De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

O.C.M.W. van Bergen Stelsel van Socioprofessionele Inschakeling Dienst Activering - Werking Werking Presentatie van 12 mei 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "O.C.M.W. van Bergen Stelsel van Socioprofessionele Inschakeling Dienst Activering - Werking Werking Presentatie van 12 mei 2010."— Transcript van de presentatie:

1 O.C.M.W. van Bergen Stelsel van Socioprofessionele Inschakeling Dienst Activering - Werking Werking Presentatie van 12 mei 2010

2 Waarom de werking van het stelsel herzien?. Het wordt steeds moeilijker om onze kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen te bereiken;. Versnippering van het stelsel in cellen die niet voldoende geïntegreerd zijn;. Nieuw ESF-project 2007-2013 dat voorziet in een vermeerdering van de voortdurende vorming van de werknemers in inschakeling (art. 60 en 61). Dienst Activering - Werking. eindejaarsrush steeds moeilijker en stresserend voor iedereen;. Normale evolutie van een dienst die zich moet aanpassen aan het publiek, aan de verwachtingen van de instelling, aan de wetgevingen en subsidies, en aan de algemene context van de professionele inschakeling.

3 Doelstellingen van de reorganisatie:. Behoud van de kwantitatieve resultaten;. Verbetering van de kwalitatieve resultaten ;. Opnieuw een enkele dienst vormen, met een geïntegreerde werking van verschillende inschakelingsacties;. Groepswerk ontwikkelen als aanvulling op de individuele begeleiding;. De voortdurende vorming ontwikkelen van de werknemers in inschakeling;. Dichter bij het institutionele project blijven. De contractualisering ontwikkelen met de gebruiker (GPMI);. Dichter bij de geest van de wetgeving van het leefloon blijven; Dienst Activering - Werking

4 Werkingsprincipes: Algemene coörd. J.VEUGELEN 4 geïntegreerde inschakelingsacties: Socioprofessionele opvolging Coörd.: C.MIOT Sociale inschakeling Coörd.: D.MALOUX Vooropleiding leerwerk- bedrijf) Dir.: A.PETIT Inschakelingscompe- tenties en -middelen Coörd.: S.BAHENDUZI 2 bijkomende acties in steun AdministratieCoördinatie Dienst Activering - Werking + Proactie

5 Inhoud van de acties: 1.Socioprofessionele opvolging: 8 maatschappelijk werkers + 1 persoon belast met de ondersteuning "permanente vorming" Dienst Activering - Werking  Onthaal en 1ste gesprek (2de of 3de);  Indien een inschakelingsproject mogelijk is, een GPMI invoeren (anders, billijkheid);  Richten naar de Dienst Activering-acties en de externe operatoren  Begeleiding bij het verloop van het GPMI;  Opleiding en opvolging, stage en evaluatie van de stage;  Inschakelingscontract, opvolging van het sociale en professionele dossier;  Organisatie van de permanente opleiding van de werknemers in inschakeling;  Organisatie van de samenwerking met Proaction;

6 Dienst Activering - Werking 2. Sociale inschakeling 4 medewerkers inschakeling + 1 administratief medewerker.  Atelier Interculturele ontwikkeling (Frans vreemde taal, activiteiten in welbespraaktheid,...);  Openbare Computerruimte;  collectieve ateliers en individuele opvolging rond 6 belangrijke thema's: - Gezondheid (welzijn, kookatelier,...); - Mobiliteit/beschikbaarheid; - Dagelijks leven (beheer van het huishoudbudget, energie, preventie van de schuldenlast, … - Communicatie/expressie; - Cultuur (artistieke expressie, foto,...); - Sport.  Vaste collectieve planning, flexibele individuele opvolging, maandelijkse evaluaties.  Ontwikkeling van associatieve partnerschappen voor de individuele en collectieve opvolging "buiten GPMI", individuele evaluaties.

7 Theoretische planning van de collectieve activiteiten (georganiseerd op wekelijkse, maandelijkse of jaarbasis) NT2 zwakke groep Sociaal atelier 1 of 2 OCR vorming Sociaal atelier 3 of 4 OCR vorming NT2 sterke groep (op PC) Sociaal atelier 5 of 6 OCR vrij NT2 zwakke groep OCR vrij + individuele opvolging en evaluatie + externe partnerschappen (begroting ontwikkeling) + inschakeling via de sport (buiten Trieu) + plaatselijke activiteiten (bezoeken, excursies,...) +/- 1 maal per kwartaal

8 Dienst Activering - Werking 3. Leerwerkbedrijf "Le Plein Air": 5 opleiders, 2 inschakelingsmedewerkers, 1 administratief medewerker.  behoud van de 5 opleidingsrichtingen: installateur- "herwaardeerder" van meubels, huishoudtoestellen, biogroenteteelt, vervoer, hulp aan de gemeenschap;  Maandelijkse evaluaties;  behoud van een opvangcapaciteit van minstens 50 % van de plaatsen voor de leefloners van de dienst activering  Vooropleidingen van de leefloners door de dienst activering op kwartaalbasis (periodes van drie maanden hernieuwbaar op basis van de evaluaties van het GPMI)

9 Dienst Activering - Werking 2009 4. Inschakelingscompetenties en -middelen: 4 inschakelmedewerkers  collectieve ateliers en individuele opvolging rond 4 belangrijke thema's: - Competentiebalans: Eval,: - PMTIC; - inschakelingsproject (competentiebalans, mobilisatie, oriëntatie, zoeken naar opleidingen,...) - Zoeken naar werk (CV, brieven, voorbereiding gesprekken, contacten met werkgevers,...);  Kandidatuurfiches;  Preselecties;  Informatie aan de werkgevers;  Partnerschap MRMB, Progress, Avomarc,... (ESF-project);  Vaste collectieve planninge, flexibele individuele opvolging, maandelijkse evaluaties.

10 Theoretische planning van de collectieve activiteiten (georganiseerd op wekelijkse, maandelijkse of jaarbasis) EvalEval Opstellen van projecten PMTIC werk zoeken PMTICPMTICMRMB + individuele opvolging en evaluatie

11 Dienst Activering - Werking 2009 2 acties in steun:  Administratie: 4 administratief medewerkers - administratieve hulp bij de gevoerde acties; - voortdurende bijwerking van de boordtabellen van de acties (invoeren van de gegevens, indicatoren,...).  Coördinatie: 4 coördinatoren - verantwoordelijkheid van de gevoerde acties (kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren); - coördinatie van het werk van de medewerkers tewerkgesteld aan de acties;

12 Dienst Activering - Werking 2009 Proaction : 3 medewerkers OCMW Bergen + 3 medewerkers Forem Bergen In het kort:  "gemengde" ploeg samengesteld uit medewerkers van het OCMW en van Forem (ESF-financiering en raamovereenkomst UVCW-Forem)  individuele begeleiding (coaching) van de stagiairs op het einde van hun inschakelingscontract (art. 60 en 61).  partnerschap sinds +/- 10 jaar  doelstellingen = duurzame tewerkstelling,  partnerschap met de diensten "Forem Conseil" en "Forem Formation", "ondernemingen" en vormingsoperatoren

13 Dienst Activering - Werking Voorbeeld van ontwikkeling - soort stagiair (noodzakelijk vereenvoudigd en dus karikaturaal...) Onthaal - 1ste gesprek (op basis van het Indien inschakelingsproject mogelijk: GPMI- dienst activering, indien niet: billijkheid Bij nood aan controle, bijscholing of vervolmaking: inschakeling Sociale Leer- werk- bedrijf Inschakelings competenties en -middelen Externe BO Wanneer tewerkstelling mogelijk is, preselectie MRMB, Progress Avomarc Wanneer OK: bestand tewerkstelling (evolutief in functie van de evaluaties) Stage, inschakelingscontract, permanente opleiding, proactie.

14 Dienst Activering - Werking DE BELANGRIJKSTE LEIDRADEN:  Psychosociale opvolging: één enkele referte-interveniënt sinds het eerste onthaal tot het einde van het inschakelingscontract;  contractualisering van het volledige parcours binnen de dienst activering;  uitbreiding van de rechten tot de inschakelingskosten (unieke opening via GPMI-dienst activering);  doorstroming van de werkcellen en integratie mogelijk van de medewerkers dienst activering in verschillende acties);  inschakelingstraject gericht naar tewerkstelling (zo snel mogelijk);  versterking van de collectieve acties (sociale inschakeling, leerwerkbedrijf, inschakelingscompetenties en -middelen, MRMB), maar behoud van een individuele opvolging binnen elke actie;  vaste collectieve planning, transparantie van het activiteitenaanbod, regelmatige evaluaties naar dossier dienst activering.  administratieve steun en steun voor het beheer van de activiteiten (boordtabellen en indicatoren)

15 Dienst Activering - Werking DANK VOOR JULLIE AANDACHT. TE UWER BESCHIKKING VOOR VRAGEN, OPMERKINGEN EN SUGGESTIES...


Download ppt "O.C.M.W. van Bergen Stelsel van Socioprofessionele Inschakeling Dienst Activering - Werking Werking Presentatie van 12 mei 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google