De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op zoek naar vitale coalities: brengt de burger leven in de brouwerij?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op zoek naar vitale coalities: brengt de burger leven in de brouwerij?"— Transcript van de presentatie:

1 Op zoek naar vitale coalities: brengt de burger leven in de brouwerij?

2 Burgers en veiligheid: van toeschouwer tot medespeler Studiedag VVSG, 19-5-2009 Prof.dr. P.W. Tops Politieacademie/Universiteit van Tilburg

3 Vooraf Verlangen naar actieve burgers Governance: burgers als coproducent, ook voor veiligheid spanning tussen onderdaan en coproducent Burgerschap: kunnen regeren en geregeerd kunnen worden (Van Gunsteren)

4 Drie onderwerpen Matrix veiligheid en burgerparticipatie Burgerschap, veiligheid en ICT burgerschapsstijlen

5 Veiligheid Sociale samenhang Publieke beeldvorming Activitei- ten overheid 1. Burgers doen mee aan activiteiten van de overheid gericht op veiligheid 2. Burgers doen mee aan overheidsacties om sociale samenhang te vergroten 3. Berichtgeving van de overheid om de veiligheidsperceptie beïnvloeden Burgers met elkaar 4. Gemeenschap- pelijke actie van burgers ter bevordering van hun veiligheid 5. Gemeenschappe- lijke actie van burgers die sociale samenhang versterken 6. Burgers beïnvloeden elkaar rondom bepaalde thema’s of gebeurtenissen, al dan niet via media Burgers Indivi- dueel 7. Burgers verbeteren als individu hun eigen veiligheid 8. Burgers stemmen hun gedrag beter op elkaar af 9. Burgers worden beïnvloed door wat zij zelf horen of zien

6 Activitei- ten overheid Burgers met elkaar Burgers Indivi- dueel

7 Veiligheid Sociale samenhang Publieke beeldvorming Activitei- ten overheid Burgers met elkaar Burgers Indivi- dueel

8 Veiligheid Sociale samenhang Publieke beeldvorming Activitei- ten overheid 1. Overheidsplannen om veiligheid te vergroten Inspraak bij vei- ligheidsplannen 2. Overheidsacties om sociale samenhang te vergroten Opzoomeren 3. Berichtgeving van de overheid om de veiligheidsperceptie beïnvloeden Veiligheidsindex Burgers met elkaar Burgers Indivi- dueel

9 Veiligheid Sociale samenhang Publieke beeldvorming Activitei- ten overheid 1. Overheidsplannen om veiligheid te vergroten Inspraak bij veiligheidsplannen 2. Overheidsacties om sociale samenhang te vergroten Opzoomeren 3. Berichtgeving van de overheid om de veiligheidsperceptie beïnvloeden veiligheidsindex Burgers met elkaar 4. Burgers versterken gezamenlijk hun veiligheid buurtpreventie 5. Gemeenschappelijke actie van burgers, die sociale samenhang versterken Vitale Coalities 6. Burgers beïnvloeden elkaar rondom bepaalde thema’s of gebeurtenissen, al dan niet via media Incidenten- Management Burgers Indivi- dueel

10 Veiligheid Sociale samenhang Publieke beeldvorming Activitei- ten overheid 1. Overheidsplannen om veiligheid te vergroten Inspraak bij veiligheidsplannen 2. Overheidsacties om sociale samenhang te vergroten Opzoomeren 3. Berichtgeving van de overheid om de veiligheidsperceptie beïnvloeden veiligheidsindex Burgers met elkaar 4. Burgers versterken gezamenlijk hun veiligheid buurtpreventie 5. Gemeenschappelijke actie van burgers die sociale samenhang versterken Vitale Coalities 6. Burgers beïnvloeden elkaar rondom bepaalde thema’s of gebeurtenissen, al dan niet via media Incidentenmanagement Burgers Indivi- dueel 7. Burgers verbeteren hun eigen veiligheid slot op de deur 8. Burgers stemmen hun gedrag beter op elkaar af stadsetiquette 9. Burgers worden beïnvloed door wat zij zelf horen of zien Beleving als uitgangspunt

11 Wat zien we? Veel ‘vakje 1’ participatie Veiligheid is vaak noodzakelijke ‘rugdekking’ voor actieve burgers Gestaalde kaders eisen hun rol (neem dat serieus, maar maak hun rol niet te groot) Sociale samenhang is niet alleen maar positief Invloed media op overheidshandelen en burgerschap is groot

12 Wat is aan te bevelen? Een veelheid aan projecten is voor zowel burger als ambtenaar verwarrend. ‘Met een schot hagel raak je altijd wel doel’. Beperk en houd het overzichtelijk. Weet waarom je het doet. Te vaak wordt actief burgerschap beperkt tot ‘vakje 1’ van het schema. Verbeter de rol van de overheid rond ‘incidenten’ (incidentenmanagement) Meer aandacht voor het ontwikkelen van ‘vitale coalities’ (vakje 5)

13 Wat is aan te bevelen? Meer aandacht voor het ontwikkelen van ‘vitale coalities’ (vakje 5): hoe dan? 1)het initiatief ligt bij burgers: die willen wat. Er is maatschappelijke urgentie 2)ruimte voor ambtenaren / wijkregisseurs / agenten die zicht hebben op actieve burgers binnen hun werkgebied 3)Zij krijgen steun van bestuurders op cruciale momenten om deze vormen van actief burgerschap te ontwikkelen 4) Het bestuur blijft inhoudelijk op gepaste afstand

14 Betekenis van ICT Burgernet Ict maakt actief burgerschap mogelijk Voorbeelden (ontleend aan Frank Smilda)

15 15 Frank Smilda Weblog | Maurice de Hond | Lucia de B | Louis Seveke | Marianne Vaatstra | Geenstijl | Inbrekergezocht

16 16 Weblog lezer roept op tot onderuit halen van DNA- bewijs Als een leider-onderzoek worden werkopdrachten gegeven aan het publiek Publiek wordt door Maurice uitgenodigd mee te denken Frank Smilda Weblog | Maurice de Hond | Lucia de B | Louis Seveke | Marianne Vaatstra | Geenstijl | Inbrekergezocht

17 17 Frank Smilda Weblog | Maurice de Hond | Lucia de B | Louis Seveke | Marianne Vaatstra | Geenstijl | Inbrekergezocht

18 18 Frank Smilda Weblog | Maurice de Hond | Lucia de B | Louis Seveke | Marianne Vaatstra | Geenstijl | Inbrekergezocht

19 19 Frank Smilda Weblog | Maurice de Hond | Lucia de B | Louis Seveke | Marianne Vaatstra | Geenstijl | Inbrekergezocht

20 20 Frank Smilda

21 21

22 22 Weblogs | Flickr | Youtube | Hyves | Wiki’s | Bloglines | Del.icio.us |

23 23

24 24 Buurtlink.nlBuurtlink.nl is een website waar buurt- bewoners informatie kunnen vinden over hun buurt. De site is een soort prikboord waar verschillende onderwerpen van de buurt te zien zijn. Zo kan je bijvoorbeeld een aantal producten op Marktplaats zien die bij jou in de buurt verkocht worden. Maar ook buurtnieuws, lokaal weer, agenda met verschillende activiteiten en nog veel meer. Weblogs | Flickr | Youtube | Hyves | Wiki’s | Bloglines | Del.icio.us | SecondLife | Buurtlink

25 25

26 Politieonderzoeken.nl | onzewijkveilignu | overvallergezocht | pit.tv |3D-Police

27 Conclusies ICT faciliteert nieuwe vormen van burgeractivisme Veel belangstelling, met name onder jongeren (vermoeden wij) Overheid en politie zijn sturing/regie kwijt Waar liggen grenzen en wie kan die bewaken?

28 Burgerschapsstijlen Hoe verhouden burgers zich tot autoriteit en gezag, politiek en bestuur, het publieke domein –Buitenstaanders –Plichtsgetrouwen –Pragmatici –Verantwoordelijken

29

30 Buitenstaanders (30%) Inactief en afzijdig Geringe maatschappelijke betrokkenheid Negatief tav verplichtingen en verantwoordelijkheden Weinig vertrouwen in overheid, cynisch Behoefte aan leiderschap Minder wetten en regels Willen directe democratie

31 Buitenstaanders (30%) ongeïnteresseerd & passief voelen zich niet erkend en vertegenwoordigd ‘Het interesseert me niet”, “Ze luisteren toch niet” Bejegening: stipt en klantvriendelijk, maar ook streng en paternalistisch

32 Plichtsgetrouwen (20%) Afhankelijk Lokaal georienteerd Inzet voor directe leefomgeving Gezagsgetrouw Behoefte aan leiderschap Minder wetten en regels Tegen referendum Grote afstand tot de landelijke overheid

33 Plichtsgetrouwen (20%) betrokken & onwetend onzeker over veranderingen en complexiteit overheid ‘Wat gaat er allemaal gebeuren?’ Bejegening: begripvol en uitleggend, maar ook: ‘Hou eens op met zeuren’

34 Pragmatici (25%) Afwachtend Gemiddelde maatschappelijke betrokkenheid Conformistisch Materialistisch Eigen belang Op afstand betrokken Gematigd vertrouwen in overheid

35 Pragmatici (25%) assertief & geïnformeerd willen directe invloed als eigenbelang in het geding is ‘Wat levert het me op?’ Bejegening: zakelijk en precies, maar ook hard en scherp

36 Verantwoordelijken (25%) Actief Maatschappelijk betrokken Politieke interesse Maatschappij kritisch Algemeen belang Vertrouwen in overheid Democratie is groot goed Kritisch tegenover referenda

37 Verantwoordelijken (25%) participerend & interactief; positief t.o.v. overheid, afwijzend tegenover populisme ‘Waar kan ik met mijn ideeën terecht? Bejegening: interactief en uitnodigend, maar ook actiegericht en ‘verbredend’

38 Betekenis burgerschapsstijlen Dé burger bestaat niet Variëteit leefwereld vraagt om verschillende benadering Hoe ga je om met variëteit?

39 Toon Buitenstaanders: confronterend (noodzaak, gemak, fun en humor, soms ook streng) Plichtsgetrouwen: persoonlijk (concreet, openhartig, moreel, soms ook paternalistisch) Pragmatici: zakelijk (uitnodigend, overtui-gend, dynamisch, soms ook scherp) Verantwoordelijken: uitnodigend (inhou-delijk, open, kritisch, soms ook ‘verbredend’)

40 Media Buitenstaanders: commerciële rtv-zenders, lezen weinig, wel glossy mannen- en vrouwenbladen, internet (vermaak); Plichtsgetrouwen: lokale media, (publieke) rtv-zenders, lezen veel, huis-aan-huisbladen, regionale dagbladen, persoonlijk contact; Pragmatici: Weinig rtv, wel commerciële zenders, lezen weinig, Spits en Metro, carrièrebladen, internet, e-mail, sms, mobiele telefoon Verantwoordelijken: Weinig rtv, wel publieke zenders, lezen veel, dagbladen, opiniebladen, internet, e-mail


Download ppt "Op zoek naar vitale coalities: brengt de burger leven in de brouwerij?"

Verwante presentaties


Ads door Google