De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Feminisme Cansu - N`ketia - Rick - Tim - Leontine 20-7-20141Feminisme.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Feminisme Cansu - N`ketia - Rick - Tim - Leontine 20-7-20141Feminisme."— Transcript van de presentatie:

1 Feminisme Cansu - N`ketia - Rick - Tim - Leontine 20-7-20141Feminisme

2 Inhoud 1.0 Inleiding – 1.1 Geschiedenis feminisme 2.0 Standpunten m.b.t. feminisme – 2.1 De vrouw is minderwaardig – 2.2 De vrouw is volkomen gelijk aan de man – 2.3 De vrouw is de ander – 2.4 De vrouw is van nature ondergeschikt 3.0 Stellingen – 3.1 Stelling 1 – 3.2 Stelling 2 – 3.3 Stelling 3 20-7-20142Feminisme

3 1.0 Inleiding Feministische doelstelling: Gelijke maatschappelijke positie en rechten ten opzichte van mannen. 20-7-2014Feminisme3

4 1.0 Inleiding Vooronderstellingen man VS vrouw 20-7-2014Feminisme4

5 1.1 Geschiedenis feminisme Lange geschiedenis in het westen. Beide wereldoorlogen van invloed op verbeteren van maatschappelijke positie van de vrouwen 3 Golven feminisme – Eerst golf Vooral voor vrouwenkiesrecht – Tweede golf “Seksuele” (abortus, B.O.M. vrouwen) en financiële mogelijkheden voor vrouwen – Derde golf (volgens sommigen) Strijd voor gelijke beloning voor gelijk werk Powerfeminisme (girlpower) Strijd voor cultureel en religieus achtergestelde vrouwen 20-7-2014Feminisme5

6 1.1 Geschiedenis feminisme Resultaten feminisme golven (in Nederland): – Actief en passief kiesrecht voor vrouwen – Recht op gelijke beloning gelijk werk (commissie gelijke behandeling) – Toegang tot hoger onderwijs – Recht op abortus, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof (verbod op ontslag bij zwangerschap) – Verbod op verkrachting binnen het huwelijk – Er is in sommige gevallen positieve discriminatie, bijv.voor vacatures van de overheid Nog bestaande achterstanden – Traditionele keuze studie of beroep – Enigszins traditionele taakverdeling ouderschap, huishouden e.d. – Cultureel en religieus achtergestelde vrouwen 20-7-2014Feminisme6

7 2.0 Standpunten m.b.t. feminisme Er zijn vanuit verschillende perspectieven, verschillende standpunten over de man vrouw verhoudingen. Een aantal van de belangrijkste worden hierna besproken 20-7-2014Feminisme7

8 2.1 De vrouw is minderwaardig Religieuze opvatting – Teksten uit het Oude Testament Economie – Minder economische invloed door vrouwen Politiek – Zorgtaken worden belangrijker geacht Cultureel traditioneel – Natuurlijke rolverdeling 20-7-2014Feminisme8

9 2.2 De vrouw is volkomen gelijk aan de man Standpunten die gelijkheid van de vrouw verdedigen: – De Nederlandse grondwet Artikel 1 – Gelijke rechten op de arbeidsmarkt Intimidatie voorkomen Recht op ouderschap Gelijk werk, gelijk loon – Feminisme Feministische filosofie 20-7-2014Feminisme9

10 2.3 De vrouw is de ander Geschapen na Adam, een wezen van het tweede plan Het woord man wordt gebruikt om de mensheid aan te duiden De helft van de mensheid bestaat uit vrouwen De man is de norm, de vrouw moet zich daar aan meten Object vs Subject Rechten en plichten nu gelijk, maar de man en vrouw zijn niet hetzelfde De man vertegenwoordigt het positieve en neutrale element 20-7-2014Feminisme10

11 2.4 De vrouw wil van nature ondergeschikt zijn aan de man Vrouwen en mannen hebben formeel dezelfde rechten. In diverse gevallen heeft een vrouw zelfs meer rechten. Vrouwen willen in veel denkbare situaties apart behandeld worden. (positieve discriminatie?) Echter zijn er wel duidelijke verschillen tussen vrouwen en mannen. (Geslacht, kracht, karakter). 20-7-2014Feminisme11

12 2.4 De vrouw wil van nature ondergeschikt zijn aan de man Zijn vrouwen daarom onzeker over zichzelf door standaard gedrag te vertonen? 20-7-2014Feminisme12

13 3.0 Stellingen Hiernavolgend enkele stellingen waaruit men kan reageren vanuit de klas 20-7-2014Feminisme13

14 3.1 Stelling 1 Feminisme is slechts een westers idee 20-7-2014Feminisme14

15 3.2 Stelling 2 Vrouwen willen van nature ondergeschikt zijn aan mannen 20-7-2014Feminisme15

16 3.3 Stelling 3 Feministen vinden vrouwen beter dan mannen 20-7-2014Feminisme16


Download ppt "Feminisme Cansu - N`ketia - Rick - Tim - Leontine 20-7-20141Feminisme."

Verwante presentaties


Ads door Google