De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

27 juli 2014Facilitaire dienst OCMW Leuven. 27 juli 2014 Sociale criteria in overheidsopdrachten Lerend netwerk: getuigenis van een deelnemer Christiane.

Verwante presentaties


Presentatie over: "27 juli 2014Facilitaire dienst OCMW Leuven. 27 juli 2014 Sociale criteria in overheidsopdrachten Lerend netwerk: getuigenis van een deelnemer Christiane."— Transcript van de presentatie:

1 27 juli 2014Facilitaire dienst OCMW Leuven

2 27 juli 2014 Sociale criteria in overheidsopdrachten Lerend netwerk: getuigenis van een deelnemer Christiane Klewais Coördinator Aankoop en Logistiek OCMW Leuven Koen Dresselaers Directeur Sociale Dienst Sociale criteria in overheidsopdrachten

3 Stad Leuven 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

4 Stad Leuven Aantal inwoners: 91.331 Oppervlakte: 5663 ha Centrumstad Universiteitsstad Elk jaar 7% van de bevolking vernieuwd 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

5 Organisatie OCMW Leuven Departement Beleid en Staf Sociale Dienst Departement Ouderenzorg Thuisdiensten Departement Personeel en Organisatie Facilitaire Dienst 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

6 27 juli 2014Facilitaire dienst Lerend netwerk Vaststelling

7 Lerend netwerk Vaststelling Sociale Dienst - Facilitaire Dienst Hanteren ander jargon Werken vanuit een ander referentiekader: economisch model versus sociaal model Samenbrengen en luisteren naar elkaars verhaal Maatstaf voor het inschatten van het risico 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

8 27 juli 2014Facilitaire dienst Facilitaire Dienst

9 Doelstelling De Facilitaire Dienst is een gecentraliseerde ondersteunende dienst. Performant = zodat alle diensten van het OCMW Leuven zich optimaal kunnen richten op hun kerntaken 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

10 Doelstelling Op een wettelijk correcte manier en volgens de afgesproken procedures op de meest gunstige wijze op een economisch verantwoorde manier en binnen haalbare termijnen de goederen van het OCMW realiseren, in stand houden en onderhouden 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

11 Doelstelling: Strategiekaart DoelstellingIndicatorActieProcesbeheerTiming MiddelenBudget 1. In het kader van werken, leveringen en diensten de aankoopstrategie verder ontwikkelen in functie van economische efficiëntie en effectiviteit Jaarlijkse en tijdige evaluatie per dossier Aanvragen van departementen onderzoeken in het kader van een economisch verantwoorde werkwijze Dossierbeheerder & diensthoofd 2009 1x7px1/2 d 1 x jaar + tijdig in functie van opzeg (tussentijdse) vervaldag Herbekijken van de onderhoudscontracten, de ondersteuningscontracten en de raamcontracten Dossierbeheerder & diensthoofd 2009 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

12 Doelstelling: Strategiekaart DoelstellingIndicatorActie Proces beheer Timing Middelen Bud get 2. Nastreven van de voordeligste invulling van de behoefte, rekening houdend met o.a. economische, technische, logistieke, milieu en tijdsaspecten, interne procedures en wetgeving Informatie Prospectie, marktonderzoek Diensthoofd, dossierbeheerd er 2008 - 2009 Bestek Bepalen van strategie voor de invulling van de behoefte bij elke aanvraag dossierbeheerd er 2008 - 2009 GunningsprocedureSelectie en beoordeling dossierbeheerd er 2008 - 2009 Oplevering Opvolgen van bestellingen en leveringen/uitvoering van werken en diensten dossierbeheerd er 2008 - 2009 27 juli 2014

13 Organisatie Facilitaire Dienst 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

14 Directeur Facilitaire dienst Technische dienst AankoopdienstHoteldienstPatrimonium Organisatie Facilitaire Dienst 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

15 27 juli 2014Facilitaire dienst Technische Dienst

16 Nieuwbouwprojecten Renovatieprojecten Werken met externen Werken in eigen beheer Aandacht voor ecologische en milieucriteria 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

17 27 juli 2014Facilitaire dienst Aankoopdienst

18 Aankoop en Logistiek Doelstelling Goederen & dienstenInterne klant Wetgeving Bestelprocedure Doorlooptijd Tevredenheid Voordelig (TCO) 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

19 27 juli 2014Facilitaire dienst Sociale Dienst

20 Doelstelling Sociale Dienst Beleidsnota OCMW Leuven : “Voor een solidaire Leuvense gemeenschap” (2007-2012) Sociale Dienst Kernopdracht = armoedebestrijding Holistische benadering o.a. door Activering en diversiteit: meer mensen uit risicogroepen aan het werk. 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

21 Organisatie Sociale Dienst Welzijnsbureau’s (3) Team Wonen Team Schuldhulpverlening Team Tewerkstelling Administratie Sociale Dienst (ASD) Coördinatie 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

22 Organisatie 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

23 Team Tewerkstelling Situering Werk vinden is niet altijd gemakkelijk Positieve neveneffecten van tewerkstelling Taak Via persoonlijke begeleiding mensen aan een job helpen Vertrekkend vanuit de mogelijkheden van de cliënt 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

24 Team Tewerkstelling Soorten hulpverlening Sociale Tewerkstelling art. 60 §7 Arbeidsbegeleiding Taallessen Nederlands Randvoorwaarden Stroomproject 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

25 Team Tewerkstelling Soorten hulpverlening: Tewerkstelling art. 60 §7  Wanneer? onvoldoende dagen gewerkt om te kunnen genieten van sociale uitkeringen de werkervaring van de cliënt bevorderen  Werkwijze OCMW treedt op als werkgever cliënten worden op verschillende plaatsen tewerkgesteld: bv. binnen de eigen diensten, gemeente, vzw, KU Leuven 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

26 Team Tewerkstelling Arbeidsbegeleiding  Wanneer? Voldoende attitudes om tewerkgesteld te worden op de reguliere arbeidsmarkt Tijdelijk verblijf  Werkwijze Sollicitatiebrief en cv opmaken Sollicitatiegesprekken voorbereiden en evalueren Tewerkstellingsmaatregelen Opleidingsmogelijkheden 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

27 Team Tewerkstelling Taallessen Nederlands  Wanneer? Basisniveau Nederlands nog niet behaald  Werkwijze Oriëntatie naar meest geschikte taalinitiatief Opvolgen evolutie kennis Nederlands Individuele taallessen 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

28 Team Tewerkstelling Randvoorwaarden Kinderopvang Rijbewijs Opleidingskosten … 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

29 Team Tewerkstelling Stroomproject  Wanneer? De jongere is niet klaar voor een tewerkstelling Onvoldoende attitudes Multi problematiek Elke vorm van structuur ontbreekt 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

30 Team Tewerkstelling  Werkwijze Ervaringsleren: ervaringen dienen als uitgangspunt Groepsdynamisch werken: gedragspatronen herkennen en benoemen Zelfonderzoek: zelfbeeld uitklaren Confrontatie: positie bij conflicten Stabilisatie: verwerken van de ervaringen opgedaan tijdens de training Meerdaagse: voettocht Pyreneeën of boottocht 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

31 Team Tewerkstelling Wie kan bij team tewerkstelling terecht? Dossier bij OCMW Leuven Bemiddelbaar zijn Verwijzing vanuit welzijnsbureaus Verwijzing in het kader van het proeftuinproject 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

32 Team Tewerkstelling Stroomproject  Wanneer? De jongere is niet klaar voor een tewerkstelling Onvoldoende attitudes Multi problematiek Elke vorm van structuur ontbreekt 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

33 Prestatie-indicatoren 2008 JAAR 200801/01/08 Personen in begeleiding (1 begeleiding/ persoon) bijkomende begeleidingen in het jaar =totaal begeleidingen in het jaar stopgezette begeleidingen in 2008 op 31/12 begeleide personen (1 begeleiding/ persoon) Arbeidsbemiddelingen96226322199123 art.60103106209106103 art.60 privé671385 Nazorg +/-222345369 Activering1722391227 Totaal244384628361267 Totaal behandelde dossiers=personen : 468 Totaal begeleidingen =628 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

34 27 juli 2014Facilitaire dienst Samenwerking tussen diensten In het kader van overheidsopdrachten: sociale criteria

35 27 juli 2014Facilitaire dienst Samenwerking Hoteldienst - Technische Dienst - Aankoopdienst

36 Samenwerking tussen diensten Hoteldienst – Technische Dienst- Aankoopdienst Huur en onderhoud van linnen en werkkledij 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

37 27 juli 2014Facilitaire dienst Samenwerking Sociale Dienst - Aankoopdienst

38 Voorbehouden opdrachten Maaltijden voor de Sociale Dienst Onderhoud van de noodwoningen 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

39 Samenwerking Sociale Dienst - Aankoopdienst Overheidsopdrachten ten behoeve van het Team Tewerkstelling Instrumenten voor het screenen van cliënten Opleiding medewerkers 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

40 Samenwerking Hoteldienst – Sociale Dienst - Aankoopdienst Catering Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Tewerkstelling van art. 60 en werkplekleren. 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

41 27 juli 2014Facilitaire dienst Samenwerking Afstemmen van doelstellingen

42 Opportuniteit Afstemmen van doelstellingen Opportuniteiten Over de grenzen van departementen Verdere afstemming globale missie Facilitaire Dienst 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

43 Gedeelde inspanning Taakverdeling Tewerkstellingsnoden en arbeidsmarkt op lokaal en regionaal vlak Bedrijven Sectoren 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten

44 Lerend netwerk: getuigenis van een deelnemer OCMW Leuven http://www.ocmw-leuven.be/ Christiane Klewais Coördinator Aankoop en Logistiek OCMW Leuven christiane.klewais@ocmw-leuven.be Koen Dresselaers Directeur Sociale Dienst koen.dresselaers@ocmw-leuven.be 27 juli 2014Sociale criteria in overheidsopdrachten


Download ppt "27 juli 2014Facilitaire dienst OCMW Leuven. 27 juli 2014 Sociale criteria in overheidsopdrachten Lerend netwerk: getuigenis van een deelnemer Christiane."

Verwante presentaties


Ads door Google