De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europese dienstenrichtlijn: implementatie Karolien Naert, Bart Devisch en Eva Poelemans 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europese dienstenrichtlijn: implementatie Karolien Naert, Bart Devisch en Eva Poelemans 1."— Transcript van de presentatie:

1 Europese dienstenrichtlijn: implementatie Karolien Naert, Bart Devisch en Eva Poelemans
1

2 Europese dienstenrichtlijn
Richtlijn 2006/123/EG van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt. Richtlijn: binden t.a.v. het te bereiken doel, nationale instanties mogen vorm en middelen om doel te bereiken kiezen Verplichting: realiseren interne dienstenmarkt en vrijheid van vestiging in 2010 Nationale wetgeving screenen op belemmering Formaliteiten vereenvoudigen m.b.t. toegang en uitoefening via elektronische formaliteiten en één-loket Administratieve samenwerking Omzetting richtlijn tegen 28 december 2009

3 Toepassingsgebied Europese dienstenrichtlijn
Elke economische activiteit die beschouwd kan worden als een dienst Geen DAB’s: diensten van algemeen belang bv. sociale bescherming, gezondheidszorg, onderwijs,… Wel DAEB’s: diensten van algemeen economisch belang, nl. diensten die gewoonlijk tegen een vergoeding worden gepresteerd bv. postdiensten, afvalbeheer, energie, watervoorziening Vallen (o.a.) buiten het toepassingsgebied Vervoersdiensten, inclusief haven Uitzendbedrijven Kansspelen Uitoefening van het openbaar gezag

4 Toepassingsgebied Europese dienstenrichtlijn
De stad / gemeente moet eigen regelgeving (pre-)screenen: Voor zover die verplichtingen oplegt aan leveranciers van diensten Die op het grondgebied diensten willen leveren Of er zich willen vestigen Niet onderworpen: De eigen levering van diensten Het verkopen van producten

5 Pre-screening van de regelgeving
Bronnen RL 2006/123/EG dd. 12/12/2006 => p. 1 t.e.m. 13 Vademecum => p. 1 t.e.m. 12 Vademecum = leidraad of praktische gids voor de besturen bij de omzetting van de EDRL, terug te vinden op de site ABB Aanpak Opvragen en verzamelen van alle actuele reglementen gestemd door de gemeenteraad Reglementen worden (voorlopig) opgelijst in zgn. negatieve lijst Negatieve lijst = opsomming van de regelgeving die niet gescreend moet worden

6 Pre-screening van de regelgeving
Werkwijze vademecum Vraag 1 Heeft het reglement betrekking op de toegang tot of de uitoefening van een economische activiteit die kan worden beschouwd als een dienst? NEEN -> Einde screening b.v. Marktreglementen Signalisatiereglementen Stedenbouwkundige vergunningen JA -> Vraag 2

7 Pre-screening van de regelgeving
Vraag 2 Zijn de gereglementeerde diensten uitgesloten van de werkingssfeer van de EDRL op basis van art. 2§2 of §3? b.v. Financiële diensten Elektronische communicatiediensten Diensten van uitzendbedrijven Diensten van de gezondheidszorg Activiteiten in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag Sociale diensten Belastingen en retributies JA -> Einde screening NEEN -> Grondige screening (DIT)

8 Pre-screening van de regelgeving
Hoe screenen? Niet enkel op titel selecteren, kijken naar de inhoud van de reglementen b.v. belastingreglement, politieverordening, etc. kunnen ook bepalingen bevatten waardoor ze onder de richtlijn vallen Niet te ver doordenken Overleggen met desbetreffende diensten en/of collega’s van andere gemeenten

9 Pre-screening van de regelgeving
Twijfelgevallen Enkele voorbeelden uit praktijk Belastingreglement op terrassen Reden van twijfel: voorwaarden opgelegd inzake omvang Resultaat: niet screenen, aangezien de voorwaarden kunnen worden gekaderd in het garanderen van de openbare veiligheid Belastingreglement op reclameborden Reden van twijfel: een toelating wordt opgelegd Resultaat: niet screenen, want het gaat om een toelating door de eigenaar van het pand waarop het reclamebord wordt aangebracht (cf. B.W.)

10 Pre-screening van de regelgeving
Reglementen inzake begraafplaatsen Reden van twijfel: verplichtingen worden opgelegd aan begrafenisondernemers Resultaat: niet screenen, aangezien het gaat om algemene gedragsregels en geen beperking van de dienstverlening Reglement activiteiten verenigingen op stedelijke website Reden van twijfel: enkel personen afkomstig uit de gemeente kunnen een activiteit aankondigen op de website, zelfs als het gaat om een activiteit die binnen de gemeente plaatsvindt Resultaat: screenen

11 Resultaat pre-screening
slechts een fractie van de reglementen dient te worden gescreend: Antwerpen: 7 Sint-Genesius-Rode: 1 Scherpenheuvel-Zichem: 2


Download ppt "Europese dienstenrichtlijn: implementatie Karolien Naert, Bart Devisch en Eva Poelemans 1."

Verwante presentaties


Ads door Google