De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Old faces, new places: equity theory in cross-cultural contexts Bolino & Turnley (2008) Journal of Organizational Behavior, 29, 29-50.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Old faces, new places: equity theory in cross-cultural contexts Bolino & Turnley (2008) Journal of Organizational Behavior, 29, 29-50."— Transcript van de presentatie:

1 Old faces, new places: equity theory in cross-cultural contexts Bolino & Turnley (2008) Journal of Organizational Behavior, 29, 29-50

2 Inleiding Recent meer cc studies werkmotivatie; meestal identificeren verschillen tussen culturen en geen theoretisch gefundeerde, systematische studies Equity theorie (zie O1) –1 van belangrijkste OB theorieën –Veel research; empirische ondersteuning –Opgenomen in onderwijs –Nog niet universeel bevonden –Blijft veel gebruikt

3 Objectieven Hoe beïnvloeden culturele waarden de kerncomponenten en –processen van equity theorie? –Kort equity theory; cc research werkmotivatie, equity theory en DJ; nog nodig? –Kort value-orientation model; waarom dit model (1961; passend voor equity theorie); specifieke research proposities (mogelijke Hs) –Beperkingen; toekomstige research; implicaties

4 Equity theorie (1) Individuen vergelijken hun ratio input/outcomes met anderen; bij inequity motivatie om equity te herstellen Kerncomponenten en –processen: –Inputs (wat naar/in de job gebracht wordt) –Outcomes (wat verkregen wordt uit de job) –Referent others (individuen waarmee eigen ratio vergeleken wordt) –Equity evaluations (vergelijking leidend tot equity of inequity; onder- of overwaardering) –Reactions to inequity (gedrag of cognitieve acties die individuen ondernemen om equity te herstellen)

5 Equity theorie (2) Pluspunten 1 van belangrijkste motivatietheorieën In handboeken OB en management Componenten vrij goed gespecificeerd Veel research over gedaan Meestal empirisch ondersteund Principes toepasbaar op vele situaties (binnen en buiten organisaties)

6 Equity theorie (3) Kritieken Nog niet genoeg gespecifieerd hoe individuen reageren bij inequity Voorspelt beter reacties bij onder- dan bij overwaardering Gebaseerd op equity principe (zie O2 voor andere) Focus op DJ (niet op PJ en IJ)

7 cc research equity theorie nodig (1) Equity theorie past in meer cc research omtrent werkmotivatie omdat het dicht ligt bij « market pricing » dat in bijna alle culturen voorkomt: –4 modellen om middelen te verdelen (Fiske): Communal sharing (equality) Authority ranking (higher ranked are treated better) Equality matching (opvolgen uitwisselingen; evenwicht door one-to-one reciprocity) Market pricing (proportionele uitwisseling)

8 cc research equity theorie nodig (2) Veel US research; non-US research over beperkt aantal aspecten Research niet over equity theorie per se maar over DJ en dan nog beperkt tot I/C; tegenstrijdige resultaten (zie Gelfand et al) Onvoldoende (tot niet) onderzocht hoe equity theorie zich vertaalt in andere dan US cultuur; deze studie gaat dat doen en vertrekt van bestaand theoretisch cultuurmodel

9 Value-Orientation model van Kluckhorn & Strodtbeck (1961) Definitie cultuur (Kluckhorn, 1951, p.86) « patterned ways of thinking, feeling, and reacting » of human groups 1 van eerste modellen (ongeveer zo oud als equity theorie van Adams 1963) Gebaseerd op manieren waarop mensen denken over 5 maatschappelijke topics

10 Waarom dit model hier? Cultuur beïnvloedt cognitieve structuren en maatschappelijke waarden beïnvloeden uiteindelijk individuele waarden en gedrag  link cultuur en equity theorie Functioneel model, flexibel en breed toepasbaar Empirische modellen (bv. Hofstede, Schwartz, GLOBE) steunen er op Model is conceptueel en operationeel op individueel niveau (Hs); instrument Maznevski et al (2002) Dimensies zijn niet bipolair, maar onafhankelijk  meer complexe studies motivaties mogelijk

11 Relational orientations Lineal (power distance): –hiërarchie en machtsverdeling; respect voor status; statusverschillen geaccepteerd; weinig geloof in gelijke rechten Individual (individualistic): –Zichzelf; eigenbelang; wat heb IK bereikt; equity theorie is US; weinig tolerantie onderwaardering; minder terughoudend om iets te doen Collateral (collectivist): –in-group; eigenbelang ondergeschikt aan groepsbelang; samenwerken en wederzijdse afhankelijkheid; sociale harmonie en interpersoonlijke relaties; individuele referents maar ook groep(en)

12 Activity orientation Being: –Leven voor het nu; relaxed; levensgenieters; spontaan; manier waarop het gedaan wordt; nauwe interpersoonlijke relaties Doing: –Doelstellingen en resultaten; wat je doet; competitie en prestatie; materiële bezittingen; minder tolerantie onderwaardering; impulsief gedrag om inequity te herstellen Thinking: –Eerst denken dan doen

13 Time orientation Past: –Geschiedenis en traditie; referents in verleden (ouders) Present: –Verleden is voorbij en toekomst is onvoorspelbaar; referents in heden (collega’s) Future: –Graag uitkijken naar toekomst; anticiperen dat toekomst beter zal zijn dan verleden en heden; referents in geanticipeerde of verhoopte jobs; langetermijn visie zegt dat equity wel zal hersteld worden

14 Human nature Good en changeable: –Mensen zijn eervol en betrouwbaar  tolerantie voor onderwaardering Mixture en changeable  equity sensitive Evil: –Mensen zijn onbetrouwbaar  minder tolerantie voor onderwaardering

15 Man-nature Subjugation-to-nature: –Onderworpen aan omgeving; voorbestemd; noodlot; zich machteloos voelen  geen directe actie ondernemen, eerder cognitieve herstel inequity Harmony-with-nature: –In harmonie met omgeving Mastery-over-nature: –Omgeving is onder controle; internal locus of control: zelf actie ondernemen om inequity te herstellen

16 Inputs & outcomes Vooral loon onderzocht (US context) Ascriptive vs. achievement-oriented inputs (leeftijd vs. prestatie) Task vs. contextual performance inputs (formeel vs. OCBs) Social vs. material outcomes Lacunes: Thinking; Time orientation; Human nature, Man-nature

17 Referent other comparisons Originele equity theorie blijft eerder vaag hierover Theory of referent choice (informatie; gelijkenis) Lacunes: Activity orientation, Human nature, Man-nature

18 Equity preferences Equity sensitiviy is continuüm van tolerantie inequity: –Benevolents (meer tolerantie onderwaardering) –Equity sensitives (middenpositie) –Entitleds (minder tolerantie onderwaardering, verkiezen overwaardering) Verschilt over culturen, maar ook andere maatschappelijke factoren (politiek, economie, transitie) spelen een rol Lacunes: Thinking, Time orientation, Man-nature

19 Reactions to inequity Gedrag om inputs en/of outcomes te veranderen Cognitief: psychologisch herstel door mening te veranderen Lacune: Human nature

20 Discussie Table 1 met andere structuur dan tekst laat toe vertikaal (vanuit equity theorie) en horizontaal (vanuit value-orientation model) te kijken Evaluatie value-orientation model: –Relational orientation: 4/4 aspecten equity theorie –Activity orientation (behalve Thinking): 4/4 –Time orientation: 2/4 –Human nature: 1/4 –Man-nature: 1/4 Bijdragen: reeds in Inleiding en Objectieven

21 Beperkingen Te simpele relaties; niet alle culturele nuances en niet alle subtiliteiten/interconnecties equity theorie gevat Meting nodig van value-orientation model; Maznevski et al (2002) zelf afnemen (ccOB inleiding)  beschikbare data Hofstede, Schwartz, GLOBE Enkel verschillen tussen culturen aangegeven, aandacht intercultural encounters nodig (ccOB inleiding) Geïsoleerde culturele waarden  primaire en secundaire manieren om maatschappelijke problemen te benaderen Polycontextuele benadering nodig (ccOB inleiding)

22 Toekomstige research en implicaties Andere aspecten van equity theorie bestuderen Value-orientation model: onafhankelijke dimensies  complexiteit werkmotivatie onderzoeken, maar absolute niveau of relatieve rankgschikking? (ook bij Hofstede, zie tabel O1) Onderwijs OB: O1 is OK (cc bij elk hoofdstuk) Managers in de praktijk: moeten culturele waarden kennen en er rekening mee houden bij allerlei implementaties


Download ppt "Old faces, new places: equity theory in cross-cultural contexts Bolino & Turnley (2008) Journal of Organizational Behavior, 29, 29-50."

Verwante presentaties


Ads door Google