De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leren met effect “Taaltuin”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leren met effect “Taaltuin”"— Transcript van de presentatie:

1 Leren met effect “Taaltuin”
Denekamp

2 Deelnemers TCC locatie Denekamp Basisscholen voedingsgebied Denekamp (6) Kohnstamm Instituut Kennisnet ICT

3 Onderzoeksvraag Wat is het effect van de inzet van remediërende ICT software (muiswerk) op prestaties bij spelling en begrijpend lezen? -leerlingen groep 8 basisschool -leerlingen leerjaar 1 voortgezet onderwijs -havo/vwo -kader/gemengd/theoretisch -basisberoepsgericht

4 Rol deelnemers TCC locatie Denekamp : initiatiefnemer + uitvoerend. BS voedingsgebied : uitvoerend. Kohnstamm Instituut : verwerken en analyseren van testgegevens. Kennisnet ICT : component ICT / beschikbaar stellen financiën.

5 Experimentele groepen
2 VMBO groepen Basisberoeps (BBL) 2VMBO groepen Kader-Gemengd/Theoretisch (KBL,GTL) 3 HAVO/ VWO groepen 6 groepen 8 van toeleverende basisscholen

6 Onderzoek muiswerk Duur : 20 weken (incl. metingen). Tijd : 2 lesuren per week. 1 muiswerkles / 1 docentles. Docentlessen worden door dezelfde docent gegeven.

7 Schema 1B1 docentles sp. / muiswerk str. lezen 1B2 muiswerk sp. / docentles str. lezen 1C1 docentles sp. / muiswerk str. lezen 1C2 muiswerk sp. / docentles str. lezen 1D1 docentles sp. / muiswerk str. lezen 1D2 muiswerk sp. / docentles str. lezen 1D3 muiswerk sp. / muiswerk str. lezen

8 Metingen Nulmeting: voordat onderzoek start Tussenmeting : na 10 weken Eindmeting : einde van het onderzoek

9 Metingen Nulmeting : Spelling – SVS M8A (niet ww) Begrijpend lezen – TBL 4 Spelling – SVS M8A (ww) Tussenmeting : Spelling – SVS M8B Eindmeting : Spelling – SVS M8A

10 Docentles spelling Klassikale lessen. Methode : “Onder controle”. Iedere leerling ontvangt dezelfde leerstof

11 Docentles begrijpend lezen
Klassikale lessen Methode : “Nieuwsbegrip”. Iedere week 1 tekst (steeds actueel). Wekelijks actuele tekst via mail. Aangepast aan niveau. Diverse opdrachten. Aangevuld met verklarende woordenlijst

12 Resultaten lange termijn
Na half jaar in klas 2 vo wederom meting omtrent spelling en begrijpend lezen. Rendement op lange termijn. Verschil docentles / muiswerk les ?

13 Rol basisscholen Keuze deelname spelling / begrijpend lezen. Nulmeting (via LVS). Start na de Cito eindtoets Werken met het programma muiswerk. Eindmeting. Andere toeleverende basisscholen fungeren als controlegroep

14 Vragen ?

15


Download ppt "Leren met effect “Taaltuin”"

Verwante presentaties


Ads door Google