De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiële impact WWNV / WSW wake up call drs. H.W. Wieringa, 7 december 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiële impact WWNV / WSW wake up call drs. H.W. Wieringa, 7 december 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Financiële impact WWNV / WSW wake up call drs. H.W. Wieringa, 7 december 2011.

2

3 Regeerakkoord Rutte Eén regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt  Vergroting gemeentelijke doelgroep  Verlaging participatiebudget Herstructurering WSW  Afbouw volume (van ruim naar )  Verlaging subsidie (€ in 2010, € in 2015)

4 Waarom?  Financieel: bezuinigingen  Bestuurlijk: gemeente heeft zicht op werkgevers  Inhoudelijk: beschikbaarheid “arbeid”

5 SZW-begroting SZW-begroting Participatiebudget – oude stijl X € ,-

6 Ontschot participatiebudget (vanaf 2013)  Reïntegratiebudget Wwb  Inburgeringsmiddelen (tot 2014)  Educatiemiddelen  Reïntegratiebudget Wajong (gem. deel)  WSW

7 P-budget Reïntegr. Wajong WSW totaal X € ,- Participatiebudget – nieuwe stijl Bron: SZW-begroting 2012

8 Situatie in Groningen  Relatief veel Wwb-ers/WIJ-ers  Relatief veel Wajong-ers  Relatief veel WSW-ers  Lagere economische ontwikkeling

9 De gemiddelde gemeente 2010 aantal Aantal inwoners SW-ers200 Wwb-ers/WIJ-ers600 Wajong-ers300 Totaal1.100 Bron: KplusV “inspelen op de WWNV”

10 De gemiddelde gemeente vergeleken (1) Bron: KplusV “inspelen op de WWNV”; CBS; SV-atlas 2010 “gemiddeld”Delfzijlverhouding inwoners % na correctie SW % Wwb/WIJ % Wajong % totaal %

11 De gemiddelde gemeente vergeleken (2) Bron: KplusV “inspelen op de WWNV”; CBS; SV-atlas 2010 “gemiddeld”Oldambtverhouding inwoners % na correctie SW % Wwb/WIJ % Wajong % totaal %

12 De gemiddelde gemeente vergeleken (3) Bron: KplusV “inspelen op de WWNV”; CBS; SV-atlas 2010 “gemiddeld”Stadskanaalverhouding inwoners % na correctie SW % Wwb/WIJ % Wajong % totaal %

13 Situatie in Oost-Groningen (1) macrobudgetontwikkeling / regeerakkoord/ worst case scenario I-deel / uitkeringen WSW P-budget / WWNV Totaal Bron: SZW-begroting 2012; Edzes (RUG)X € ,-

14 Situatie in Oost-Groningen (2) macrobudgetontwikkeling / regeerakkoord/ worst case scenario Bron: SZW-begroting 2012; Edzes (RUG) Uitgaven 2016 Uitkeringen * WSW P-budget / WWNV Loonkosten SW77 Totaal X € ,-

15 Situatie in Oost-Groningen (3) SW-tekorten per gemeente Wedeka (reserve)3.200 Bellingwedde Menterwolde Oldambt Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde totaal X € ,-Bron: CBS; SV-atlas; Edzes (RUG)

16 Herstructureringsfaciliteit totaal cumulatief: 400 miljoen Euro  Incidenteel geld voor structurele bezuiniging  Plan voor 7 jaren met resultaat-verplichting  Niet voor de exploitatie  Verplichting van co-financiering  Aanvraag voor

17 Oplossingsrichtingen  Liquidatie SW-bedrijf  Ontslag van WSW-ers  Verlaging salarissen  Natuurlijk verloop  Versnelde afbouw SW-volume  Ontwikkeling breed werk-leer-bedrijf  …

18

19 dank voor uw aandacht


Download ppt "Financiële impact WWNV / WSW wake up call drs. H.W. Wieringa, 7 december 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google