De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4 Voorganger:br. D. Wagenaar Organist:br.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4 Voorganger:br. D. Wagenaar Organist:br."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4 Voorganger:br. D. Wagenaar Organist:br. Beamiste:zr. S. Spriensma Welkom Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Immanuël de Jong, Karel Moes, Derk Rouwhorst, Sandra Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer‑haulerwijk@hotmail.com.

2 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4 Agenda aanstaande week Zondag 28 Juli 09:15 Oppas (Rieneke & Irene) 09:30 Leesdienst: br. I. van Apeldoorn 14:00 Leesdienst: br. D. Wagenaar Zondag 4 augustus 09:15 Oppas (Karel & Immanuël) 09:30 Leesdienst: br. J. Meijer 14:00 Kerkdienst: ds J.E. Kramer (Assen- Marsdijk)

3 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4 Jesse Ritsema wordt op 29 juli 15 jaar br. H.J. Boersma wordt op 1 augustus 58 jaar De informatie voor jarigen deze week is overgenomen uit de kerkgids; wilt u uw verjaardag niet vermeld hebben op de beamer geef dit dan door aan het BeamTeam Jarigen deze week

4 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4

5 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4 Votum en zegengroet diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men. On-zehulpisindenaamvandeHE-RE,

6 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4

7 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4 1Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor U. Heel uw werk, door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U. 4Vul ons met uw Heil'ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer. Ieder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw Naam verhogen, Heer, Gezang 157 : 1, 4

8 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4

9 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4 Micha 7 : 8-20 8 Jij die me haat, maak je niet vrolijk over mij. Al ben ik gevallen, ik sta op, al is het donker om mij heen, de HEER is mijn licht. 9 De toorn van de HEER zal ik dragen – ik weet, ik heb tegen hem gezondigd – tot hij voor mij heeft gepleit, mij recht heeft verschaft. Hij zal me naar het licht voeren en ik zal zijn gerechtigheid aanschouwen. 10 Zij die me haat zal het zien en beschaamd zijn, zij die me vroeg: ‘Waar is hij dan, de HEER, je God?’ Ik zal toekijken en genieten wanneer ze als straatvuil vertrapt wordt.

10 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4 Micha 7 : 8-20 11 Dat is de dag om je muren op te bouwen, de dag dat je grenzen worden verlegd. 12 Die dag zal men bij je komen, van Assyrië tot de steden van Egypte, van Egypte tot aan de Eufraat, en vanaf de zee in het westen tot aan de hoogste berg. 13 En de aarde zal worden verwoest, om haar bewoners, vanwege hun daden. 14 Weid uw volk met uw staf, uw geliefde kudde die eenzaam leeft in het woud, omringd door vruchtbaar land. Mogen ze weiden in Basan en Gilead, als in de dagen van weleer.

11 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4 Micha 7 : 8-20 15 Als in de dagen van zijn bevrijding uit Egypte laat ik dit volk wonderbaarlijke daden zien. 16 De volken zullen het zien en beschaamd staan, beroofd van hun kracht, doof en met de hand op de mond. 17 Ze zullen stof likken als een slang, als dieren die kronkelen over de grond. Sidderend zullen ze uit hun burchten komen, vol ontzag voor de HEER, onze God. Ze zullen u vrezen!

12 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4 Micha 7 : 8-20 18 Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw. 19 Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee. 20 U bewijst Jakob uw trouw en Abraham uw goedheid, zoals u gezworen hebt aan onze voorouders, in de dagen van weleer.

13 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4

14 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4 1Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht, ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden. Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden. Door eigen schuld verzink ik in de nacht. Wees mij nabij naar uw barmhartigheid, reinig mij door uw diepe mededogen. Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit, mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen. Psalm 51 : 1, 5

15 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4 5Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, geef mij een vaste geest, die diep van binnen zonder onzekerheid U blijft beminnen, verwerp mij niet van voor uw aangezicht. Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, en richt geheel mijn wil op uw gebod, dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. Psalm 51 : 1, 5

16 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4

17 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4 Micha 7 : 18-19 18 Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw. 19 Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee.

18 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4

19 HEER, wie is als u, zo vol goedheid? Micha 7:18-19 HEER, WIE IS ALS U, ZO VOL GOEDHEID? Anders dan alle goden – anders dan wij Hij houdt niet vast aan boosheid, maar wil graag vergeven Hij gooit de zonde weg en houdt de zondaar vast Zo is de HEER – zo wil hij dat wij zijn

20 HEER, wie is als u, zo vol goedheid? Micha 7:18-19 HEER, WIE IS ALS U, ZO VOL GOEDHEID? Anders dan alle goden – anders dan wij

21 HEER, wie is als u, zo vol goedheid? Micha 7:18-19 HEER, WIE IS ALS U, ZO VOL GOEDHEID? Anders dan alle goden – anders dan wij JAHWE (DE HEER) Baäl Nebo Marduk

22 HEER, wie is als u, zo vol goedheid? Micha 7:18-19 Micha 6:6-7. ‘Wat kan ik de HEER aanbieden, waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers, zou hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie, stromend in tienduizend beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’

23 HEER, wie is als u, zo vol goedheid? Micha 7:18-19 HEER, WIE IS ALS U, ZO VOL GOEDHEID? Anders dan alle goden – anders dan wij Zo waren die goden > zo zijn mensen

24 HEER, wie is als u, zo vol goedheid? Micha 7:18-19 HEER, WIE IS ALS U, ZO VOL GOEDHEID? Anders dan alle goden – anders dan wij Hij houdt niet vast aan boosheid, maar wil graag vergeven Hij gooit de zonde weg en houdt de zondaar vast Zo is de HEER – zo wil hij dat wij zijn

25 HEER, wie is als u, zo vol goedheid? Micha 7:18-19 Micha 1:2-5a Luister, volken, allemaal, hoor, aarde en wie haar bewonen, hoe God, de HEER, tegen jullie getuigen zal vanuit zijn heilige tempel. Zie hoe de HEER zijn verblijf verlaat, afdaalt, en over de hoogten van de aarde schrijdt. Onder hem smelten de bergen en splijten de dalen als was dat smelt voor vuur, als water dat van een helling stort. Dit alles gebeurt om Jakobs misdaad, om de zonden van het volk van Israël.

26 HEER, wie is als u, zo vol goedheid? Micha 7:18-19 Micha 2:3 Daarom _ dit zegt de HEER: Over dit volk zal ik onheil brengen, een onheil dat jullie niet kunnen afschudden en waaronder jullie gebukt zullen gaan. Er wacht jullie een tijd van verschrikking!

27 HEER, wie is als u, zo vol goedheid? Micha 7:18-19 HEER, WIE IS ALS U, ZO VOL GOEDHEID? Hij houdt niet vast aan boosheid, maar wil graag vergeven Gods boosheid is echt!

28 HEER, wie is als u, zo vol goedheid? Micha 7:18-19 HEER, WIE IS ALS U, ZO VOL GOEDHEID? Hij houdt niet vast aan boosheid, maar wil graag vergeven Gods boosheid is echt! Maar hij houdt er niet aan vast.

29 HEER, wie is als u, zo vol goedheid? Micha 7:18-19 HEER, WIE IS ALS U, ZO VOL GOEDHEID? Hij houdt niet vast aan boosheid, maar wil graag vergeven Gods boosheid is echt! Maar hij houdt er niet aan vast. Het liefst vergeeft hij!

30 HEER, wie is als u, zo vol goedheid? Micha 7:18-19 HEER, WIE IS ALS U, ZO VOL GOEDHEID? Hij houdt niet vast aan boosheid, maar wil graag vergeven Ezechiël 33:11 Zo waar ik leef _spreekt God, de HEER _,de dood van een slecht mens geeft me geen vreugde, ik wil dat hij een andere weg inslaat en in leven blijft.

31 HEER, wie is als u, zo vol goedheid? Micha 7:18-19 HEER, WIE IS ALS U, ZO VOL GOEDHEID? Hij houdt niet vast aan boosheid, maar wil graag vergeven Lucas 15:10 Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.

32 HEER, wie is als u, zo vol goedheid? Micha 7:18-19 HEER, WIE IS ALS U, ZO VOL GOEDHEID? Anders dan alle goden – anders dan wij Hij houdt niet vast aan boosheid, maar wil graag vergeven Hij gooit de zonde weg en houdt de zondaar vast Zo is de HEER – zo wil hij dat wij zijn

33 HEER, wie is als u, zo vol goedheid? Micha 7:18-19 HEER, WIE IS ALS U, ZO VOL GOEDHEID? Hij gooit de zonde weg en houdt de zondaar vast

34 HEER, wie is als u, zo vol goedheid? Micha 7:18-19 HEER, WIE IS ALS U, ZO VOL GOEDHEID? Hij gooit de zonde weg en houdt de zondaar vast Jezus heeft onze zonden het kruishout op gedragen

35 HEER, wie is als u, zo vol goedheid? Micha 7:18-19 HEER, WIE IS ALS U, ZO VOL GOEDHEID? Anders dan alle goden – anders dan wij Hij houdt niet vast aan boosheid, maar wil graag vergeven Hij gooit de zonde weg en houdt de zondaar vast Zo is de HEER – zo wil hij dat wij zijn

36 HEER, wie is als u, zo vol goedheid? Micha 7:18-19 HEER, WIE IS ALS U, ZO VOL GOEDHEID? Zo is de HEER – zo wil hij dat wij zijn Kolossenzen 3:13. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.

37 HEER, wie is als u, zo vol goedheid? Micha 7:18-19 HEER, WIE IS ALS U, ZO VOL GOEDHEID? Zo is de HEER – zo wil hij dat wij zijn God wil zijn Geest van ‘graag vergeven’ ook in ons laten werken

38 HEER, wie is als u, zo vol goedheid? Micha 7:18-19 HEER, WIE IS ALS U, ZO VOL GOEDHEID? Zo is de HEER – zo wil hij dat wij zijn God wil zijn Geest van ‘graag vergeven’ ook in ons laten werken Laat dat het klimaat in de kerk bepalen: hier worden ménsen vastgehouden, niet iemands fouten

39 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4

40 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4 1Welzalig hij wiens zonde is vergeven, die van de straf genadig is ontheven, wiens overtreding, die hem had bevlekt, voor 't heilig oog des HEREN is bedekt. De HERE rekent hem niet toe zijn zonden, de ongerechtigheid, in hem gevonden. Welzalig hij die zo bevrijd van schuld, geen onoprechtheid in zijn geest meer duldt. Psalm 32 : 1

41 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4

42 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4 ’k Geloof in God de Vader, die almachtig hemel en aarde schiep; in Jezus Christus, Zoon uit God geboren, die Hem tot aanzijn riep, mijn Heer, die van de heilge Geest ontvangen, geboren uit een maagd, geleden heeft ten tijde van Pilatus, onschuldig aangeklaagd. Gekruisigd en gestorven en begraven, gedaald in helse dood, Apostolische Geloofsbelijdenis (melodie: Gezang 114 Liedboek)

43 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4 de derde dag verrezen, opgevaren, zit Hij voortaan naast God, vanwaar Hij op een dag terug zal komen als rechter van ’t heelal en alle levenden en alle doden ten oordeel dagen zal. De heilge Geest, Hij wordt door mij beleden. ’k Geloof dat God ons geeft een kerk die heilig is en in de wereld als zijn gemeenschap leeft. Apostolische Geloofsbelijdenis (melodie: Gezang 114 Liedboek)

44 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4 ’k Geloof dat God mijn zonden wil vergeven, mijn lichaam eens bevrijdt van dood en ondergang, en ik zal leven in alle eeuwigheid. Apostolische Geloofsbelijdenis (melodie: Gezang 114 Liedboek)

45 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4

46 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4 Collecte Eredienst & VSE

47 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4

48 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4 1O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren. Lied 481 : 1, 4

49 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4 4Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven. Lied 481 : 1, 4

50 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4

51 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4 Amen A-men, a-men, a-men.

52 Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4


Download ppt "Liturgie Gz.157: 1-4 Lz.Micha 7 : 8 – 20 Ps.51 : 1, 5 T.Micha 7 : 18 en 19 Ps.32 : 1 Geloofsbelijdenis Lied 481 : 1, 4 Voorganger:br. D. Wagenaar Organist:br."

Verwante presentaties


Ads door Google