De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Thomas W. de Boer 2005 Projectmanagement Hoofdstuk 8 Projectuitvoering Organisatie en teambuilding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Thomas W. de Boer 2005 Projectmanagement Hoofdstuk 8 Projectuitvoering Organisatie en teambuilding."— Transcript van de presentatie:

1 © Thomas W. de Boer 2005 Projectmanagement Hoofdstuk 8 Projectuitvoering Organisatie en teambuilding

2 © Thomas W. de Boer 2005 Structuur in organisatie Stuurgroep –Organisatorische paraplu voor het project –Lange termijn –Grote lijn van het project Projectgroep –De ziel van het project –Rondom de projectmanager –Regelt de uitvoerende werkzaamheden … en doet die vaak zelf Werkgroepen –Specialistische opdracht –Deelproject(je) Een groep noem ik ook ‘team’

3 © Thomas W. de Boer 2005 Stuurgroep Bestaat uit –Opdrachtgever –Projectmanager –Vertegenwoordigers van belangengroepen –Leveranciers –Externe deskundigen Verantwoordelijk voor het eindresultaat

4 © Thomas W. de Boer 2005 Projectgroep Regelt de uitvoering van het project Komt regelmatig bijeen Bespreekt alles wat van belang is voor de uitvoering Bestaat uit iedereen die bij de uitvoering is betrokken –Maar als dat teveel wordt, moet je werken met vertegenwoordigers Legt verantwoording af aan de stuurgroep

5 © Thomas W. de Boer 2005 Samenstelling projectgroep I Afdelingsteam –Bestaat uit mensen van dezelfde afdeling –Vaak gelijke belangen, soortgelijke know-how –Vormen al snel een team Matrixteam –Bestaat uit mensen van verschillende afdelingen –Verschillende know-how, verschillende belangen –Soms grote verschillen in betrokkenheid –Wordt niet zo snel een team

6 © Thomas W. de Boer 2005 Samenstelling projectgroep II Semi-autonome team –Deelnemers zijn gedetacheerd/vrijgemaakt voor het project –Deelname is vaak vrije keuze –Daarom positieve instelling van de deelnemers –Gelijke belangen (het project moet slagen!) –Teamvorming komt gemakkelijk van de grond

7 © Thomas W. de Boer 2005 Werkgroep Voert specialistische deeltaken uit Bestaat vaak uit specialisten Legt verantwoording af aan de projectgroep Bestaat vaak korter dan de projectgroep

8 © Thomas W. de Boer 2005 Teamwork Een team is een groep personen … –… die samenwerkt –… die het eens is over … doel … methode … aanpak … werkwijze –… die complementaire kundigheden ontwikkelt of aantrekt –… die zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt Definitie van en voorwaarden voor een goed team

9 © Thomas W. de Boer 2005 Teamwork Een goed team … –… wisselt kennis uit –… wil onderling leren van elkaar –… werkt goed samen –… gaan goed om met verandering –… creëert een sterk ‘wij-gevoel’ –… stimuleert de deelnemers Een goed team presteert beter dan iedere andere combinatie van mensen

10 © Thomas W. de Boer 2005 Voorwaarden teamvorming Een duidelijk doel Goed omschreven eindproduct Geaccepteerde methode, aanpak, werkwijze Deelnemers hebben verschillende elkaar aanvullende kundigheden Ruimte en tijd om een team te vormen

11 © Thomas W. de Boer 2005 Teamvorming Houd het team zo klein mogelijk Verdeling van deskundigheden –Evenwicht: ongelijke deskundigheid leidt tot onevenwichtigheid in het team –Voldoende deskundigheid Verdeling van verantwoordelijkheden –Evenwicht: ongelijke verdeling leidt tot onevenwichtigheid

12 © Thomas W. de Boer 2005 Team Performance Curve

13 © Thomas W. de Boer 2005 Team: samenwerkingsvormen De groep –Geen team en wordt het ook niet Het pseudoteam –Geen team, kan het wel worden Het potentiële team –Deelnemers zien het belang in van teamvorming Het echte team –Voldoet aan de voorwaarden Het uitstekende team –‘high-performing team’ –Zelfversterkende samenwerking

14 © Thomas W. de Boer 2005 De Groep Eigenlijk geen team Samenwerking op ad-hoc basis van deskundigheid Team-effectiviteit is niet groot Hoeft soms ook niet, bijvoorbeeld bij technisch probleem Kan wel goede/grote impact hebben

15 © Thomas W. de Boer 2005 Het pseudoteam Qua doel kan het teamvorming goed gebruiken Teammentaliteit ontbreekt Men werkt wel samen, maar zonder als team te groeien Kan als geheel goed werken, maar valt gemakkelijk uiteen Geen gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

16 © Thomas W. de Boer 2005 Het potentiële team Teammentaliteit is nuttig en nodig –… en de deelnemers beseffen dat Investering van deelnemers –… zonder wordt het geen echt team Potentiële teamss kunnen goed werk leveren –… maar uitgroeien tot een team vergt extra moeite

17 © Thomas W. de Boer 2005 Het echte team Werkt samen Voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het eindresultaat Vormt een coherent geheel Bezit voldoende deskundigheid –… die evenwichtig is verdeeld Is effectief en heeft een grote impact

18 © Thomas W. de Boer 2005 Het uitstekende team Doet meer dan een team Vangt problemen op Vult minder goed presterende collega’s aan Herstelt fouten ‘tijdens de rit’ Is veel meer dan de som van de deelnemers

19 © Thomas W. de Boer 2005 Ontwikkelingsfasen

20 © Thomas W. de Boer 2005 Team ontwikkelingsfasen Vormen –Kennismaken, aftasten en plaats vinden Stormen –Discussie over methoden, aanpak, werkwijze Normen –Overeenstemming en cohesie Presteren –De groep werkt als team en produceeert resultaat Beëindigen –Het project zit er op en het team wordt als team ontbonden

21 © Thomas W. de Boer 2005 Onderbrekingen

22 © Thomas W. de Boer 2005 Redenen voor onderbreking Blijven hangen bij vormen en/of stormen –De groep ontwikkelt zich niet –Veel discussie over procedures Nieuwe deelnemers –Nieuwe leden vergen weer vormen/stormen/normen –Nieuwe leden brengen nieuwe ideeën Conflict over fundamenteel punt –Had eigenlijk al opgelost moeten zijn

23 © Thomas W. de Boer 2005 Stimuleren van teams Positieve zaken stimuleren –Gezamenlijke prestatie –Benadruk het belang van prestaties –Team gaat boven individu –Discipline Negatieve zaken voorkomen –Gebrek aan overtuiging –De lone wolf en de nerd –Slechte arbeidsethos

24 © Thomas W. de Boer 2005 Teams werken beter! Diversiteit stiumuleert Tijdelijkheid stimuleert overzichtelijkheid Nieuwe gezichten Regelmatig overleg en intensief contact Ideeën uitwisselen Uitdagingen aannemen PAS OP! Als je dit overdrijft, werkt het averechts

25 © Thomas W. de Boer 2005 Problemen voor teamvorming Een team met een eigen leven Het team verspilt tijd –… aan onbelangrijke zaken Het dominante individu –… de ‘lone wolf’ wordt koning Te sterke binding –… loyaliteit en groepsdenken

26 © Thomas W. de Boer 2005 Als teamvorming mislukt … Bij grote spreiding –… geografisch –… of in de tijd –… of bij veel deelnemers In dat geval moet je zaken die in een team ‘vanzelf’ gaan, expliciet regelen –Coördinatie –Communicatie –Procedures –Subgroepen

27 © Thomas W. de Boer 2005 Praktijk! Maak de opdrachten bij hoofdstuk 8 –Welke producten ga je produceren? –Kun je bij ieder product een team formeren? –Hoe kun je bij de verschillende groepen teamvorming bevorderen?


Download ppt "© Thomas W. de Boer 2005 Projectmanagement Hoofdstuk 8 Projectuitvoering Organisatie en teambuilding."

Verwante presentaties


Ads door Google