De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Randstad Outplacement VG 460/BO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Randstad Outplacement VG 460/BO"— Transcript van de presentatie:

1 Randstad Outplacement VG 460/BO
6 juni 2003 Sabine D’hoedt Randstad Outplacement VG 460/BO

2 Overzicht van de presentatie
Randstad Services n.v. Randstad Outplacement Overzicht van de presentatie Randstad in België Outplacement en Ontslag Randstad Outplacement Outplacement voor de Vlaamse Gemeenschap

3 De Randstad-missie Als arbeidsmarktdeskundige wil Randstad,
vanuit een vernieuwende kijk op werk, leider en drijvende kracht zijn achter het bij elkaar brengen van mensen en organisaties.

4 Partner in Human Resources
Randstad Partner in Human Resources

5 Ontslag ..... Een rouwproces
schok weigering/ontkenning boosheid/weerstand wantrouwen verdriet angst berusting aanpassing commitment experimenteren voorzichtig proberen Ontslag Een rouwproces

6 Ontslag heeft onvermijdelijk een bittere nasmaak !
Toch is de MANIER WAAROP de werkgever de ontslagprocedure afhandelt een zeer bepalende factor in de perceptie van de betrokken werknemers Enquête bij 1200 onslagen werknemers  44% vindt manier waarop de noodzaak van de afvloeiingen gecommuniceerd werd belabberd Het is dus belangrijk de ontslagprocedure zorgvuldig aan te pakken  met het nodige respect en integriteit

7 Reactie op huidige situatie
Randstad Services n.v. Randstad Outplacement Moreel/psychologisch Reactie op huidige situatie Niet waar ! Hoe kan ik het ongedaan maken Verwerken Hanteerbaar maken voor jezelf Perspectief met vallen en opstaan En nu de verschillende onderdelen . Informatievergadering. Deze vergadering gebeurt in organisatie en op uitnodiging van de opdrachtgever, in samenspraak met Randstad Outplacement. De opdrachtgever verbindt zich ertoe hierop aanwezig te zijn, in het bijzijn van de andere sociale partners. De informatievergadering wordt georganiseerd voor een groep van maximaal 50 personen. De mogelijkheid bestaat om de partners van de (ex-)werknemers hierbij uit te nodigen. De inleiding tot deze vergadering wordt door de opdrachtgever verzorgd. Het project zelf wordt voorgesteld door Randstad Outplacement. Randstad Outplacement zorgt hierbij voor een informatie-bundel die aan elke deelnemer wordt overhandigd. Na de informatievergadering krijgen de deelnemers de gelegenheid een afspraak te maken voor hun intakegesprek. De informatievergadering heeft bij voorkeur plaats in een lokaal bij de opdrachtgever zelf. De feiten liggen zo

8 Randstad Outplacement
VG 460/BO

9 Wat is Outplacement ? “ Een vorm van arbeidsbemiddeling waarbij begeleidende adviezen en diensten in opdracht en de kosten van een werkgever aan een ontslagen of met ontslag bedreigde werknemer worden verstrekt om deze in staat te stellen zo vlug mogelijk een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsactiviteit als zelfstandige te ontplooien. ”

10 Waarom Randstad Outplacement
WERKGEVER WERKNEMER OUTPLACER Randstad Partner in HR beleid Randstad Outplacement Know-how in begeleiding en bemiddeling Randstad Kenner van de arbeidsmarkt

11 Randstad Outplacement
Randstad Services n.v. Randstad Outplacement Het POM model Produkt Markt Welke functie ? Welke organisatie ? Welke sector? Vacaturemarkt Vacature - analyse Wie ben ik ? Wat wil ik ? Wat kan ik? Organisatie ^ hoe en waar vinden ? Curriculum vitae en Sollicitatiebrief Telefoongesprekken Sollicitatieformulieren Psychotechnische tests Sollicitatiegesprek ...

12 Coaching naar tewerkstelling
Randstad Services n.v. Randstad Outplacement Coaching naar tewerkstelling Uitvoering persoonlijk aktieplan Advies Vacature acquisitie Ondersteuning opmaak CV Toegang tot lokalen, internet, pc’s, bibliotheek Voorbereiding en nabespreking sollicitatiegesprekken Bespreking/advies arbeidsvoorwaarden nieuwe werkgever workshops Randstad Outplacement wil de klemtoon van de begeleiding vooral leggen op het zoeken naar een geschikte nieuwe job. Deze individuele zoektocht wordt “op maat” van de deelnemer ondersteund door de adviseur, die de rol van coach opneemt. Ook deze begeleiding heeft plaats op een lokatie van Randstad Outplacement. Activiteiten in de tewerkstellingscel : -Samen met de adviseur stelt de deelnemer een persoonlijk actieplan op. -De adviseur en de deelnemer zoeken gezamelijk naar relevante vacatures. Naast de klassieke middelen van vacature-acquisitie stuurt de adviseur daarbij een mailing met de profielen van de deelnemers naar een relevante selectie uit het Randstadbedrijvenbestand ( bedrijven) om extra vacatures te genereren. - De adviseur geeft persoonlijke ondersteuning bij het opmaken van CV en sollicitatiebrief. - Sollicitatiegesprekken worden individueel voorbereid en nadien geëvalueerd. - De adviseur ondersteunt de deelnemer op psycho-emotioneel vlak in geval van minder positieve ervaringen in het sollicitatieproces. -De adviseur organiseert informatiesessies en/of bedrijfsbezoeken in firma’s met meerdere geschikte vacatures. -De deelnemer kan bij de adviseur terecht voor bespreking van de hem aangeboden arbeidsvoorwaarden bij de nieuwe werkgever.

13 Individuele begeleiding
Randstad Services n.v. Randstad Outplacement Individuele begeleiding Informatie gesprek Intake (verleden, heden, toekomst) Zelfanalyse : Vragenlijsten Testen (wie ben ik, wat wil ik, Wat kan ik) Arbeidsmarkt analyse (welke functie, organisatie, Sector...) Markt- benadering (hoe en waar vinden?) Begeleiding naar tewerkstelling (job search, support) Nazorg Persoonsprofiel Beroepsprofiel Plan van aanpak Psychologische opvang en ondersteuning Hoe ziet Logistieke ondersteuning

14 Voordelen voor deelnemers
De arbeidsmarkt evolueert razendsnel Hoge anciënniteit = geringe ervaring als sollicitant Moeilijk economisch klimaat : het wordt moeilijker om zelf een job te vinden Men moet gewapend aan de start komen !

15 Voordelen voor de werkgever
Waarom aandacht besteden aan de uitstroom? relatie op lange termijn met werknemers : psychologisch contract behouden doorheen herstructurering De “survivors” gemotiveerd houden Negatieve gevoelens kunnen het bedrijf schaden Positieve naam van het bedrijf beïnvloedt toekomstige rekruteringscampagnes

16 Randstad Outplacement
Randstad Services n.v. Randstad Outplacement Troeven Randstad Expertise ten dienste van de persoon : Team adviseurs met ervaring in begeleiding/selectie/bemiddeling Het Randstad bedrijvenbestand : een netwerk van potentiële werkgevers Het Randstad kantorennetwerk De Randstad evaluatiemethodiek 30 jaar ervaring in loopbaanbegeleiding Internationale ervaring Drijvende kracht achter het bij elkaar brengen van mensen en organisaties Nog even de sterke punten van onze aanpak op een rij : Consultants met ervaring in begeleiding én in recrutering Het Randstad bedrijvenbestand : een netwerk van potentiële werkgevers Het Randstad kantorennetwerk : uit ervaring bij collectief outplacement blijkt dat heel wat mensen tijdelijk aan de slag gaan als uzk – we hebben de specialisten meteen in huis Zusterbedrijf Yacht (ICT) De Randstad evaluatiemethodiek : aktuele methodes van testing, intervieuw en assesment zijn bij ons gekend 30 jaar ervaring in loopbaanbegeleiding Internationale ervaring : zusterbedrijf Randstad Mobiliteitsdiensten in N Onze bedrijfsmissie : Drijvende kracht achter het bij elkaar brengen van mensen en organisaties

17 Met mogelijkheid tot uitwijken naar de 130 Randstad uitzendkantoren !
Vestigingen Gent Vilvoorde Hasselt Brussel Namur Luxembourg Met mogelijkheid tot uitwijken naar de 130 Randstad uitzendkantoren !

18 Vragen en antwoorden ? Indien u deze presentatie wil toegestuurd krijgen, kan dit via mail aangevraagd worden bij : of bellen naar


Download ppt "Randstad Outplacement VG 460/BO"

Verwante presentaties


Ads door Google