De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen uit: Ruth 1 – 4 De preek gaat over Matteüs 1: 5b Vier Moeders van onze Heer Het eerste lied is: Liedboek 121: 1, 2, 4 Liedboek 127: 1, 4, 7 In.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen uit: Ruth 1 – 4 De preek gaat over Matteüs 1: 5b Vier Moeders van onze Heer Het eerste lied is: Liedboek 121: 1, 2, 4 Liedboek 127: 1, 4, 7 In."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen uit: Ruth 1 – 4 De preek gaat over Matteüs 1: 5b Vier Moeders van onze Heer Het eerste lied is: Liedboek 121: 1, 2, 4 Liedboek 127: 1, 4, 7 In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet)....

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Liedboek 121: 1, 2, 4 Liedboek 127: 1, 4, 7 De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

3 Liedboek 121: 1, 2, 4 God lof! Nu is gekomen Gods aangename tijd: de Koning onzer dromen, de Heer der heerlijkheid treedt, zonder praal en pracht, in onze wereld binnen, om hier te overwinnen de duivel en zijn macht.

4 Liedboek 121: 1, 2, 4 Hij wilde zich verlagen en daalde van zijn troon; een ezel mag Hem dragen, Hem sieren staf noch kroon. Hij wil zijn koningsmacht en majesteit verhullen, om needrig te vervullen wat God van Hem verwacht.

5 Liedboek 121: 1, 2, 4 Gij armen en verdrukten, wáár gij op aarde zijt, gebeukten en gebukten in deze boze tijd, houdt moed, Hij nadert al! Gij moogt uw Held ontvangen, de Vorst van uw verlangen, met liedren zonder tal!

6 Liedboek 127: 1, 4, 7 Gaat, stillen in den lande, uw Koning tegemoet, de intocht is ophanden van Hem die wondren doet. Gij die de Heer verwacht, laat ons vóó'r alle dingen Hem ons hosanna zingen. Hij komt, Hij komt met macht.

7 Liedboek 127: 1, 4, 7 Weest onbezorgd, gij armen, aan kinderen gelijk; in koninklijk erbarmen maakt God u groot en rijk. Hij die het veld bekleedt, de vogelen kan spijzen, wil ook zijn kind bewijzen dat Hij zijn noden weet.

8 Liedboek 127: 1, 4, 7 Gij schenkt met volle handen, die zelf de armoe draagt. Gij maakt uzelf te schande, die steeds naar zondaars vraagt. Wij willen, groot en klein, die 't al van U ontvingen, U ons hosanna zingen en eeuwig dankbaar zijn.

9 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 121: 1, 2, 4 Liedboek 127: 1, 4, 7 Gebed Schriftlezing: uit Ruth 1 – 4 Zingen: Psalm 57: 1 Tekst voor de preek: Matteüs 1: 5b Preek Zingen: Gezang 47: 6 (GK 7)

10 Schriftlezing: uit Ruth 1 – 4 Ruth 1: 1– 7a Ruth 1: 14 – 19a Ruth 2: 1 – 13 Ruth 2: 18 – 20 Ruth 3: 7 – 15 Ruth 4: 9 – 17 Zingen: Psalm 57: 1

11 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 121: 1, 2, 4 Liedboek 127: 1, 4, 7 Gebed Schriftlezing: uit Ruth 1 – 4 Zingen: Psalm 57: 1 Tekst voor de preek: Matteüs 1: 5b Preek Zingen: Gezang 47: 6 (GK 7)

12 Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 121: 1, 2, 4 Liedboek 127: 1, 4, 7 Gebed Schriftlezing: uit Ruth 1 – 4 Zingen: Psalm 57: 1 Tekst voor de preek: Matteüs 1: 5b Preek Zingen: Gezang 47: 6 (GK 7)

13 Tekst: Matteüs 1: 5b Zingen: Gezang 47: 6 (GK 7) Ruth de Moabitische, een voormoeder van onze Heer Jezus 1. Ruth in ongunstige tijden 2. Ruth onder de schaduw van Gods vleugels

14 Tekst: Matteüs 1: 5b Zingen: Gezang 47: 6 (GK 7) Moab, broedervolk van Israël, buurland en vijand

15 Tekst: Matteüs 1: 5b Zingen: Gezang 47: 6 (GK 7) Ruth de Moabitische, een voormoeder van onze Heer Jezus 1. Ruth in ongunstige tijden 2. Ruth onder de schaduw van Gods vleugels

16 Tekst: Matteüs 1: 5b Zingen: Gezang 47: 6 (GK 7)

17 Tekst: Matteüs 1: 5b Zingen: Gezang 47: 6 (GK 7) Ruth de Moabitische, een voormoeder van onze Heer Jezus 1. Ruth in ongunstige tijden 2. Ruth onder de schaduw van Gods vleugels

18 Tekst: Matteüs 1: 5b Zingen: Gezang 47: 6 (GK 7) Noömi dringt bij Ruth aan om terug te keren naar haar land en volk – Ruth zweert trouw (Pieter Lastman – 1612)

19 Tekst: Matteüs 1: 5b Zingen: Gezang 47: 6 (GK 7) Ruth de Moabitische, een voormoeder van onze Heer Jezus 1. Ruth in ongunstige tijden 2. Ruth onder de schaduw van Gods vleugels

20 Tekst: Matteüs 1: 5b Zingen: Gezang 47: 6 (GK 7) Rembrandt: Boaz ontmoet Ruth

21 Tekst: Matteüs 1: 5b Zingen: Gezang 47: 6 (GK 7) Ruth de Moabitische, een voormoeder van onze Heer Jezus 1. Ruth in ongunstige tijden 2. Ruth onder de schaduw van Gods vleugels

22 Tekst: Matteüs 1: 5b Zingen: Gezang 47: 6 (GK 7) Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872)

23 Tekst: Matteüs 1: 5b Zingen: Gezang 47: 6 (GK 7) Ruth de Moabitische, een voormoeder van onze Heer Jezus 1. Ruth in ongunstige tijden 2. Ruth onder de schaduw van Gods vleugels

24 Tekst: Matteüs 1: 5b Zingen: Gezang 47: 6 (GK 7) Rembrandt: Boaz geeft gerst aan Ruth

25 Tekst: Matteüs 1: 5b Zingen: Gezang 47: 6 (GK 7) Ruth de Moabitische, een voormoeder van onze Heer Jezus 1. Ruth in ongunstige tijden 2. Ruth onder de schaduw van Gods vleugels

26 Tekst: Matteüs 1: 5b Zingen: Gezang 47: 6 (GK 7) Boaz en Ruth (Marc Chagall)

27 Tekst: Matteüs 1: 5b Zingen: Gezang 47: 6 (GK 7) Ruth de Moabitische, een voormoeder van onze Heer Jezus 1. Ruth in ongunstige tijden 2. Ruth onder de schaduw van Gods vleugels

28 Gezang 47: 6 (GK 7) Hij trok Zich Isrel aan, Hij laat niet hulploos staan die Abrams troost verwachten. Groot en in eeuwigheid is Gods barmhartigheid voor duizenden geslachten.

29 Zingen: Gezang 47: 6 (GK 7) Geloofsbelijdenis: - Nicea God de Vader - Zingen Gezang 123: 2, 3, 4 (GK 2) - Nicea Heilige Geest Dankzegging en voorbeden Collecte Zingen:Liedboek 122: 1, 3, 5 Zegen

30 Gezang 123: 2, 3, 4 (GK 2) 'k Geloof in God de Zoon, zijn enig kind, in Jezus, redder van de zonden, zodat geen kwaad de machtsstrijd wint. Bevrijder is Hij door zijn wonden, de Christus, onze sterke Heer, die ik als Priester-Koning eer, Profeet en allerhoogste Leraar. Ontvangen van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria, is Hij als mens bij ons geweest.

31 Gezang 123: 2, 3, 4 (GK 2) Gods oordeel heeft Hij moeten ondergaan als onze Middelaar, de Christus; Hij heeft als offerlam gestaan voor rechter Pontius Pilatus. Hij leed aan 't kruis, door God vervloekt, schonk leven door zijn kostbaar bloed. Hij stierf voor ons en werd begraven; met helse smart heeft Hij betaald. Nu zal ik zonden steeds meer haten, zie hoe het eeuwig leven straalt.

32 Gezang 123: 2, 3, 4 (GK 2) De derde dag stond Hij, de Vorst, weer op: de sterke dood was overwonnen. Daarna voer Hij ten hemel op; Hij pleit voor vrijspraak van de zonden. Gezeten aan Gods rechterhand zendt Hij zijn Geest als tegenpand; als Koning geeft Hij zijn geboden, totdat Hij nog eens komen zal en oordeelt levenden en doden na glorieus bazuingeschal.

33 Zingen: Gezang 47: 6 (GK 7) Geloofsbelijdenis: - Nicea God de Vader - Zingen Gezang 123: 2, 3, 4 (GK 2) - Nicea Heilige Geest Dankzegging en voorbeden Collecte Zingen:Liedboek 122: 1, 3, 5 Zegen

34 Zingen: Gezang 47: 6 (GK 7) Geloofsbelijdenis: - Nicea God de Zoon - Zingen Gezang 123: 2, 3, 4 (GK 2) - Nicea Heilige Geest Dankzegging en voorbeden Collecte Zingen:Liedboek 122: 1, 3, 5 Zegen

35 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk : Theologische Universiteit Volgende week : de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk: emeritering Bloemenbezorging: vandaag: Marian Goudappel volgende week: Koos Bosscha Na de collecte zingen we: Liedboek 122: 1, 3, 5 "Tijdens de collecte en als voorspel op LB 122 speelt de organiste Nun komm, der Heiden Heiland van J.S. Bach (BWV 659)."

36 Liedboek 122: 1, 3, 5 Komt tot ons, de wereld wacht, Heiland, kom in onze nacht. Licht dat in de nacht begint, kind van God, Maria's kind.

37 Liedboek 122: 1, 3, 5 Gij daalt van de Vader neer tot de Vader keert Gij weer, die de hel zijt doorgegaan en hemelwaarts opgestaan.

38 Liedboek 122: 1, 3, 5 Lof zij God in 't hemelrijk, Vader, Zoon en Geest gelijk, nu en overal altijd, nu en tot in eeuwigheid.

39 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

40 Kerst - knutselmiddag Wie komt ons helpen de hal van de kerk te versieren voor het kerstfeest? Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn welkom! Woensdag 17 december van 14.00 uur tot ongeveer 15.30 uur Graag even opgeven bij Karin Klapwijk.


Download ppt "We lezen uit: Ruth 1 – 4 De preek gaat over Matteüs 1: 5b Vier Moeders van onze Heer Het eerste lied is: Liedboek 121: 1, 2, 4 Liedboek 127: 1, 4, 7 In."

Verwante presentaties


Ads door Google