De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cleft & Spraakverstaanbaarheid Gwen Van Nuffelen Catherine Middag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cleft & Spraakverstaanbaarheid Gwen Van Nuffelen Catherine Middag."— Transcript van de presentatie:

1 Cleft & Spraakverstaanbaarheid Gwen Van Nuffelen Catherine Middag

2 cleft cleft palate - schisis congenitale malformatie abnormale opening (fissuur) structuur aanwezig – evt hypoplastisch structuren niet gefuseerd 3 grote categorieën: cleft lip cleft palate cleft lip & palate

3 cleft cleft palate verschillende types incomplete  complete open - submuceus cleft lip verschillende types incomplete  complete unilateraal - bilateraal

4 spraakverstaanbaarheid Mate waarin de luisteraar het akoestisch signaal geproduceerd door de spreker verstaat. Yorkston et al. 1996 Belangrijke klinische maat: Ernst spraakstoornis Afhankelijk van anatomische structuren en subsystemen van spraak Idee van sociale en economische impact van de spraakstoornis

5 cleft & svbh spraakverstaanbaarheid fonatieresonantiearticulatie hypernasaliteit risico vertraagde spraakontwikkeling obligatoire nasale emissie geleerde nasale emissie zwakke consonanten compensatoire articulatie e.g. glottal, pharyngeal stops substituties, distorties, omissies heesheid (MTD/ noduli) heesheid als compensatie soft voice syndrome verminderde intensiteit structurele afwijking articulatoren geassocieerde stoornissen gehoorstoornis malocclusie

6 cleft & svbh meeste studies beoordeelden svbh dmv een EAI-scale (Whitehill 2002) weinig gestandaardiseerde instrumenten Whitehill 2004: single-word test Cantonese speakers cleft Nederlands: NSVO (De Bodt et al. 2006) % spraakverstaanbaarheid foneemniveau initiale consonant (19) finale consonant (15) mediale vocaal/ diftong (16) doelklank ingebed in een CVC-woord percentage spraakverstaanbaarheid hangt af van: articulatie resonantie fonatie

7 cleft & svbh meten running speech intelligibility grootste face validity Maar: RSI moeilijk te standaardiseren woord zeer geschikt fonetische contrasten ook voor personen met een ernstige spraakstoornis foutenanalyse (Kent 1989, Whitehill 2004)

8 cleft & svbh oktober 2006 – april 2007 Centrum voor congenitale aangezichtsafwijkingen UZ Gent 38 kinderen getest met NSVO in kader IWT-project SPACE data 32 kinderen geanalyseerd 19 jongens – 13 meisjes; 7-18 jaar (gem: 12 jaar) Inclusiecriteria cleft voldoende leesvaardigheid geen mentale retardatie UCLPBCLPUCLBCLCP 158414

9 cleft & svbh gemiddelde spraakverstaanbaarh eid boxplot andere pathologieën gem: 85%

10 cleft & svbh gemiddelde spraakverstaanbaarheid Whitehill 2004: 9 UCLP, 6 BCLP: 32,2 – 86,7%; gem: 60,5% Studies EAI-scale: licht-matig verminderde svbh (Van Lierde 2002) Correlatie PI/WI en RSI cleft? Dysartrie: Yorkston (1978), Van Nuffelen (2008): sterke correlatie

11 cleft & svbh

12 Initiale consonant g d - p b r - v h Finale consonant m ng – w f p t meest frequent foutief gepercipieerde fonemen Plosieven Fricatieven Nasalen Semivocaal - trill Peterson-Falzone 2001 meest frequente fouten: fricatieven (affricatieven) en plosieven 6/7: high pressure consonants 3/6: high pressure consonants Literatuur vnl fouten tegen articulatieplaats articulatieplaats: 27% articulatiewijze: 29% enkel stem: 27% omissies: 7% (Stokes & Whitehill 1996)

13 cleft & svbh Mediale vocaal /diftong ie uu – eu i e – oo – ui ee meest frequent foutief gepercipieerde fonemen Verticale tongpositie midden hoog cfr Moore & Sommers Mediale vocaal /diftong ie uu – eu i e – oo – ui ee Horizontale tongpositie voor midden

14 cleft & svbh spraakverstaanbaarheid & type cleft CP versus CLP svbh CP < svbh CLP (Timmons et al. 2001; Leeper et al. 1980) svbh CP > svbh CLP (Fletcher 1978, Riski & De Long 1984) UCLP versus BCLP svbh UCLP > svbh BCLP (Larson & Henningsson 1993, Leeper 1980) svbh UCLP = svbh BCLP (Van Lierde et al. 2002, Whitehill 2004) eigen studie: geen sign verschil tussen UCLP en BCLP

15

16 objectief svbh-onderzoek Speech Algorithms for Clinical and Educational applications ELIS (UGent) – COM (UZA) Doel: ontwikkelen objectief svbh-onderzoek voor pathologische spraak Reden: perceptuele onderzoeken: subjectief scores onderhevig aan veel variabelen artificiële maatregelen

17 objectief svbh-onderzoek Automatic speech aligner PMF: /s/, /p/, … PLF: articulatieplaats, articulatiewijze, fonatie, … kans dat een bepaald foneem – fonologisch feature voorkomt in dat frame PLF PMF PMF+PLF

18 objectief svbh-onderzoek 3 type modellen: PMF, PLF, PMF+PLF Getraind op 267 sprekers: normalen, dysartrie, cleft, laryngectomie, gehoorgestoorden Betrouwbaarheid voor cleft: correlatie met perceptuele score (Pearson) PMF:.78 PLF:.88 PMF+PLF:.92 Toekomst: NSVO zonder nonsens foutenanalyse objectief svbh-onderzoek zinsniveau PMF+PLF

19


Download ppt "Cleft & Spraakverstaanbaarheid Gwen Van Nuffelen Catherine Middag."

Verwante presentaties


Ads door Google