De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe regelgeving dienstencheques en de impact op de OCMW’s Werkgroep activering 11 oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe regelgeving dienstencheques en de impact op de OCMW’s Werkgroep activering 11 oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe regelgeving dienstencheques en de impact op de OCMW’s Werkgroep activering 11 oktober 2012

2 Inleiding KB tot wijziging van het KB van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques Datum inwerkingtreding 1 juli 2012 Gezien latere datum publicatie wellicht 1 e kwartaal 2013 operationeel

3 Wijziging 60% van de nieuw aangeworven dienstenchequewerknemers => volledig uitkeringsgerechtigde werklozen en/of leefloners Verplichting opgelegd op werkgeversniveau en per kwartaal 60% kan ingevuld worden door alleen werklozen, door alleen leefloners of door een mix van beide categorieën Doel? Socio-professionele inschakeling van deze doelgroepen te verhogen

4 Uitzondering op algemene regel Werknemers die in de maand voorafgaand aan de indienstneming tewerkgesteld waren met AO DC bij een andere DC-onderneming, worden niet in rekening gebracht voor de 60% regel Vrijstelling mogelijk mits akkoord directeur werkloosheidsbureau –Vrijstelling kan geheel of gedeeltelijk verleend worden mits niet voldoende werklozen met vereiste profiel na consultatie met bevoegde dienst arbeidsbemiddeling

5 Wordt beschouwd als leefloner Op het moment van aanwerving gerechtigd zijn op leefloon 6 maanden voorafgaand aan de aanwerving gedurende minstens 3 maanden gerechtigd op leefloon  Equivalent leefloners vallen buiten het toepassingsgebied van dit Besluit

6 Onderneming Dienstencheque-onderneming moet in het bezit zijn van een attest van de RVA of het OCMW waaruit blijkt dat ze voldoet aan de verplichting Deze attesten blijven ter inzage (voor controle) op de maatschappelijke zetel van de onderneming

7 Attesten  RVA => attesten UVW’s  OCMW’s => attesten leefloners  Procedure aflevering attesten:  Attesten moeten aangevraagd worden door werknemers zelf  Of door de dienstencheque-onderneming  Ten laatste de 30 e dag volgend op de dag van indienstneming

8 Conclusie POD onderzoekt mogelijkheden voor elektronische attestering via KSZ (voorstudie gevraagd aan Smals) Equivalent leefloners => juridische oplossingen worden gezocht Signalen vanuit het werkveld?


Download ppt "Nieuwe regelgeving dienstencheques en de impact op de OCMW’s Werkgroep activering 11 oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google