De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek en de PMT Onderzoek naar onderzoek (en scholing) in de Psychomotorische Therapie Kenniscentrum Gezondheid en Welzijn Windesheim lectoraat Bewegen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek en de PMT Onderzoek naar onderzoek (en scholing) in de Psychomotorische Therapie Kenniscentrum Gezondheid en Welzijn Windesheim lectoraat Bewegen,"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek en de PMT Onderzoek naar onderzoek (en scholing) in de Psychomotorische Therapie Kenniscentrum Gezondheid en Welzijn Windesheim lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn Luuk Sietsma

2 Onderzoek en relevantie Onderzoek is nuttig en noodzakelijk:  Intern: Voor het beantwoorden van praktijkvragen Verbeteren van de kwaliteit Communicatie met collega behandelaars  Extern: Positionering van: PMT, afdeling, vakgebied etc. Ter verantwoording (maatschappelijk) 2

3 PMT-onderzoek, korte inleiding  Centraal: Praktijkgericht onderzoek  Onderzoek, duet voor twee stemmen…: Practice based evidence Evidence based practice 3

4 Continuüm PBE>>< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/8/2126304/slides/slide_4.jpg", "name": "Continuüm PBE>><

5 EVP en PBE vergeleken Stuurgroep MDREBPEBP<>PBE A1: systematische reviews minstens enkele onderzoeken A2 EBP A2: gerandomiseerd vergelijkend onderzoek (RCT) Werkzaam B: RCT van matige kwaliteit of onvoldoende omvang Doeltreffend C: niet vergelijkend onderzoekVeelbelovend D: mening van deskundigenPotentieel PBE 5 Plaats PMT onderzoek?

6 Doelstelling: Op zoek naar …. Aanleiding  Overzicht actueel en gewenst PMT onderzoek  (Overzicht scholingsbehoefte) 6

7 Vraagstellingen Vragen onderzoek:  Beroepsspecifiek: Welke PMT onderzoeken lopen nu? PMT relevante onderwerpen voor toekomstig onderzoek?  Instituutsspecifiek: Actuele bijdrage PMT aan instellingsonderzoek? Potentiële onderzoeksonderwerpen instelling en de PMT? 7

8 Methode: twee rondes Enquête ronde 1: Open vragen bij ‘Kwaliteitskringen’ Enquête ronde 2: Gesloten vragen op grond van uitkomst ronde 1 Deze inleiding: combinatie 8

9 Resultaten 1 e en 2 e onderzoeksronde: algemeen Looptijd: oktober 2009-oktober 2010 Ronde 1: 134 reacties Ronde 2: Respons: 89 (N=489; 14,5%) Accent werkvelden: – Algemene psychiatrie (35%) – Eigen praktijk (15%) – Kinder- en jeugd psychiatrie(15%) – Licht VG (13%) – Overig (22%) 9

10 10 26 25 15 12 10 N respondenten onderzoeks- vaardigheden in de opleiding: 22

11 11 Ja, uitdaging Ja, maar nog niet deskundig Nee, niet deskundig Nee, geen tijd Nee, onvoldoende bijdrage praktijk Geen keuze 29 17 N respondenten positief: 64%

12 12 80%

13 Discussie……  verklaring verschil ‘bijdrage?’ en ‘actueel lopend?’  Is er een verband tussen opleidingsniveau en –inhoud en actuele stand van zaken PMT onderzoek in sectie?  Noodzaak meer aandacht onderzoeksvaardigheden in opleidingen Ba en Ms (HBO en Uni)? Welke vaardigheden?  Zelfs ten koste van ‘behandelvaardigheden’?

14 14 Effecten van PMT op behandelingen Opzetten van PMT behandelingen Monitoren van PMT behandelingen Ontwikkeling PMT protocol*moduul Positionering PMT in instelling Samenwerking PMT * VT Samenwerking andere therapeuten Anders Geen keuze

15 Onderwerpen actueel onderzoek (1) Wandeltherapie bij depressie  Psychomotorische gezinstherapie, Mondriaan Heerlen LVB: toegevoegde waarde PMT? (schrijfgroep) Psychomotorisch diagnostisch instrument mbt agressie problematiek (PDI-A) Evaluatieformulier VT patiënt tevredenheid Studie terugvalpreventie bij depressie mbv MBCT

16 Onderwerpen lopend onderzoek (2) Promotie onderzoeken: PMT bij mensen met chronische pijn in de revalidatie (Lia vd Maas) Fitness als behandelvorm bij mensen met schizofrenie (Tomas Scheewe) Agressieregulatie en eetstoornissen (Cees Boerhout) Kinderen met psychiatrische stoornissen en hun bewegingsgedrag (Claudia Emck) Het meten van lichaamsbeleving (Mia Scheffers)

17 17 68%

18 Instelling: Welk PMT relevant actueel onderzoek? VT/PMT en Zorgprogramma’s reguliere psychiatrie (RAAK, Venray) Samenwerking VT in de Forensische Psychiatrie (RAAK) Effectiviteit (cliënttevredenheid) Vaktherapie (RGOc) Drama Rescripting * Schema therapie Project ‘Iedereen beweegt’ (gehandicaptensport NL/Ruud van Wijck) Effect fysieke fitheid/stemming/depressie (Symforagroep) Begeleidingsvaardigheden groepsleiders Schema Focused Therapy Mindfull spiegel exposure VT in justitiële jeugdinrichtingen Forensische agressieregulatietraining zwakbegaafden Hechtingsproblematiek Etc… 18

19 Ordening onderzoeken Vier categorieën: 1.Effectiviteit van de methode 2.Efficiëntie van de methode 3.Diagnostiek en methodiek 4.Cliënttevredenheid

20 EVP en PBE vergeleken Stuurgroep MDREBPEBP<>PBE A1: systematische reviews minstens enkele onderzoeken A2 EBP A2: gerandomiseerd vergelijkend onderzoek (RCT) Werkzaam B: RCT van matige kwaliteit of onvoldoende omvang Doeltreffend C: niet vergelijkend onderzoekVeelbelovend D: mening van deskundigenPotentieel PBE 20 effectiviteit eff Cl D&MD&M

21 Conclusies actueel onderzoek ‘Weinig’ onderzoek…… maar wat er is, is veelbelovend en leerzaam (inhoudelijk, strategisch) ‘Weinig’ contact tussen pmt’ers van verschillende instellingen. Toename instituutsgebonden (RAAK) projecten Veel promotieonderzoeken: kansrijk, vliegwiel Wisselend beeld PBE >EBP (accent potentiëel en veelbelovend, muv de promotieonderzoeken)

22 22 76%

23 23 Aansluiting zoeken bij onderzoek instel. Effecten PMT behandeling Opzetten PMT behandelingen Monitoren PMT behandelingen Ontwikkeling PMT protocol e/o moduul Positioneren PMT op instelling Samenwerking PMT - VT Samenwerking PMT - andere therapeuten Anders Geen keuze 47 30 21

24 Mogelijk PMT onderwerpen Samenwerking PMT met andere therapeuten in de ambulante setting Random voor- en nametingen module ‘grenzengroep’ (landelijk) Effectonderzoek training “Ho, tot hier en niet verder..!” Voor en nadelen multidisciplinair samenwerken Onderzoek effectiviteit module ‘pmt bij LGV kinderen en jongeren met onveilige hechtingsrelatie; groepsaanbod? Rots &Water? Systeem? Meerwaarde PMT voor de DGT behandeling/training. Hydro-relaxatie en eetstoornissen Etc.

25 25 34 25 13

26 26 Ontwikkeling instellingsplan onderzoek Effecten multi/inter behandelingen Opzetten multi/inter behandelingen Monitoren multi/inter behhandelingen Positioneren PMT/VT Samenwerking PMT – VT Samenwerking PMT- andere therap. Anders Geen keuze 35 30 14 11 10 14

27 Instellingsonderwerpen tbv onderzoek en PMT deelname Effectiviteit/mogelijkheid samenwerking PMT-VT- systeemtherapeuten etc Aansluiten algemene effectmeting instelling In orthopedagogische centrum: mogelijkheden voor breed interdisciplinair onderzoek Onderzoek naar modules (noodzaak: evidence based of verlies aan banen…) Verzuchting: noodzaak goed onderbouwd voorstel, tijdsprobleem….

28 Conclusies: algemeen Duidelijke wens tot bijdrage aan onderzoek (64%) Wens tot scholing mbt onderzoek (32%) 28

29 Conclusies: PMT specifiek Weinig lopend PMT onderzoek (nee: 80%) Grote verzameling onderwerpen lopend PMT onderzoek Accent: PBE en EBP ; protocollen, modulen Veel kansrijke PMT onderwerpen (ja: 76%) Accent: evidence/practice based, protocollen, modulen 29

30 Conclusies: zicht op instelling Geen relevant onderzoek op instelling (geen: 68%) Positieve inschatting toekomstige PMT relevante onderzoeksthema’s (ja: 47%) Instellingsonderwerpen:  Opzetten, Monitoren en Effecten multi/interdisc behandelingen  Positionering PMT dan wel VT 30

31 Trends, lijnen en ideeën Landelijk MDR/Trimbos (invloed PMT/VT beperkt) ‘Eis’ zorgverzekeraars: evidence / practice based Weinig financiële middelen subsidieverleners (RAAK, ZON MW) Instellingen Fusieprocessen: effectmeting/monitor mogelijkheden Samenwerking PMT-VT-andere therapeuten Noodzaak aantonen effectiviteit, zorgverzekeraars…. (F)VB FVB, samenwerking en afstemming Behoud aandacht vakspecifieke interventies (NV)PMT Rol NVPMT: onderzoeksfonds, ‘stoel’ in Kenniskring BGW? Rol opleidingen: meer aandacht onderzoek Ba en Ms (scholing, nascholing) Verbinden/monitoren van gemeenschappelijke ontwikkelingen 31

32 Voortzetting onderzoek lectoraat (1) Verhelderen belang van evidence-based practice en practice-based evidence Ondersteuning en scholing & door scholing Opstellen van een onderzoeksagenda tbv lectoraat&beroep i.s.m. RGOc: RAAK aanvraag effectiviteit PMT Noord Nederland? Studenten Master en Bachelor ‘gestuurd’ inzetten Ontwikkelen PON….. Samenwerking met lectoraat, NVPMT, opleidingen en instituten 32

33 Ideeën PON: Praktijk-Onderzoek Netwerk PMT: Een door een kennisinstelling (RGOc&Windesheim?) ondersteund netwerk van praktijkinstellingen die op basis van een overeenkomst topics voor onderzoek selecteren waarna zij daaraan een bijdrage leveren Onderzoekersplatform: een concrete ontmoetingsplaats voor mensen die actief en serieus betrokken zijn bij onderzoek in het werkveld PMT. Digitaal informatiepunt panel van experts beantwoorden onderzoeksvragen van professionals 33

34 Discussie Kansen? Bedreigingen? Doelen? Vormen? Deelnemers? 34

35 Lange weg…. Al met al kunnen we concluderen dat er veel gaande is, dat het animo om te onderzoeken groeiende is als gevolg van ontwikkelingen in het veld en de opleidingen, maar dat er nog een lange weg te gaan is.

36 Nadere gegevens lectoraat Lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn onderdeel van het Kenniscentrum Gezondheid en Bewegen, Hogeschool Windesheim te Zwolle Adres: Postbus 10090, 8000 GB Zwolle t.a.v. genoemd lectoraat Informatie: www.windesheim.nl, zie lectoratenwww.windesheim.nl Adresgegevens: Dr. Ruud Bosscher: rj.bosscher@windesheim.nl (lector)rj.bosscher@windesheim.nl Drs. L.W. Sietsma: lw.sietsma@windesheim.nl (onderzoeker)lw.sietsma@windesheim.nl


Download ppt "Onderzoek en de PMT Onderzoek naar onderzoek (en scholing) in de Psychomotorische Therapie Kenniscentrum Gezondheid en Welzijn Windesheim lectoraat Bewegen,"

Verwante presentaties


Ads door Google