De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MARITIME INCIDENT RESPONSE GROUP

Verwante presentaties


Presentatie over: "MARITIME INCIDENT RESPONSE GROUP"— Transcript van de presentatie:

1 MARITIME INCIDENT RESPONSE GROUP
EU PROJECT

2 CONTEXT MIRG EU: incidentbestrijding op zee binnen het 2 Zeeën-gebied.
Scheepvaart is een veilige vorm van transport. Er gebeuren relatief weinig ongevallen, maar de gevolgen van een dergelijk incident kunnen wel zeer ernstig zijn: - dodelijke slachtoffers; - ernstige milieuvervuiling; - ernstige economische gevolgen. Grensoverschrijdende samenwerking heeft grote toegevoegde waarde bij het beperken van de gevolgen van grote incidenten. Elk jaar vindt in de Europese Unie een aantal scheepvaartincidenten plaats. 2

3 CONTEXT Lisco gloria Athena - 2010: ernstige brand veerboot Lisco Gloria mensen geëvacueerd; - 2011: brand fabrieksschip Athena, met 110 bemanningsleden aan boord. 3

4 DOELSTELLING Opzetten van een risicoanalyse van het 2 Zeeën-gebied en de activiteiten van MIRG EU; Ontwikkelen van een uniforme internationale aanpak/doctrine voor incidentbestrijding op zee binnen het 2 Zeeën-gebied; Samenstellen van vier gespecialiseerde teams in België, Frankrijk, Engeland en Nederland, en deze teams opleiden en trainen; Verspreiden van de theoretische en praktische kennis en ervaring binnen het 2 Zeeën-gebied en Europa. 4

5 PARTNERSCHAP Lead partner: ‘Veiligheidsregio Zeeland’, Nederland.
Belgische partners: Brandweer Gent; Brandweer Beveren; Brandweer Antwerpen; Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid. Europese partners: Kent Fire & Rescue Service, UK; ‘Service Départemental d’Incendie et de Secours Du Pas-De-Calais’ SDIS 62, Frankrijk; Provincie Zeeland, Nederland. 5

6 PROJECTINHOUD Activiteit 1: Operationele- & Beleidsvoorbereiding
Opzetten risicoanalyse van het gebied en activiteiten van het MIRG-team; Ontwikkelen van een trainingshandboek; Samenstellen van drie MIRG-teams ( B / NL / FR U UK ). Activiteit 2: Opleiden, Trainen & Oefenen Opleiding, training en oefening MIRG-EU; Implementatie van de alarmerings- en bijstandsprotocollen; Opleiding-, training en oefenprogramma: (Sea Survival, HUET, Heli Winch, Officer Command Training, Simulator, etc.) Activiteit 3: Grootschalige oefening Grootschalige oefening in een Europese context; Evaluatie voor incidentbestrijding op zee binnen het 2 Zeeën-gebied. Activiteit 4: Communicatie & Disseminatie Activiteit 5: Projectmanagement & Coördinatie 6

7 VLAAMSE BIJDRAGE MIRG -EU UK België Nederland FR Brandweer Gent
12 personen 12 personen 12 personen 12 personen x 3 x 3 x 4 Reeds actief 36 personen 36 personen 48 personen Brandweer Gent Brandweer Antwerpen Brandweer Beveren 2 officieren officieren officieren 4 onderofficieren onderofficieren onderofficier 6 brandweermannen brandweermannen brandweermannen 12 personen personen personen 7

8 OPLEIDING MIRG UK Training – 14 modules:
Sea Survival & HUET Initial – éénmalig – 2 dagen – lokaal of UK; Helicopter familiarisation – éénmalig – ½ dag – lokaal; Helicopter winching– 2 jaarlijks – ½ dag – lokaal; Theory training – éénmalig – x dagen – lokaal; Officer Command Training: Marine Firefighting – éénmalig – 10 dagen – UK (Moreton In Marsh); Simulator Training: Simulator – éénmalig – train the trainer – Fr (Marck-en-Calaisis); 8

9 BUDGET Partners: Totale kosten: EFRO: € 374.617,- € 187.308,50
Cofinanciering partner: Veiligheidsregio Zeeland € ,- € ,- Brandweer Gent € ,- € ,50 Brandweer Beveren € ,- € ,- Brandweer Antwerpen € ,- € ,50 Kent Fire & Rescue Service € ,- € ,- SDIS62 € ,- € ,50 Provincie Zeeland € ,- € ,50 TOTALEN: € ,- € ,- 9

10 TRANSNATIONALE MEERWAARDE
Maritieme incidenten vormen een aanzienlijke bedreiging voor de bevolking, het milieu en de economie en hebben vaak een internationaal karakter. Effectieve incidentbestrijding vereist voldoende en gespecialiseerde brandweerlieden. Alleen door grensoverschrijdend samen te werken is de benodigde kwantiteit en kwaliteit voor incidentbestrijding voor de lange termijn gewaarborgd. Er is dus een gezamenlijke doelstelling om een uniforme aanpak te ontwikkelen voor incidentbestrijding en opleiding en training van brandweerlieden. 10

11 TRANSNATIONALE MEERWAARDE
MIRG EU brengt partners en regio's samen met uiteenlopende ervaringen en ruime expertise op het gebied van incidentbestrijding op zee. Grensoverschrijdend samenwerken maakt het mogelijk de – momenteel versnipperde en beperkte – kennis te verzamelen, bundelen en delen via een handboek en een website. Dankzij de uniforme doctrine kunnen de MIRG-teams elkaar bijstaan bij grootschalige of langdurige incidenten in het 2 Zeeën-gebied. Het gezamenlijk inkopen van uitrusting, het ontwikkelen van een uniforme aanpak en opleiding, training en oefening zal tijd besparen en leiden tot kostenefficiëntie. 11

12 MEERWAARDE PARTNERS Alle projectpartners hebben grote havens en vaarwegen met een aanzienlijke hoeveelheid scheepvaartverkeer (veerboten, vrachtschepen en chemietankers). Alle projectpartners hebben van doen gehad met ernstige ongevallen op zee. De Nederlandse en Belgische brandweerlieden hebben veel ervaring met het omgaan met incidenten op schepen en vaartuigen in hun havens en op een van de drukste rivieren ter wereld. SDIS 62 heeft al veel brandweerlieden opgeleid voor brandbestrijding aan boord van schepen. Ze hebben een simulator voor realistische oefeningen, die zal worden ingebracht in het project. 12

13 MEERWAARDE PARTNERS Engeland heeft 14 opgeleide en getrainde MIRG-teams voor incidentenmanage-ment op Engelse wateren. Ze zullen veel praktische kennis en ervaring inbrengen op het gebied van maritieme incidentenmanagement en vervoer per helikopter. Alleen de Kent Fire and Rescue Service is partner in het Europese project. [ De andere Engelse teams krijgen voorlichting van de Engelse projectcoördinator en een uitnodiging om de grootschalige oefeningen bij te wonen.] In de ontwikkelingsfase van het project toonden een aantal organisaties - Maritime and Coastguard Agency (MCA) UK, Nederlandse Kustwacht, Belgische Kustwacht, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Federal Knowledge Center for Civil Safety – belangstelling voor het project en de resultaten ervan. 13

14 RESULTATEN 4 Gespecialiseerde teams in België, Frankrijk, Engeland en Nederland; MIRG-teams kunnen elkaar bijstand verlenen bij complexe en langdurige scheepsincidenten; Standaard Operationele Procedures (coördinatie- en uitvoerings-kaders) bij scheepsincidenten, zowel onshore als offshore. MIRG-teams zijn 24/24u - 7/7d operationeel inzetbaar met ondersteuning van adviseurs gevaarlijke stoffen; Internationale grootschalige oefening; Uitwisseling van kennis is geborgd; 14

15 CONTINUÏTEIT Na afloop van het project zullen de partners de MIRG-teams aanhouden, met inbegrip van de training volgens het meerjarige opleiding-, training- en oefenprogramma. Na afloop van het project zullen de projectpartners de website actueel houden. Vertegenwoordigers van de projectpartners zullen periodiek overleg voeren om een uniforme doctrine na afloop van het project te waarborgen. Na de projectperiode is het de bedoeling dat er een module komt voor het Waarnemings- en informatiecentrum (MIC) van de Europese Commissie. 15

16 dank u 16


Download ppt "MARITIME INCIDENT RESPONSE GROUP"

Verwante presentaties


Ads door Google