De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakidactiek Eelbode Elke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakidactiek Eelbode Elke."— Transcript van de presentatie:

1 Vakidactiek Eelbode Elke

2 Plannen, organiseren, controleren
Lesplan Blad beginsituatie Beginsituatie  Lesonderwerp: Klas : Individuele sporttakken (Gymnastiek – atletiek – zwemmen -zelfverdediging) Hoeveelste les ivm het onderwerp ?……………………………………………… Doel : geziene oefenstof herhalen en verbeteren  Nieuwe oefenstof aanleren  Welke GUS of vGus zal je gebruiken ? ………………………………………………………. Op welke items van de techniek ga je de aandacht vestigen ? ………………………………………………………………………………………. Dans Welke dansvorm: volksdans ; aërobic ; step ;funk ;hip hop ; rope skipping ; ritmische gymn ; jazz ; combinatie Hoeveelste les van het onderwerp ?………………………………………………… Doel : geziene oefenstof herh. en aaneenschakelen  Nieuwe oefenstof aanleren  ritme : aantal beats ?………………………………………………………………… Balsporten In welke Gus, vGus , GV of PGV zal je werken ?………………………………….. Is differentiatie noodzakelijk ?……………………………………………………… Nadruk op techniek  of tactiek ?…………………………………………………… ALGEMEEN : Klasniveau : A……………………. B………………………….C…………………………… Doktersattesten :…………………….Vervangtaak :…………………………………………. Welke werkvorm en organisatievorm kan ik hanteren ?……………………………………… Wat zal ik evalueren en hoe ?…………………………………………………………………

3 Plannen, organiseren, controleren
Lesvoorbereiding Lesdoelen: idem vorig jaar Opwarming - CV werken specifiek naar de sport toe. - Lenigmakend deel - Spierversterkende oefeningen (SV) - Vormspanning (VS) Voorbeeld les turnen

4 FD: stimulatie cv stelsel 2-5 Reactiesnelheid
NAAM LG: DATUM: SCHOOL: VUB ACCOMMODATIE: TZ KLAS: 1 lic LO AANTAL LLN: Begin + einde v.d. les: 2uur LESONDERWERP: Handstand herhaling en rekstok inoefenen LESDOELEN: Motorische competenties: (LO ) Gezonde en veilige leefstijl: (LO) Zelfconcept en sociaal functioneren: (LO) Dominant lesdoel: Basistechniek rekstok LES NR.: 4 Mentor: Robbens Iris,k De Decker Steve Materieel: rekstk, kl m, bnk, SCHEMA + specifieke doelstelling BESCHRIJVING VAN DE OEFENSTOF DIDACTISCHE BESCHRIJVING ORGANISATIE- OPMERKINGEN Opwarming(15’) FD: stimulatie cv stelsel 2-5 Reactiesnelheid 6-7 SV: StnK An, (triceps) + VS 8 Bksp: (rectus abd) 9 LM: spc. Spgroepen (adductoren, triceps, biceps, deltoïdeus, gastrocnemius. Opwarming Plaatsing materiaal lpps rond m op signaal versnellen zijw bijtrkps naar buiten en binnen op signaal komen tot Bklig op signaal hgtesprng vl Hn en Vtnstn, bg dr An, Elbg stn op m, terug opduw tot vl Hn en Vtnstn. Vl Hn en Vtnstn, Vis heff l Hn, Vis heff r Hn en terug plts l en r Hn. Crunch Stretch Po, Biceps, triceps, Adductoren, deltoïdeus, gastrocnemius L bordschema, wie wat waar plaatst en wat erna? Ll demo oef, lln volgen L Didactische rondgang L, eventuele fouten corrigeren . Lln plts materiaal, L geeft intstructie Opstelling opwarming

5 CD: technieken beheerst knn uitvoeren Leskern GUS: demo L van oef
SCHEMA + specifieke doelstelling BESCHRIJVING VAN DE OEFENSTOF DIDACTISCHE BESCHRIJVING ORGANISATIE- OPMERKINGEN Leskern(80’) GUS Oefenvormen Hnstd FD: SV: StnK An,(triceps) VS PM: Ruimte- en lichaamsperceptie DA: leren sam werken Leergesprek Oefenvormen FD: StnK An (triceps), vospanning, coörd PM: Lichaams- en ruimteperceptie CD: technieken beheerst knn uitvoeren. Oefenvormen rek LG 1 FD: SV StnK An, VS, coörd CD: technieken beheerst knn uitvoeren Leskern GUS: demo L van oef Komen tot Hnstd en terug keren Idem vanuit vl Vtn en Knstd Idem ¼ dr Idem ¼ dr op drrl aangepaste oefenstof: uitvoering met 1 helper Idem ½ dr Komen tot Hnstd op bnk en terug keren Idem, van bnk stp vanuit Hnstd aangepaste oefenstof: met 1 helper Hnstd vanuit vl Hn en Knstd, Vtn plat op grond Rad, halfweg, tot Hnstd, blijven stn, drrl Rad op bnk, An strk op bnk. Oef rekstok: 1. leergesprek 1: soorten grepen 2. opkomen tot stn op rek, zijw vord nr r, terug zijw vord l, lendenslag af 3. opkomen tot stn, afduw, terug komen tot stn 4x dan volgende 4. Hng aan rek, Vtn niet aan grond, Vis verpakken aan rek, 1/1 dr maken vanuit hng. 5. Bstomtrek, Bn gestrk naar m brengen en terug optrk tot stn op rk 6. std, Vtn sam/ Bstomtrek 7. Bstomtrek, 1 Bn ov rek plts en eindigen in stn op rek, Bn los van rek. 8. Idem vorige maar Bn terug ov rek brengen naar stn op rekstk. 9. opsprng tot stn; ½ dr tot zit tss An op rekstk, via Kn laten afrl. Met helper terug komen tot zit op rekstk Bkdr vw Molendr Ll demo oef, lln volgen L OBS: Didactische rondgang L, eventuele fouten corrigeren Lln std per2/ 1 uitvoeren, 2 helpen en dan wss. Foutenanalyse - foutieve Bkkkanteling - foutieve Visplts (correct is wanneer duimen evw aan elkaar stn, Vis sprd.) - Hfd niet in neutrale positie - geen vospanning Leergesprek1 : Demo greep en naamgeving, darna L neemt greep, lln zeggen welke greep het is. palmgrp kneukelgrp gemengde grp didactische rondgang+ ind correctie fouten Leergesprek 2: Welke soorten oef zijn er aan rek? zwaai stn comb zw en stn oefn. Hngoefn. Opstelling leskern

6 CD: technieken beheerst knn uitvoeren
SCHEMA + specifieke doelstelling BESCHRIJVING VAN DE OEFENSTOF DIDACTISCHE BESCHRIJVING ORGANISATIE- OPMERKINGEN LG 2 CD: technieken beheerst knn uitvoeren Cooldown(15’) LM: Preventie blessures GVL: Orde en netheid + respect voor materiaal. Leergesprek 2: Bstomtrek, 1 Bn ov plts, molendr, 1 Bn terug plts, Bkdr vw, lendenslag af Cooldown 4.1. stretch ind Bnsp (gastrocnemius, quadriceps, hamstring, adductoren) en Ansp (biceps, triceps, pectoralis, deltoideus) 4.2. wegplts materiaal. LITERATUUR: - Van Kopstand tot Kasamatsu, W. Schroven, 1997 - Turnen, van initiatie tot topsport, Acco Leuven, 1985 Welke soorten oef zijn er aan rek? zwaai stn comb zw en stn oefn. Hngoefn. Opstelling opwarming Lln plts materiaal, L geeft intstructie Opstelling leskern 2.7. uitvoering 2.9. uitvoeering Opstelling:

7 Voorbeeld les Aquagym Doelstellingen Fundamentele leerinhouden
Onderwijs – en leeractiviteiten Media CV-opw (6’) 1.Wennen a/h wa, evenwgevoel, losm sp, uithouding, automatische loopcorrectie, waarneming v/h kine-esthetetisch bewegingsgevoel (houding, richting, snelheid v/d lichaamsdelen) 2 + 3 LM: losmaken Schs 4.SV: Aspversterkend : Delotoïdeus Latissimus Dorsi, Gastrocnemius 7.PM: Coördinatie 8.SV: Sprngkracht, Bspversterkend, Bg Bn : stretch Quadriceps Strk Bn : stretch Hamstrings, Triceps Surae (pliometrisch) 9.SV: Trapezius, Sternocleidomastoïdeus 10.LM: Mobilisatie lendewervelkolom, Obliquus Externus-Internus Abdominis, versterking Vt- en OndBsp (Triceps Surae) 11.LM: Evenw, lenigh Vtgewr + Kgewr 12.Tot rust komen, controle ademhaling Motorische ontwikkeling : I INLEIDING Opst : schrnk Opdr : Op RI v muziek ! lp ter pltse traag  vlug (op ritme v muziek) 2) lp, An zw 8t r – 8t l – 8t beide An – 8t alternerend 3) lp, Schs rl 8t r – 8t l – 8t beide Schs – 8t alternerend 4) lp, An opw duw 4 x 8t 5) lp, An sprd 6) lp, An omlg duw 7) combi oef 46 opw – sprd – omlg vlugger : 4 x 4t 8) sprng 2 Vtn sam 9) sprng, Hfd knt 10) twisten, An in taille 11) B hf, OndB dr 12) WP ter pltse -lln kleden zich om en komen zelfstandig nr het zwembad -L zorgt voor muziek -L legt lesonderwerp uit -L voert demo uit in spiegelbeeld  vanop zwembadrand + in H2O -L telt bij uitvoeren opdr: nog -L motiveert -L controleert of lln opdr correct uitvoeren 1. Recht blijven, An meebewg 2. Duw het H2O weg! 3. Schs zo hoog mogelijk rl 4. strk je An en plooi en strk 5.An actief meebewg 6. Duw teg H2O 7. Goed nadenken! 8. Hou je Vtn sam 9. Voorzichtig! Niet te actief 10. Hp indraaien 11. Hou je evenwicht! 12. Denk aan je ademhaling! - 5 min CD: Aquarobics 5 BPM:

8 Fundamentele leerinhouden Onderwijs – en leeractiviteiten Media
Doelstellingen Fundamentele leerinhouden Onderwijs – en leeractiviteiten Media Motorische ontwikkeling : -Fys : -alg spontw -uithouding (aëroob) PM : -LP : alg dyn coördinatie dissociatie -TP : ritme Cognitieve ontwikkeling : -K & I i/d maatstructuur -K & I i/d bewegingen -onthouden v/d bewegingen Dyn-Aff ontwikkeling : -Inzet -Doorzetting -Vreugde 1.CV uithouding + cfr opw 1. 2.SV: Bspversterkend : Quadriceps,Hamstrings, Triceps Surae; Hpflexoren : Tensor Faciae Latae 3.SV Adductoren 5.LM rekking strksp K (Quadriceps), versterking bgsp K (Gracilis, Biceps Femoris), versterking strksp Hpgewr (oa zonnestraalsp) 6. cfr opw 7.SV Triceps Brachii, coördinatie 8.RP :richting 9. SV richting, coördinatie, Triceps Brachii 10. SV richting, coördinatie,evenw, adductoren versterking v Bkksp, stabilisatie v Rpsp, sprngk, Hpflexoren (Tensor Faciae Latae, Sartorius) Triceps Surae,Quadriceps, Hamstrings 11.SV Triceps + Biceps Brachii 12.LM Schlenigh 13.PM evenw, Hpflexoren 14PM.evenw, stabilisatie v/d taille en Schgordel, versterken Bksp, rekking lange rugstrekkers 15.SVintensievering opdr 14; versterking v/d Rp en Schgordel, vnl Bstsp II KERN (25’) Opst : schrnk, 1 plk/ll Opdr : Op RI v muziek 1) lp ter pltse, Hn op plk 2) Kn hf tot teg plk 8t r – 8t l – 8 t alternerend 3) Kn zijw hf nst plk 8t r – 8t l – 8t alternerend 4) combi opdr 2-3 -8t r K teg plk -8t l K teg plk -8t r K nst plk -8t l K nst plk vlugger : om de 4t 5) lp, Hln teg Zitvlk/ afws l-r 4 x 8t 6) sprng ter pltse Vtn sam 7) std, plk ond wa duw 8) sprng ter pltse, ¼ dr eerst om de 8t dan om de 4t 9) 4t vw stp, plk 2 x onder duw (4t) idem terug 10) vw : 8t 1t : sprng Bn open 2t : hnk rB 3t : sprng Bn open 4t : hnk l B 5 t  8t : idem terug 11) zijw sprng, plk afws vw-Rgw duw-trek 12) WP, plk bov Hfd doorgeven in l-r H 13) plk onder Bn doorgeven 14) zit op plk/wrikken met Hn, 360° dr 15) zit op plk/ scslgbewg An, vw vorderen – terug -LLn wiss v rij -L deelt plankjes uit -L voert opdr uit in spiegelbeeld -L voert opdr uit in – uit het water -L telt : nog 1. Hou je recht; zorg dat je plk niet kwijt geraakt 2. Kn hoog hf 3. Komaan, K tot naast plk 4. Denk na! 5. Hou je recht, Kn dicht bij elkr houden! Probeer tot teg Zitvlk 6. Hou je Vtn Sam 7. Actief duwen!! en draai 9. Actief WP en An 10. Pas op: hinkspel 11. Heel actief!!!! 12. Hou je An bov H2O 13. Hard duw op plk! Zorg dat je plk nie kwijt geraakt 14. Zoek je evenwicht en ga dan pas wrikken 15. Trek op je An! -L verzamelt materiaal -L begeleidt de opdr -L geeft tips -L zorgt voor muziekinstallatie 5 min

9 Fundamentele leerinhouden Onderwijs – en leeractiviteiten Media
Doelstellingen Fundamentele leerinhouden Onderwijs – en leeractiviteiten Media Slot (5’) stabilisatie v Vi-, H-, Elbggewr, mobilisatie wervelkolom Aff : tot rust komen, samenwerking, vreugde Cogn : I in de bewg III SLOT Opst : lln in krg, Hn vast Opdr : drv op wa, Vtn nr mid v/d krg via samenwerking + blijven drv komen tot krg met Hfd nr mid GEBRUIKT(E) HANDBOEK(EN) :  Aquatraining, oefeningen en oefenprogramma’s, Margot Zeitvogel, Elmar sport  Levenslang zwemmen, De Martelaere en Postma (1999)  Zwemmen: Van initiatie tot zwemmen, Michel Louwagie (1998) -L verzamelt materiaal -L begeleidt de opdr -L geeft tips -L zorgt voor muziekinstallatie 5 min

10 LESONDERWERP: Hedendaagse dans 4 LESDOELEN:
NAAM LG :Daniëls Sofie Eelbode Elke DATUM: nov 2001 SCHOOL: : VUB ACCOMMODATIE: TZ KLAS: 2 KAN LO AANTAL LLN: Begin + einde v.d. les: LESONDERWERP: Hedendaagse dans 4 LESDOELEN: Motorische competenties: (LO 18) lln kunnen verschillende dansbewg uit één dansvorm uitvoeren Gezonde en veilige leefstijl: (LO 01) lln kunnen een correcte Zelfconcept en sociaal functioneren: Dominant lesdoel: combinatie beheersen LES NR.: 4 Mentor: Van den Bergh Kathy Materieel: geen SCHEMA + specifieke doelstelling BESCHRIJVING VAN DE OEFENSTOF DIDACTISCHE BESCHRIJVING ORGANISATIE- OPMERKINGEN Dans 4 Blok 1 1-8 SV: (gastrocnemius) LM: adductoren CV: U 8-16 16-24 PM: coörd 24-32 CD: spec. Bewg kennen Dans 4: sprongenreeks Blok 1: 1-2 uitvalps met r Bn naar r 3-4 sprng ter plaatse 2 x 5-6 uitvalps met l Bn naar v 7-8 sprng ter plaatse 2 x 1-2 uitvalps met r Bn naar a 3-4 sprng ter plaatse 2 x 5-6 uitvalps met l Bn naar l 1-2 gewicht op l Bn brengen, r An komt bov Hfd, dr ¼ naar l 3-4 val vw uit, plts r Vt zijw, plts l Vt voorbij r Vt 5-6 kruis r Vt a l Vt, 7-8 stp l, stp r 1-2 chassé = 1/1 dr ov r Sch 3-4 assemblé, dr ov r Sch 5-6 stp met r Vt a, sprng met ½ dr ov r Sch stp met l Vt a, sprng met ½ dr naar uitgangspositie LITERATUUR - Cursus Hedendaagse dans, K. Van den Bergh, 2002. Leergesprek: tijdens aanleren Lichgewicht verplaatsen op uitvalsBn. Rp volgt bewg uitval. Grote ps nemen bij uitvallen naar v = niet v dr/sprng Bij dr “spot” toepassen Uitgangspostie: strkstd, Vt parallel Stabilisatiehd: Rp bg naar l, Vt r Bn is in Kholte l bn dat gebg is.r An bg mee met Rp bov Hfd. Accent op bewg Hfd, kijk naar a bij van a naar v zw van An. Rg en Rp volgen bewg van Hfd. Bkk naar r om evwverlies te bekomen. Dr 1/1: Vt flex, Bn heff in hoek 90° Cfr: kogelstootbewg Vt flex bij dr Muziek: Titel: pop Uitvoerder: ’n sync Opstelling lln en L:

11 LESONDERWERP: BAB: dribbel + Passenspel LESDOELEN:
NAAM LG: Eelbode Elke DATUM: SCHOOL: ACCOMMODATIE: KLAS: AANTAL LLN: Begin + einde v.d. les: LESONDERWERP: BAB: dribbel + Passenspel LESDOELEN: Motorische competenties: lln kunnen b ps en vng + drb Gezonde en veilige leefstijl: lln verbeteren hun motorische eigenschappen Zelfconcept en sociaal functioneren: leren eigen bewguitvoeringen en beperkingen juist inschatten Dominant lesdoel: beheersen dribbel en verschillende vormen van passing . LES NR.: Mentor: Van De Keer Marcel. Visum: Materieel: BABb, BABdoelen (2), VTBb SCHEMA + specifieke doelstelling BESCHRIJVING VAN DE OEFENSTOF DIDACTISCHE BESCHRIJVING ORGANISATIE- OPMERKINGEN Opwarming(6’) CV, stimulatie CV-stelsel Fair play TE: drb + lay up. + CV, K An (biceps) LM: hamstrings Coörd. + K An (biceps) Leskern35’) GUS Leergesprek oefenvormen Coörd, ruimte-en lichaamsperceptie, K An, (biceps, triceps) behendigheid Coörd + lichaamsperceptie Coörd, ruimte-en lichaamsperceptie, K An, behendigheid Samenwerking = coörd Cooldown(6’) VGL: orde in zaal behd. OPWARMING lln drb binnen driepuntlijnen: proberen b prtn weg te duw en eigen b af te schermen voor tegstd. Idem 1.1. maar wie buiten driepuntgebied komt of b kwijtraakt lpps naar teg doel, scoren via lay up en terug meespelen binnen driepuntgebied. Sprdstd, b in 8 vorm tss Bn drb B bewg rond Hfd, Bkk, Sch B bov Hfd opgooien en a Rg opvng met beide Hn. Leskern GUS demo L oef, lln doen na LG drb: hou correct drb + FA Sprdstd: drb naast l Vt, drb b met 1 bts tss Bn van l naar r, drb naast r Vt, drb door Bn terug naar l Vt. Machinedrb/ sprdstd: b drb tss Bn, Hn v lich drb b met l Hn, drb b met r Hn, beide Hn a lich; drb b met lHn, drb b met r Hn Sprdstd, b op Bsthgte: laat b vallen en neem squadhd aan, vng b op tss Bn. Vl Knstd: b van l naar r drb onder Bn door en van r naar l. LG: uitgangshouding;: shooting pocket + FA Idem 2.13: ll 1 Bstps, ll 2 btsps in Backhand Idem 2.13: ll 1 baseb ps, ll 2 idem Idem 2.13: ll 1 overheadps, ll 2 idem Std per 2 t.o. v. elkaar, 1 b pp: open step , btsps naar prtn en omgekeerd. Zowel l als r inoef. Idem 2.18 maar met cross step Cool down Opbergen materiaal L demo oef, lln volgen instructies Ind. Correctie, fair play L demo oef, lln doen na op tempo L Leergesprek : correcte plts Vis op b drb b v + lg Foutenanalyse slagbewg in Po foutieve Visplaatsing op b b a lich drb i.p.v. v lich te hg of te lg drb Leergesprek: Vanuit shooting pocket drie mogelijkheden: + voordeel drb ps geven doelpoging ondernemen shooting pocket bespaart tijd en bied meer dan 1 mogelijkheid om het spel verder te zetten. Didactische rondgang L. Ll start en stop op fluitsignaal L 1.1. – 1.2. 2.1. – 2.12. 2.12. – 2.20.

12 De leeromgeving van de les LO
Opmerkzaam zijn « er bij zijn ». - zicht op alle leerlingen -Meegeven aan lln (ik heb het gezien) -Ongewenst gedrag niet laten aanslepen. Simultaan gedrag = meerdere zaken gelijktijdig afhandelen. De “vaart” in de opeenvolgende activiteiten verzorgen - geen losse oefeningen - weinig stopmomenten (rendement ) - voldoende afwisseling

13 Conclusie Efficiënt managementgedrag Opmerkzaamheid Simultaan gedrag
Continuïteit Vasthouden van de aandacht Afwisselende en uitdagende taken

14 Hanteren managmentsystemen
Regels: - Verplaatsen naar sportzalen - Kledij, haardracht - Begin van de les: kleedkamergebeuren, GSM, agenda, Juwelen,… - tijdens de les: verz. Van de lln. - einde les: wanneer eindigen, douchen?, afspreken volgende les? - andere: doktersattesten, te laat?, ongeval?,… Routines - vb. B stil hd. tijdens uitleg. Hoe?

15 Oorzaken tijdsverlies: Verplaatsing naar sportzaal Omkleden
Management van de tijd Oorzaken tijdsverlies: Verplaatsing naar sportzaal Omkleden Plaatsen materiaal (WWWW) Lange inleiding Irrelevante afdaling oefenstof Opstopmoment in organisatie

16 Management van de tijd TIJDSWINST DOOR ROUTINES
Lesbegin: mededelingen, plaatsen materiaal,… Les zelf: goede lesvoorbereiding Leseinde: opruimen, zaal verlaten, kleedkamermoment

17 MANAGMENT VAN DE RUIMTE
VEILIGHEID - Veilige leeromgeving - risicovolle activiteiten GROEPERINGSVORMEN/TAAKGERICHT GEDRAG - klassikaal onderwijs/ groepsonderwijs - Alert zijn, oogcontact, controle,… - Moeilijkheid: gedifferentieerd werken groepswerk nadeel: 1 groep trekt de aandacht, simultaan gedrag noodzaak.

18 PRAKTISCHE AANDACHTSPUNTEN
COMMUNICATIE - lln verz. Bij geven van uitleg - niet met Rg naar lln stn. Hn uit de zakken !!! - duidelijke demo, zelf demo geven !!! - Stemintonatie aanpassen zodat lln rustig blijft - didactische rondgang - prtn oef: duidelijk startsignaal geven - opdracht controleren en verbeteren - kordaat optreden en leiding geven - logische wissel bij werken in posten - sfeer in de les veel en geregeld rondgaan.

19 PRAKTISCHE AANDACHTSPUNTEN
VEILIGHEID - controle materiaal, afspraken omtrent materiaal - let op voor opstropping bij doorschuifsysteem - merktekens voor visuele contrôle INHOUDELIJK - zoek boeiende oefenstof - oefenstof aanpassen aan leeftijd - toestellen op hgte lln. - opw kort hd. - fysieke momenten in rustige les PLAATSEN MATERIAAL - volledige ruimte benutten - wwww - plattegrond gebruiken

20 PRAKTISCHE AANDACHTSPUNTEN
ATTITUDE - voorbeeldfunctie!!! - kledij - taal - lesvoorbereiding in orde


Download ppt "Vakidactiek Eelbode Elke."

Verwante presentaties


Ads door Google