De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stages in de Klinische Psychologie bij PP05

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stages in de Klinische Psychologie bij PP05"— Transcript van de presentatie:

1 Stages in de Klinische Psychologie bij PP05
Informatiesessie 22 juni 2009

2 Stages in de Klinische Psychologie bij PP05
Gebieden bij PP05 Stage bij PP05 Beschikbare stageplaatsen bij PP05 Keuze van een stageplaats “Toewijzing” = voorstel stageplaats Solliciteren Vastlegging stageplaats Stagevoorbereiding Stagebegeleiding en Stage-evaluatie

3 Stages in de Klinische Psychologie bij PP05
1. Welke gebieden bij PP05? Klinische psychologie (R. De Raedt, A. Buysse, E. Koster) Ontwikkelingsstoornissen (H. Roeyers, A. Desoete) Klinische gezondheidspsychologie (G. Crombez, L. Goubert)

4 Stages in de Klinische Psychologie bij PP05
2.1. Stage bij PP05 Brede variatie aan stageplaatsen aansluitend bij de gebieden van de vakgroep: klinische psychologie, ontwikkelingsstoornissen, gezondheidspsychologie relatie- en gezinstherapie gedragstherapie Kinderen, adolescenten en volwassenen

5 Stages in de Klinische Psychologie bij PP05
2.2. Stage bij PP05 (zie zephyr.ugent) Zijn geconfirmeerde stageplaatsen Gemotiveerde mentoren Verzorgde stagebegeleiding vanuit de vakgroep (praktijkassistenten vertrouwd met de sectoren) Drie-gesprek (mentor-student-interne stagebegeleider) op de stageplaats aan het eind van de stage

6 Stages in de Klinische Psychologie bij PP05
3. Beschikbare stageplaatsen Erkenning van een stageplaats gebeurt door de vakgroep Onze vakgroep heeft een lijst van 300 erkende stageplaatsen, 180 mentoren hadden ons een stageplaats toegezegd voor Studenten nemen niet rechtstreeks contact met een mogelijke praktijksetting

7 Stages in de Klinische Psychologie bij PP05
4.1.Keuze van een stageplaats: Na de infosessies vanaf 16 oktober beschikbaar via website vakgroep Aanmelden > Onderwijs > Stage > Overzichtslijst

8 Stages in de Klinische Psychologie bij PP05
4.2. Keuze van een stageplaats: fiches Fiches van de stageplaatsen: naam, adres, contactpersoon, setting, populatie, problematieken, team, diagnostiek, begeleiding, praktijkmogelijkheden, psychotherapeutische oriëntatie mentor en andere teamleden Zoektermen, bv. Kinderen, Revalidatiecentra..

9 Stages in de Klinische Psychologie bij PP05
4.3. Keuze van een stageplaats: uitgebreide informatie Settingbeschrijving en eigen activiteiten

10 Stages in de Klinische Psychologie bij PP05
4.5. Keuze van een stageplaats Een keuze maken voor stage binnen de vakgroep gebeurt via invullen van een voorkeursformulier via: Aanmelden > Onderwijs > Stage > Voorkeursformulier OPGELET: indien je na het versturen van het voorkeursformulier geen kopie per ontvangt is het formulier niet ingediend Verstuur het voorkeursformulier ten laatste 8 november

11 Stages in de Klinische Psychologie bij PP05
4.6. Keuze van een stageplaats: problemen = weten wat de sectoren inhouden: Kinderen en adolescenten: CLB= Centra Leerlingbegeleiding, G(G)GZ= Centra Geestelijke Gezondheidszorg, RC=Revalidatiecentra, MPI= Medisch Pedagogisch Instituut, BJ= Bijzondere Jeugdzorg, UZ= Universitair Ziekenhuis, AZ= Algemeen Ziekenhuis, PC= (Kinder- en jeugd)Psychiatrie

12 Stages in de Klinische Psychologie bij PP05
4.7. Keuze van een stageplaats: problemen = weten wat de sectoren inhouden: Volwassenen: G(G)GZ= Centra Geestelijke Gezondheidszorg, AZ= Algemeen Ziekenhuis, UZ= Universitair Ziekenhuis, PAAZ= Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis, PC= Psychiatrie, RC= Revalidatiecentra, Forensisch = Gevangenis of justitieel werk, Drugs= Drugshulpverlening

13 Stages in de Klinische Psychologie bij PP05
5.1. “Toewijzing” of voorstel stageplaats Midden november, via mail Eigen keuzes student en motivering = basis Informatie vanuit de medewerkers wanneer deze werden geconsulteerd Soms (beperkt) door onderzoek vereist, de relatie met scriptie

14 Stages in de Klinische Psychologie bij PP05
5.2. “Toewijzing” of voorstel stageplaats Concreet: met een goede motivering krijgt wie enige kandidaat is voor een plaats, ze “toegewezen” of voorgesteld Bij meerdere kandidaten wordt gekeken naar de volgorde van de keuzes en naar de motivering Er wordt ruimte voor overleg ingebouwd Overgrote meerderheid van de studenten krijgt eerste of tweede keuze

15 Stages in de Klinische Psychologie bij PP05
6.1. Solliciteren bij een stageplaats Vanaf midden november via mail contact nemen met potentiële mentor. Reeds een motivering geven. De mentor werd door de vakgroep verwittigd dat het een Erasmus student betreft, en kreeg ook een brief. Student en mentor maken een afspraak voor een sollicitatiegesprek (vaak mogelijk in december) Gesprek op basis van uw motivering en mogelijkheden stageplaats Goede voorbereiding op dit gesprek Soms meerdere universiteiten in de running Bij akkoord: ondertekenen stage-overeenkomst Informeer de vakgroep meteen omtrent het resultaat van dit gesprek

16 Stages in de Klinische Psychologie bij PP05
6.2. Solliciteren bij een stageplaats Meer dan 1 keer solliciteren kan soms nodig zijn, immers een goede stage vraagt een goede afstemming tussen student en mentor! De vakgroep voorziet in overleg met student in alternatieve mogelijkheden

17 Stages in de Klinische Psychologie bij PP05
6.3. Timing stagevastlegging Streefdatum: bij 80% van de geïnteresseerde studenten is het stagecontract voor de wintervakantie ondertekend Alle geïnteresseerde studenten hebben in principe een stageplaats voor de aanvang tweede semester

18 Stages in de Klinische Psychologie bij PP05
7.1. Stagebegeleiding: de voorbereiding Einde juni 2010 In subgroepen per setting Hoe begin je aan de stage? Wat vraagt jouw stageplaats aan vaardigheden of kennis psychodiagnostiek? Hoe bepaal je je doelstellingen voor jouw stage? Hoe bereid je je voor op je wekelijks supervisiegesprek met de mentor? Producten: hoe werk je aan je logboek en je verslag?

19 Stages in de Klinische Psychologie bij PP05
7.2. Stagebegeleiding: de individuele begeleiding De interne stagebegeleider : een vertrouwensfiguur Contacten via , telefoongesprek Rol bij stageterugkomdagen Rol bij tussentijdse evaluatie Rol bij eindevaluatie: op stageplaats met mentor-student en begeleider

20 Stages in de Klinische Psychologie bij PP05
7.3. Stagebegeleiding: stageterugkomdagen 18 september, 11 december, 26 maart September: uitwisselen van ervaringen, deontologische aspecten, begin stageverslag en uitwerken casus December: verdere uitwerking casus, kennis van settings Maart: leren solliciteren, contact met beroepsverenigingen

21 Stages in de Klinische Psychologie bij PP05
7.4. Stage-evaluatie Tussentijdse evaluatie (na 50 dagen) en eindevaluatie: driehoek mentor-student-interne stagebegeleider Puntenverdeling: 50% op basis van beoordeling van het leerproces met de interne begeleider en tijdens gezamenlijke eindevaluatie 50% op basis stageverslag, vnl de casussen

22 Stages in de Klinische Psychologie bij PP05
8. Timing tweede en volgende rondes Tweede en volgende rondes zich opnieuw informeren en kiezen op basis van stageinformatie via de website

23 Stages in de Klinische Psychologie bij PP05
9.1. Interne stagebegeleiders Sara Debruyne & Elly Maes: Bijzondere jeugdzorg, CGGZ Kinderen, CLB, COS Ann Devoogdt, Mercedes Wolters: Psychiatrie/PAAZ volwassenen, Algemene Ziekenhuizen Gunther Van Bost: Revalidatiecentra, MPI, Kinder- en jeugdpsychiatrie Liliane Van Broeck: CGGZ volwassenen, drughulpverlening Bruno Verschuere: Forensische sector,

24 Stages in de Klinische Psychologie bij PP05
9.2.Interne stagebegeleiders

25 Stages in de Klinische Psychologie bij PP05
Een boeiende en succesvolle stage toegewenst !


Download ppt "Stages in de Klinische Psychologie bij PP05"

Verwante presentaties


Ads door Google