De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking Opleiding schoolsecretariaten 2013-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking Opleiding schoolsecretariaten 2013-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking Opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

2 www.agodi.be AgODi LOOPBAANONDERBREKING 1.Soorten 2.De algemene stelsels 3.De specifieke stelsels 4.Aanvraag 5.Bezoldiging 6.Cumulatie 7.Weigering 8.Elektronische melding 9.Invloed op het pensioen opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 2

3 www.agodi.be AgODi Soorten De algemene stelsels: -Volledige loopbaanonderbreking (VLBO) -Gedeeltelijke loopbaanonderbreking (GLBO) -Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ (GLBO55+) -Loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding (LBOBO) opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 3

4 www.agodi.be AgODi Soorten De specifieke stelsels: -Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof (LBOOV) -Loopbaanonderbreking voor medische bijstand (LBOMB) -Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorg (LBOPZ) opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 4

5 www.agodi.be AgODi De algemene stelsels Volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking  * reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 5

6 www.agodi.be AgODi Volledige loopbaanonderbreking 1. Voorwaarden alle personeelscategoriën enkel voor opdrachten in hoofdambt zowel voor vast benoemden als tijdelijken (reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar). opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 6

7 www.agodi.be AgODi Volledige loopbaanonderbreking 2. Aanstelling titularis zijn van minstens ½ F.T. de uren TBS/OB, waarvoor niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een organieke betrekking, komen eveneens in aanmerking opgelet: de reglementering TBS/OB wijzigt niet! opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 7

8 www.agodi.be AgODi Volledige loopbaanonderbreking 3. Effectieve prestaties geen prestaties meer uitoefenen in het onderwijs worden eveneens in aanmerking genomen: de prestaties verstrekt door personeelsleden met verlof wegens opdracht of bijzondere opdracht met verlof wegens vakbondsopdracht in het kader van de begeleiding en ondersteuning van scholen en centra voor leerlingenbegeleiding (art. VI.21 van het decreet van 28 juni 2002) in een ministrieel kabinet … (zie omzendbrief PERS/2011/05) opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 8

9 www.agodi.be AgODi Volledige loopbaanonderbreking 4. Begindatum 1/9 of 1/10. Uitzonderingen: 1) AMVD: de 1 ste van elke maand (minimum 6 maanden tot maximum 1 jaar) 2) na een bevallingsverlof, moederschapsbescherming of bedreiging wegens beroepsziekte op 1/9 of 1/10 (stelsel mag wijzigen) Voorbeeld: bevallingsverlof van 25-08 tot 30-11  GLBO/VLBO kan pas ingaan op 01-12 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 9

10 www.agodi.be AgODi Volledige loopbaanonderbreking 3) na een ouderschapsverlof op 1/9 of 1/10 (aanvraag vóór start OV, stelsel mag niet wijzigen) Voorbeeld: VLBOOV van 01-09-2013 tot 31-12-2013 wat op 01-01-2014?  aansluitend kan een VLBO- algemeen stelsel genomen worden, indien aangevraagd voor de aanvang van het ouderschapsverlof  halftijdse loopbaanonderbreking kan niet  loopbaanonderbreking met een vijfde kan niet opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 10

11 www.agodi.be AgODi Volledige loopbaanonderbreking 4) VLBO of GLBO kan worden beëindigd door een specifieke LBO Voorwaarde: de oorspronkelijke LBO verderzetten Voorbeeld: LBO-1/5 van 01-09-2013 tot 31-08-2014 12-11-2013 tot 11-12-2013  VLBOMB  12-12-2013 (aansluitend)  LBO-1/5  de oorspronkelijke DO moet worden verdergezet  voor elke periode een afzonderlijke aanvraag (3 x) opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 11

12 www.agodi.be AgODi Volledige loopbaanonderbreking 5. Einddatum 31/8 Uitzonderingen: 1) na de maximumduur van 60 maanden 2) vooravond pensionering 3) overgang uitstapregeling (VTBS58+ of bonus) opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 12

13 www.agodi.be AgODi Volledige loopbaanonderbreking 6. Duur maximum 60 maanden periodes van LBO in andere sectoren (ook privé) tellen mee Voorbeeld: RVA  01-01-1995 tot 31-08-2003 VLBO van 01-01-2000 tot 31-12-2001 deze periode telt mee voor het bepalen van het maximum recht op 60 maanden VLBO opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 13

14 www.agodi.be AgODi Volledige loopbaanonderbreking VLBO: tellen mee voor het bepalen van de maximumduur  VLBO - gewoon stelsel  VLBOBO  specifieke stelsels tellen niet mee!  55+ telt niet mee! opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 14

15 www.agodi.be AgODi Volledige loopbaanonderbreking Het resterende deel LBO van minder dan 11 of 12 maanden kan opgenomen worden. Voorbeeld: bevallingsverlof  05-09-2007 tot 18-12-2007 VLBO  19-12-2007 tot 31-08-2008 = 8 maand en 13 dagen (de effectieve dagen LBO) VLBO  01-09-2008 tot 31-08-2012 = 48 maanden het personeelslid kan het resterende deel van 60 maanden opnemen = 3 maanden en 17 dagen opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 15

16 www.agodi.be AgODi Volledige loopbaanonderbreking 7. Vervroegd beëindigen uitzonderlijke familiale redenen aanvraag: vóór 1 mei (bijlage 3 bij de omzendbrief)  met akkoord van de inrichtende macht  met akkoord van de Vlaamse Minister van Onderwijs (in de praktijk de coördinator van het werkstation) niet meer mogelijk na 1 mei RVA verwittigen opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 16

17 www.agodi.be AgODi Volledige loopbaanonderbreking 8. Recht Geconditioneerd recht: indien voldaan is aan alle voorwaarden, moet de LBO worden toegestaan als de kandidaat-vervanger  het vereiste bekwaamheidsbewijs heeft  voldoet aan de eisen van het opvoedingsproject opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 17

18 www.agodi.be AgODi De algemene stelsels Volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking  * reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 18

19 www.agodi.be AgODi Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 1. Voorwaarden zie VLBO 2. Aanstelling HLBO: titularis zijn van minstens ½ FT + 1u LBO-1/5: titularis zijn van een FT de uren TBS/OB, waarvoor niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een organieke betrekking, komen eveneens in aanmerking opgelet: de reglementering TBS/OB wijzigt niet! opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 19

20 www.agodi.be AgODi Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 3. Effectieve prestaties HLBO: exact de helft van een FT blijven uitoefenen LBO-1/5: exact 80% van een FT blijven uitoefenen worden eveneens in aanmerking genomen: de prestaties verstrekt door personeelsleden: met verlof wegens opdracht of bijzondere opdracht met verlof wegens vakbondsopdracht in het kader van de begeleiding en ondersteuning van scholen en centra voor leerlingenbegeleiding (art. VI.21 van het decreet van 28 juni 2002) in een ministrieel kabinet … (zie omzendbrief) opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 20

21 www.agodi.be AgODi Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 4. Begindatum zie VLBO 5. Einddatum zie VLBO opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 21

22 www.agodi.be AgODi Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 6. Duur maximum 60 maanden periodes van LBO in andere sectoren (ook privé) tellen mee tellen mee voor het bepalen van de maximumduur  HLBO  HLBOBO  LBO-1/5  LBOBO-1/5 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 22

23 www.agodi.be AgODi Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 7. Vervroegd beëindigen zie VLBO 8. Recht HLBO: zie VLBO LBO-1/5: gunst opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 23

24 www.agodi.be AgODi De algemene stelsels Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 24

25 www.agodi.be AgODi Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ 1. Voorwaarden alle personeelscategoriën enkel voor opdrachten in hoofdambt enkel opdrachten als vastbenoemde (tot de proeftijd toegelaten) komen in aanmerking Dit principe geldt voor de uren waarvoor GLBO55+ (50+) de nog gepresteerde opdracht Voorbeeld: opdracht op 01-09: 12/20 V + 8/20 T  HLBO 55+ is enkel mogelijk indien het personeelslid ontslag neemt voor de tijdelijke uren opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 25

26 www.agodi.be AgODi Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ 2. Aanstelling zie GLBO 3. Effectieve prestaties zie GLBO 4. Begindatum 1/9 of 1/10. (ook AMVD) wordt aangevraagd voor een lange periode: tot op de vooravond van het pensioen Uitzonderingen: zie 2), 3) en 4) bij VLBO opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 26

27 www.agodi.be AgODi Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ Opgelet: wie een GLBO50+ heeft, geen 55 jaar is, en deze stop zet door één van de specifieke stelsels  zal de GLBO50+ kunnen verder zetten! opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 27

28 www.agodi.be AgODi Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ 5. Einddatum op de vooravond van de pensionering bij overgang naar een VTBS58+ of bonus 6. Duur onbeperkt opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 28

29 www.agodi.be AgODi Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ 7. Vervroegd beëindigen zie VLBO elke 1 ste september: aanvraag aan I.M.: vóór 1 mei bijlage 3 niet vereist, een brief aan I.M. volstaat RVA verwittigen Opmerking: bij uitstap  geen 2 de keer het stelsel aanvragen opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 29

30 www.agodi.be AgODi Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ 8. Recht zie GLBO opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 30

31 www.agodi.be AgODi Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ De leeftijd voor het nemen van een onbeperkte GLBO is verhoogd van 50 naar 55 jaar. GLBO50+ kan nog in 3 gevallen: 1)vóór 01-07-2012 reeds een GLBO50+ opgenomen Opmerking: overstappen van een LBO50+1/5 naar een HLBO50+ kan enkel na 55 jaar! 2)de aanvraag (eerste) vóór 01-07-2012 ingediend bij de RVA en vóór 16-03-2012 bij de I.M. 3)beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar (enkel voor LBO55+- 1/5) opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 31

32 www.agodi.be AgODi Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ Veranderen binnen het stelsel van GLBO 55+ Van LBO55+-1/5 naar HLBO55+: elke 1/9 Van HLBO55+ naar LBO55+-1/5: elke 1/9 (akkoord IM) Van LBO50+-1/5 naar HLBO55+: na bereiken 55 jaar als je GLBO50+ stopzet, kan je er niet terug in. Na bereiken leeftijd 55 jaar kan je wel starten met GLBO55+ opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 32

33 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 33 * reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar

34 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 34 kan genomen worden onder de vorm van -een VLBO -een GLBO (halftijds of met 1/5) voorwaarden: zie gewone stelsel VLBO en GLBO de begin-, einddatum en de duur wordt bepaald door de opleiding  blijkt uit het attest van de instelling waar de opleiding wordt gevolgd

35 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 35 Voorbeeld: opleiding : 17-09-2013 tot 31-08-2014  Attest bepaalt de begin- en einddatum van de VLBO/GLBO deze periode telt mee voor het bepalen van het maximum van 60 maanden VLBO/GLBO Opmerking: een voortijdige beëindiging van een loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding om uitzonderlijk familiale redenen kan NIET

36 www.agodi.be AgODi Specifieke stelsels opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 36 -Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof (LBOOV) -Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorg (LBOPZ) -Loopbaanonderbreking voor medische bijstand (LBOMB)

37 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 37  Kind jonger dan 12 jaar * Binnen de periode van aanstelling

38 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 38 1. Voorwaarden soepeler dan de algemene stelsels alle personeelscategoriën enkel voor opdrachten in hoofdambt zowel voor vast benoemden als tijdelijken (binnen de periode van aanstelling) 2. Aanstelling zie algemene stelsels

39 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 39 3. Effectieve prestaties zie algemene stelsels 4. Begindatum niet gebonden aan een vaste begindatum vanaf de dag van geboorte/adoptie tot en met vooravond 12 jaar Voorbeeld: een personeelslid heeft een kind dat 12 jaar wordt op 02-02-2014. Het ouderschapverlof moet ten laatste ingaan op 01-02-2014.

40 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 40 5. Einddatum de laatste dag van de aangevraagde periode na een ononderbroken periode van maximum 4, 8 of 20 maanden het personeelslid verliest het resterende saldo Voorbeeld: HLBOOV van 01-09-2012 tot 31-01-2013  het resterende saldo van 3 maanden kan niet meer opgenomen worden

41 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 41 Opmerking: Tijdelijke personeelsleden die LBOOV-1/5 opnemen tot 31/08 kunnen het resterend gedeelte van het ouderschapsverlof opnemen aansluitend op de voorgaande periode van ouderschapsverlof indien ze opnieuw een aanstelling met volledige prestaties hebben op 1 september. (nieuwe aanvraag bij de RVA nodig) Voorbeeld: tijdelijk personeelslid 20/20 TADD LBOOV-1/5 van 14-10-2013 tot 31-08-2014  Op 01-09-2014 20/20 TADD  Kan resterend gedeelte LBOOV1/5 opnemen

42 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 42 6. Vervroegd beëindigen Voortijdige beëindiging van de LBO ouderschapsverlof om uitzonderlijke redenen is mogelijk mits akkoord van de inrichtende macht en toelating van de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs. Bijlage 3 versturen naar werkstation!

43 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 43 7. Duur VLBOOV  een ononderbroken periode: max. 4 maanden HLBOOV  een ononderbroken periode: max. 8 maanden GLBOOV-1/5  een ononderbroken periode: maximum 20 maanden Opgelet: voor tijdelijke personeelsleden binnen de aanstelling

44 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 44 Uitzondering 1 wie reeds vóór 01-09-2012 volledig of halftijds ouderschapsverlof heeft opgenomen kan voor datzelfde kind een bijkomende ononderbroken periode aanvragen -VLBO: maximum 1 maand -HLBO: maximum 2 maanden -GLBO met 1/5: maximum 5 maanden wie reeds vóór 01-09-2012 ouderschapsverlof met 1/5 heeft opgenomen kan voor datzelfde kind een bijkomende ononderbroken periode aanvragen -VLBO: maximum 1 maand -HLBO: maximum 2 maanden -GLBO met 1/5: maximum 14 maanden

45 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 45 het volume van de bijkomende periode moet niet hetzelfde zijn als dat van de periode ouderschapsverlof gekozen vóór 01-09-2012 Voorbeeld: -kind geboren op 15-01-2011 -VLBOOV: 18-04-2011 tot 30-06-2011 -vanaf 01-09-2012 kan voor dit kind een bijkomende ononderbroken periode worden opgenomen  maximum 1 maand VLBOOV bv. 01-09-2012 tot 30-09-2012  maximum 2 maanden HLBOOV bv. 02-09-2013 tot 01-11-2013  maximum 5 maanden LBOOV-1/5 bv. 03-02-2014 tot 30-06-2014

46 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 46 Uitzondering 2: voor en na de zomervakantie Het opnemen van ouderschapsverlof in 2 afzonderlijke periodes is mogelijk indien:  de eerste periode eindigt op de dag voor de zomervakantie en  de tweede periode begint op de dag na de zomervakantie. Opgelet: wie gebruik maakt van deze mogelijkheid, moet wel voor beide periodes hetzelfde volume LBO opnemen

47 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 47 De opname in twee periodes is slechts mogelijk op voorwaarde dat  de eerste periode van ouderschapsverlof in het kader van de loopbaanonderbreking maximaal 1 maand bedraagt  het ouderschapsverlof onmiddellijk aansluit op het bevallingsverlof, het verlof wegens moederschapsbescherming, het onbezoldigd ouderschapsverlof, het verlof met het oog op adoptie of pleegvoogdij of het geboorteverlof Voorbeeld: -bevallingsverlof tot en met 04-06-2014 -aansluitend halftijds ouderschapsverlof van 05-06-2014 tot 30-06-2014 -op 01-09-2014 kan het personeelslid enkel een halftijds ouderschapsverlof nemen (restant)

48 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 48 8. Recht LBOOV is een absoluut recht en kan dus niet geweigerd worden.

49 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 49  Voor ongeneeslijke zieke personen in een terminale fase * Binnen de periode van aanstelling

50 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 50 1. Voorwaarden zie LBOOV 2. Aanstelling zie algemene stelsels 3. Effectieve prestaties zie algemene stelsels

51 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 51 4. Begindatum begint op de eerste dag van de week volgend op de aanvraag op een vroeger tijdstip mits akkoord van de I.M. Voorbeeld: aanvraag palliatief verlof met een vijfde op dinsdag 08-10-2013  de ingangsdatum is dan maandag 14-10-2013  kon vroeger ingaan mits akkoord van de I.M

52 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 52 5. Einddatum na de aangevraagde periode van één maand na de verlenging met één maand tijdelijken  op het ogenblik dat de aanstelling eindigt

53 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 53 6. Vervroegd beëindigen vervroegde beëindiging is mogelijk na het overlijden van de persoon  mits akkoord van de I.M  RVA verwittigen Voortijdige beëindiging van de LBO voor palliatieve zorgen om uitzonderlijke redenen is mogelijk mits akkoord van de inrichtende macht en toelating van de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs. Bijlage 3 versturen naar werkstation!

54 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 54 7. Duur een ononderbroken periode van één maand kan, onmiddellijk aansluitend, verlengd worden met één maand maximaal 2 aanvragen voor de verzorging van eenzelfde persoon bij verlenging met 1 maand moet het gekozen stelsel hetzelfde blijven

55 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 55 Voorbeeld: → eerste aanvraag: een palliatief verlof met een vijfde van 16-09-2013 tot 15-10-2013 = 1 maand → verlenging met 1 maand: ook hier moet het personeelslid kiezen voor een palliatief verlof met een vijfde van 16-10-2013 tot 15-11-2013 = 1 maand

56 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 56 8. Recht LBOPZ is een absoluut recht en kan dus niet geweigerd worden.

57 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 57  Familielid tot 2de graad of persoon die onder hetzelfde dak woont én zwaar ziek is * Binnen de periode van aanstelling

58 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 58 1. Voorwaarden zie LBOOV 2. Aanstelling zie algemene stelsels 3. Effectieve prestaties zie algemene stelsels

59 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 59 4. Begindatum begint op de eerste dag van de week volgend op de aanvraag of op een vroeger tijdstip mits akkoord van de I.M.

60 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 60 5. Einddatum na de aangevraagde periode(s) voor de tijdelijke personeelsleden  op het ogenblik dat de aanstelling eindigt na maximumperiode: 12 (VLBOMB) of 24 (GLBOMB) maanden

61 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 61 6. Vervroegd beëindigen vervroegde beëindiging is mogelijk na het overlijden van de persoon  mits akkoord van de I.M.  het werkstation (en de school) verwittigt de RVA Voortijdige beëindiging van de LBO voor medische bijstand om uitzonderlijke redenen is mogelijk mits akkoord van de inrichtende macht en toelating van de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs. Bijlage 3 versturen naar werkstation!

62 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 62 7. Duur VLBO voor medische bijstand periodes van minimaal één maand en maximaal 3 maanden, al of niet aansluitend beperkt tot een maximum van 12 maanden per patiënt GLBO voor medische bijstand (zowel halftijds als 1/5) periodes van minimaal één maand en maximaal 3 maanden, al of niet aansluitend beperkt tot een maximum van 24 maanden per patiënt

63 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 63 Opmerking: vanaf 01-09-2012 Alleenstaande ouders die medische bijstand opnemen voor de verzorging van een kind tot de vooravond van de zestiende verjaardag :  de maximumduur wordt verdubbeld tot 24 maanden volledige of 48 maanden gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor medische bijstand

64 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 64 Voorbeeld: halftijdse medische bijstand van 18-11-2013 tot 31-03-2014  de minimumperiode = 1 maand  de maximumperiode is meer dan 3 maanden  correct: 18-11-2013 tot en met 17-02-2014

65 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 65 Nieuw vanaf 01-09-2013 Voor een minderjarig kind dat gehospitaliseerd is als gevolg van een zware ziekte, kan een personeelslid zijn beroepsloopbaan volledig onderbreken voor een duur van één week, eventueel verlengbaar met één week. Wie? 1° het personeelslid dat bloed- of aanverwant is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en ermee samen woont. 2° het personeelslid dat samenwoont met het zwaar zieke kind en belast is met de dagelijkse opvoeding.

66 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 66 Ofwel, als de personeelsleden onder 1° en 2° geen gebruik kunnen maken: 3° het personeelslid dat bloed- of aanverwant is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en er niet mee samen woont. 4° een bloed- of aanverwant tot de tweede graad van het zwaar zieke kind.  De aanvangstermijn van 1 week is niet van toepassing.  Als het personeelslid aansluitend loopbaanonderbreking voor medische bijstand neemt voor datzelfde kind, kan de minimale periode korter zijn dan één maand.  Deze we(e)k(en) telt mee voor de maximumduur van 12 maanden.

67 www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking voor medische bijstand opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 67 8. Recht LBOMB is een absoluut recht en kan dus niet geweigerd worden.

68 www.agodi.be AgODi Aanvraag opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 68 aan te vragen bij de I.M. - niet via het werkstation formulier C61  loopbaanonderbreking gewoon stelsel  LBO beroepsopleiding  GLBO 55+ formulier C61 – SV  ouderschapsverlof  palliatief verlof  medische bijstand

69 www.agodi.be AgODi Bezoldiging opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 69 onderbrekingsuitkering van de RVA op basis van  de opdracht waarvoor LBO  de duur van de aangevraagde periode  het soort loopbaanonderbreking naargelang de prestaties in het onderwijs  salaris  vakantiegeld of eindejaarstoelage Zie ook: www.rva.be (uw dossier online)www.rva.be eventueel een aanmoedigingspremie

70 www.agodi.be AgODi Bezoldiging opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 70 LBO – gewoon stelsel - juli en augustus  premie van de RVA loopt door  geen salaris of uitgestelde bezoldiging voor de opdracht waarvoor LBO het personeelslid behoudt het recht op gezondheidzorg vermindering van de basisbedragen na 12 maanden tot 95% uitgezonderd de specifieke stelsels

71 www.agodi.be AgODi Cumulatie opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 71 met inkomsten uit een politiek mandaat met een bijkomende activiteit als loontrekkende  die reeds uitgeoefend werd (minstens 3 maanden) voor de loopbaanonderbreking te samen met opdrachten in het onderwijs  en waarvan de tewerkstellingsbreuk niet groter is dan deze van de geschorste arbeidsprestaties Voorbeeld: benoemd voor 10/20 en 20/38 in privé  VLBO is niet mogelijk: de activiteit in de privé-sector is groter dan deze in het onderwijs

72 www.agodi.be AgODi Cumulatie opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 72 met de uitoefening van een zelfstandige activiteit gedurende één jaar  uitsluitend bij een VLBO met een pensioen  niet mogelijk Opmerkingen: -met een overlevingspensioen kan een LBO genomen worden zonder uitkering -een LBO ouderschapsverlof kan eveneens zonder uitkering -bij een te laat ingediende aanvraag bij de RVA (2 maanden na begindatum), zal de RVA voor de eerste periode LBO (begindatum tot ontvangst aanvraag bij RVA) geen uitkering uitbetalen

73 www.agodi.be AgODi Cumulatie opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 73 - het recht op een uitkering vervalt wanneer  een nieuwe activiteit wordt aangevat  een bestaande activiteit wordt uitgebreid  een zelfstandige activiteit langer dan een jaar wordt uitgeoefend

74 www.agodi.be AgODi Weigering opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 74 de weigering door de RVA wordt vermeld op het formulier C62 de weigering door de onderwijsadministratie wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan  het personeelslid  de I.M.  de RVA bij weigering van een LBO door de RVA of AgODi wordt LBO ambtshalve omgezet naar een TBSPA

75 www.agodi.be AgODi Voorbeeld opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 75 Voorbeeld:  GLBO van 01-09-2013 tot 31-08-2014 aanvraag indienen - C61  GLBO werd stopgezet voor een VLBO palliatieve zorgen van 13-01-2014 tot 12-02-2014 aanvraag indienen - C61-SV Voorwaarde  de oorspronkelijke GLBO opnemen op 13-02-2014  aanvraag indienen - C61  er moet dus telkens een nieuwe aanvraag worden ingediend bij elke wijziging (dus 3 x)

76 www.agodi.be AgODi Wat kan niet? opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 76 tijdens een periode van LBO: een uitbreiding van de opdracht uitgezonderd  een bijkomende R/W  een uitbreiding vaste benoeming herindiensttreden een GLBO opschorten door een TBSPA ziekteverlof en bevallingsverlof maken geen einde aan een loopbaanonderbreking (geen opschorting) een GLBO kan door geen enkel ander verlofstelsel worden opgeschort

77 www.agodi.be AgODi Elektronische melding opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 77 Volledige loopbaanonderbrekingen niet-opdrachgebonden DO RL 2 Gedeeltelijke loopbaanonderbrekingen opdrachtgebonden DO RL 1 – samen met de opdracht Documenten voor de werkstations het document C62 = de goedkeuring door de RVA

78 www.agodi.be AgODi Elektronische melding opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 78 Algemene stelsels 027 Volledige loopbaanonderbreking 028 Halftijdse loopbaanonderbreking 151 Gedeeltelijke LBO met een vijfde 029 GLBO50+ 182 HLBO 55+ 153 GLBO 50+ met een vijfde 183 GLBO 55+ met een vijfde 088 Volledige LBO beroepsopleiding 094 Halftijdse LBO beroepsopleiding 152 GLBO beroepsopleiding met een vijfde

79 www.agodi.be AgODi Elektronische melding opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 79 Palliatief verlof 087 VLBO voor palliatieve zorgen 089 HLBO voor palliatieve zorgen 156 GLBO palliatieve zorgen met een vijfde Medische bijstand 104 VLBO medische bijstand 105 HLBO medische bijstand 155 GLBO medische bijstand met een vijfde Ouderschapsverlof 097 VLBO ouderschapsverlof 122 HLBO ouderschapsverlof 154 GLBO ouderschapsverlof met een vijfde

80 www.agodi.be AgODi Pensioen opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 80 Inlichtingen in verband met de validering van LBO en de invloed van LBO op het pensioen Vast benoemde personeelsleden Pensioendienst voor de overheidssector Ontvangst briefwisseling Victor Hortaplein 40 - bus 30 1060 Brussel Tel.: (0)2 558 60 00

81 www.agodi.be AgODi Pensioen opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 81 Tijdelijke personeelsleden Rijksdienst voor Pensioenen Dienst Regularisaties Zuidertoren (26ste verdieping) 1060 Brussel Tel.: 0800 50 246

82 www.agodi.be AgODi Aanmoedigingspremie opleiding schoolsecretariaten 2013-2014 82 Online: www.werk.be/online-diensten/aanmoedigingspremieswww.werk.be/online-diensten/aanmoedigingspremies Op papier: het ingevulde aanvraagformulier een kopie van het document C62 in geval van opleiding: een attest van de onderwijs- of opleidingsinstelling Adres: Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie/Cel aanmoedigingspremies Ellipsgebouw K. Albert II laan 35, bus 21 1030 Brussel E-mail: aanmoedigingspremie@vlaanderen.be


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Loopbaanonderbreking Opleiding schoolsecretariaten 2013-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google