De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afstudeerrichtingen Bachelor Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek - 16/03/2006 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Orthopedagogiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afstudeerrichtingen Bachelor Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek - 16/03/2006 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Orthopedagogiek."— Transcript van de presentatie:

1 Afstudeerrichtingen Bachelor Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek - 16/03/2006 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Orthopedagogiek Afstudeerrichting ORTHOPEDAGOGIEK

2 Afstudeerrichtingen Bachelor Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek - 16/03/2006 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Orthopedagogiek Opleidingsprofiel

3 Afstudeerrichtingen Bachelor Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek - 16/03/2006 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Orthopedagogiek 3de Bachelor (1) 6 afstudeerrichtingspecifieke opleidingsonderdelen ‣ Theoretische orthopedagogiek (E. Broekaert) ‣ Orthopedagogiek van bijzondere groepen (E. Broekaert) ‣ Ontwikkelings- en gedragsstoornissen: psychologische diagnostiek (H. Roeyers) ‣ Klinisch-psychologische vaardigheden en diagnostiek (R. De Raedt) ‣ Neuropsychiatrie (L. Crevits) ‣ Orthopedagogische praktijk en stage (G. Van Hove)

4 Afstudeerrichtingen Bachelor Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek - 16/03/2006 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Orthopedagogiek 3de Bachelor (2) Brede orthopedagogische basis ‣ Theoretische onderbouwing (theoretische orthopedagogiek) ‣ Reflecteren over basisconcepten, diagnostiek en behandeling – eerste opsplitsing naar verschillende groepen (orthopedagogiek van bijzondere groepen) ‧ Disability studies ‧ Gedrags- en emotionele stoornissen ‧ Drugmisbruik ‣ Belangrijke link met praktijk (oefeningen: studiereis  internationaal perspectief; orthopedagogische praktijk en stage)

5 Afstudeerrichtingen Bachelor Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek - 16/03/2006 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Orthopedagogiek 3de Bachelor (3) Ondersteuning vanuit belangrijke zusterdisciplines ‣ Psychologie  vooral met het oog op diagnostisch werk (ontwikkelings- en gedragsstoornissen: psychologische diagnostiek; klinisch-psychologische vaardigheden en diagnostiek) ‣ Geneeskunde (neuropsychiatrie)

6 Afstudeerrichtingen Bachelor Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek - 16/03/2006 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Orthopedagogiek Masters Verdere verdieping en specificatie Orthopedagogiek van de bijzondere groepen Disability Studies I Orthoped. G&E I Drug- misbruik I Disability Studies II Orthoped. G&E II Drug- misbruik II 3de bach 1ste master 2de master Ontw. en gedrags- strnss.: diagnostiek Ontw. en gedrags- strnss.: interventies

7 Afstudeerrichtingen Bachelor Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek - 16/03/2006 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Orthopedagogiek 1ste Master Afstudeerrichtingspecifieke opleidingsonderdelen ‣ Disability studies I (G. Van Hove) ‣ Orthopedagogiek van de gedrags- en emotionele stoornissen I (E. Broekaert) ‣ Drugmisbruik I (E. Broekaert) ‣ Ontwikkelings- en gedragsstoornissen: psychologische interventies (H. Roeyers) ‣ Orthopedagogische praktijk en stage I ( G. Van Hove)

8 Afstudeerrichtingen Bachelor Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek - 16/03/2006 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Orthopedagogiek 2de Master Afstudeerrichtingspecifieke opleidingsonderdelen ‣ Disability studies II (G. Van Hove) ‣ Orthopedagogiek van de gedrags- en emotionele stoornissen II (E. Broekaert) ‣ Drugmisbruik II (E. Broekaert) ‣ Orthopedagogische praktijk en stage II ( E. Broekaert)

9 Afstudeerrichtingen Bachelor Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek - 16/03/2006 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Orthopedagogiek Praktijk en stage

10 Afstudeerrichtingen Bachelor Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek - 16/03/2006 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Orthopedagogiek Algemeen een grondige kennismaking met het basiswerk op het terrein is noodzakelijk referentiepunt voor het theoretisch reflecteren als orthopedagoog ‣ Kennismaking met de orthopedagogische praktijk komt vooral tot stand in de opleidingsonderdelen ‘orthopedagogische praktijk en stage’ ‣ Daarnaast oefeningen aansluitend bij de afstudeerrichtingspecifieke opleidingsonderdelen, in nauwe samenwerking met het orthopedagogisch werkveld

11 Afstudeerrichtingen Bachelor Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek - 16/03/2006 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Orthopedagogiek Overzicht Stage (3de Bachelor): kennismaking 4 weken Stage I (1ste Master) 8 weken Stage II (2de Master) 10 weken opvoedersperspectief orthopedagogen- perspectief themagericht / reflectief

12 Afstudeerrichtingen Bachelor Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek - 16/03/2006 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Orthopedagogiek Orthopedagogische praktijk & stage 3de BA (1) = Kennismakingsstage Duur: 4 weken (eind september – eind oktober) In een setting behorend tot het (ruime) orthopedagogische werkveld – kndn./jongeren & volwassenen ‧ gehandicaptensector (VF) ‧ BJZ ‧ Gezondheidszorg (CGG / K-dienst) ‧ Onderwijs & CLB ‧ CAW ‧ K&G

13 Afstudeerrichtingen Bachelor Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek - 16/03/2006 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Orthopedagogiek Orthopedagogische praktijk en stage 3de BA (2) Doelstellingen: ‣ Inzicht verwerven in het dagelijks handelen binnen een orthopedagogische setting, zowel wat betreft de organisatie als de eigenlijke werking (doelgroep (cliënten), het personeel, de organisatiestructuur, visie en uitgangspunten, de (ped)agogische werkwijzen (methodieken en activiteiten), enz …) ‣ Innemen van een gefundeerde positionering ‣ Ervaring opdoen met agogisch handelen (vnl. de interacties met cliënten zijn daarbij van belang) ‣ Zichzelf kritisch evalueren en eigen leerproces bijsturen Opvoeders-/begeleidersperspectief

14 Afstudeerrichtingen Bachelor Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek - 16/03/2006 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Orthopedagogiek Orthopedagogische praktijk en stage 3de BA (3) 4 specifieke opdrachten ‣ Observeren ‣ Methodisch handelen ‣ Reflectie doelstellingen organisatie ‣ Zelfevaluatie  Neerslag in verslag

15 Afstudeerrichtingen Bachelor Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek - 16/03/2006 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Orthopedagogiek Praktisch – stage 1ste BA (1) Stagebundel  verspreid via Minerva Praktische ondersteuning: ‣ Initieel stage-coördinator (nicole.saenen@ugent.be);nicole.saenen@ugent.be ‣ Verdere opvolging proces: stagementor Te ondernemen stappen: ‣ Zoeken stageplaats (www.soka.be)www.soka.be ‣ Formele documenten (stagevoorstel; stage- overeenkomsten) ‣ Arbeidsgeneeskundig onderzoek en inenting hepatitis

16 Afstudeerrichtingen Bachelor Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek - 16/03/2006 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Orthopedagogiek Praktisch – stage 1ste BA (2) Timing ‣ 10/07: laatste dag indienen stagevoorstel (stage- coördinator) ‣ 24/07: laatste dag goedkeuring stagevoorstel ‣ 01/09: laatste dag indienen stage-overeenkomst (viervoud) en info-fiche ‣ 25/09: aanvang stage

17 Afstudeerrichtingen Bachelor Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek - 16/03/2006 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Orthopedagogiek Orthopedagogische praktijk en stage I 1ste Ma Themagericht ‣ Disability studies / gedrags- en emotionele stoornissen / middelenmisbruik Duur: 8 weken Buiten- of binnenland Onderzoekend en observerend handelen Reflecterend – perspectief van de orthopedagoog

18 Afstudeerrichtingen Bachelor Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek - 16/03/2006 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Orthopedagogiek Orthopedagogische praktijk en stage II, 2de Ma Verdere verdieping van het thema uit stage I Duur: 10 weken Dezelfde of relevante (indien stage II in buitenland) stageplaats Probleemoplossend handelen: heel specifiek taak/rol en functie van een orthopedagoog binnen een multi-disciplinaire context opnemen Reflecterend

19 Afstudeerrichtingen Bachelor Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek - 16/03/2006 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Orthopedagogiek Tewerkstellingsperspectieven

20 Afstudeerrichtingen Bachelor Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek - 16/03/2006 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Orthopedagogiek Algemeen: afstudeerprofiel Bijzondere ondersteuning van verschillende groepen mensen M.n. Zorg voor/ondersteuning van ‣ personen met een handicap / beperking ‣ personen met leerstoornissen ‣ personen met gedragsproblemen ‣ personen die middelen gebruiken / misbruiken

21 Afstudeerrichtingen Bachelor Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek - 16/03/2006 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Orthopedagogiek Tewerkstelling (1) Gehandicaptenzorg (bvb. MPI’s; dagcentra; observatie- en behandelingstehuizen; centra voor kortverblijf; diensten voor begeleid, beschut en zelfstandig wonen; thuisbegeleidingsdiensten) BJZ (bvb. begeleidingstehuizen, gezinstehuizen, begeleidingsdiensten, OOOC’s, gezinsvervangende tehuizen, comité BJB) Geestelijke gezondheidszorg (bvb. kinder-, jeugd- en volwassenpsychiatrie; CGGZ) Drughulpverlening (bvb. opvangcentra voor druggebruikers, therapeutische centra voor verslaafden, straathoekwerk)

22 Afstudeerrichtingen Bachelor Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek - 16/03/2006 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Orthopedagogiek Tewerkstelling (2) Onderwijs (bvb. instellingen voor inclusief en buitengewoon onderwijs, CLB) Andere (bvb. revalidatiecentra, geriatrische instellingen, kinderklinieken, buurtopbouwwerk, straathoekwerk, K&G)

23 Afstudeerrichtingen Bachelor Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek - 16/03/2006 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Orthopedagogiek Taakinvulling Na Bachelor: ‣ Begeleidingswerk (jobcoach, trajectbegeleider, bemiddelaar, case-manager, P.A.B.- begeleider... in de gehandicaptensector, bijzondere jeugdzorg, drughulpverlening, gezondheidszorg, inclusief of buitengewoon onderwijs...) ‣ Ondersteuning bij: opstellen zorgbeleidsplannen, orthopedagogische handelingsplannen ‣ Ontwerpen en ondersteunen van participatieprojecten, training en vorming voor medewerkers in de orthopedagogische sector,... ‣ Coachen van zorgcoördinatoren,... Na Master: ‣ Voorlichting ‣ Beleidswerk / Coördinerend werk (teambegeleiding) ‣ Diagnostiek en handelingsplanning van kinderen en volwassenen die tot bijzondere doelgroepen behoren ‣ Fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek


Download ppt "Afstudeerrichtingen Bachelor Pedagogische Wetenschappen: Orthopedagogiek - 16/03/2006 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Orthopedagogiek."

Verwante presentaties


Ads door Google