De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europese dienstenrichtlijn: implementatie Karolien Naert, Bart Devisch en Eva Poelemans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europese dienstenrichtlijn: implementatie Karolien Naert, Bart Devisch en Eva Poelemans."— Transcript van de presentatie:

1 Europese dienstenrichtlijn: implementatie Karolien Naert, Bart Devisch en Eva Poelemans

2 Europese dienstenrichtlijn Richtlijn 2006/123/EG van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt. ▫ Richtlijn: binden t.a.v. het te bereiken doel, nationale instanties mogen vorm en middelen om doel te bereiken kiezen Verplichting: realiseren interne dienstenmarkt en vrijheid van vestiging in 2010 ▫ Nationale wetgeving screenen op belemmering ▫ Formaliteiten vereenvoudigen m.b.t. toegang en uitoefening via elektronische formaliteiten en één-loket ▫ Administratieve samenwerking Omzetting richtlijn tegen 28 december 2009

3 Toepassingsgebied Europese dienstenrichtlijn Elke economische activiteit die beschouwd kan worden als een dienst ▫ Geen DAB’s: diensten van algemeen belang bv. sociale bescherming, gezondheidszorg, onderwijs,… ▫ Wel DAEB’s: diensten van algemeen economisch belang, nl. diensten die gewoonlijk tegen een vergoeding worden gepresteerd bv. postdiensten, afvalbeheer, energie, watervoorziening Vallen (o.a.) buiten het toepassingsgebied ▫ Vervoersdiensten, inclusief haven ▫ Uitzendbedrijven ▫ Kansspelen ▫ Uitoefening van het openbaar gezag ▫ …

4 Toepassingsgebied Europese dienstenrichtlijn De stad / gemeente moet eigen regelgeving (pre-)screenen: ▫ Voor zover die verplichtingen oplegt aan leveranciers van diensten ▫ Die op het grondgebied diensten willen leveren ▫ Of er zich willen vestigen Niet onderworpen: ▫ De eigen levering van diensten ▫ Het verkopen van producten

5 Pre-screening van de regelgeving Bronnen ▫ RL 2006/123/EG dd. 12/12/2006 => p. 1 t.e.m. 13 ▫ Vademecum => p. 1 t.e.m. 12 Vademecum = leidraad of praktische gids voor de besturen bij de omzetting van de EDRL, terug te vinden op de site ABB Aanpak ▫ Opvragen en verzamelen van alle actuele reglementen gestemd door de gemeenteraad ▫ Reglementen worden (voorlopig) opgelijst in zgn. negatieve lijst Negatieve lijst = opsomming van de regelgeving die niet gescreend moet worden

6 Pre-screening van de regelgeving Werkwijze vademecum ▫ Vraag 1 Heeft het reglement betrekking op de toegang tot of de uitoefening van een economische activiteit die kan worden beschouwd als een dienst? NEEN -> Einde screening b.v.  Marktreglementen  Signalisatiereglementen  Stedenbouwkundige vergunningen JA -> Vraag 2

7 Pre-screening van de regelgeving ▫ Vraag 2 Zijn de gereglementeerde diensten uitgesloten van de werkingssfeer van de EDRL op basis van art. 2§2 of §3? b.v.  Financiële diensten  Elektronische communicatiediensten  Diensten van uitzendbedrijven  Diensten van de gezondheidszorg  Activiteiten in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag  Sociale diensten  Belastingen en retributies JA -> Einde screening NEEN -> Grondige screening (DIT)

8 Pre-screening van de regelgeving Hoe screenen? ▫ Niet enkel op titel selecteren, kijken naar de inhoud van de reglementen b.v. belastingreglement, politieverordening, etc. kunnen ook bepalingen bevatten waardoor ze onder de richtlijn vallen ▫ Niet te ver doordenken ▫ Overleggen met desbetreffende diensten en/of collega’s van andere gemeenten

9 Pre-screening van de regelgeving Twijfelgevallen Enkele voorbeelden uit praktijk ▫ Belastingreglement op terrassen Reden van twijfel: voorwaarden opgelegd inzake omvang Resultaat: niet screenen, aangezien de voorwaarden kunnen worden gekaderd in het garanderen van de openbare veiligheid ▫ Belastingreglement op reclameborden Reden van twijfel: een toelating wordt opgelegd Resultaat: niet screenen, want het gaat om een toelating door de eigenaar van het pand waarop het reclamebord wordt aangebracht (cf. B.W.)

10 Pre-screening van de regelgeving ▫ Reglementen inzake begraafplaatsen Reden van twijfel: verplichtingen worden opgelegd aan begrafenisondernemers Resultaat: niet screenen, aangezien het gaat om algemene gedragsregels en geen beperking van de dienstverlening ▫ Reglement activiteiten verenigingen op stedelijke website Reden van twijfel: enkel personen afkomstig uit de gemeente kunnen een activiteit aankondigen op de website, zelfs als het gaat om een activiteit die binnen de gemeente plaatsvindt Resultaat: screenen

11 Resultaat pre-screening Resultaat: slechts een fractie van de reglementen dient te worden gescreend:  Antwerpen: 7  Sint-Genesius-Rode: 1  Scherpenheuvel-Zichem: 2


Download ppt "Europese dienstenrichtlijn: implementatie Karolien Naert, Bart Devisch en Eva Poelemans."

Verwante presentaties


Ads door Google