De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nexus onderwijs-onderzoek: vorming door onderzoek en leren van onderzoekscompetenties? studiedag Bologna experten - Maarten Simons Laboratorium voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nexus onderwijs-onderzoek: vorming door onderzoek en leren van onderzoekscompetenties? studiedag Bologna experten - Maarten Simons Laboratorium voor."— Transcript van de presentatie:

1 De nexus onderwijs-onderzoek: vorming door onderzoek en leren van onderzoekscompetenties? studiedag Bologna experten - Maarten Simons Laboratorium voor Educatie en Samenleving Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen KU Leuven Maarten. 1

2 Nexus onderzoek-onderwijs Distinctie (‘geen professioneel onderwijs’)
Design (‘hoe en waar’) Noodzaak (‘onderzoekende professionals’) Betekenis Verleden Heden Toekomst? (onderzoeksproject ‘Nachtzijde’; M. Hellemans, J. Elen, T. Braeckman) (concrete ervaringen PPW, KULeuven)

3 Overzicht: 1. “Back to the future”: tradities en modellen
2. “Sciencefiction”: ontwikkelingen 3. “Humboldt 2.0”: een externe, functionele koppeling 4. “Missing link”: vorming 5. “Less FAQ”

4 1. “Back to the future”: tradities en modellen
Duitse model Wilhelm von Humboldt Reactie op bloei en groei van wetenschappen en hoger onderwijs buiten de muren van de universiteit Objectief: onderzoek binnen de universiteit en vrijwaren van autonomie Interne organisatie: de eenheid van onderzoek (‘Forschen’), onderwijs (‘Lehre’) en leren (‘Lernen’) (‘‘beide sind für die Wissenschaft da’ (Humboldt, 1810)’) de vormende onderzoeksactiviteit, en owv de op waarheid en eenheid gerichte oriëntatie in het onderzoek (belang van filosofische reflectie) Externe organisatie: “Unabhängigkeit von staatlich gesetzen Zielen oder Gesichtspunkten der Nützlichkeit” is onontbeerlijk (Humboldt in Kopetz, 2002, 47)

5 Verdere ontwikkelingen:
Eenheid van wetenschap op niveau van kennisinhouden (Humboldt) Fundamentele wijsgerige (wetenschaptheoretische) reflectie (Jaspers, Schelsky) Wetenschappelijke procedures (Habermas) Wetenschappelijke levensvorm/ethos (Mittelstrass) = interne, reflexieve koppeling intern: samenvallen van onderzoeksproces en vormingproces reflexief: reflexiviteit in onderzoekshouding is gericht op eenheid en is algemeen vormend

6 Angelsaksische model John Henry Newman
reactie op groeiend belang van utilitaire, en traditie van ‘liberal education’ instelling voor hoger onderwijs morele en intellectuele vorming van de geest, onderwijs in het ‘universele weten’ cultivering, gerichtheid op de student ‘to discover and to teach are distinct functions; they are also distinct gifts, and are not commonly found united in the same person’ (Newman in Pelikan, 1992, p. 89)

7 Verdere ontwikkelingen
Zelfontplooiing van intellectuele vermogens (Newman) ‘higher learning’, ‘learning how to form informed critical evaluations’,‘introducing research into the curriculum is justifiable provided that it is used to expand the student’s intellectual horizons, and not because it propels students towards becoming embryonic researchers.” (leren als bijproduct van onderzoek) (Barnett) = externe, initiërende koppeling extern: onderscheid onderzoek en onderwijs onderzoek: vooruitgang in kennis onderwijs: verspreiding van kennis initiërend: kennisinhouden/onderzoeksresultaten voor zelfontplooiing

8 Amerikaanse variant Het Franse model
invloed Duitse model: onderzoek (graduate) maatschappelijke, pragmatische dimensie externe koppeling initiërend, pragmatisch, instrumenteel Het Franse model professionele opleidingen, mono-disciplinair, belang van ‘grandes écoles’ extern: scheiding onderzoek en opleiding utilitair: onderzoeksresultaten voor het professionele functioneren

9 2. “Sciencefiction”: ontwikkelingen
specialisatie opleiding: noodzaak voorbereidend onderwijs specialisatie onderzoek: afstand tussen onderzoeksdisciplines en opleidingsinhouden (curriculum) techno-wetenschappen: belang van onderzoek voor de samenleving (onderwijs slechts secundair) ont/herkoppeling onderzoek-onderwijs = uitdaging voor ‘klassieke’ modellen professionalisering van onderwijs: ontwerp leeromgeving en belang van leerdoelen/leerresultaten nieuwe beroepen: belang van onderzoeksbasis massificatie in hoger onderwijs: praktische bezwaren kenniseconomie/samenleving: ‘democratisering’ van onderzoekscompetenties

10 3. “Humboldt 2.0”:Naar een nieuw model?
“Wanneer we nauwgezet kijken naar de basiscompetenties die we van cruciaal belang achten voor ‘inzetbaarheid’ (kritisch denken, analyse, argumentatie, zelfstandig werken, leren leren, probleemolossen, beslissingen nemen, planning, coördinatie en managen, samenwerking, etc.), dan wordt duidelijk dat de oude Humboldtiaanse nadruk op de waarde van de wederzijdse bevruchting van onderzoek en onderwijs verbazend relevant is in de huidige context. Het is erg opvallend dat de lijst met ‘inzetbaarheids’- competenties in grote mate overlapt met de competenties vereist in het uitoefenen van de moderne onderzoeksactiviteit.” (Commission of the European Communities, 2002, p. 40)

11 uitgangspunt: “nexus onderwijs-onderzoek” in functie van
opleiden tot “onderzoekende professionals” (gradaties, ba/ma) opleiden tot “professionele onderzoekers” (doctoraatsopleiding) ‘onderwijskundige uitdaging’ leerprocessen, leerresultaten, competenties, waaronder onderzoekscompetenties (in functie van ‘inzetbaarheid’) ontwerpen van leeromgevingen kennis van en inzicht in onderzoeksresultaten, onderzoeksprocessen oefenen van onderzoeksvaardigheden (specifiek, algemeen) deelname aan onderzoeksactiviteiten (onderzoek als leeromgeving) zelfstandig uitvoeren van onderzoek (integraal) = externe, functionele koppeling extern: onderzoek als objectief/middel van/voor leren functioneel: leerresultaten op basis van onderzoek

12 spanningen/ambivalenties:
leerproces gericht op inzetbaarheid, maar wat met vormingsproces gericht op kritische afstand? onderscheid: academische opleiding en professionele opleiding? onderscheid: universiteit en hogeschool? onderscheid: onderzoeks(gerelateerde)competenties en wetenschappelijke onderzoeksomgeving?

13 4. “missing link”: vorming
LEREN (leerresultaten) NEXUS ONDERWIJS EN ONDERZOEK missing link: VORMING (vormingsdoelen)

14 Functionele nexus (extern-leergericht):
leerresultaten: onderzoeksgerelateerde competenties (resultaat van leeractiviteit en objectief toetsbaar) gradaties: obv complexiteit van (onderzoeksgerelateerde) activiteiten uitdaging: geschikte (efficiënte/effectieve) leeromgevingen Geïntegreerde nexus (intern-vormingsgericht)? vormingsdoelen: persoonsgerelateerd en maatschappijbetrokken (uitkomst van vormingsinspanningen en betrouwbare waardering; ‘verhoudingen’) onderscheid: obv aard van vormingsaanbod en onderzoeksactiviteiten uitdaging: geschikte (stimulerende/inspirerende) onderzoeksomgeving

15 5. “Less FAQ” onderscheid tussen functionele en geïntegreerde nexus
Waar: institutionele niveau? niveau van opleiding? niveau van opleidingsonderdeel? Wie: docent: onderwijskundige expertise? docent: onderzoeksexpertise? onderscheid naar betekenis van onderzoek Wat: op onderzoek gebaseerde activiteiten (te vertalen naar competenties)? onderzoeksactiviteiten en –omgeving (te benaderen als vormingsactiviteit)? onderzoek met toepassings-, ontwikkelingsoriëntatie? onderzoek met vormingsoriëntatie?


Download ppt "De nexus onderwijs-onderzoek: vorming door onderzoek en leren van onderzoekscompetenties? studiedag Bologna experten - Maarten Simons Laboratorium voor."

Verwante presentaties


Ads door Google