De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Grenzen aan evidence-based werken in de lokale public health praktijk Hans van Oers Tranzo, Universiteit van Tilburg RIVM, centrum Volksgezondheid Toekomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Grenzen aan evidence-based werken in de lokale public health praktijk Hans van Oers Tranzo, Universiteit van Tilburg RIVM, centrum Volksgezondheid Toekomst."— Transcript van de presentatie:

1 1 Grenzen aan evidence-based werken in de lokale public health praktijk Hans van Oers Tranzo, Universiteit van Tilburg RIVM, centrum Volksgezondheid Toekomst Verkenningen

2 2 Over grenzen….

3 3 Over grenzen.…

4 4 Over grenzen….

5 5 Voorlopige conclusies Rijstijl van vrouwen wordt door mannen als matig beoordeeld (op Cyprus)

6 6 Voorlopige conclusies Rijstijl van vrouwen wordt door mannen als matig beoordeeld (op Cyprus) Over de grens is er een andere wereld

7 7 Voorlopige conclusies Rijstijl van vrouwen wordt door mannen als matig beoordeeld (op Cyprus) Over de grens is er een andere wereld Vasthouden aan eigen werkelijkheid kan tot brokken leiden

8 8 Ook de lokale public health kent meerdere werkelijkheden Beleid: politieke keuzen en prioriteiten over inrichting en uitvoering Praktijk: organisatie van voorlichting, sociale actie, dienstverlening en voorzieningen Onderzoek: om aard en omvang van problemen in kaart te brengen, determinanten te identificeren, en het (potentiële) effect van beleid en praktijk vast te stellen (Bron: Green, 2006; Jansen et al, 2008)

9 9 Ook de lokale public health kent meerdere werkelijkheden In de public health zijn beleid, praktijk en onderzoek drie werelden, waarin niet altijd aan dezelfde kant van de weg wordt gereden

10 10 Ook de lokale public health kent meerdere werkelijkheden In de public health zijn beleid, praktijk en onderzoek drie werelden, waarin niet altijd aan dezelfde kant van de weg wordt gereden

11 11 Drie werelden BeleidPraktijkOnderzoek Probleem - relevantie - politieke agenda maatschappelijk grote invloed praktisch matige invloed wetenschappelijk geringe invloed Formulering - waardering theorie - bewijs Implementatie - tussentijdse aanpassingen Evaluatie - duur werkcyclus Bron: Jansen et al, 2008

12 12 Drie werelden BeleidPraktijkOnderzoek Probleem - relevantie - politieke agenda maatschappelijk grote invloed praktisch matige invloed wetenschappelijk geringe invloed Formulering - waardering theorie - bewijs soms relevant policy-based niet relevant practice-based relevant evidence-based Implementatie - tussentijdse aanpassingen Evaluatie - duur werkcyclus Bron: Jansen et al, 2008

13 13 Drie werelden BeleidPraktijkOnderzoek Probleem - relevantie - politieke agenda maatschappelijk grote invloed praktisch matige invloed wetenschappelijk geringe invloed Formulering - waardering theorie - bewijs soms relevant policy-based niet relevant practice-based relevant evidence-based Implementatie - tussentijdse aanpassingen o.b.v. politieke ontwikkelingen o.b.v. praktische ervaringen geen aanpassingen in lopend onderzoek Evaluatie - duur werkcyclus Bron: Jansen et al, 2008

14 14 Drie werelden BeleidPraktijkOnderzoek Probleem - relevantie - politieke agenda maatschappelijk grote invloed praktisch matige invloed wetenschappelijk geringe invloed Formulering - waardering theorie - bewijs soms relevant policy-based niet relevant practice-based relevant evidence-based Implementatie - tussentijdse aanpassingen o.b.v. politieke ontwikkelingen o.b.v. praktische ervaringen geen aanpassingen in lopend onderzoek Evaluatie - duur werkcyclusonvoorspelbaar, <4 jaar kort, < 1 jaarvoorspelbaar, 4 jaar Bron: Jansen et al, 2008

15 15 Spanning tussen beleid, praktijk en onderzoek, bij formulering van oplossingen Rol van evidence is verschillend, maar steeds meer nadruk op evidence-based werken Waarom evidence-based werken? Waarom is evidence-based werken in de lokale public health zo lastig? Waarom is lokaal beleid nog zo weinig evidence-based?

16 16 Waarom evidence-based werken? Bron: VTV-2006

17 17 Bron: VTV-2006 Waarom evidence-based werken?

18 18 De toptien uit de VTV-2006 was aanleiding voor de vijf speerpunten van het nationaal volksgezondheidsbeleid: –Roken –Schadelijk alcoholgebruik –Overgewicht –Depressie –Diabetes Bron: VWS-nota ‘Kiezen voor gezond leven’, 2006 Waarom evidence-based werken?

19 19 Kortom: Evidence-based werken ondersteunt bij besluitvorming, op basis van best beschikbare kennis

20 20 En dat is nodig, want anders… kan elke arts zelf bepalen wat de ‘beste’ vaccinatiemomenten in het RVP zijn; kan de screeningsorganisatie zelf bepalen wie en hoe vaak wordt uitgenodigd voor een screeningsprogramma kan een school zelf vaststellen wat voor interventie kinderen krijgen aangeboden over roken, alcohol, drugs kan een wethouder Volksgezondheid zelf gaan bedenken wat de ‘beste’ interventies zijn voor de aanpak van overgewicht

21 21 En dat is nodig, want anders… kan elke arts zelf bepalen wat de ‘beste’ vaccinatiemomenten in het RVP zijn; kan de screeningsorganisatie zelf bepalen wie en hoe vaak wordt uitgenodigd voor een screeningsprogramma kan een school zelf vaststellen wat voor interventie kinderen krijgen aangeboden over roken, alcohol, drugs kan een wethouder Volksgezondheid zelf gaan bedenken wat de ‘beste’ interventies zijn voor de aanpak van overgewicht wordt in de public health het wiel te vaak opnieuw uitgevonden, en te weinig gebruikt

22 22 Hoe evidence-based werken versterken? Handelingsopties vastleggen: Wetten WCPV/WPG Wet Bevolkingsonderzoek Vleeskeuringswet Woningwet Verkeerswet Besluiten Waterleidingbesluit Bouwbesluit Rioleringsbesluit Richtlijnen Richtlijn gezonde voeding Leeflijnen depressie, alcohol tabak, overgewicht Beleidsnota met onderbouwde keuzes, als kader voor lokaal beleid Kiezen voor gezond leven

23 23 Waarom is dat zo lastig in de praktijk? Leeflijnen voor tabak, alcohol, depressie en overgewicht

24 24 Aanzienlijke regionale verschillen in inzet van preventie Bekendheid met leeflijnen bij GGD-en bij gemeenten Bron: CGL, van Dijk en van Kesteren, 2009

25 25 Aanzienlijke regionale verschillen in inzet van preventie Gebruik leeflijnen door GGD-en door gemeenten Bron: CGL, van Dijk en van Kesteren, 2009

26 26 Waarom is dat zo lastig in de lokale public health praktijk? bij een deel van de gemeenten én GGD-en zijn de landelijke speerpunten géén beleidsthema, zij kennen de leeflijnen niet een aanzienlijk deel van de gemeenten én GGD-en gebruikt de handleiding slechts gedeeltelijk het overgrote deel van de gemeenten én GGD-en maakt geen gebruik van de aanbevolen interventies Waarom wordt die kennis onvoldoende toegepast?

27 27 LokaalCentraal Waarom is dat zo lastig in de lokale public health praktijk?

28 28 Beleidsveld Onderzoeksveld Waarom is dat zo lastig in de lokale public health praktijk?

29 29 Verwachtingen, overdracht, adoptie en interpretatie - Lokaal - Beleidsveld - Centraal - Onderzoeksveld Kennisoverdracht Beleidsverandering Waarom is dat zo lastig in de lokale public health praktijk? Bron: de Goede et al, submitted

30 30 Adoptie: - aansluiting bij persoonlijke kennis, waarden, voorkeuren - gezaghebbendheid van betrokken partijen Verwachtingen: - timing, actualiteit - mate van onzekerheid Overdracht: - taalgebruik, rol van de media - conflicterende kennis Interpretatie: - is het een relevant probleem - welke oplossingen zijn er, wie is verantwoordelijk voor actie Andere factoren die een rol spelen bij de besluitvorming over publieke gezondheid

31 31 Samenvattend…. Er zijn meerdere werelden in de public health Evidence-based werken is nodig ‘Evidence’ is niet voldoende –rekening houden met context, –interactie nodig –‘evidence based’  ‘evidence-informed’ Naast ‘evidence’ spelen ook andere factoren een rol: –verwachtingen, overdracht, adoptie, interpretatie Elkaars wereld leren kennen –beleid, praktijk en onderzoek –lokaal en centraal

32 32 3-9-1967: Zweden verandert van linksrijdend naar rechtsrijdend verkeer


Download ppt "1 Grenzen aan evidence-based werken in de lokale public health praktijk Hans van Oers Tranzo, Universiteit van Tilburg RIVM, centrum Volksgezondheid Toekomst."

Verwante presentaties


Ads door Google