De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HRM in de toekomst of de toekomst van HRM Rob Gründemann (Kenniscentrum Sociale Innovatie) Faculteit Maatschappij en Recht Kennisevent SD Worx, Mechelen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "HRM in de toekomst of de toekomst van HRM Rob Gründemann (Kenniscentrum Sociale Innovatie) Faculteit Maatschappij en Recht Kennisevent SD Worx, Mechelen,"— Transcript van de presentatie:

1 HRM in de toekomst of de toekomst van HRM Rob Gründemann (Kenniscentrum Sociale Innovatie) Faculteit Maatschappij en Recht Kennisevent SD Worx, Mechelen, 25 maart 2010

2 Opzet van de presentatie Mechelen, 25 maart 20102Kennisevent SD Worx 1.Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 2.Generatie Einstein 3.ICT ontwikkelingen en de effecten hiervan op de arbeidsrelatie en organisatieconfiguratie 4.Ontwikkelingen in de volksgezondheid 5.Ontwikkelingen in het HRM werk 6.Dillema’s en uitdagingen voor HRM

3 België: actuele thema’s  Tot 2005 stelde vergrijzing in ons land derhalve weinig problemen, omwille van het grote aantal actieven  Buurlanden verhogen pensioenleeftijd. België niet.  Belgische arbeidsmarkt leidt minder onder crisis dan Europees gemiddelde  Minder buitenlandse werknemers naar België door crisis  Arbeidsmarkt kampt met tekort aan talent  De Belgische arbeidsmarkt is middeleeuws (gesloten visie met een volledige loopbaan binnen één bedrijf)  Paradox Belgische arbeidsmarkt: arbeid is te duur en loont niet

4 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Mechelen, 25 maart 20104Kennisevent SD Worx

5 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt  Vergrijzing/ontgroening als gevolg van :  Toename levensverwachting  Daling geboortecijfer  Geboortegolf na de tweede wereldoorlog  Effecten voor de (beroeps)bevolking  Krimp van de beroepsbevolking  Toename van de grijze druk  Financieringsproblemen overheid  AOW in NL van 9% (nu) naar 18% (2038) van loonsom  Proces vertraagd door economische recessie Mechelen, 25 maart 20105Kennisevent SD Worx

6 6 Vergrijzing & ontgroening in EU (Eurostat, 1950-2050)

7 Percentage 65 plussers in 2008

8 Percentage 65 plussers in 2035

9 Utrecht, 20 juni 20089Bijeenkomst LOPA Percentage 65 plussers in 2060

10 Leeftijdsopbouw Nederland 2000 en 2050 Mechelen, 25 maart 201010Kennisevent SD Worx

11 Meer vrouwen op de arbeidsmarkt Mechelen, 25 maart 201011Kennisevent SD Worx

12 Ontwikkelingen in de werkende bevolking in Nederland (1990 – 2008) mannenvrouwen Totaal (* 1000) indexTotaal (* 1000) index 199036861001958100 199538141032249115 200042151142848145 200539821082937152 200841831133253166 Mechelen, 25 maart 201012Kennisevent SD Worx

13 Werkende bevolking naar geslacht en arbeidsduur (2008) 12-20 uur20-35 uurMeer dan 35 uur mannen3,2%12,2%84,6% vrouwen18,1%51,7%30,2% Mechelen, 25 maart 201013Kennisevent SD Worx Taskforce deeltijd plus

14 Arbeidsparticipatie vrouwen 2006 Mechelen, 25 maart 201014Kennisevent SD Worx

15 Meer allochtonen op de arbeidsmarkt Mechelen, 25 maart 201015Kennisevent SD Worx

16 Percentage westerse en niet westerse allochtonen 1996 – 2009 Mechelen, 25 maart 201016Kennisevent SD Worx

17 Samenvatting ontwikkelingen  Beroepsbevolking ouder, vrouwelijker en kleurrijker  De instroom van jongere werknemers neemt af (en voldoet niet aan de vervangingsvraag)  Concurreren om talent op krimpende arbeidsmarkt  De potentiële beroepsbevolking wordt kleiner (niet gelijk verdeeld over het land) Mechelen, 25 maart 2010Kennisevent SD Worx

18

19 Generatie Einstein Een andere kijk op werk Mechelen, 25 maart 201019Kennisevent SD Worx

20 Mechelen, 25 maart 201020Kennisevent SD Worx BabyboomersGeneratie XGeneratie Y Geboren tussen1945 - 19611962 - 19771978 – 1994 Formatieve gebeurtenis Na-oorlogse wederopbouw Economische depressie Groei, welvaart, internet gescheidenisfeitParijs 1968 Maanlanding, Val Berlijnse muur 9/11, Tsunami, TechnologieTV, casetterecorder, bromfiets Kleuren TV, Videorecorder, CD Mobiele telefoon, Internet, MP3 (I-pod)  Internetgebruik:  introductie  functie  activiteiten  op late leeftijd  bibliotheek  Surfen en info  jong volwassene  bibliotheek  surfen en info  mee opgegroeid  sociale machine  chatten, sharing

21 Mechelen, 25 maart 201021Kennisevent SD Worx Wat is in bij de nieuwe generatie?Wat is uit bij de nieuwe generatie? Onafhankelijkheid, eigen ondernemerschap Eigenheid/creativiteit Zelf initiëren (zelfstandigheid) Afwisseling Boven alles staan (alles begrijpen/rationaliseren) Externe coach Anderen adviseren Eigen resulaat verantwoordelijkheid Geld dat rolt Leningen ‘wie dan leeft, die dan zorgt’ Afhankelijkheid, loonslaaf van een ander Conformiteit/afwachten Opdrachten uitvoeren Routine/herhaling Naïef zijn Intern leermeesterschap Je laten adviseren Rol achter de schermen Zegeltjes sparen Spaarrekening Zorgen over pensioengat

22 Uitdagingen tav generatie Einstein  Hoe aantreken én behouden van nieuwe werknemers  Hoe nieuwe werknemers optimaal laten samenwerken met andere generaties werknemers

23 ICT Ontwikkelingen en de effecten hiervan op de arbeidsrelatie en organisatie-configuratie Mechelen, 25 maart 201023Kennisevent SD Worx

24 Informatisering in Nederland eind 2007 (CBS, 2008)  Meeste huishouden beschikt over PC (88%) en aansluiting internet (86%; 11,7 miljoen personen); 74% heeft breedbandaansluiting  Vrijwel alle bedrijven in Nederland aangesloten op internet (bijna 100%)  Merendeel bedrijven heeft breedbandverbinding (86%) en eigen website (83%)  Helft van de medewerkers (52%) gebruikt op het werk geregeld een computer met internet Mechelen, 25 maart 201024Kennisevent SD Worx

25 Bedrijven met telewerkers 2003 – 2007 medewerkers die m.b.v. computers thuis of op een andere werkplek, werk verrichten voor het bedrijf: bron: CBS Mechelen, 25 maart 201025Kennisevent SD Worx Aandeel bedrijven met telewerkers in vier jaar verdubbeld

26 Invloed op arbeidsrelatie  Werkgever - werknemer wordt opdrachtgever - opdrachtnemer (Huiskamp, 2003)  Hybride marktachtige vormen:  zelfstandigen die vnl voor één opdrachtgever werken;  functie-contract (met afspraken over resultaat/prestatie);  Telewerkers of gedetacheerde werknemers;  employability afspraken voor externe arbeidsmarkt.  Werk-/opdrachtnemer krijgt meer ruimte planning en organisatie  Werk-/opdrachtnemer wordt afgerekend op resultaten  Ondernemingsrisico ligt (deels) bij werk-/opdrachtnemer  Meer eigen verantwoordelijkheid werk-/opdrachtnemer voor employability, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid  Uitzendorganisaties als nieuwe werkgever, die ondernemer ontlast van werkgeverstaken

27 Invloed op organisatie-configuratie  Door technologische ontwikkelingen is complexiteit van werk sterk toegenomen (Soete & Weehuizen, 2000)  Door complexiteit van werk wordt samenwerking belangrijker  ICT maakt mogelijk om los van tijd en plaats samen te werken  ICT faciliteert samenwerking over grenzen (organisatie) heen (internationalisering)  Netwerken ontstaan op basis van persoonlijke expertise en deskundigheid en met een specifiek doel  Medewerkers van organisaties participeren in meer netwerken op hetzelfde moment  Als gevolg hiervan vervagen de grenzen van organisaties  Door samenwerking van kenniswerkers in virtuele netwerken verandert de rol van leidinggevende (nieuwe werken)  Visueel controleren gaat over naar managen vanuit vertrouwen

28 Het nieuwe werken  Werkgevers moeten werknemers in staat stellen om efficiënter en effectiever te werken in de digitale werkstijl (Gates 2005)  Grootste uitdaging management 21ste eeuw is productiviteit kenniswerker te verhogen (Bijl, 2009)  geen standaard werktijden  geavanceerde tools en werkplek  rol manager verandert in coach, begeleider of dienstverlener  Daarnaast taak om kenniswerkers samen te laten werken  Medewerker geen kostenpost (commodity), maar creatieve waardevolle resource waarin geïnvesteerd moet worden

29 De achterkant van het nieuwe werken (o.a. Dankbaar, 2010)  Nieuwe werken is nooit af (risico burnout)  Concurrentiedruk: alles moet steeds meer en beter  Productiviteit moet omhoog en tast autonomie en professionaliteit van werknemer aan  Telewerkers werken langer en hebben meer stress  Risico vermenging van werk en privé  Snelle veroudering van kennis  Nieuwe arborisico’s:  RSI, (informatie)stress; schending privacy Mechelen, 25 maart 201029Kennisevent SD Worx

30 Ontwikkelingen in de volksgezondheid

31 Welvaartsziekten in Nederland 2006  46% van volwassenen heeft overgewicht (BMI 25+)  11% ernstig overgewicht (BMI 30+)  1 op de 7 jongeren is te zwaar (BMI 25+)  Ongezond gedrag één van de belangrijkste oorzaken van (vermijdbare) ziekte en sterfte in de wereld  Sterfte aan kanker is tenminste 50 % te verklaren door ongezond gedrag

32 32 Evolutie overgewicht (BMI ≥25) tussen 1993 en 2005, naar geslacht (IDEWE, 2008) Onderzoek IDEWE (Moens) - Gezondheidstoestand 224,075 werknemers in 2005

33 33 Evolutie zwaarlijvigheid (BMI ≥30) tussen 1993 en 2005, naar geslacht (IDEWE, 2008) Onderzoek IDEWE (Moens) - Gezondheidstoestand 224,075 werknemers in 2005

34 Overgewicht Nederland 1981 - 2003

35 Ernstig overgewicht Nederland 1981 – 2003

36 Gezondheid in 2020  Toename chronische ziekten (25-55%)  Toename van overgewicht en obesitas  Toename (ouderdoms) diabetes; hart- en vaatziekten, gewrichtsproblemen en psycho-sociale problemen  Depressiviteit in 2020 meest voorkomende ziekte  Toename van verzuim en arbeidsongeschiktheid

37 Ontwikkelingen in de HRM functie Informatisering P&O werk Krimp P&O afdeling Toename vraag adviesfunctie Mechelen, 25 maart 201037Kennisevent SD Worx

38 Waardecreatie door HR-transformatie (Ulrich, 2008)  Gaan denken in termen van waardecreatie  Betekent minder aandacht voor kostenstrategie (op langer termijn suboptimale oplossing)  Echte waardecreatie in strategische component (bijvoorbeeld versnellen van time-to-market en versterken innovatiekracht van de organisatie)  Cruciaal is de competentie om te innoveren en te reageren op veranderende klantwensen

39 Dilemma’s en uitdagingen voor HRM  Aantrekken en behouden van goede werknemers  Balans wensen en behoeften werkgever versus werknemer  Bevorderen van gezondheid en vitaliteit werknemers  Aansturen en samenwerken van een diversiteit aan werknemers/teams/samenwerkingsverbanden  Creëren van management op basis van vertrouwen  Omgaan met flexibiliteit in de arbeidsrelatie  Ondersteunen van eigen verantwoordelijkheid werknemer  Ontwikkelen van een focus op waardecreatie Mechelen, 25 maart 201039Kennisevent SD Worx

40 Dank voor uw aandacht Wilt u meer weten? Dr. Rob Gründemann Lector Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties Hogeschool Utrecht Senior onderzoeker/adviseur TNO Kwaliteit van Leven - Arbeid Postbus 718 2130 AS Hoofddorp T + 31 23 554 9948 E-mail: robert.grundemann@hu.nl of rob.grundemann@tno.nlrobert.grundemann@hu.nl Website: www.robgrundemann.nlwww.robgrundemann.nl Mechelen, 25 maart 201040Kennisevent SD Worx


Download ppt "HRM in de toekomst of de toekomst van HRM Rob Gründemann (Kenniscentrum Sociale Innovatie) Faculteit Maatschappij en Recht Kennisevent SD Worx, Mechelen,"

Verwante presentaties


Ads door Google