De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interdisciplinair leren denken in de agribusiness – Onderzoeksproject

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interdisciplinair leren denken in de agribusiness – Onderzoeksproject"— Transcript van de presentatie:

1 Interdisciplinair leren denken in de agribusiness – Onderzoeksproject
04/04/2017 Interdisciplinair leren denken in de agribusiness – Onderzoeksproject Seminarie 21th century Skills & Interdisciplinariteit Ir. Elsbeth Spelt

2 Inhoud van de presentatie
Kader van het onderzoek Wageningen UR Mijn achtergrond Project doelstellingen Chronologische onderzoek schets Van onderwijsvraagstelling naar resultaten Aanbevelingen & tijd voor vragen

3 Van oorsprong landbouwuniversiteit met nu 5 kennisdomeinen
Wageningen UR Van oorsprong landbouwuniversiteit met nu 5 kennisdomeinen Missie: ‘Gezond voedsel in een leefbare wereld’ Multidisciplinair van karakter BSc en MSc opleidingen voor beroepen als bodemkundige, plantfysioloog of levensmiddelentechnoloog

4 1995 – 2001: Levensmiddelentechnologie
Mijn achtergrond 1995 – 2001: Levensmiddelentechnologie 2001 – 2002: Agribusiness industrie 2002 – heden: Agribusiness onderwijs Met specifieke focus op levensmiddelenkwaliteitsmanagement Waar multidisciplinair werken en interdisciplinair denken belangrijk is Luning & Marcelis (2009)

5 MSc Levensmiddelenkwaliteitsmanagement:
scheikunde fysiologie ‘Beoogt hun studenten op te leiden tot interdisciplinaire denkers ten behoeve van het oplossen van kwaliteitsvraagstukken in de agribusiness vanuit een techno-managerial invalshoek’ natuurkunde biologie management economie communicatie Vreemde smaak Breed interdisciplinair denken

6 Project doelstellingen (2006 – 2011)
Het begrijpen van multidisciplinair onderwijs in de agribusiness context Specifiek voor de leeruitkomst interdisciplinair denken bij studenten Gericht op het ontwerpen van multidisciplinair onderwijs voor docenten

7 Theoretische inbedding (1)
Disci-plinaire kennis Disci-plinaire kennis Interdisciplinair denken is het combineren van disciplines om te komen tot nieuwe inzichten: Producten Oplossingen Verklaringen Marquettes Bouwwerken Nieuwe inzichten Boix Mansilla, Miller & Gardner (2000)

8 Theoretische inbedding (2)
Onderwijs- en leer activiteiten Drieluik model Voor het ontwerpen moet de leeruitkomst centraal staan: Systemisch Kennistoepassing Cognitieve constructie Ontwikkeling Studentgericht Leeruitkomsten Assessment activiteiten Biggs & Tang (2011, 2007, 2003, 1999)

9 Centrale onderzoeksvraag
Welke ontwerp criteria zijn belangrijk voor de inrichting van multidisciplinair onderwijs om interdisciplinair denken te kunnen aanleren bij studenten in het agribusiness hoger onderwijs?

10 Onderwijstheoriën Onderwijspraktijk Onderzoeksmethode 1.Literatuur
2.Ontwerp 3.Ervaring 4.Uitkomst

11 1. Literatuur studie Gering onderzoek gedaan naar ontwerp criteria in multidisciplinair onderwijs waarbij de leeruitkomst centraal wordt gesteld Analyse van 13 publicaties resulteerde in subvaardigheden en ontwerp voorwaarden: 5 subvaardigheden voor interdisciplinair denken 6 voorwaarden voor student 12 voorwaarden voor leeromgeving 6 voorwaarden voor leerproces. Spelt et al., (2009)

12 2. Ontwerp studie Het gebruiken van het drieluik model wordt als consistent en systematisch ervaren door de 2 docenten in het ontwerpen en uitvoeren van multidisciplinair onderwijs Analyse van de evaluatie scores van de 30 studenten over de ontworpen cursus variëren grofweg van 3.5 – 4.8 met een paar uitschieters (schaal 1 – 5) Spelt (nog te publiceren)

13 3. Ervaring studie Analyse van de studenten ervaringen tijdens het leerproces laat een rapportage zien van de beoogde leerervaringen: Worsteling met perspectief afbakening Het bouwen van een multidisciplinair onderzoeksinstrument Het genereren van oplossingen vanuit meerdere invalshoeken Spelt (nog te publiceren)

14 4. Leeruitkomst studie Analyse van de leeruitkomsten laat zien dat studenten in staat zijn om interdisciplinaire connecties te maken en daarop te reflecteren vanuit een levensmiddelenkwaliteitsmanagement perspectief. Student X:‘This connection is accurate because it was based on relevant literature, which was obtained from reliable, peer-reviewed articles as well as published handbook on food quality management. Although the connection was not specifically made in any of these sources, it could be accurately deduced ’. Spelt (nog te publiceren)

15 Resultaat per studie samengevat
1.Literatuur Ontwerp- voorwaarden Ontwerp criteria Uitgelijnd vak ontwerp 2.Ontwerp Prominente ervaringen 3.Ervaring Leeruitkomst aspecten 4.Uitkomst

16 Didactisch model met 6 ontwerp criteria
Stap voor stap Interdisciplinair kader Docent feedback Peer feedback Cognitief support Emotioneel support Spelt (nog te publiceren)

17 Didactisch model met 5 assessment vragen
1.Relevant? Stap voor stap Interdisciplinair kader 2. Betrouwbaar? Docent feedback Peer feedback 3. Accuraat? Cognitief support Emotioneel support 4. Geconstrueerd? 5. Gecommuniceerd? Spelt (nog te publiceren)

18 Dit onderzoek laat zien dat:
Het centraal stellen van de leeruitkomst in multidisciplinair onderwijs nauwelijks wordt gedaan en summier onderzocht is; Dat juist voor de kwaliteit van multidisciplinair onderwijs dit van belang lijkt te zijn om samenhang te realiseren in de onderwijs-, leer- en assessment activiteiten en dat te kunnen waarborgen.

19 Aanbevelingen voor het onderwijs
Definieer zo precies mogelijk de interdisciplinaire beroepscompetentie(s) Bepaal welke onderwijs-, leer- en assessment activiteiten hiervoor nodig zijn Richt vervolgens de cursus in aan de hand van het ontworpen didactisch model Monitor, evalueer en beoordeel zoals gedaan in dit onderzoeksproject

20 of verbetersuggesties?
Tijd voor vragen: Zijn er vragen? of opmerkingen? Aandachtspunten? of verbetersuggesties?

21 Referenties Biggs, J. B. (1999). Teaching for quality learning at university: what the student does (1st ed.). Buckingham: Open University Press. Biggs, J. B. (2003). Teaching for quality learning at university: What the student does (2nd ed.). Buckingham: Open University Press. Biggs, J. B., & Tang, C. (2007). Teaching for quality learning at university: What the student does (3rd ed.). Buckingham: Open University Press. Biggs, J. B., & Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university (4th ed.). Berkshire: Open University Press. Boix Mansilla, V., Miller, W. C., & Gardner, H. (2000). On disciplinary lenses and interdisciplinary work. In S. Wineburg & P. Grossman (Eds.), Interdisciplinary curriculum: Challenges of implementation. New York: Teachers College Press. Luning, P. A., & Marcelis, W. J. (2009). Food Quality Management - Technological and managerial principles and practices. Wageningen: Wageningen Academic Publishers. Spelt, E. J. H., Biemans, H. J. A., Tobi, H., Luning, P. A., & Mulder, M. (2009). Teaching and learning in interdisciplinary higher education: A systematic review. Educational Psychology Review, 21(4),

22 04/04/2017 Bedankt voor uw aandacht En graag tot een volgende keer! Voor meer informatie: © Wageningen UR


Download ppt "Interdisciplinair leren denken in de agribusiness – Onderzoeksproject"

Verwante presentaties


Ads door Google