De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verwante presentaties


Presentatie over: ""— Transcript van de presentatie:

393 Carbonyl condensatiereacties
HOOFDSTUK XIV: Carbonyl condensatiereacties Mc Murry: pagina

394 XIV.1 Condensatie van aldehyden en ketonen: de Aldolreactie (Mc Murry: p 854-858)
Elektrofiel carbonylkoolstof wordt aangevallen door nucleofielen Nucleofiel enolaatanion valt elektrofielen aan Aldol b-hydroxy aldehyde acetaldehyde

395 mechanisme van de aldolreactie
+ nieuwe C-C binding

396 Voorbeelden aldehydes
90% Sterisch weinig gehinderd aldehyde : condensatieproduct bevoordeeld. lage opbrengst Stijgende substitutie rond de reactiesite verhoogt sterische hinder in het eindproduct.

397 Voorbeelden ketonen cyclohexanon 22 %
Wat is de structuur van het aldolproduct van propanal ??

398 XIV.2 Carbonyl condensatie versus a -substitutiereacties (Mc Murry: p 858-859)

399 XIV.3 Dehydratatie van aldolproducten: synthese van enonen (Mc Murry: p 859-861)
Base katalyse enolaat ion Zuur katalyse enol

400 a,b-onverzadigde aldehyden/ketonen
Verwijderen van het water kan het evenwicht van de aldolreactie naar product verdrijven: zelfs indien de additie ongunstig is (zoals meestal voor ketonen) laat de daaropvolgende ontwatering toe de aldolcondensatie uit te voeren met goed rendement. Synthese van: b-hydroxy aldehydes/ketonen a,b-onverzadigde aldehyden/ketonen

401 Afkomstig van aldolreactie ??
XIV.4 Aldolreacties in synthese: retrosynthese (Mc Murry: p ) Voorbeeld 1 Afkomstig van aldolreactie ?? Commerciële bereiding van 1-butanol gebeurt via een route die begint met een aldolreactie ? Voorbeeld 2

402 symmetrische producten
XIV.5 Gemengde aldolcondensaties (Mc Murry: p ) propanal acetaldehyde Base behandeling van een mengsel van acetaldehyde en propanal geeft een complex mengsel van aldolproducten symmetrische producten gemengde producten Een gemengde aldolreactie leidt tot een mengsel van producten tenzij één van beide partners enkel elektrofiele acceptor is of een ongewoon goede nucleofiele donor is.

403 2-methyl- cyclohexanon benzaldehyde donor acceptor cyclohexanon ethyl acetoacetaat donor acceptor

404 XIV.6 Intramoleculaire aldolreacties (Mc Murry: p 864-865)

405 XIV.7 De Claisencondensatie (Mc Murry: p 865-867)
+ Bij behandeling van een ester met a-waterstof met 1 equivalent base grijpt een reversibele condensatiereactie plaats: b-keto-ester

406 Welke producten bekomt men bij Claisencondensatie van volgende esters:
* ethyl propanoaat * (CH3)2CHCH2CO2Et

407 XIV.8 De gemengde Claisencondensatie (Mc Murry: p 867-869)
ethylbenzoaat ethylacetaat Gemengde Claisencondensaties zijn enkel succesvol indien één van de twee esters geen a-waterstoffen heeft. acceptor donor Synthese van b-diketonen: Gemengde Claisencondensatie tussen esters en ketonen b-keto aldehyde

408 Vorming van een cyclisch b-keto ester
XIV.8 De intramoleculaire Claisencondensatie: De Dieckmann cyclisatie (Mc Murry: p ) + Vorming van een cyclisch b-keto ester

409 geconjugeerde additie
XIV.9 De Michaelreactie (Mc Murry: p ) geconjugeerde additie Michaelreactie: geconjugeerde additie van enolaatanion aan een a, b-onverzadigde carbonylverbinding ethylacetoacetaat 3-buteen-2-on

410 mechanisme van de michaelreactie
+

411 XIV.10 Carbonylcondensatiereacties in synthese: de Robinsonannelatie
(Mc Murry: p ) Robinsonannelatie = Michaelreactie gevolgd door aldolcondensatie Toepassing in de commerciële synthese van het steroïdhormoon estron

412


Download ppt ""

Verwante presentaties


Ads door Google