De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instrumenten voor vroege marktbetrokkenheid bij de planning van infrastructuur Wim Leendertse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instrumenten voor vroege marktbetrokkenheid bij de planning van infrastructuur Wim Leendertse."— Transcript van de presentatie:

1 Instrumenten voor vroege marktbetrokkenheid bij de planning van infrastructuur Wim Leendertse

2 Rijkswaterstaat Beleid over infra, duurzaamheid, RO en markt: V&W Procesversnelling Politiek/Biza: Sober en doelmatige overheid (New Management stroom) EZ marktstimulering en innovatie EZ regelgeving EZ Gebiedsontwikkelagenda’s (BV Nederland) VROM duurzaamheid (gericht op schaarse energiebronnen) Financien :druk op PPS (sinds Ruding vooral DBfM) VROM en V&W: RO via MIRT en decentrale nieuwe WRO RWS Agenda 2012: –“toonaangevend opdrachtgeverschap” : beter benutten van marktpartijen in alle fasen van een project o.a. vroege inschakeling van marktpartijen – “publieksgericht”: omgeving en gebruiker. 2

3 Rijkswaterstaat Spanning tussen infra en gebiedsontwikkeling 3 Gebiedsontwikkeling: - Integraal - Functie ingepast - Gebieds PPS Gebiedsgericht: -Functie gestapeld -Functie gemitigeerd - Infra PPS

4 Rijkswaterstaat Kansen van een “brede” benadering: Functie combinaties Locatie optimalisatie (alignment en inpassing) Optimalisatie ruimtelijke planning (functies op juiste plek) Value capturing Draagvlak Gebiedsontsluiting Samenwerkingsconstructie Procesoptimalisatie (bijvoorbeeld WRO) 4

5 Rijkswaterstaat Voorbeeld omlegging A9 Badhoevedorp 5

6 Rijkswaterstaat Voorbeeld A2 Maastricht 6

7 Rijkswaterstaat Voorbeeld Marktverkenning Afsluitdijk 7

8 Rijkswaterstaat Voorbeeld Zuidas ontwikkeling (A10 en spoor) 8

9 Rijkswaterstaat Toegevoegede waarde marktbetrokkenheid: Haalbaarheid en betaalbaarheid (commitment) Conceptuele creativiteit (win-win’s en dilemma’s) Integrale kijk (over grenzen heen) Benadering vanuit gehele keten Overheids onafhankelijk, draagvlak Ervaring met gebiedsontwikkeling en functie combi Business denken, financiering Veelal ook grondposities Juiste partij, via het geschikte instrument, op het juiste moment betrekken ! 9

10 Rijkswaterstaat Trends: Gedegen tijdige afweging van marktbetrokkenheid (marktscan, marktconsultatie) Betrokkenheid vroeg in het proces Selectie van geschikte partij Detailniveau overeenkomstig procesfase Creatieve ruimte bieden Creativiteit belonen (gunnen op waarde, transactiekosten, intellectueel eigendom) Open dialoog gericht op kansen Delen in plaats van verdelen (alliantie denken) Betrokkenheid gericht op totale proces in plaats van contractmoment Ketenintegratie 10

11 Rijkswaterstaat Gebruikte instrumenten marktbetrokkenheid: Markscan Vormvrije marktbetrokkenheid: –Marktconsultatie –Marktverkenning –Prijsvraag –Unsollicited Proposal Geintegreerde contractvormen Aanbestedingsvormen: –Concurrentie gerichte dialoog Vervlechten van procedures PPS/allianties 11

12 Rijkswaterstaat Marktscan Gestructureerd de mogelijkheden van vroegtijdige betrokkenheid van de markt onderzoeken Kan vroege betrokkenheid van de markt meerwaarde toevoegen aan het project? Welke markt is interessant? Wanneer (hoe vroeg) is zinvol de markt te betrekken? Hoe kan de markt worden betrokken? 12 Rijkswaterstaat 2311 maart 2009

13 Rijkswaterstaat Marktbetrokkenheid zonder aanbesteding: Marktconsultatie Marktverkenning Prijsvraag Unsollicited Proposal Prijs voor creativiteit? Intellectueel eigendom Welke “markt”? Voorkennis Intra- en interdepartementale afstemming 13 Rijkswaterstaat 2311 maart 2009

14 Rijkswaterstaat Geintegreerde contracten D&B = D+B Functioneel specificeren Werking van F component Concurrentie gerichte dialoog O doen we veelal separaat 14 Rijkswaterstaat 2311 maart 2009

15 Rijkswaterstaat

16 Dialoog (Concurrentie gerichte) Dialoog Detailniveau Dialoog = monoloog Gericht op risico’s verdelen Sterk gereguleerd, gejuridificeerd Gelijkwaardigheid 16 Rijkswaterstaat 2311 maart 2009

17 Rijkswaterstaat Vervlechten van procedures Bestuurlijk proces is leading Democratie eist zijn vrijheid Aanbesteding levert info aan bestuurlijk traject Flexibiliteit in speelruimte aanbestedingsregelgeving Step-out mechanisme => Voldoende stabiliteit scope (voorkeursbeslissing?) 17 Rijkswaterstaat 2311 maart 2009

18 Rijkswaterstaat PPS essenties: Publiek-publiek samenwerking Publiek-private samenwerking Co-alignment van belangen Samenwerking ontstaat uit een wil niet een noodzaak Wil ontstaat uit het samen zoeken van kansen (win-win’s), meer dan uit het oplossen van een probleem. Partijen zijn complementair, maar hebben elkaar wel nodig voor resultaat Samenwerking is niet een contract (mensen die willen) Wel heldere afspraken (alliantieregeling) als basis 18

19 Rijkswaterstaat 19

20 Rijkswaterstaat Positionering PPS RWS Marktketen van collegabedrijven, leveranciers, mkb, adviesbureau’s etc. StakeholdersRegio PPS Ministerie V&W Politiek Collega departementen Markt

21 Rijkswaterstaat Een aantal stellingen tot slot: Huidige marktinstrumenten zijn sterk infra gerelateerd en verhouden zich slecht tot integrale gebiedsontwikkeling De huidige (GWW)cultuur is infra gerelateerd en verhoudt zich slecht tot integrale gebiedsontwikkeling Win-win’s ontstaan door een houding van loslaten en kansen zoeken Loslaten en kansen zoeken is risico’s durven nemen Gebiedsontwikkeling is meer een proces (interactie), minder een project (control) Samenwerken moet je willen, niet moeten Vroege marktbetrokkenheid is noodzakelijk en nuttig Het gaat erom de juiste partij, via het meest geschikte instrument, op het juiste moment te betrekken. 21

22 Rijkswaterstaat Vragen ? 22 Rijkswaterstaat 2311 maart 2009


Download ppt "Instrumenten voor vroege marktbetrokkenheid bij de planning van infrastructuur Wim Leendertse."

Verwante presentaties


Ads door Google