De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De preek gaat over Filippenzen 1: 12 - 19, Filippenzen 2 : 5 – 11 brief uit de gevangenis.... Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De preek gaat over Filippenzen 1: 12 - 19, Filippenzen 2 : 5 – 11 brief uit de gevangenis.... Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste."— Transcript van de presentatie:

1 De preek gaat over Filippenzen 1: 12 - 19, Filippenzen 2 : 5 – 11 brief uit de gevangenis.... Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Gezang 132: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (NG 69) Voorlezer: Clement Remijnse Voorganger: ds. E.J. Sytsma

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Gezang 132: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (NG 69) De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

3 Gezang 132: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (NG 69) Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag, dank U, dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.

4 Gezang 132: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (NG 69) Dank U voor alle goede vrienden, dank U, o God, voor al wat leeft. Dank U voor wat ik niet verdiende: dat U mij vergeeft.

5 Gezang 132: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (NG 69) Dank U voor alle bloemengeuren, dank U voor ieder klein geluk. Dank U voor alle held’re kleuren, dank U voor muziek.

6 Gezang 132: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (NG 69) Dank U voor hen die mij omringen, dank U voor wat mij toebehoort, dank U voor alle kleine dingen, ieder vriend’lijk woord.

7 Gezang 132: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (NG 69) Dank U, dat U hebt willen spreken, dank U, U hoort een ieders taal. Dank U, dat U uw Woord wilt geven aan ons allemaal.

8 Gezang 132: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (NG 69) Dank U, Uw liefde kent geen grenzen, dank U, dat ik dit zeggen kan. Dank U, o God, ik wil U danken, dat ik danken kan.

9 Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 132 (NG 69) Wet Zingen:Psalm 119: 31, 32, 33 Gebed Kidsmoment Zingen:Psalm 100: 1 Lezen: Filippenzen 1:12 - 19, Filippenzen 2: 5 - 11 Preek Zingen:Psalm 94: 1, 2, 3, 7

10 Psalm 119: 31, 32, 33 Uw woord is één en al gerechtigheid, mijn ziel blijft U onwankelbaar verwachten! Tranen heb ik gestort van bitterheid, ik blijf altoos naar uw vertroosting smachten. Och HEER, mijn ogen heb ik uitgeschreid, en toch, uw wet is niet uit mijn gedachten.

11 Psalm 119: 31, 32, 33 Hoe vele dagen gunt Gij aan uw knecht? Ja wat zal het getal zijn van zijn dagen? Wanneer spreekt Gij over mijn haters recht, die mij belagen uit hun hinderlagen; waarheid en trouw is alles wat Gij zegt, maar zij: hoe zij met leugens op mij jagen!

12 Psalm 119: 31, 32, 33 Bijna tot niets ben ik teruggebracht, toch heb ik uw bevelen niet vergeten. Richt mij weer op en geef mij nieuwe kracht, uw goedheid, HEER, is immers ongemeten, opdat ik uw geboden trouw betracht, aan allen uw getuigenis doe weten.

13 Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 132 (NG 69) Wet Zingen:Psalm 119: 31, 32, 33 Gebed Kidsmoment Zingen:Psalm 100: 1 Lezen: Filippenzen 1:12 - 19, Filippenzen 2: 5 - 11 Preek Zingen:Psalm 94: 1, 2, 3, 7

14 Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 132 (NG 69) Wet Zingen:Psalm 119: 31, 32, 33 Gebed Kidsmoment Zingen:Psalm 100: 1 Lezen: Filippenzen 1:12 - 19, Filippenzen 2: 5 - 11 Preek Zingen:Psalm 94: 1, 2, 3, 7

15 Psalm 100: 1 Juicht, alle volken, prijst de HEER! Dient God met vreugde, geeft Hem eer. Komt, jubelt voor zijn aangezicht en wandelt vrolijk in zijn licht.

16 Votum en Zegengroet Zingen:Gezang 132 (NG 69) Wet Zingen:Psalm 119: 31, 32, 33 Gebed Kidsmoment Zingen:Psalm 100: 1 Lezen: Filippenzen 1:12 - 19, Filippenzen 2: 5 - 11 Preek Zingen:Psalm 94: 1, 2, 3, 7

17 Tekst: Filippenzen 1:12 - 19, Filippenzen 2: 5 - 11 Gevangen!

18 Tekst: Filippenzen 1:12 - 19, Filippenzen 2: 5 - 11 Juist de vervolgde Paulus is zich heel sterk bewust van:  De opdracht van Christus "Moet je zien wat een kansen ik krijg!“

19 Tekst: Filippenzen 1:12 - 19, Filippenzen 2: 5 - 11 Juist de vervolgde Paulus is zich heel sterk bewust van:  De opdracht van Christus  Het karakter van Christus Jezus leert je: Wie je bent is wat je geeft

20 Tekst: Filippenzen 1:12 - 19, Filippenzen 2: 5 - 11

21 Psalm 94: 1, 2, 3, 7 Verschijn in lichtglans, God der wrake! Verhef U, dat uw toorn ontwake over de rotsen en hun waan! Wraak over hen die U weerstaan! Gij Rechter, die de wereld richt, toon hun uw toornend aangezicht.

22 Psalm 94: 1, 2, 3, 7 Hoe lang nog zullen, HEER, de bozen, hoe lang nog zullen goddelozen zich vrolijk maken hier op aard? Hoor toch, zij voeren onvervaard het hoogste woord, zij pochen luid, zij slaan de grootste laster uit.

23 Psalm 94: 1, 2, 3, 7 Zie, HEER, hoe zij uw volk verdrukken, uw erfdeel haast aan U ontrukken. Zij slaan aan vreemden in uw land, aan wees en weduwe de hand. "God ziet het niet", zo klinkt hun spot, "Hij merkt het toch niet, Jakobs God".

24 Psalm 94: 1, 2, 3, 7 De HERE zal zijn volk doen leven, Hij zal zijn erfdeel nooit begeven. De rechtspraak zal in heel het land weer in de waarheid zijn geplant, en ieder die de waarheid eert, bemint het recht dat God ons leert.

25 Zingen:Psalm 94: 1, 2, 3, 7 Gebed voor de vervolgde kerk en Open Doors Doopformulier III Gebed Doop Zingen: Jezus is de Goede Herder Opwekking aan de gemeente Gebed

26 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Jan Otte heeft te kennen gegeven zijn kinderen te willen laten dopen. Onderwijs Wanneer in de gemeente van Christus de doop wordt bediend, gebeurt dat volgens het woord van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn apostelen de opdracht gegeven

27 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren zich te houden aan alles wat hij hun opgedragen had. In de brieven van de apostelen wordt ook over de doop gesproken. Zo zegt Paulus dat wie in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn.

28 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Ook de kinderen mogen delen in dit geheim, overeenkomstig het woord van Jezus: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

29 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 Het volk Israël trok met zijn kinderen uit Egypte, het land van duisternis en slavernij, door de Rietzee en de woestijn op weg naar het beloofde land. Dus stonden ook de kinderen onder Gods belofte en opdracht. Reeds sinds Abraham, de vader van alle gelovigen, wordt het verbond ingescherpt door de besnijdenis aan jongens op de achtste dag na de geboorte.

30 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 Volgens de apostel Paulus zijn de gelovigen in Christus besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven. Zo heeft de kerk sinds de dagen van de apostelen aan de kinderen de doop bediend.

31 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 In de naam van de Vader gedoopt worden is een afbeelding en garantie dat God de Vader voor eeuwig zijn genadeverbond met ons sluit. Hij geeft daarmee te kennen dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Hij zet Zich voor ons in ten goede.

32 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 In de naam van de Zoon gedoopt worden is een afbeelding en garantie dat de Heer Jezus al onze zonden afwast op grond van zijn lijden en sterven. Wij mogen met hem opstaan in een nieuw leven, bevrijd van zonde en schuld.

33 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 In de naam van de heilige Geest gedoopt worden is een afbeelding en garantie dat hij vast en zeker in ons wil wonen en werken. Hij verbindt ons aan Christus en doet ons delen in het heil dat Christus voor ons verdiend heeft. De schatten van Christus maakt hij ons eigen: de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven totdat

34 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 totdat wij eenmaal met alle heiligen God zullen loven in de wereld die komt. Doopgedachtenis Op grond van het verbond roept en verplicht de doop ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. Laten wij toegewijd zijn aan de ene God, Vader, Zoon en heilige Geest. Laten we hem vertrouwen en liefhebben met heel onze ziel,

35 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 met heel ons hart, met heel ons verstand en met al onze krachten. Loslaten moeten we al wat onheilig is. Afsterven moet ons oude, zondige leven, opdat we helemaal een nieuw leven leiden in dienst van God. Als we uit zwakheid in zonde vallen, hoeven we niet aan Gods genade te twijfelen. Evenmin is het een reden om dan maar door te gaan met zondigen.

36 Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen 3 De doop is immers het garantiebewijs dat het verbond, dat God met ons gesloten heeft, eeuwig is. Samengekomen rond de doopvont worden wij allen getuigen van de doop van dit kind en gedenken wij onze eigen doop. Laten wij ons dan niet schamen om Christus openlijk te erkennen, want het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven.

37 Doopformulier III Gebed Doop Zingen: Jezus is de Goede Herder Opwekking aan de gemeente Gebed Collecte Zingen:Gezang 119:1, 2, 3 (GK 32) Zegen

38 Doopformulier III Gebed Doop Zingen: Jezus is de Goede Herder Opwekking aan de gemeente Gebed Collecte Zingen:Gezang 119:1, 2, 3 (GK 32) Zegen

39 Jezus is de Goede Herder Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig in de stal.

40 Jezus is de Goede Herder Als je ‘s avonds niet kunt slapen en je bang in ’t donker bent. Denk dan eens aan al die schaapjes Die de Heer bij name kent? Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig in de stal.

41 Jezus is de Goede Herder En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet Denk dan aan de goede herder Hij vergeet zijn schaapjes niet. Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig in de stal.

42 Doopformulier III Gebed, Doop Zingen: Jezus is de Goede Herder Opwekking aan de gemeente Gebed Collecte Zingen:Gezang 119:1, 2, 3 (GK 32) Zegen

43 Doopformulier III Gebed, Doop Zingen: Jezus is de Goede Herder Opwekking aan de gemeente Gebed Collecte Zingen:Gezang 119:1, 2, 3 (GK 32) Zegen

44 COLLECTE Vandaag: de 1e collecte is voor de Diakonie “open doors” de 2e collecte is voor de Kerk Tui amoris ignem Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem acdende, Veni Sancte Sp-ritus, veni sancte spiritus Vertaling: Kom, Heilige Geest, ontsteek in ons het vuur van uw liefde Na de collecte zingen we: Gezang 119:1, 2, 3 (GK 3)

45 COLLECTE Volgende week: de 1e collecte is voor de Diakonie “de Driehoek” de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 119:1, 2, 3 Bloemenbezorging: Vandaag: Maryam Hendrikse Volgende week: Sanne Bijl Tui amoris ignem Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem acdende, Veni Sancte Sp-ritus, veni sancte spiritus Vertaling: Kom, Heilige Geest, ontsteek in ons het vuur van uw liefde

46 Gezang 119: 1, 2, 3 (GK 32) De kerk van alle tijden kent slechts een vaste grond: 't is Christus, die door lijden zijn volk aan zich verbond. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. 't Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf.

47 Gezang 119: 1, 2, 3 (GK 32) Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland een, is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen: een Geest, een vast vertrouwen, een doop, een heilge dis, een Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is.

48 Gezang 119: 1, 2, 3 (GK 32) God houdt zijn kerk in leven, hoe ook bespot, verdrukt, door dwalingen omgeven, verscheurd, uiteengerukt. Al roepen van de tinnen de wachters nog: Hoe lang? Straks gaat de dag beginnen en 't klagen wordt gezang.

49 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

50

51 Met Oranje Diaconaal naar Buiten op “De Piet” Wanneer:Zaterdag 2 juli Waar: Bij de Piet Voor wie: iedereen is welkom Hoe laat: Vanaf 14.00 uur Hoe laat BBQ: ong. 17.00 uur Gezellig samen zijn, spelletjes En als klap op de vuurpijl, gaan we lekker barbecueën. De opbrengst is voor DNB en Oranje. Opgave barbecue tot 25 juni bij Atje Tange


Download ppt "De preek gaat over Filippenzen 1: 12 - 19, Filippenzen 2 : 5 – 11 brief uit de gevangenis.... Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste."

Verwante presentaties


Ads door Google