De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cansu - N`ketia - Rick - Tim -

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cansu - N`ketia - Rick - Tim -"— Transcript van de presentatie:

1 Cansu - N`ketia - Rick - Tim -
Feminisme Cansu - N`ketia - Rick - Tim - Leontine Feminisme

2 Inhoud 1.0 Inleiding 1.1 Geschiedenis feminisme
2.0 Standpunten m.b.t. feminisme 2.1 De vrouw is minderwaardig 2.2 De vrouw is volkomen gelijk aan de man 2.3 De vrouw is de ander 2.4 De vrouw is van nature ondergeschikt 3.0 Stellingen 3.1 Stelling 1 3.2 Stelling 2 3.3 Stelling 3 Feminisme

3 1.0 Inleiding Feministische doelstelling:
Gelijke maatschappelijke positie en rechten ten opzichte van mannen. Feminisme

4 1.0 Inleiding Vooronderstellingen man VS vrouw Feminisme

5 1.1 Geschiedenis feminisme
Lange geschiedenis in het westen. Beide wereldoorlogen van invloed op verbeteren van maatschappelijke positie van de vrouwen 3 Golven feminisme Eerst golf Vooral voor vrouwenkiesrecht Tweede golf “Seksuele” (abortus, B.O.M. vrouwen) en financiële mogelijkheden voor vrouwen Derde golf (volgens sommigen) Strijd voor gelijke beloning voor gelijk werk Powerfeminisme (girlpower) Strijd voor cultureel en religieus achtergestelde vrouwen Feminisme

6 1.1 Geschiedenis feminisme
Resultaten feminisme golven (in Nederland): Actief en passief kiesrecht voor vrouwen Recht op gelijke beloning gelijk werk (commissie gelijke behandeling) Toegang tot hoger onderwijs Recht op abortus, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof (verbod op ontslag bij zwangerschap) Verbod op verkrachting binnen het huwelijk Er is in sommige gevallen positieve discriminatie, bijv.voor vacatures van de overheid Nog bestaande achterstanden Traditionele keuze studie of beroep Enigszins traditionele taakverdeling ouderschap, huishouden e.d. Cultureel en religieus achtergestelde vrouwen Feminisme

7 2.0 Standpunten m.b.t. feminisme
Er zijn vanuit verschillende perspectieven, verschillende standpunten over de man vrouw verhoudingen. Een aantal van de belangrijkste worden hierna besproken Feminisme

8 2.1 De vrouw is minderwaardig
Religieuze opvatting Teksten uit het Oude Testament Economie Minder economische invloed door vrouwen Politiek Zorgtaken worden belangrijker geacht Cultureel traditioneel Natuurlijke rolverdeling Feminisme

9 2.2 De vrouw is volkomen gelijk aan de man
Standpunten die gelijkheid van de vrouw verdedigen: De Nederlandse grondwet Artikel 1 Gelijke rechten op de arbeidsmarkt Intimidatie voorkomen Recht op ouderschap Gelijk werk, gelijk loon Feminisme Feministische filosofie Feminisme

10 2.3 De vrouw is de ander Geschapen na Adam, een wezen van het tweede plan Het woord man wordt gebruikt om de mensheid aan te duiden De helft van de mensheid bestaat uit vrouwen De man is de norm, de vrouw moet zich daar aan meten Object vs Subject Rechten en plichten nu gelijk, maar de man en vrouw zijn niet hetzelfde De man vertegenwoordigt het positieve en neutrale element Feminisme

11 2.4 De vrouw wil van nature ondergeschikt zijn aan de man
Vrouwen en mannen hebben formeel dezelfde rechten. In diverse gevallen heeft een vrouw zelfs meer rechten. Vrouwen willen in veel denkbare situaties apart behandeld worden. (positieve discriminatie?) Echter zijn er wel duidelijke verschillen tussen vrouwen en mannen. (Geslacht, kracht, karakter). Feminisme

12 2.4 De vrouw wil van nature ondergeschikt zijn aan de man
Zijn vrouwen daarom onzeker over zichzelf door standaard gedrag te vertonen? Feminisme

13 3.0 Stellingen Hiernavolgend enkele stellingen waaruit men kan reageren vanuit de klas Feminisme

14 3.1 Stelling 1 Feminisme is slechts een westers idee 4-4-2017

15 3.2 Stelling 2 Vrouwen willen van nature ondergeschikt zijn aan mannen
Feminisme

16 3.3 Stelling 3 Feministen vinden vrouwen beter dan mannen 4-4-2017
Feminisme


Download ppt "Cansu - N`ketia - Rick - Tim -"

Verwante presentaties


Ads door Google