De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop 3 Beleidsevaluatie 1 Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop 3 Beleidsevaluatie 1 Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop 3 Beleidsevaluatie 1 Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 2011

2  Inleidende toelichting  Terugkijken vorige fasen  Pauze  Beleidsevaluatie  Lunch  Aan de slag 2

3  Beleidsplanning  Beleidsmonitoring  Doelstellingen/AP/acties  Prioritair  Indicatoren  beheersbaarheid Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 20113

4 Beleidsevaluatie is een wetenschappelijke analyse van een bepaald beleid (of deelveld van beleid), dat op basis van criteria wordt beoordeeld en op grond waarvan aanbevelingen worden geformuleerd. Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 20114

5  Oefening 1: ◦ Omwille van welke reden(en) zou u uw eigen beleid willen evalueren? Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 20115

6  Duiding: wetenschappelijke insteek = willen begrijpen  Verantwoording: kritische insteek = legitimiteit aantonen  Beleidsleren: toegevoegde waarde insteek = oordeel over het beleid ifv kennis of bijsturing  Beleidsontwikkeling: insteek van de voorbereiding = beoordeling in de omgevingsanalyse  2de golf motieven: de andere insteek = niet- evaluatieve motieven. Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 20116

7  Met statistiek kan je alles bewijzen…  Nature Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 20117

8  Experimenteel  Statistisch  Vertrekt vanuit een causale hypothese  Realiteit naar labo  Causale sprong Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 20118

9  Oefening twee: ◦ Welke problemen ziet u indien u dit op uw beleid toepast? Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 20119

10  Technisch: ◦ Meetbaar? ◦ Oncontroleerbaar? ◦ Standaardisatie? ◦ Hypothese  Administratief ◦ Conflicten met beleidsuitvoering ◦ Povere monitoring ◦ Indicatoren worden doelen ◦ Onvoldoende beleidscontextkennis Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201110

11  Beleidstheorie-evaluatie  Realist evaluatie  Case-study evaluatie  Impact evaluatie Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201111

12  Duiden of het gaat over een eventuele defecte beleidstheorie of een eventuele gebrekkige uitvoering, of, eventueel, beide Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201112

13  Kritisch realisme  Op zoek naar de intrinsieke kenmerken van objecten  Diehard casuaal  Erg moeilijk Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201113

14  Verklaart hoe en waarom een bepaald beleid (niet) gewerkt heeft.  Inzicht via verklaring  Beoordeling via inzicht Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201114

15  Ex ante  Sociaal – economisch – milieu – wet  Via vergelijkbare situaties  Wat met pioniers? Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201115

16  Toegankelijk  Passend in filosofie BP/BM  Robuust en betrouwbaar  === beleidstheorie-evaluatie Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201116

17  Filosofie: ◦ sturen op output impliceert beleidsevaluatie ter ondersteuning van de beleidscyclus  Beleidsrapporten ter ondersteuning van twee bevoegdheden: ◦ autorisatie en bewaking ◦ bepalen en evalueren van beleid Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201117

18 Artikel 30 besluit De jaarrekening bestaat uit: 1. de beleidsnota 2. de financiële nota 3. de samenvatting van de algemene rekeningen De beleidsnota van de jaarrekening bevat: 1. de doelstellingenrealisatie 2. de doelstellingenrekening 3. de financiële toestand Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201118

19 Artikel 33 besluit De doelstellingenrealisatie verwoordt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. […] bevat minstens: 1. per prioritaire beleidsdoelstelling, opgenomen in het budget, een omschrijving van de mate van realisatie van het beoogde resultaat of eventueel van het beoogde effect; 2. per prioritaire beleidsdoelstelling als vermeld in 1, de mate van realisatie van de actieplannen; 3. per actieplan als vermeld in 2, de mate van realisatie van de acties; 4. per actieplan als vermeld in 2, een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie. Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201119

20 Artikel 33 verslag In de doelstellingenrealisatie wordt het gevoerde beleid geëvalueerd aan de hand van drie kernvragen: - wat hebben we bereikt? In welke mate werd, per prioritaire doelstelling opgenomen in het budget, het beoogde resultaat of eventueel het beoogde effect gerealiseerd? - wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de actieplannen en acties die op het financiële boekjaar betrekking hebben gerealiseerd? - wat zijn de ontvangsten en uitgaven van het betrokken actieplan gedurende financiële boekjaar? Net zoals in de planningsfase gebeurt de financiële vertaling van de actieplannen in de evaluatiefase op kasbasis Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201120

21  Effectiviteitstoets = legitimiteit/verantwoording  Vertrekken vanuit de planning  Beleidstheorie-evaluatie ◦ Perspectief van de beleidsuitvoering als vertrekpunt, perspectief van de beleidstheorie als impliciete/expliciete conclusie Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201121

22 artikel 33 van het verslag verwijst naar het verslag bij de jaarrekening van het college, de deputatie of de voorzitter van het OCMW. […] Tijdens de vergadering waarop de gemeenteraad over de jaarrekening beraadslaagt, brengt het college verslag uit over de financiële toestand, over het gevoerde beleid en beheer tijdens het voorafgaande jaar en over de uitvoering van het budget. (art 173 GD) Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201122

23 Is dit complementair met een beoordeling van het beleid in de doelstellingenrealisatie (beleidsnota bij jaarrekening)? JA: Goalbased (planningsgebaseerd) in doelstellingenrealisatie van de beleidsnota bij de jaarrekening Goalfree in het verslag bij de jaarrekening = opportuniteitstoets Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201123

24  Theorie achter de methode  Conceptueel kader  Stappenplan Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201124

25  Beoordelingskader  Gebruik van kennis  Valorisatie Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201125

26  Criterium = effectiviteit  Beoordelen ◦ Waarde bepalen ◦ Oorzakelijk verband bepalen = causaal verhaal  Causale verwantschap  Causale aandeel Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201126

27  Monitoring  Social sciences studies/theories  Reconstructie van de beleidstheorie  Vertrekken vanuit de beleidsplanning  Toevoegen van contextinformatie  Van causale aanname naar causaal feit Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201127

28  Utalization-focuzed  = haalt zijn bestaansrecht uit het gebruik  BBC: legitimiteit van het beleid ◦ Doelstellingenrealisatie ◦ Verslag bij de jaarrekening Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201128

29 Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201129

30 Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201130

31  Vertrekken vanuit de beleidsplanning  Toevoegen van beleidscontextinformatie Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201131

32  Doelbereiking (goalattainment evaluation)  MAGIE-AMORE-SMART  Basis = monitoring  Objectief Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201132

33  Argumentatie als bewijskracht voor causale verbanden  Ketens ◦ Causale verwantschap ◦ Causale aandeel Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201133

34  Synthese en oordeel op basis van stap 1 tot 3  Interpretatie  Transparantie Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201134

35 Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201135

36 Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201136

37 Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201137

38 Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201138

39 Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201139

40 Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 201140


Download ppt "Workshop 3 Beleidsevaluatie 1 Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google