De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

'Het eeuwige leven: modderpoel of strand?'

Verwante presentaties


Presentatie over: "'Het eeuwige leven: modderpoel of strand?'"— Transcript van de presentatie:

1 'Het eeuwige leven: modderpoel of strand?'
Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Trudy Staat We lezen: Lucas 24: 36 – 53 Openbaringen 21: 1 – 8 De preek gaat over: Zondag 22 'Het eeuwige leven: modderpoel of strand?' In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Het eerste lied is: Psalm 63: 1, 2, 3

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 63: 1, 2, 3
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 63: 1, 2, 3

3 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 63: 1, 2, 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 36 – 53 Openbaringen 21: 1 – 8 Zingen: Gezang 172: 1, 2, 3, 4 Preek Zondag 22 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37)

4 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 63: 1, 2, 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 36 – 53 Openbaringen 21: 1 – 8 Zingen: Gezang 172: 1, 2, 3, 4 Preek Zondag 22 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37)

5 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 63: 1, 2, 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 36 – 53 Openbaringen 21: 1 – 8 Zingen: Gezang 172: 1, 2, 3, 4 Preek Zondag 22 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37)

6 in grote dankbaarheid daar Hij ons leven leidt
Gezang 172: 1, 2, 3, 4 Wij zingen God ter ere in grote dankbaarheid daar Hij ons leven leidt en weet wat wij ontberen. Hij maakte ons genegen te zorgen voor elkaar. Zo zien wij jaar na jaar zijn goedheid en zijn zegen.

7 Al krimpen mijn gedachten
Gezang 172: 1, 2, 3, 4 Al krimpen mijn gedachten en raak ik woorden kwijt, verlies ik taal en tijd, uw woord is levenskrachtig. Er zijn herinneringen, uw hartslag in mijn oor, als ik uw klanken hoor en psalmen mee kan zingen

8 O Christus,man van smarten,
Gezang 172: 1, 2, 3, 4 O Christus,man van smarten, herhaal in ons gemis dat er verwachting is. Wij hopen zo van harte eens recht van lijf en leden te lopen in uw licht. Met jeugd en vergezicht zult U ons nieuw bekleden.

9 is ons de Heer nabij. Van hand tot hand geeft Hij
Gezang 172: 1, 2, 3, 4 In geven en ontvangen is ons de Heer nabij. Van hand tot hand geeft Hij de zorg, die wij verlangen. Nu loven wij U, Here, die onze handen vult met lijden en geduld: U brengt uw werk tot ere.

10 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 63: 1, 2, 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 36 – 53 Openbaringen 21: 1 – 8 Zingen: Gezang 172: 1, 2, 3, 4 Preek Zondag 22 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37)

11 Tekst: Zondag 22 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37)

12 De Bijbel vertelt weinig over het eeuwige leven
Tekst: Zondag 22 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) De Bijbel vertelt weinig over het eeuwige leven Het gaat vooral over hoe heerlijk het zal zijn

13 Wat maakt eeuwig leven zo fantastisch en heerlijk?
Tekst: Zondag 22 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) Wat maakt eeuwig leven zo fantastisch en heerlijk? En wat heb je daar nu aan? Volmaakt leven met een volmaakt lichaam

14 Wat maakt eeuwig leven zo fantastisch en heerlijk?
Tekst: Zondag 22 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) Wat maakt eeuwig leven zo fantastisch en heerlijk? En wat heb je daar nu aan? Volmaakt leven met een volmaakt lichaam …. op de nieuwe aarde

15 Wat maakt eeuwig leven zo fantastisch en heerlijk?
Tekst: Zondag 22 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) Wat maakt eeuwig leven zo fantastisch en heerlijk? En wat heb je daar nu aan? Volmaakt leven met een volmaakt lichaam …. op de nieuwe aarde …. voor wie vertrouwde op Jezus

16 Wat maakt eeuwig leven zo fantastisch en heerlijk?
Tekst: Zondag 22 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) Wat maakt eeuwig leven zo fantastisch en heerlijk? En wat heb je daar nu aan? Volmaakt leven met een volmaakt lichaam 2. Op God raak je nooit uitgekeken

17 Wat maakt eeuwig leven zo fantastisch en heerlijk?
Tekst: Zondag 22 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) Wat maakt eeuwig leven zo fantastisch en heerlijk? En wat heb je daar nu aan? Volmaakt leven met een volmaakt lichaam 2. Op God raak je nooit uitgekeken 3. Het begint met verlangen

18 Verlangen geeft je leven kleur Intens leven Ontspannen leven Nancy
Tekst: Zondag 22 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) Verlangen geeft je leven kleur Intens leven Ontspannen leven Nancy

19 Nooit kan 't geloof teveel verwachten,
Gezang 115: 1, 2 (GK 37) Nooit kan 't geloof teveel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijne macht beperken? 't Heelal staat onder zijn gebied. Wat zijne liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet.

20 Die hoop moet al ons leed verzachten.
Gezang 115: 1, 2 (GK 37) Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! Voor hen die 't heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeen droog. O zaligheid, niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbant! Daar is de vreemdlingschap vergeten en wij, wij zijn in 't vaderland!

21 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) Gebed Geloofbelijdenis Zingen: Liedboek 300: 1, 2, 6 Collecte Zingen Gezang 114: 4, 5, 6, 7 (GK 22) Zegen

22 Zingen: Gezang 115: 1, 2 (GK 37) Gebed Geloofbelijdenis Zingen: Liedboek 300: 1, 2, 6 Collecte Zingen Gezang 114: 4, 5, 6, 7 (GK 22) Zegen

23 Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts,
Liedboek 300: 1, 2, 6 Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, rest er niets meer dan te zingen, Heer, dan is uw pleit beslecht.

24 Scheurt het voorhang van de wolken, wordt uw aangezicht onthuld,
Liedboek 300: 1, 2, 6 Scheurt het voorhang van de wolken, wordt uw aangezicht onthuld, vaart de tijding door de volken dat Gij alles richten zult: Heer, dan is de dood verzwolgen, want de schriften zijn vervuld.

25 Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed,
Liedboek 300: 1, 2, 6 Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed, zouden wij niet haastig eten, gaandeweg Hem tegemoet, Jezus Christus, gist'ren, heden, komt voor eens en komt voor goed!

26 de 1e collecte is voor de Diaconie de 2e collecte is voor de Kerk
Vandaag: de 1e collecte is voor de Diaconie de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week: de 1e collecte is voor de Zending Bloemenbezorging: vandaag: Arie Joosse volgende week: Donald Joosse Na de collecte zingen we: Gezang 114: 4, 5, 6, 7 (GK 22)

27 Als een mens die sterflijk is, zal 'k tot stof eens wederkeren.
Gezang 114: 4, 5, 6, 7 (GK 22) Als een mens die sterflijk is, zal 'k tot stof eens wederkeren. Maar door zijn verrijzenis sta ik op naar 't woord des Heren. In het rijk der heerlijkheid blijft een woning mij bereid.

28 In het stralend, hemels licht zullen wij de Heer ontmoeten.
Gezang 114: 4, 5, 6, 7 (GK 22) In het stralend, hemels licht zullen wij de Heer ontmoeten. Aangezicht tot aangezicht mogen wij Hem blij begroeten. Wij, van alle smet ontdaan, zullen rein voor Jezus staan.

29 Wat hier ziek is, zucht of kwijnt, zal daar fris en bloeiend wezen.
Gezang 114: 4, 5, 6, 7 (GK 22) Wat hier ziek is, zucht of kwijnt, zal daar fris en bloeiend wezen. Wat als aards in 't graf verdwijnt is daar hemels weer herrezen. Zinkt het sterflijk lichaam neer, levend schenkt de Geest het weer.

30 Kerk van God, wees zeer verheugd, leg op Christus' trouw u neder.
Gezang 114: 4, 5, 6, 7 (GK 22) Kerk van God, wees zeer verheugd, leg op Christus' trouw u neder. Juich van harte, vol van vreugd: eenmaal komt Hij tot u weder, die met luid bazuingeschal 't dodenrijk ontsluiten zal.

31 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

32 OP WEG NAAR HET GEMEENTEKERSTFEEST
Houd jij van zingen? En wil je meedoen met het kinder- of jeugdkoor? Geef je dan op!! Ook zoeken we zoveel mogelijk muzikantjes om samen ‘Nu zijt wellekome’ uit te voeren! Speel jij mee?! Opgeven kan via een invulstrookje, die liggen bij de bar, stop hem in de kerstdoos. Of zeg het even aan een van ons. Karianne, Petra, Irma, Hendrika, Eline


Download ppt "'Het eeuwige leven: modderpoel of strand?'"

Verwante presentaties


Ads door Google