De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leergemeenschappen onderzoekend vormgeven Basisonderwijs: Herma Steen Opleiding: Dick Bosch, Erna van Koeven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leergemeenschappen onderzoekend vormgeven Basisonderwijs: Herma Steen Opleiding: Dick Bosch, Erna van Koeven"— Transcript van de presentatie:

1 Leergemeenschappen onderzoekend vormgeven Basisonderwijs: Herma Steen Opleiding: Dick Bosch, Erna van Koeven bh.van.koeven@windesheim.nl

2 De professionele leergemeenschap -gemeenschap (verbondenheid) leerkrachten, studenten, docenten lerarenopleiding -professionaliteit (in de schoolcultuur) schoolontwikkeling; gedeelde visie -leren (professionele ontwikkeling) samen onderzoekend leren Van Veen, et al. (2010); Lomos, Hofman, & Bosker, 2011; Ministerie van Onderwijs, 2013

3 Lectoraat ICT & Innovatie Gedrag Lectraat Onderwijszorg en samenwerking in de keten Sui Lin Goei Dolf van Veen Wim Meijer Positive Behavior Support Rekenen Onderwijszorg & samenwerking binnen de keten Visualisatie bij rekenen Rekenen en ICTDifferentiatie rekenen Taal Onderwijszorg & samenwerking binnen de keten Pedagogische kwaliteit Yvonne Leeman, Femke Geijsel Leerkring geletterdheid Erna van Koeven & Anneke Smits Leescultuur Taalrijk vakonderwijs Werken aan leeropbrengsten taal met met betekenis Identiteit & Burgerschap Pedagogische kwaliteit Theologie en levensbeschouwing Andre Mulder Betekenisvol onderwijs en onderzoekend leren Burgerschap Levensbeschouwelijke identiteit in de klas en op school Vakdidactiek en inhoud Kunstonderwijs Lectoraat didactiek van het kuntonderwijs Jeroen Lutters Kunst als aanjager van creatieve ontwikkeling in het onderwijs Techniek Lectoraat Leiderschap in opvoeding en onderwijs. Hanno van Keulen Wetenschap & techniek en onderzoekend leren Hanno van Keulen KENNISCENTRUM BEWEGEN EN EDUCATIE WINDESHEIM Perspectief opleiding: onderzoekende houding/betekenisvol onderwijs Pedagogische kwaliteit / UT Yvonne Leeman, Femke Geijsel

4 Onderzoek Onderzoeksvraag Op welke wijze kunnen we leergemeenschappen onderzoekend vormgeven? Onderzoeksgroep Zeven professionele leergemeenschappen - vijf naar aanleiding van onderzoeken studenten/schoolontwikkeling - twee spontaan ontstaan Instrument Logboekbeschrijvingen van totstandkoming leergemeenschappen

5 Elementen Stap 9: nieuw onderwijs Stap 8: delen bevindingen Stap 7: onderzoekend kijken naar onderwijsvernieuwing Stap 6: uitproberen onderwijsvernieuwing Stap 5: afspraken onderwijsvernieuwing Stap 4: delen bevindingen Stap 3: onderzoekend kijken naar de schoolpraktijk Stap 2: visie en kennisdeling Stap 1: onderwerp

6 Actoren Betrokkenen12334 opleidings docent studentcoachschoolbeleid (experts/ expert- groep/MT) teamboven-schools Beleid (experts/expert- groep/MT)

7 Leergemeenschap taal 1 en 2 ElementenNiv 1Niv 2 Niv 3Niv 4 opleidings docent studentcoachschool- beleid (expert- groep/ MT) teamboven- schools Stap 9: nieuw onderwijs Stap 8: delen bevindingenxxxx Stap 7: onderzoekend kijken naar onderwijsvernieuwing xx Stap 6: uitproberen onderwijsvernieuwingxx Stap 5: afspraken onderwijsvernieuwingxx Stap 4: delen bevindingenxxx X Stap 3: onderzoekend kijken naar de basisschoolpraktijk xx Stap 2: visie en kennisdelingxxx Stap 1: onderwerpxxx

8 Leergemeenschap wereldoriëntatie ElementenNiv 1Niv 2 Niv 3Niv 4 opleidings docent studentcoachschool- beleid (expert- groep/ MT) teamboven- schools Stap 9: nieuw onderwijs Stap 8: delen bevindingen Stap 7: onderzoekend kijken naar onderwijsvernieuwing Stap 6: uitproberen onderwijsvernieuwingxxxx Stap 5: afspraken onderwijsvernieuwing Stap 4: delen bevindingen Stap 3: onderzoekend kijken naar de basisschoolpraktijk Stap 2: visie en kennisdelingxxxx x Stap 1: onderwerpxxxx

9 Leergemeenschap gedrag 3 en 4 ElementenNiv 1Niv 2 Niv 3Niv 4 opleidings docent studentcoachschool- beleid (expert- groep/ MT) teamboven- schools Stap 9: nieuw onderwijs Stap 8: delen bevindingen Stap 7: onderzoekend kijken naar onderwijsvernieuwing Stap 6: uitproberen onderwijsvernieuwing Stap 5: afspraken onderwijsvernieuwingxxxx Stap 4: delen bevindingenxxxxx Stap 3: onderzoekend kijken naar de basisschoolpraktijk xx Stap 2: visie en kennisdelingxxxx Stap 1: onderwerpxxxx

10 Leergemeenschap vrij lezen ElementenNiv 1Niv 2 Niv 3Niv 4 opleidings docent studentcoachschool- beleid (expert- groep/ MT) teamboven- schools Stap 9: nieuw onderwijsxxx Stap 8: delen bevindingenxxxx Stap 7: onderzoekend kijken naar onderwijsvernieuwing xxx Stap 6: uitproberen onderwijsvernieuwingxx Stap 5: afspraken onderwijsvernieuwingxxx Stap 4: delen bevindingenxxxxx Stap 3: onderzoekend kijken naar de basisschoolpraktijk xxxx Stap 2: visiexxxxx Stap 1: onderwerpxxxxx

11 Praktijkvoorbeeld: Kampen, het Stroomdal

12 Leergemeenschap woordenschat lezen ElementenNiv 1Niv 2 Niv 3Niv 4 opleidings docent studentcoachschool- beleid (expert- groep/ MT) teamboven- schools Stap 9: nieuw onderwijs Stap 8: delen bevindingen Stap 7: onderzoekend kijken naar onderwijsvernieuwing Stap 6: uitproberen onderwijsvernieuwing Stap 5: afspraken onderwijsvernieuwingxxxxx Stap 4: delen bevindingenxxxxx Stap 3: onderzoekend kijken naar de basisschoolpraktijk xxxxx Stap 2: visie en kennisdelingxxxxx Stap 1: onderwerpxxxx

13 Wat eerste bevindingen Onderzoeksvraag Op welke wijze kunnen we leergemeenschappen onderzoekend vormgeven? -heldere uitgangspunten voor leergemeenschappen zijn belangrijk -gemeenschappelijke visie school/opleiding is cruciaal (helder onderbouwd perspectief) -al werkend kiezen voor een structuur voor leergemeenschappen die passend is -leergemeenschap maakt gebruik van die structuur op een manier die op dat moment aansluit bij de school en de fase in de opleiding waarin de student zich bevindt. -leerkrachten kunnen op verschillende manieren een onderzoekende houding ontwikkelen, door mee te kijken met de student of door zelf onderzoekend naar de eigen praktijk te kijken.

14 Dilemma’s -Visie-ontwikkeling is ingewikkeld omdat er ook andere scholingstrajecten lopen op school. Scholing heeft vaak een eigen focus. -Facilitering? Je eigen praktijk onderzoeken kost tijd. -Hoe til je deze ontwikkeling naar een bovenschools niveau? -Hoe zorg je dat het onderzoek van een student niet eenmalig is, maar kan worden voortgezet? -Wat betekent het voor kennis onderzoek op scholen? -Hoe zet je masterstudenten/leerkrachten in?


Download ppt "Leergemeenschappen onderzoekend vormgeven Basisonderwijs: Herma Steen Opleiding: Dick Bosch, Erna van Koeven"

Verwante presentaties


Ads door Google