De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Roadshow Vlaams onderwijs – Augustus 2012. Krachtlijnen pensioenhervorming Wet 28/12/2011 1.Wijziging voorwaarden tot de vervroegde oppensioenstelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Roadshow Vlaams onderwijs – Augustus 2012. Krachtlijnen pensioenhervorming Wet 28/12/2011 1.Wijziging voorwaarden tot de vervroegde oppensioenstelling."— Transcript van de presentatie:

1 Roadshow Vlaams onderwijs – Augustus 2012

2 Krachtlijnen pensioenhervorming Wet 28/12/2011 1.Wijziging voorwaarden tot de vervroegde oppensioenstelling 2.Wijziging van de pensioenbreuk < 1/48 3.Wijziging van de refertewedde: 5 jaar  10 jaar 4.Wijziging van de aanneembaarheid van perioden van loopbaanonderbreking

3 KRACHTLIJNEN VAN DE pensioenhervorming: Wet 28/12/2011 – art 85 3 LOOPBAAN UITSLUITEND AAN 1/60 JaarNormale regelUitzondering lange loopbanen Min. leeftijdLoopbaanLoopbaan op 60 jaarLoopbaan op 61 jaar 201360j & 6m3840j 201461j39j40j 201561j & 6m40j41j 2016 enz62j40j42 j41j

4 KRACHTLIJNEN VAN DE pensioenhervorming: Wet 28/12/2011 4 Loopbaan uitsluitend aan 1/55 JaarNormale regelUitzonderingen Lange Loopbaan Min leeftijdLoopbaanLoopbaan op 60 jaarLoopbaan op 61 jaar 201360j en 6m34j 9m 30d36j 8m 2d 201461j35j 9m 1d36j 8m 2d 201561j en 6m36j 8m 2d37j 6m 30d 201662 j36j 8m 2d38j 6m 1d37j 6m 30d 201762j37j 6m 30d39j 5m 2d38j 6m 1d 2018 enz62j38j 6m40j39j 5m 1d

5 KRACHTLIJNEN VAN DE pensioenhervorming: Wet 28/12/2011 1 jaar dienst aan 1/60 telt voor de loopbaanvoorwaarde als 1,00 jaar 1 jaar dienst aan 1/55 telt voor de loopbaanvoorwaarde als 1,09 jaar 1 jaar dienst aan 1/50 telt voor de loopbaanvoorwaarde als 1,20 jaar 5 Het gewicht:

6 KRACHTLIJNEN van de pensioenhervorming: Wet 28/12/2011 BEREKENINGSMODULE : DE PENSIOENTELLER Op de website van de PDOS (www.pdos.fgov.be ) is de ‘pensioenteller’ beschikbaar, een vereenvoudigde berekeningsmodule die u kan helpen de ingangsdatum te bepalen voor uw vervroegd pensioen.www.pdos.fgov.be Indien u gebruik maakt van deze mogelijkheid, moet u er wel rekening mee houden dat de PDOS enkel aansprakelijk is voor zijn eigen berekeningsresultaten. Uw eigen berekeningen zijn enkel richtinggevend en moeten door de PDOS altijd op hun juistheid worden onderzocht bij de effectieve oppensioenstelling. 6

7 Krachtlijnen pensioenhervorming Wet 28/12/2011: lopende TBS 1.Sommige bestaande regelingen inzake verlof voorafgaand aan de pensionering kunnen tot 60 jaar (TBS 56/58+ in het Vlaams onderwijs) en zelfs na de leeftijd van 60 jaar (bonusregeling) genoten worden. Voor deze vormen van “ambtshalve” pensionering “ wordt de eerste dag van de maand die volgt op de 60ste verjaardag” in de wet vervangen door een variabele leeftijd “vanaf 60 jaar”. 2.De modaliteiten waaraan “geldige” aanvragen tot verlof voorafgaand aan pensioen moeten voldoen, zijn als volgt bepaald: Ingediend vóór 28 november 2011; Ingediend ten vroegste één jaar voorafgaand aan de opening van het verlof voorafgaand aan het vervroegd pensioen.

8 Krachtlijnen pensioenhervorming Wet 28/12/2011: Nieuwe TBS 1.Pensioenhervorming  aanpassing TBS. 2.Probleem = P-datum 3.Aanpassing Capelo-wet 4.Conventie tussen AGODI – AHOVOS en PDOS ( overeenkomst tussen de diensten van het Ministerie van Onderwijs en Vorming en PDOS’) 5. Impact pensioeninstellingen

9 Krachtlijnen pensioenhervorming: Wet 28/12/2011 Nieuwe procedure bij elektronisch dossier : vereenvoudigd formulier downloadbaar op www.pdos.fgov.bewww.pdos.fgov.be het personeelslid vraagt pensioen rechtstreeks aan PDOS, per gewone post. (toekomst: via www.pensioenaanvraag.be )www.pensioenaanvraag.be LET OP !: geen aanvragen per e-mail mogelijk ! PDOS brengt werkgever op de hoogte van de aanvraag. PDOS zal bij vervroegd pensioen meedelen of betrokkene in de voorwaarden is of niet (vooraleer ontslagbesluit te nemen) PDOS zal, bij gemengde loopbanen de andere pensioeninstellingen informeren, zodat slechts 1 aanvraag nodig is. 9

10 Krachtlijnen pensioenhervorming: Wet 28/12/2011 PERSONEELSDIENST NEEMT DAN PAS ONTSLAGBESLUIT + DIGITAAL HISTORISCH ATTEST PDOS ONDERZOEK RECHT Aanvraag, als dienst verlaten voor de pensioenleeftijd Nog in dienst op het moment van de pensioenaanvraag

11 Basisformule: Wet 21/07/1844 – art 8 RP: niet-geïndexeerd jaarbedrag RW: referentiewedde D: aantal aanneembare dienstjaren T(antième): loopbaanbreuk: normaal 1/60 + eventueel pensioencomplement wegens leeftijd + beperkingen: relatief maximum en absoluut maximum. RP = RW x D x T De personen die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben op 1.1.2012 behouden het voordeel van de oude berekeningswijze. Wet 28/11/2011 art 100 Krachtlijnen pensioenhervorming: Wet 28/12/2011

12 12 ALGEMENE REGEL Wet 21/07/1844, art 8 §2 - Wet 09/07/69 art 11, gewijzigd bij Wet 25/04/07, gewijzigd bij de Wet van 28/11/2011 art 104 –106 Vanaf 1 januari 2012 worden de pensioenen in de overheidssector berekend op basis van de gemiddelde wedde van de laatste 10 jaar (eventueel aangevuld met weddensupplementen) Krachtlijnen pensioenhervorming: Wet 28/12/2011 RP = RW x D x T Overgangsmaatregel : Personen die op 1 januari 2012 de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt (= geboren vóór 1962), behouden de oude regeling ! de gemiddelde wedde van de laatste 5 jaar

13 13 = Het gedeelte van de basiswedde dat toegekend wordt per jaar aanneembare dienst. Wet 21/07/1844, art 8 §1 en § 3. Een aantal loopbaanbreuken bleven behouden (1/60, 1/55, 1/50, 1/48) Een aantal andere loopbaanbreuken werden met ingang van het jaar 2012 gewijzigd en teruggebracht tot 1/48 * (alle loopbaanbreuken die een noemer hebben lager dan 48) Krachtlijnen pensioenhervorming: Wet 28/12/2011 * De oude loopbaanbreuken blijven wel behouden voor personen die op 1.1.2012 de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt! RP = RW x D x T

14 Krachtlijnen pensioenhervorming: Wet 28/12/2011 LOOPBAANONDERDREKING 14 HOOFDREGEL: Aanneembaarheid LO gedurende de ganse loopbaan ofwel Gratis 12 maanden voltijdse of deeltijdse (1/2 -1/3 -1/4-1/5) LO + 24 maand met kind ten laste, jonger is dan 6 jaar ofwel Gratis 60 maanden indien uitsluitend 1/5 LO + Gratis: Thematische LO over ganse loopbaan

15 Krachtlijnen pensioenhervorming: Wet 28/12/2011 LOOPBAANONDERDREKING 15 BIJKOMENDE LOOPBAANONDERBREKING (LO) vanaf de leeftijd van 50 jaar voltijdse loopbaanonderbreking niet aanneembaar ! waarvan: 1/2 LO tot max. 84 m 12 mnd GRATIS en ev. 1/3 LO tot max. 96 m Gratis 24 mnd. voor kind - 6j 1/4 LO tot max. 108 m mogelijkheid van validering 1/5 LO GRATIS max. 180 m

16 16 Krachtlijnen pensioenhervorming: Wet 28/12/2011 Pensioenramingen Indien u een voorlopige pensioenraming wenst met ingangsdatum in 2012 of 2013 wordt deze gemaakt. Voor pensioenramingen met ingangsdatum vanaf 1.1.2014 worden er voorlopig geen gemaakt, totdat de nieuwe wetgeving over het pensioencomplement (bonus voor prestaties na 60 jaar) verschenen is. NOTEER: In alle gevallen zal de PDOS een elektronisch historisch loopbaanattest bij de werkgever opvragen.

17 Krachtlijnen pensioenhervorming: Wet 28/12/2011 Open werven van de pensioenhervorming 1.Comité A 26 juni 2012 (geen goedkeuring – aanpassingen op komst)) 2.Leeftijdscomplement 3.Cumulatie pensioen + beroepsinkomen 4.Overlevingspensioenen www.pdos.be

18 De pensioeninstelling van de 21 e eeuw werkt voor meerdere generaties Groeiend belang van : informatisering communicatie pensioenconsultancy synergieën

19 Kind Fase 0 School Fase 1 Loop- baan Fase 2 Pensioen Fase 3 Over-lijden Fase 4

20 RESPONSABILISERING: CAPELO WERKNEMERWERKGEVERPDOS HISTORISCH OVERZICHT LOOPBAANUITTREKSEL VALIDATIE INTERNE CONTROLE INTERNE AUDIT ANOMALIE COHERENTIE CONFORMITEIT

21 RSZ PPO Werkgevers of mandatarissen Werkgevers of mandatarissen KSZ Fusie A820 RSZ Elektronische stroom DmfA uitgebreid DmfA uitgebreid DmfAPPL uitgebreid DmfAPPL uitgebreid DmfA-stroom van de elektronische loopbaangegevens van de actieven

22 Historische loopbaangegevens

23 GUY NECHELPUT COMMUNICATIEDIENST PDOS BEDANKT VOOR UW AANDACHT


Download ppt "Roadshow Vlaams onderwijs – Augustus 2012. Krachtlijnen pensioenhervorming Wet 28/12/2011 1.Wijziging voorwaarden tot de vervroegde oppensioenstelling."

Verwante presentaties


Ads door Google