De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evidence-based practice? Evidence-based practice? Kritische kanttekeningen bij de relevantie van randomized controlled trials (RCT’s) voor de professionele.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evidence-based practice? Evidence-based practice? Kritische kanttekeningen bij de relevantie van randomized controlled trials (RCT’s) voor de professionele."— Transcript van de presentatie:

1 Evidence-based practice? Evidence-based practice? Kritische kanttekeningen bij de relevantie van randomized controlled trials (RCT’s) voor de professionele praktijk in de zorg- en welzijnssector en een pleidooi voor alternatieve onderzoeksmethoden Kritische kanttekeningen bij de relevantie van randomized controlled trials (RCT’s) voor de professionele praktijk in de zorg- en welzijnssector en een pleidooi voor alternatieve onderzoeksmethoden Conferentie ‘Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek’ Conferentie ‘Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek’ Kohnstammhuis, Hogeschool van Amsterdam, 19 september 2012 Kohnstammhuis, Hogeschool van Amsterdam, 19 september 2012 Em. prof. dr. Louis Tavecchio, Lector Vraaggerichte Methodiekontwikkeling & Onderzoek, Kenniscentrum Maatschappij & Recht (Hogeschool van Amsterdam) Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek 1

2 2

3 De lange en moeizame weg van (bio)medisch onderzoek naar de praktijk Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek3

4 The Pipeline Fallacy Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek4

5 Wat is er toch met al die data gebeurd …? Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek5

6 Howe (2004) * Echte ‘random selectie’ in de praktijk vaak niet mogelijk Echte ‘random selectie’ in de praktijk vaak niet mogelijk In feite gaat het om ‘aselecte toewijzing ’ van personen aan experimentele en controle condities In feite gaat het om ‘aselecte toewijzing ’ van personen aan experimentele en controle condities De zgn. ‘zuivere’ (unbiased) schattingen van effecten gelden in feite voor de vrijwilligers die aan het onderzoek meededen en daarna random werden verdeeld over de groepen De zgn. ‘zuivere’ (unbiased) schattingen van effecten gelden in feite voor de vrijwilligers die aan het onderzoek meededen en daarna random werden verdeeld over de groepen Ook aselecte toewijzing is op grond van politieke, legale of ethische overwegingen in de praktijk vaak onmogelijk Ook aselecte toewijzing is op grond van politieke, legale of ethische overwegingen in de praktijk vaak onmogelijk * Howe, K. (2004). A Critique of Experimentalism. Qualitative Inquiry, 10 (1), 42-61. Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek6

7 Efficacy vs. Effectiveness Efficacy: het getoetste effect van een interventie onder strikt gecontroleerde (‘laboratorium’) condities Efficacy: het getoetste effect van een interventie onder strikt gecontroleerde (‘laboratorium’) condities Effectiveness: het getoetste effect van een interventie onder min of meer ‘normale’ omstandigheden (minder controle, real-time en ‘typische’ context, populatie en condities) Effectiveness: het getoetste effect van een interventie onder min of meer ‘normale’ omstandigheden (minder controle, real-time en ‘typische’ context, populatie en condities) Brede programma evaluatie. Het getoetste effect van een gecombineerde (gemengde) serie interventies op grotere systemen en populaties. ‘Natuurlijke experimenten’ met minimale controle en maximale variabiliteit (zie bijv. Multi-center opzet, sheet 10) Brede programma evaluatie. Het getoetste effect van een gecombineerde (gemengde) serie interventies op grotere systemen en populaties. ‘Natuurlijke experimenten’ met minimale controle en maximale variabiliteit (zie bijv. Multi-center opzet, sheet 10) Voor het verbeteren van professioneel handelen is onderzoek naar de effectiviteit van interventies in de alledaagse praktijk (effectiveness) het meest relevant! Voor het verbeteren van professioneel handelen is onderzoek naar de effectiviteit van interventies in de alledaagse praktijk (effectiveness) het meest relevant! Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek7

8 Nadelen van (eenzijdig) ‘natuurwetenschappelijk’ onderzoek naar (gezondheids)zorg en welzijn *  Misplaatst vertrouwen in onnatuurlijke experimenten  Misplaatst vertrouwen in generaliseerbare, constante (stabiele) effecten, met name op populatieniveau  Misplaatst streven naar enkelvoudige interventies  Misplaatste precisie - bij toetsing en deconstructie van - bij toetsing en deconstructie van theoretische modellen theoretische modellen - in het generaliseren naar diverse settings/contexten - in het generaliseren naar diverse settings/contexten en populaties en populaties - in het verwarren van statistische met praktisch - in het verwarren van statistische met praktisch relevante significantie relevante significantie  Misplaatste dichotomieën en categorische variabelen * Green, L.W. (2001). From research to ‘best practices’ in other settings and populations. American Journal of Health Behavior, 25 (3), 165-178. Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek8

9 Methodologische Oplossingen en Alternatieven Replicaties, in veel settings, populaties … Replicaties, in veel settings, populaties … Multi-center opzet: een deel van de onderzochte instellingen past interventie toe, de rest werkt met de traditionele methodiek (care as usual) Multi-center opzet: een deel van de onderzochte instellingen past interventie toe, de rest werkt met de traditionele methodiek (care as usual) Bundeling (cluster) van randomized trials Bundeling (cluster) van randomized trials Observationele studies (zie Shrier et al., 2007; Rawlins, 2008) Observationele studies (zie Shrier et al., 2007; Rawlins, 2008) Triangulatie (zie RPC model, volgende sheet) Triangulatie (zie RPC model, volgende sheet) Mixed methods Mixed methods Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek9

10 Categorie 1 en 2 van het Range of Possible Changes (RPC) Model (De Los Reyes & Kazdin, 2008) CategorieCriteria Beste bewijs voor verandering Ten minste 80 procent van de resultaten van 3 of meer informanten, maten en analytische methoden vertoont verschillen en ten minste 3 resultaten zijn afkomstig van elk van de informanten, maten en methoden. Er is sprake van een duidelijk informant-specifiek, maat- specifiek, of methode-specifiek resultaatpatroon. Het bewijsmateriaal wijst op een succesvolle interventie. Bewijs voor waarschijnlijke verandering Meer dan 50 procent van de resultaten van 3 of meer informanten, maten en analytische methoden vertoont verschillen en ten minste 3 resultaten zijn afkomstig van elk van de informanten, maten en methoden. Er is geen sprake van een duidelijk informant-specifiek, maat-specifiek, of methode-specifiek resultaatpatroon. Het bewijsmateriaal wijst op een waarschijnlijke verandering in de beoogde richting, maar nader onderzoek naar de soms inconsistente resultaten is vereist. Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek10

11 Evidence-based Practice (EBP) Evidence-based Practice (EBP)

12 Practice-based Evidence (PBE) Practice-based Evidence (PBE)

13 Donald T. Campbell If we are to be truly scientific, we must reestablish the qualitative grounding of the quantitative * If we are to be truly scientific, we must reestablish the qualitative grounding of the quantitative * When quantitative-experimental research is detached from its qualitative grounding, the result is an “unhealthy division of labor” * When quantitative-experimental research is detached from its qualitative grounding, the result is an “unhealthy division of labor” * Campbell argued that the sophisticated use of many approaches, each with its own distinct but measurable flaws, was required to design reliable research projects. Campbell argued that the sophisticated use of many approaches, each with its own distinct but measurable flaws, was required to design reliable research projects. * Donald T. Campbell (1974, September). Qualitative knowing in action research. Kurt Lewin Address, Society for the Psychological Study of Social Issues, presented at the meeting of the American Psychological Association, New Orleans, LA. Bewijsvoering binnen praktijkgericht onderzoek13


Download ppt "Evidence-based practice? Evidence-based practice? Kritische kanttekeningen bij de relevantie van randomized controlled trials (RCT’s) voor de professionele."

Verwante presentaties


Ads door Google