De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stikstofbeleid provincie. Natura 2000-gebieden  Programmatische aanpak stikstof (PAS)  Gelders stikstof Convenant  Stand van zaken: verordening, salderingssysteem,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stikstofbeleid provincie. Natura 2000-gebieden  Programmatische aanpak stikstof (PAS)  Gelders stikstof Convenant  Stand van zaken: verordening, salderingssysteem,"— Transcript van de presentatie:

1 Stikstofbeleid provincie

2 Natura 2000-gebieden

3  Programmatische aanpak stikstof (PAS)  Gelders stikstof Convenant  Stand van zaken: verordening, salderingssysteem, beheerplannen

4 Programmatische aanpak stikstof (PAS) PAS = afspraken over terugdringen stikstof (NH3 en NOx) tussen provincies en rijk Doel: vastgelopen vergunningverlening vlot trekken, terwijl natuurdoelen worden gehaald. Resultaat Gelders stikstofconvenant is onderdeel van de PAS. En verder: Aanscherping rijksbeleid o.a. AmvB huisvesting Deel van de daling wordt ontwikkelingsruimte voor nieuwe activiteiten.

5 Convenant Doel: bijdrage aan daling stikstofniveau en ruimte bieden aan ontwikkeling veehouderij Ondertekening convenant: 20 januari 2011 Deelnemende partijen: LTO, NVV, NMV, GMF, NM (namens terreinbeherende org.) en provincie

6 Inhoud convenant  Hanteren drempelwaarde bij vergunningverlening  1 % van KDW bij Rijntakken  0,5 % van de KDW bij overige gebieden  Referentiedatum 1 februari 2009 i.p.v. 7 december 2004  Afroming depositie van stoppende/krimpende bedrijven  Depositieruimte gratis verkrijgbaar via bank  Geen saldering bij grondgebondenheid  Sanering van piekbelastingen met inzet van subsidies

7 Bijdrage provinciaal beleid Stikstofdepositie in mol/ha/jaar 2010 2030prov. Bekendelle1842 1596 (-246)1568(-28) Korenb. Veen1815 1512 (-303)1489(-23) Stelkampsveld1717 1418 (-299)1396(-22) Teeselinkven2071 1758 (-313)1724 (-34) Willinks Weust1652 1426 (-126)1412 (-24) Wooldse Veen1616 1395 (-221)1384 (-11)

8 Toe- en afname stikstof 2004-2007

9 Afname N tussen 2004 en 2009 in mol/ha -Bekendelle:90 -Korenburgerveen:123 -Stelkampsveld:72 -Teeselinkven:73 -Willinks Weust:39 -Wooldse Veen:39

10 Uitwerking Convenant: 1.Salderingssysteem: op 1 oktober 2011 operationeel 2.Verordening: -regelt werking depositiebank -op 28 september 2011 in PS 3.Beleidsregels: -regelt hoe om te gaan met verschillende categorieën bedrijven -in september in GS

11 Zorgpunt:vulling salderingssysteem Alleen mogelijk met ingetrokken vergunningen/meldingen Verschil tussen emissie op basis van vergunningen en op basis van meitellingen is 23 % Financiële prikkel provincie niet haalbaar en betaalbaar Gemeente heeft sleutel in handen voor het scheppen van ontwikkelingsruimte door actief intrekkingsbeleid

12 Beheerplannen Natura 2000 -April tot medio juli 2011: PAS fase 3: Levert de PAS een oplossing voor de impasse in de vergunningverlening? -Oktober 2011: Bestuurlijke vaststelling PAS door provincies en rijk -Daarna definitieve aanwijzingsbesluiten -Daarna vaststelling beheerplannen en ter visielegging (2012)

13


Download ppt "Stikstofbeleid provincie. Natura 2000-gebieden  Programmatische aanpak stikstof (PAS)  Gelders stikstof Convenant  Stand van zaken: verordening, salderingssysteem,"

Verwante presentaties


Ads door Google