  het startpakket  de contactgegevens van de intermediairen in de regio  verwijzing naar de regionale televisiespot en de reportage van de week nadien In de rubriek Immo:  redactioneel stuk over de premies  de contactgegevens van de intermediairen in de regio

29 Regionale Advertentiecampagne De Streekrant, 27 oktober 3/4e pagina publiredactioneel  over de verbouwingen van de drie campagnefamilies (met foto’ s en opschrift)  de contactgegevens van de intermediairen in de regio  verwijzing naar de regionale televisiespot In de rubriek Mensen:  redactioneel stuk: interview met de intermediairen  de contactgegevens van de intermediairen in de regio

30 Regionale Advertentiecampagne De Streekrant, 31 oktober 1/2e pagina advertentie  campagnebeeld  de contactgegevens van de intermediairen in de regio

31 Regionale TV-spots 3 weken in carrousel, aanvang 16 oktober De spot wordt opgehangen aan de foto’s die worden genomen voor, tijdens en na de dakisolatie (fotoreportage met een beetje humor). De beelden zijn leuke ‘familiekiekjes’ die met losse camera worden gefotografeerd door de fotograaf. We willen het familiegevoel geven de beelden/spot zijn spontane, soms grappige opnames van de bewoners tijdens de verschillende stappen bij het plaatsen van de dakisolatie (van energiefactuur die de pan uitswingt tot het gelukkig in hun sofa zitten.)

32

33 Brochure dakisolatie: voor iedereen! op een eenvoudige manier uitgelegd enkele concrete tips geven rond dakisolatie wat er allemaal bij komt kijken, hoe je er aan begint Communicatiemiddelen

34 inhoud:  belang isolatie  te hoge energiefacturen aan het betalen bent  dakisolatie is het belangrijkste en voordelen ervan  het kost geld maar er zijn heleboel premies op maat voor iedereen (ook voor de kleine portefeuille)  je kan in je buurt terecht voor alle hulp  stappenplan in het kort  enkele andere nuttige energietips  vraag je Startpakket + lijst van regionale intermediairen waar je terechtkan voor hulp

35

36

37 Startpakket  incentive voor de kansengroepen om de stap te nemen  het gemakkelijk maken (alle aanvraagformulieren bij elkaar)  leidraad bij het eerste contact met de lokale intemediairen  invullen premieformulieren Communicatiemiddelen

38 inhoud:  kort leuk briefje om gerust te stellen  budget  nuttige brochures (VEA + eigen materiaal intermediair)  info premies  de aanvraagformulieren van alle premies  checklist hoe je dak isoleert met klustips  de isolatiewerken  contactgegevens van alle regionale hulp  deursticker Communicatiemiddelen

39 Websitepagina overzicht van alle info, hulp voor de intermediairen, downloadpagina documenten campagne inhoud:  beknopt overzicht van alle info  downloads pdf'en  regionale filmpjes online Communicatiemiddelen

40 aandachtspunten Start van een campagne, we moeten realistisch zijn kansengroepen zijn zeer divers: we kunnen onmogelijk iedereen bereiken focus op diegene die de stap willen nemen via intermediairen => contact genereren bijkomend belang van deze campagne: versterken van het netwerk van intermediairen!

41

42 Case 2: De regionale aanpak in Limburg lessen & ervaringen Erwin De bruyn Directeur Stebo

43 PANELGESPREK Hoe nog beter inspelen op de doelgroep, trajectbegeleiding en hoe kunnen we de financiële drempels verlagen.

44


Download ppt "Verwelkoming door de dagvoorzitter Greet Riebbels."

Verwante presentaties


Ads door Google