De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deel 1 De BSC van AWV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deel 1 De BSC van AWV."— Transcript van de presentatie:

1 Deel 1 De BSC van AWV

2 I II III

3 Enkele definities bij het gebruik van een BSC
Actie: welomschreven taak die afgelijnd is in de tijd en a.h.w. afgecheckt kan worden (is gerealiseerd of niet). Streefdoel: een waarde van een meetfactor dat men tegen een bepaald tijdstip wil bereiken Kritische succesfactor: verwoording van een diagnostische meetfactor. M.a.w. wat moet AWV in het oog houden (Kritisch) om haar strategische doelstellingen te realiseren (Succes)

4 Van strategie naar jaardoelstelling
De strategie van AWV is de realisatie van de 5 strategische doelstellingen vermeld in het Mobiliteitsplan Vlaanderen die doorvertaald werden naar het operationele niveau door middel van Kritische Succesfactoren. Om de strategische doelstellingen te realiseren legt AWV een aantal streefdoelen vast voor de meetfactoren van de KSF. Om deze streefdoelen te halen neemt AWV een aantal acties (=jaardoelstellingen).

5 Of anders gezegd: Als AWV met succes de acties (=jaardoelstellingen) afrondt worden de streefdoelen voor de meetfactoren van de KSF’s gehaald waardoor AWV haar strategische doelstellingen verwezenlijkt en bijgevolg haar deel van de doelstellingen van het Mobiliteitsplan Vlaanderen realiseert.

6 Aanpassingen aan de BSC voor AWV
Financieel perspectief is voor een overheid niet relevant. Het wordt daarom vervangen door een Maatschappelijk perspectief dat de strategische doelstellingen van AWV omvat. Andere perspectieven blijven behouden.

7 Maatschappelijk perspectief
= de door AWV te bereiken resultaten = onze opdracht die we gekregen hebben van onze minister

8

9 Klantenperspectief = toetsteen voor het vaststellen van de kwaliteit van de bereikte resultaten = hoe staan wij tegenover onze klant?

10 Processen (= Intern perspectief )
= de manier waarop wij onze opdracht uitvoeren = wat wij doen om onze maatschappelijke opdracht te realiseren

11 Leer en groei = Wat doen we om de kennis die we nodig hebben om onze opdracht te realiseren te ontwikkelen. = Hoe zorgen we ervoor dat we in onze opdracht slagen Jaarlijks budget aan informatica

12 Opvolgingsfiche voor de bezettingsgraad van voertuigen
2003 2004 2005 2006 Het niet halen van de target is een indicatie voor het niet realiseren van de strategische doelstelling Bereikbaarheid Meetfactor OK Waarschuwing Niet gehaald - bijsturing nodig

13 Kleurindicatie van de Balanced Scorecard
Voorbeeld Streefwaarde Tijd gemeten waarde Bijsturing Bijsturing Kleurindicatie van de Balanced Scorecard

14 15 6 7 7 =35 KSF

15

16 De BSC van AWV Voorbeelden
Deel 2 De BSC van AWV Voorbeelden

17 Hoe ontstaat een doelstelling
Verkeersveiligheid

18 Schade aan natuur en milieu beperken Meetfactor gebruik van dooizouten

19 Verkeersleefbaarheid verhogen Meetfactor Doortochten

20 Verkeersveiligheid verhogen Meetfactor ongevallen bij wegenwerken

21 Deel 3 Tot slot

22 meet of we onze vooropgestelde resultaten halen of niet
Wat komt er nog? BSC meet of we onze vooropgestelde resultaten halen of niet zonder verklaring, zonder rekening te houden met externe oorzaken, zwart-wit. Laat toe de strategie te evalueren maar niet de mensen Beleids Effecten Rapport (BER) (=jaarverslag AWV) zal toelaten om jaarlijks aan te tonen welke resultaten we gehaald hebben waarom bepaalde resultaten niet gehaald werden. (kredietbeperkingen, administratieve rompslomp, gewijzigde prioriteiten…)

23 Nabije toekomst De BSC wordt het sturingselement voor het nemen van beslissingen (zowel op niveau van AWV als op afdelingsniveau).


Download ppt "Deel 1 De BSC van AWV."

Verwante presentaties


Ads door Google