De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op het symposium “Dyslexie in het hoger onderwijs”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op het symposium “Dyslexie in het hoger onderwijs”"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op het symposium “Dyslexie in het hoger onderwijs”
Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Welkom

2 Programma 1. Dyslexie en het hoger onderwijs 2. Onderzoeksopzet 3. Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie 4. Metacognitie, executieve functies en persoonlijkheid 5. Slaagkansen en predictoren van succes 6. Assessment bij studenten met dyslexie in het HO 7. Implicaties voor het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Welkom

3 Dyslexie en het hoger onderwijs
Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Dyslexie en het hoger onderwijs

4 Uta Frith DL ≠ niveaus Biologisch Cognitief Gedragsmatig
Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Dyslexie en het hoger onderwijs

5 ICF-model Biologisch Gedragsmatig Cognitief Lezen, spellen Diploma HO?
24/01/2012 ICF-model Biologisch Cognitief Gedragsmatig Lezen, spellen Diploma HO? Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Dyslexie en het hoger onderwijs Nadja Brocatus -

6 DL: categoriale / gedragsdiagnose
1. Achterstand/ klinische score 2. RTI/ Hardnekkigheid 3. (Mild) exclusiecriterium Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Dyslexie en het hoger onderwijs

7 24/01/2012 DSM 5 Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Dyslexie en het hoger onderwijs Nadja Brocatus -

8 DSM 5: < pc 7 (-1,5SD, maar mag tussen < pc 17 (-1SD) en -2,5 SD
Achterstand DSM 5: < pc 7 (-1,5SD, maar mag tussen < pc 17 (-1SD) en -2,5 SD Private logo: < pc 17 (-1SD) op 2 tests RIZIV < pc 3 (-2SD), SLN < pc10 …. Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Dyslexie en het hoger onderwijs

9 WG Gemotiveerd Verslag
Prevalentie 2013: Activiteiten taal/ omgevingsafhankelijk Start SO en BuSO scholen BaO en BuBaO scholen Wat is een proeftuin? Wedstrijd logo WG Brug BaSO Zorg in het SO WG Gemotiveerd Verslag Digitalisering GV WG Uitstroom WG Portfolio WG Studieaanbod Links 1-3 % : Italiaans/Spaans: ‘a’ → ‘pan …’ 5 % : Nederlands kat paard web hout, paus mijn, eik 20 % : Engels : ‘a’ → ‘a cat came …’ Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Dyslexie en het hoger onderwijs

10 DL: Biologisch niveau? Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Dyslexie en het hoger onderwijs

11 Participatie normafhankelijk
PARTICIPATIE VROEGER Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Dyslexie en het hoger onderwijs

12 Participatie : drempels
PARTICIPATIE NU Participatie : drempels Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Dyslexie en het hoger onderwijs

13 STICORDI verlaagt drempels PARTICIPATIE NU
Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Dyslexie en het hoger onderwijs

14 Geachte professor, Beste collega
De UGent wil álle talentvolle jongeren de kans geven om een academisch diploma te behalen. Om dat voor sommige studenten mogelijk te maken bestaat het bijzonder statuut voor bijvoorbeeld topsporters, studentondernemers, … In deze gaan we dieper in op het bijzonder statuut voor studenten met een functiebeperking. Zij vormen één van de expliciete doelgroepen van ons diversiteitsbeleid. Studenten met een functiebeperking kunnen het bijzonder statuut aanvragen en kunnen daardoor aanspraak maken op redelijke aanpassingen zoals studie en -examenfaciliteiten. Een bijzonder statuut wordt niet zomaar toegekend. De Vlaamse universiteiten hebben samen de criteria voor de toekenning van dit statuut afgesproken. De UGent past die gedetailleerde criteria onverkort toe en beslist pas over de toekenning van het bijzonder statuut na advies van de gespecialiseerde vzw Cursief, die daarvoor vaste protocollen en aan de universiteiten ontwikkelde testbatterijen hanteert. Een toegekend bijzonder statuut mag dan ook niet door de opleidingen zomaar ter discussie worden gesteld. Individuele lesgevers mogen studenten ook niet verplichten om hun bijzonder statuut nog eens te verantwoorden en worden geacht de privacy van de studenten met een bijzonder statuut te respecteren. Een student moet zijn functiebeperking niet bekend maken aan medestudenten en mag daar ook niet indirect toe gedwongen worden Na de toekenning van het bijzonder statuut ontvangen de student en de verantwoordelijk lesgever een adviesbrief van Cursief met daarin de redelijke aanpassingen die voor de student wenselijk zijn gezien de specifieke functiebeperking. De student spreekt vervolgens de verantwoordelijke lesgever aan om samen te bepalen welke faciliteiten haalbaar en aanvaardbaar zijn met betrekking tot de specifieke opleidingsonderdelen. Het monitoraat kan hierbij ook bemiddelen. De examenvorm en soms de doelstellingen van het opleidingsonderdeel zullen mee bepalen welke faciliteiten haalbaar en redelijk zijn. Het is geen arbitraire beslissing van de lesgever of de opleiding om faciliteiten al dan niet toe te kennen: als het er op aankomt, zal men concreet moeten kunnen motiveren waarom bepaalde faciliteiten worden geweigerd. De interne beroepscommissie let er ook op dat de redelijke aanpassingen werden toegestaan aan studenten met een functiebeperking. Ook de betrokken studenten hebben dus hun verantwoordelijkheid: zij moeten contact opnemen met de lesgevers indien ze faciliteiten voor een specifieke opleidingsonderdeel wensen. Ze moeten dat bovendien tijdig doen, namelijk voor de examenperiode.. Het volstaat niet dat een student op het moment van het examen zelf wijst op het bijzonder statuut. Ik ben ervan overtuigd dat u met uw constructieve houding tegenover studenten met een functiebeperking ons diversiteitsbeleid mee verder vorm zal geven en er zo toe zal bijdragen dat álle talentvolle jongeren met succes aan de UGent kunnen studeren. Met vriendelijke groeten Prof. Paul Van Cauwenberge, Rector

15 ? WEINIG ONDERZOEK ADOLESCENTEN DL IN HET NEDERLANDS
Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Dyslexie en het hoger onderwijs

16 ? Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie
Metacognitie, executieve functies en persoonlijkheid bij studenten met dyslexie Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie Assessment bij studenten met dyslexie in het hoger onderwijs Implicaties voor het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk ? Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs" - Dyslexie en het hoger onderwijs

17 Onderzoeksopzet dyslexie- project
Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs”- Onderzoeksopzet

18 Nieuwe studie Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs”- Onderzoeksopzet

19 Deelnemende studenten
100 eerstebachelorstudenten met dyslexie Achterstandscriterium Hardnekkigheidscriterium Exclusiecriterium 100 studenten zonder dyslexie Zelfde leeftijd Zelfde geslacht Zelfde studierichting Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs”- Onderzoeksopzet

20 Percentage in steekproef Percentage in populatie
Geslacht Aantal en proporties mannen en vrouwen in de steekproef en populatie Geslacht Aantal in steekproef Percentage in steekproef Aantal in populatie Percentage in populatie Vrouw 59 59% 24617 55% Man 41 41% 20233 45% Totaal 100 100% 44850 Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs”- Onderzoeksopzet

21 Onderwijsinstellingen
Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs”- Onderzoeksopzet

22 Percentage in steekproef Percentage in population
Opleidingsniveau Aantal en proporties studenten ingeschreven in een professionele en academische bacheloropleiding in de steekproef en populatie Aantal in steekproef Percentage in steekproef Aantal in population Percentage in population Professioneel 63 63% 89263 47% Academisch 37 37% 101590 53% Totaal 100 100% 190853 Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs”- Onderzoeksopzet

23 Studiedomein Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs”- Onderzoeksopzet

24 Comorbiditeit Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs”- Onderzoeksopzet

25 Vooropleiding Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs”- Onderzoeksopzet

26 Sociaal-economisch status
Symposium "Dyslexie in het hoger onderwijs”- Onderzoeksopzet


Download ppt "Welkom op het symposium “Dyslexie in het hoger onderwijs”"

Verwante presentaties


Ads door Google