De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE1 ADMINISTRATIE VAN DE THESAURIE Interne audit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE1 ADMINISTRATIE VAN DE THESAURIE Interne audit."— Transcript van de presentatie:

1

2 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE1 ADMINISTRATIE VAN DE THESAURIE Interne audit

3 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE2 ALGEMENE INLEIDING INTERNE AUDIT ALGEMENE INLEIDING INTERNE AUDIT december 2000

4 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE3 “Progress through sharing” Vooruitgaan door samen te werken

5 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE4 OVERZICHT I.DEFINITIE II.AARD VAN DE FUNCTIE III.INTERNE AUDIT vs INTERNE CONTROLE IV.BEZORGDHEID VAN DE INTERNE AUDIT V.AUDITCATEGORIEEN VI. METHODOLOGIE VII.AUDITCHARTER

6 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE5 I. DEFINITIE (IIA, Montréal, 1999) De interne audit is: t onafhankelijk t objectief t waarborg verstrekkend t raadgevend

7 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE6 I. DEFINITIE (Vervolg) OPDRACHT: t geven van toegevoegde waarde aan en t verbeteren van de werking van de organisatie t helpen om haar doelstellingen te bereiken

8 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE7 I. DEFINITIE (Vervolg) WERKWIJZE: t systematische en methodische benadering t ter evaluatie en verbetering t van de procedures i.v.m. –risicobeheer –controle –bedrijfsbeheer

9 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE8 II. AARD VAN DE FUNCTIE 1.Onafhankelijke evaluatieactiviteit 2.Bijstaan van het management 3.Beoordelen van de interne controle

10 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE9 II. AARD VAN DE FUNCTIE (Vervolg) of: ” De interne audit doet alles wat een manager zou moeten doen om zich te vergewissen van het volledig beheersen van alle activiteiten, indien hij daartoe de tijd en de mogelijkheden had.”

11 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE10 II. AARD VAN DE FUNCTIE (Vervolg) 1.Onafhankelijke evaluatieactiviteit De intern auditeur dient toegevoegd aan het hoogste hiërarchische niveau en mag geen operationele bevoegdheden hebben noch een controle van personen uitvoeren (cf. interne controle / inspectie)

12 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE11 II. AARD VAN DE FUNCTIE (Vervolg) 2.Bijstaan van het management t Optimaliseren van de werking van de organisatie t Bevorderen van doeltreffende controles tegen redelijke kosten door: u onderzoeken u analyses en evaluaties u aanbevelingen u advies en informatie

13 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE12 II. AARD VAN DE FUNCTIE (Vervolg) 2.Bijstaan van het management (Vervolg) t De manager heeft een resultaatsverbintenis t De intern auditeur heeft een middelenverbintenis: umethodologie en normen uonafhankelijkheid ugeen operationele bevoegdheden

14 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE13 II. AARD VAN DE FUNCTIE (Vervolg) 3.Beoordelen van de interne controle t De interne controle is het geheel van acties, ondernomen door het management en het personeel, met het oog op het verschaffen van de redelijke zekerheid dat de doelstellingen worden bereikt.

15 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE14 II. AARD VAN DE FUNCTIE (Vervolg) 3.Beoordelen van de interne controle (Vervolg) t De INTERNE AUDIT is een beoordelings- en evaluatiefunctie met als hoofdtaak het valideren van de kwaliteit van de interne controle.

16 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE15 III. INTERNE AUDIT vs INTERNE CONTROLE III. INTERNE AUDIT vs INTERNE CONTROLE Controle op de naleving van de regels (interne audit) t gepastheid t volledigheid (interne controle) t zonder interpretatie t zonder invraagstelling

17 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE16 III. INTERNE AUDIT vs INTERNE CONTROLE (Vervolg) III. INTERNE AUDIT vs INTERNE CONTROLE (Vervolg) Geeft voorrang aan (interne audit) t verstrekken van advies t samenwerken met de geauditeerden (interne controle) t de formele controle / inspectie t de controle- / inspectieactie

18 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE17 III. INTERNE AUDIT vs INTERNE CONTROLE (Vervolg) III. INTERNE AUDIT vs INTERNE CONTROLE (Vervolg) Komt tussen (interne audit) t op grond van een mandaat vanwege het topmanagement t in het kader van een algemene opdracht (interne controle) t op eigen initiatief of op verzoek van de hiërarchie t inzake geregelde en specifieke controle- opdrachten

19 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE18 III. INTERNE AUDIT vs INTERNE CONTROLE (Vervolg) III. INTERNE AUDIT vs INTERNE CONTROLE (Vervolg) Evaluatie (interne audit) t van de procedures met het oog op het vast- stellen van eventuele dysfuncties t bekritiseert de procedures, niet de “mensen” (de “chef” blijft verantwoordelijk) (interne controle) t van het optreden van de “mensen” t stelt de verantwoorde- lijkheden vast en doet eventueel de schuldigen straffen

20 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE19 III. INTERNE AUDIT vs INTERNE CONTROLE (Vervolg) III. INTERNE AUDIT vs INTERNE CONTROLE (Vervolg) Gevolgen van de actie (interne audit) t fundamentele remediëring t cf. de inhoud (interne controle) t punctuele rechtzetting van de fout t cf. de vorm

21 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE20 IV. BEZORGDHEID VAN DE INTERNE AUDIT doelstellingen procedures administratieve praktijk Waarnaar moet er worden gestreefd ? Wat moet er worden gedaan? Wat wordt er effectief gedaan?

22 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE21 IV. BEZORGDHEID VAN DE INTERNE AUDIT (Vervolg) doelstellingen procedures administratieve praktijk

23 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE22 V. AUDITCATEGORIEEN t Operationele audit t Conformiteitsaudit t Financiële audit t Managementsaudit t Strategische audit t I.T.- & I.S. -audit t Veiligheidsaudit

24 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE23 VI. METHODOLOGIE 1. Referenties 2. Verklaring van verantwoordelijkheden 3.Deontologische Code 4.Normen

25 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE24 VI. METHODOLOGIE (Vervolg) 1. Referenties t The Institute of Internal Auditors (IIA) t La Confédération Européenne des Instituts d’Audit Interne (ECIIA) t IIA Belgium t L’Institut Français des Auditeurs Consultants Internes (IFACI)

26 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE25 VI. METHODOLOGIE (Vervolg) 2. Verklaring van verantwoordelijkheden (Statements of Responsabilities, IIA, 1947) ê algemeen overzicht van de verantwoordelijkheden van de interne audit: t doelstelling en reikwijdte t verantwoordelijkheid en gezag t onafhankelijkheid

27 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE26 VI. METHODOLOGIE (Vervolg) 3.Deontologische Code ê 11 deontologische regels (IIA), betreffende o.a.: t eerlijkheid, objectiviteit, loyauteit t vertrouwelijkheid t beroepsbekwaamheid t voortdurende vorming en efficiëntieverbetering

28 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE27 VI. METHODOLOGIE (Vervolg) 4.Normen t Onafhankelijkheid (100) t Professionele bekwaamheid (200) t Reikwijdte van de werkzaamheden (300) t Uitvoering van het auditwerk (400) t Leiding van het auditdepartement (500)

29 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE28 VII. AUDITCHARTER è Cf. Statement of Responsabilities Charter t doel, gezag en verantwoordelijkheid van de interne audit bepaald in een Charter t goedgekeurd door de hoge leiding met akkoord van de Raad van Bestuur t duidelijk definiëren van doelstellingen van de interne audit, de reikwijdte van het auditwerk en het ontheffen van de intern auditeurs van elke operationele verantwoordelijkheid

30 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE29 VII. AUDITCHARTER (Vervolg) è Norm 510: Doelstelling, Bevoegdheid en Verantwoordelijkheid” (Charter)  “De directeur interne audit moet over een verklaring (Charter) beschikken, waarin het doel, de bevoegdheid en de verantwoor- delijkheid van het interne auditdepartement worden geformaliseerd.”

31 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE30 VII. AUDITCHARTER (Vervolg) Het Auditcharter van de Thesaurie 1.Doelstelling 2.Werkterrein en situering 3.Onafhankelijkheid en objectiviteit 4.Werkingsmodaliteiten 5.Methodologie 6.Normen 7.Bijzondere opdrachten

32 december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE31 THESAURIE Interne audit december 2000


Download ppt "december 2000Thesaurie - Interne audit - P. RIGOLE / M. VAN den EEDE1 ADMINISTRATIE VAN DE THESAURIE Interne audit."

Verwante presentaties


Ads door Google