De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 Voorganger:br. I. van Apeldoorn Organist:br. M. Jansma br. M. v/d Bos Beamist:br.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 Voorganger:br. I. van Apeldoorn Organist:br. M. Jansma br. M. v/d Bos Beamist:br."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 Voorganger:br. I. van Apeldoorn Organist:br. M. Jansma br. M. v/d Bos Beamist:br. T. K. Moes Welkom Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer‑haulerwijk@hotmail.com.

2 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 Agenda aanstaande week 1/2 zondag, 16. februari 09:15 Oppas (Oebele & Immanuel) 09:30 Kerkdienst - br. I. van Apeldoorn 13:30 Kerkdienst - ds. P. Poortinga (Let op aanvang 13:30!!!) 19:30 Gemeentekring zo-2 maandag, 17. februari 18:00 KP-2 (15-17jr.) 18:30 KP-1 (12-15jr.) - Beelden van de kerk (koek: Rutger) 19:30 KP-4 (19+) 19:45 Diaconie 19:45 Kerkenraad (smal)

3 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 Agenda aanstaande week 2/2 dinsdag, 18. februari 19:00 KP-3 (17-19jr.) - Wat is de kerk? (principe) 20:00 Gemeentekring di donderdag, 20. februari 19:30 Gebedskring vrijdag, 21. februari 21:00 Soos zondag, 23. februari 09:15 Oppas (Karel & Rieneke) 09:30 Kerkdienst - ds G.O. Sander (Assen-West) 14:00 Kerkdienst: kand. J. Jongsma

4 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 Jarigen aanstaande week 1/2 De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam. 16Februari is jarig: zr.T.Haarsma-van der Werff 17Februari is jarig: zr.S.From-Bijlsma 18Februari is jarig: ManonPlas 19Februari is jarig RohanHiemstra

5 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 Jarigen aanstaande week 2/2 20Februari is jarig: MartinFrom 22Februari zijn jarig: br.M.Jansma br.W.G.de Boer 23Februari is jarig: zr. S. Spriensma-Welfing !GEFELICITEERD! De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

6 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 Na het grandiose success van vorig jaar organiseerd de JCH opnieuw: DE JCH QUIZ NIGHT !!! Op vrijdagavond 28 februari gaan wij uw kennis weer testen met vragen uit allerlei verschillende vraagcategorieën. Teams van 4 personen strijden tegen elkaar voor mooie prijspakketten! Datum: 28 februari 2014 Aanvang: 19:30 uur Leeftijd: Iedereen vanaf 12 jaar Opgave: In de hal Kosten: geen! (consumpties: EUR 0,50) QUIZ NIGHT

7 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 Creamiddag Waneer: Zaterdag 22 Wat: Een gezellige & creatieve middag in onze kerk Hoe laat: Om 13.30 tot ongeveer 17.00 Voor wie: Voor iedereen die het leuk vind om bezig te zijn (neem gerust familie/kennisen mee) Wij zorgen voor de benodigdheden en er is een collecte voor de onkosten. Opgeven via formulier in de hal. Groeten Riemkje & Jannie

8 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293

9 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 Votum en zegengroet diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men. On-zehulpisindenaamvandeHE-RE,

10 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293

11 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 1Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden en eren U als onze Heer met liedren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o eerstgeboorne uit de dood, zich diep ootmoedig buige. Gezang 68: 1 - 3

12 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 2Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven, U zij de roem, U zij de lof, U d' eerkroon opgedragen. Geheel de aard' en 't hemelhof moet van uw eer gewagen. Gezang 68: 1 - 3

13 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 3U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Ja, halleluja, zie, Hij komt! Juicht, mensen, englen samen met vreugd, waar alles bij verstomt. Juicht allen! Amen, amen. Gezang 68: 1 - 3

14 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293

15 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 1Hoor Israël, de Here, enig is onze God - Hem liefhebben, Hem eren is u het hoogst gebod! Gij zult uw God beminnen, Hem dienen, dag en nacht met hart en ziel en zinnen en met geheel uw kracht. Gezang 11: 1 - 3

16 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 Gezang 11: 1 - 3 2Laat voor dit woord des Heren uw hart een woning zijn, laat kinderen het leren, vertel het groot en klein; gij zult erover spreken waar gij ook zit of staat, het worde taal en teken daar waar gij komt of gaat.

17 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 3Gij zult het aan den lijve meedragen op uw hand, het op uw voorhoofd schrijven alom in stad en land, op poorten en op posten van deuren in uw huis - looft God, o gij verlosten, looft God! Hij bracht u thuis Gezang 11: 1 - 3

18 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293

19 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 1 En de HEER antwoordde Job vanuit een storm. Hij zei: 2 ‘Wie is het die mijn besluit bedekt onder woorden vol onverstand? 3 Sta op, Job, wapen je; ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet. 4 Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het me, als je zoveel weet. 5 Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch? Wie strekte het meetlint over haar uit? 6 Waar zijn haar sokkels verankerd, wie heeft haar hoeksteen gelegd, 7 terwijl de morgensterren samen jubelden en Gods zonen het uitschreeuwden van Lezen job 38

20 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 Lezen job 38 vreugde? 8 En wie sloot de zee af met een deur, toen ze uit de schoot van de aarde brak? 9 Ik hulde haar in een gewaad van wolken en omwond haar met donkere nevels. 10 Ik legde haar mijn grenzen op en sloot haar af met deur en grendelbalk, 11 en zei: “Tot hiertoe en niet verder, dit is de grens die ik je trotse golven stel.” 12 Heb jij ooit de morgen ontboden, de dageraad zijn plaats gewezen, 13 om de uiteinden van de aarde te pakken en de goddelozen van haar af te schudden? 14 Als klei waarin een zegel wordt gedrukt, zo krijgt

21 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 de aarde vorm, haar oppervlak wordt gedrapeerd als een kleed. 15 Alleen de goddelozen blijven verstoken van het licht, hun opgeheven arm wordt gebroken. 16 Betrad jij ooit de plaats waar de zee opwelt, heb jij over haar diepste bodem gewandeld? 17 Zijn de poorten van de dood aan jou getoond, de deuren van het diepste donker – heb je die gezien? 18 Kun jij de aarde in haar volle uitgestrektheid bevatten? Vertel het, als je het allemaal weet! Lezen job 38

22 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 19 Waar is de weg naar de oorsprong van het licht, en de plaats van het donker – is die jou bekend, 20 zodat je het naar zijn gebied kunt voeren en het pad naar zijn huis kunt vinden? 21 Jij weet dat vast, want jij werd toen geboren, zo veel jaren liggen achter je! 22 Ken je de voorraadkamers van de sneeuw, heb je de voorraadkamers van de hagel gezien, 23 die ik heb aangelegd voor tijden van nood, voor dagen van oorlog en strijd? 24 Hoe kom je op de plaats van waar het licht verspreid wordt Lezen job 38

23 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 van waar de oostenwind over de aarde uitwaait? 25 Wie heeft de geulen gekliefd voor de stromen, de weg voor donder en bliksem gebaand, 26 zodat de regen neervalt op de onbewoonde aarde, op de woestijn waar geen mensen leven, 27 en wildernis en woestenij doordrenkt raken en er overal jong gras opschiet? 28 Heeft de regen een vader? Wie brengt de dauwdruppels voort? 29 Uit welke schoot wordt het ijs geboren, wie baart de rijp van de hemel, 30 wanneer de wateren stollen, hard als steen, Lezen job 38

24 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 wanneer het oppervlak van de zee bevroren raakt? 31 Kun jij de Plejaden aan banden leggen of de ketenen van Orion losmaken? 32 Kun jij de dierenriem op tijd laten schijnen en de Grote Beer met haar jongen de weg wijzen? 33 Ken jij de wetten van de hemel, kun jij jouw orde aan de aarde opleggen? 34 Kan jouw stem de wolken bevelen om je met hun regenvloed te bedekken? 35 Kun jij de bliksems uitsturen, zullen ze jou zeggen: “Wij staan klaar”? 36 Wie heeft de ibis zijn wijsheid gegeven, Lezen job 38

25 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 van wie heeft de haan zijn inzicht gekregen? 37 Wie is in staat om de wolken te schikken, en de kruiken van de hemel – wie kan ze kantelen, 38 zodat het stof op aarde stolt en in kluiten samenklontert? 39 Kun jij voor de leeuw op prooi jagen en de honger van de welpen stillen, 40 wanneer ze weggedoken zitten in hun holen, of op de loer liggen onder een dak van bladeren? 41 Wie verschaft de raaf zijn voedsel, wanneer zijn jongen God aanroepen, wanneer ze zonder voedsel rondzwerven? Lezen job 38

26 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293

27 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 5Vergeefs hield ik mijn hart steeds rein in al mijn tegenspoed en pijn. Wat zal ik op mijn woorden passen, in onschuld nog mijn handen wassen? De hele dag word ik geplaagd en elke morgen opgejaagd. Ja, nooit gaat er een dag voorbij, of straffen achtervolgen mij. Psalm 73: 5, 8

28 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 8Verbitterd was ik in mijn hart, ik werd opstandig in mijn smart. Geprikkeld door de vele slagen was ik vol wrevel in mijn klagen. Ik was een dwaas, een onverstand, liet mij niet leiden door uw hand, gedroeg mij als een dier bij U, maar ik erken mijn dwaasheid nu. Psalm 73: 5, 8

29 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293

30 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 Lezen Job 42: 1 - 6 1 Nu antwoordde Job de HEER: 2 ‘Ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. 3 Wie was ik dat ik, door mijn onverstand, uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip, over wonderen, te groot voor mij om te bevatten. 4 “Luister,” zei ik, “dan zal ik spreken, ik zal u ondervragen, zeg mij wat u weet.”

31 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 5 Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. 6 Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit in het stof en het vuil.’ Lezen Job 42: 1 - 6

32 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293

33 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 Preek

34 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293

35 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 1Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheên heb ik van mijn God genoten, 'k roem in vrije gunst alleen. Ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand die alles schiep, iets uit niet tot aanzijn riep, heeft zijn liefde mij verkoren: God is liefd', o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem! Gezang 140: 1, 3

36 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 3Dat heet grondelooz' ontferming, dat genade, rijk en vrij! God schenkt redding en bescherming, schenkt z' aan zondaars, schenkt z' aan mij. Ja, wanneer mijn onvermogen en mijn diep bederf mij smart, toont mij 't godd'lijk vaderhart zijn verlossend mededogen: God is liefd', o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem! Gezang 140: 1, 3

37 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293

38 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 Collecte Huisvestingslasten & Verplichtingen Kerkverband

39 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293

40 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 1Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed! Lied 293: 1 - 4

41 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 2Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet. Zalig hij, die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie, ik vraag U niet: waarom? Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom! Lied 293: 1 - 4

42 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 3Laat mij niet mijn lot beslissen: zo ik mocht ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen, als Gij mij de keuze liet! Wil mij als een kind behand'len, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in uwe handen en geleid mij als een kind. 4Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. Lied 293: 1 - 4

43 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293

44 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 Amen A-men, a-men, a-men.

45 Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293


Download ppt "Liturgie Gz.68 Gz.11 Lz.Job 38 Ps.73: 5, 8 T.Job 42: 1 - 6 Gz.140: 1, 3 Ld.293 Voorganger:br. I. van Apeldoorn Organist:br. M. Jansma br. M. v/d Bos Beamist:br."

Verwante presentaties


Ads door Google