De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dag van de Docent Het nieuwe ASSOCIATIE-OER. Impact op docenten en studenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dag van de Docent Het nieuwe ASSOCIATIE-OER. Impact op docenten en studenten."— Transcript van de presentatie:

1 Dag van de Docent Het nieuwe ASSOCIATIE-OER. Impact op docenten en studenten

2 Beslissingsmodel JaarmodelOpleidingsmodel ExC per studiejaar Alle docenten zijn lid Op einde van het jaar Collegiale beslissing Bespreking van bijzondere gevallen ExC per opleiding Representatief samengesteld Minstens 6 leden Na elke examenperiode Vaststelling van de resultaten Toekenning van de graad Rol van de beperkte ExC

3 JaarmodelOpleidingsmodel Docent geeft soms indicatief cijfer Docent neemt persoonlijke onzekerheid mee Er is een gemeenschappelijk referentiekader dat een globaal beeld oplevert (alle docenten kennen alle opleidingsonderdelen van hetzelfde opleidingsjaar) Grotere verantwoordelijkheid van de individuele docent bij toekenning cijfer

4 JaarmodelOpleidingsmodel Allen lid van de ExC Kijken samen naar de profielen ‘Impliciet leren’: introductie in docimologie Occasionele feedback Verantwoordelijkheid docent komt voor de beraadslaging: m.n. bij toekenning van het punt Daalt hierdoor de betrokkenheid?

5 Opleidingscommissies/Toetscommissies Samenbrengen van alle docenten voor een meta-analyse van de examenresultaten - Systematische analyse van de distributie van de quoteringen op de verschillende opleidingsonderdelen (correlaties). - Nagaan of de discrepantie in gemiddelden, standaarddeviaties, medianen, in de punten te verantwoorden is. - Systematische analyse van de beoogde doelstellingen van de opleiding.

6 Bouwen aan een competentiegerichte opleiding Competentiegericht toetsen is een voorwaarde om competenties te ontwikkelen Toetsen zijn nodig om systematisch en doordacht de competentie- ontwikkeling van studenten te kunnen ondersteunen en ontwikkelen. Toetsbeleid maakt hierdoor integraal deel uit van het onderwijsbeleid van de opleiding(en) en de instelling Van traditionele testcultuur naar assessmentcultuur

7 Nood aan de ontwikkeling van: analyse-instrumenten methodieken handleidingen vorming voor: - docenten - opleidingsverantwoordelijken

8 Creditverwerving nieuw associatie OER = stap richting diploma behalen op basis van credit- verwerving => flexibiliteit mogelijk => is een vormingsproces = som van alle credits?

9 Deliberatie Verschil tussen – deliberatie van door meerderheid niet gekende studenten en –deliberatie van door meerderheid wel gekende studenten

10 Volgtijdelijkheid Wat met volgtijdelijkheid van opleidingsonderdelen? Wat indien blijkt uit latere evaluatie dat de competenties van een getolereerd opleidingsonderdeel toch nog werden behaald?

11 Nieuw associatie- OER Gevaar indien ingevoerd zonder goed uitgewerkt toetsbeleid Oplossing voor cijfers van collegae die niet goed kunnen evalueren en waar scores < 8 kennelijk onredelijk zijn?

12 Nieuw associatie- OER Iedereen kan weer een uitsluitingscijfer geven Een of enkele onrechtmatige tekorten lager dan 8 ?

13 Nieuw associatie- OER Niet volmaakt Volmaakt OER bestaat niet => ermee werken zal aanleiding geven tot verfijning


Download ppt "Dag van de Docent Het nieuwe ASSOCIATIE-OER. Impact op docenten en studenten."

Verwante presentaties


Ads door Google