De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ORALE VS LOKALE BEHANDELING A.J. VAN BEKKUM GROEP 311111 Vulvovaginale candidiasis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ORALE VS LOKALE BEHANDELING A.J. VAN BEKKUM GROEP 311111 Vulvovaginale candidiasis."— Transcript van de presentatie:

1 ORALE VS LOKALE BEHANDELING A.J. VAN BEKKUM GROEP 311111 Vulvovaginale candidiasis

2 Opbouw presentatie De patiënt NHG-standaard en Up-to-date PICO Zoekstrategie Cochrane search Bespreken artikel Cochrane:  Beoordeling validiteit  Beoordeling resultaat  Beoordeling toepasbaarheid  Discussie/ Conclusie Aanvullende literatuuronderzoek Aanvullende search secondary outcomes Epiloog

3 De patiënt Patiënten met een vulvovaginale candida. Vaginale of orale behandeling met antimycotica? Vraag: Waarom bij voorkeur vaginale antimycotica voorschrijven als de vrouw zelf voorkeur voor orale behandeling heeft? Orale behandeling lijkt mij veel makkelijker en patiëntvriendelijker dan vaginale behandeling.

4 NHG-standaard en UpToDate ¹Nederlands Huisartsen Genootschap, NHG-Standaard Fluor vaginalis (Eerste herziening), augustus 2005. http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/NHGStandaard/M38_std.htm#Inleiding, august 2005 ² Jack D Sobel, MD, Candida vulvovaginitis, september 2011. http://www.uptodate.com/contents/candida-vulvovaginitis Orale behandeling uitsluitend als vaginale behandeling niet wordt verdragen of bij een sterke voorkeur van de vrouw.¹ NHG-standaard Fluor vaginalis We suggest use of oral fluconazole, given that most women consider oral drugs more convenient than those applied intravaginally² UpToDate

5 PICO Patients: woman with vulvovaginal candidiasis Intervention: oral treatment with anti-fungals Comparison: local treatment with anti-fungals Outcome: clinical cure  Secondary outcome 1: adverse effects  Secondary outcome 2: cost

6 Zoekstrategie Cochrane library Pubmed Embase

7 Cochrane search. Zoekterm: vulvovaginal candidasis Resultaten: 5 Cochrane reviews, 1 review relevant: Oral versus intravaginal-imidazole en triazole anti-fungal treatment of uncomplicated vulvovaginal candidiasis¹. Nurbhai M et al, January 2009 (review content assessed as up-to date 19 August 2007) Benodigde tijd zoeken en selecteren artikelen Cochrane library: 0.5 uur. ¹Nurbhai M, Grimshaw J, Watson M, Bond C, Mollison J, Ludbrook A. Oral versus intra-vaginal imidazole and triazole anti-fungal treatment of uncomplicated vulvovaginal candidiasis (thrush). Cochrane Database Syst Rev. 2007 Oct 17;(4):CD002845. Review

8 Artikel Cochrane Oral versus intravaginal-imidazole en triazole anti- fungal treatment of uncomplicated vulvovaginal candidiasis¹. Nurbhai M. et al Cochrane Database Syst Rev. 2007 Oct 17;(4): Review. ¹Nurbhai M, Grimshaw J, Watson M, Bond C, Mollison J, Ludbrook A. Oral versus intra-vaginal imidazole and triazole anti-fungal treatment of uncomplicated vulvovaginal candidiasis (thrush). Cochrane Database Syst Rev. 2007 Oct 17;(4):CD002845. Review

9 Beoordeling validiteit Adequaat Vraagstellingja Zoekactieja Selectieprocedureja Kwaliteitsbeoordelingja Beschrijving data-extractieja Beschrijving belangrijkste kenmerken oorspronkelijke onderzoeken ja Omgang klinische en statistische heterogeniteit onderzoeken ja Statistische poolingja

10 Resultaat 1 (primary outcome: clinical cure – short term) Korte termijn (5-15 dagen) : 10 trials  Vermeld in artikel: :  Oddsratio: 0,94 [0,75-1,17]  Zelf berekend*:  Oddsratio¹: 0.95 [0.77 -1.17]  Relative risk²: 0.99 [0.93 -1.04]  NNT³:98,4

11 Resultaat 2 (primary outcome: clinical cure – long term) Lange termijn (2-12 weken): 8 trials  Vermeld in artikel: :  Oddsratio: 1.07 [0.82-1.41]  Zelf berekend*:  Oddsratio¹: 0.82 [0.63 - 1.07]  Relative risk²: 0.92 [0.8723 to 0.9685]  NNT³:29.9 * Waarbij mede gebruik is gemaakt van de volgende bronnen: ¹ Hutchon J. Calculator for confidence intervals of odds ratio,Last visit 09-01-12. http://www.hutchon.net/ConfidOR.htm ² Hutchon J. Calculator for confidence intervals of relative risk, Last visit 09-01-12 http://www.hutchon.net/ConfidRR.htm ³ EBEM working group, NNT calculator, last visit 09-01-12 http://ebem.org/nntcalculator.html http://www.hutchon.net/ConfidOR.htm http://www.hutchon.net/ConfidRR.htmhttp://ebem.org/nntcalculator.html

12 Resultaat 3 (secondary outcome: costs) Geen van de geïncludeerde studies evalueerde de kosteneffectiviteit. Aanname kosteneffectiviteit door auteurs:  “De kosten van vaginale en orale antimycotica variëren, maar over het algemeen zijn vaginale antimycotica goedkoper”. Geen conclusies over kosteneffectiviteit. * Waarbij mede gebruik is gemaakt van de volgende bronnen: ¹ Hutchon J. Calculator for confidence intervals of odds ratio,Last visit 09-01-12. http://www.hutchon.net/ConfidOR.htm ² Hutchon J. Calculator for confidence intervals of relative risk, Last visit 09-01-12 http://www.hutchon.net/ConfidRR.htm ³ EBEM working group, NNT calculator, last visit 09-01-12 http://ebem.org/nntcalculator.html http://www.hutchon.net/ConfidOR.htm http://www.hutchon.net/ConfidRR.htmhttp://ebem.org/nntcalculator.html

13 Resultaat 4 (secondary outcome: adverse effects) Mbv deze studie geen conclusies mbt relatieve veiligheid van antimyctica mogelijk, wel algemene indruk: “Vaginale antimycotica zijn vaker orale antimycotica geassocieerd met locale reacties als irritatie, brandend gevoel en jeuk. Hiernaast werden er ook systemische bijwerkingen zoals hoofdpijn gerapporteerd.” “De orale antimycotica gaven zeer verschillende systemische effecten zoals gastrointestinale bijwerkingen en hoofdpijn.”

14 Beoordeling: toepasbaarheid Mijn patiënten komen overeen met de patiënten van het onderzoek:  Mijn patiënten voldoen aan de inclusiecriteria van het onderzoek  Er is geen reden waarom mijn patiënten anders zouden reageren op de interventies dan de patiënten van het onderzoek. De onderzochte medicatie is beschikbaar in Nederland en de kosten hiervan zijn te overzien.

15 Discussie/ Conclusie Uitstekend opgezet systematisch review. Hoewel er enkele onduidelijkheden zijn voldoet het artikel aan alle validiteitseisen zoals besproken. De opgenomen onderzoeken zijn van echter slechte kwaliteit en relatie met farmaceut is aangetoond of onduidelijk. Desondanks laat de sensitiviteitsanalyse op methodologische kwaliteit geen statistisch of klinisch significante verschillen zien in observed effect-size of andere uitkomsten. Er is geen statistisch significante verschil in genezing van vulvovaginale candida tussen behandeling met orale en vaginale antimycotica.

16 Aanvullend literatuuronderzoek

17 Aanvullende search Pubmed Zoekterm: "Candidiasis, Vulvovaginal/therapy"[Mesh] AND ((Meta- Analysis[ptyp] OR Review[ptyp] OR Randomized Controlled Trial[ptyp]) AND ("2006/08/01"[PDAT] : "2011/11/16"[PDAT])) Resultaten: 52 artikelen  Mogelijk relevant na lezen titel: 10 artikelen  Mogelijk relevant na lezen abstract: 1 artikel  Relevant na lezen artikel: 1 artikel Oral versus intravaginal-imidazole en triazole anti-fungal treatment of uncomplicated vulvovaginal candidiasis. ¹ Munira Nurbhai et al, January 2009 (review content assessed as up-to date 19 August 2007) Benodigde tijd zoeken en selecteren artikelen Pubmed: 5 uur ¹Nurbhai M, Grimshaw J, Watson M, Bond C, Mollison J, Ludbrook A. Oral versus intra-vaginal imidazole and triazole anti-fungal treatment of uncomplicated vulvovaginal candidiasis (thrush). Cochrane Database Syst Rev. 2007 Oct 17;(4):CD002845. Review

18 Aanvullende search Embase Zoekterm: vaginal AND candidiasis/exp AND ([cochrane review]/lim OR [meta analysis]/lim OR [systematic review]/lim) AND [2006-2011]/py Resultaten: 22 artikelen  Mogelijk relevant na lezen titel: 2 artikelen  Mogelijk relevant na lezen abstract: 1 artikel  Relevant na lezen artikel: 1 artikel Oral versus intravaginal-imidazole en triazole anti-fungal treatment of uncomplicated vulvovaginal candidiasis.¹ Munira Nurbhai et al, January 2009 (review content assessed as up-to date 19 August 2007) Benodigde tijd zoeken en selecteren artikelen Embase: 2 uur. ¹Nurbhai M, Grimshaw J, Watson M, Bond C, Mollison J, Ludbrook A. Oral versus intra-vaginal imidazole and triazole anti-fungal treatment of uncomplicated vulvovaginal candidiasis (thrush). Cochrane Database Syst Rev. 2007 Oct 17;(4):CD002845. Review

19 Conclusie search Pubmed en Embase Het besproken Cochrane artikel van Nurbhai M et al.¹ is het jongste en beste artikel met betrekking tot onze PICO. Er zijn vooralsnog geen nieuwere onderzoeken beschikbaar. ¹Nurbhai M, Grimshaw J, Watson M, Bond C, Mollison J, Ludbrook A. Oral versus intra-vaginal imidazole and triazole anti-fungal treatment of uncomplicated vulvovaginal candidiasis (thrush). Cochrane Database Syst Rev. 2007 Oct 17;(4):CD002845. Review

20 Aanvullende search secondary outcomes secondary outcome 1: costs  www.medicijnkosten.nl secondary outcome 2: adverse effects  Nieuwe PICO (niet uitgevoerd)

21 Huidige kosten antimycotica www.medicijnkosten.nl De kosten van vaginale en orale antimycotica variëren maar over het algemeen zijn vaginale antimycotica goedkoper (Cochrane review¹) Kosten medicatie aanbevolen door NHG standaard Vaginale fluor²:  Clotrimazol, vaginale tablet, eenmalig 500 mg € 5.82  Miconazol, vaginale tablet, eenmalig 1200 mg € 5.82  Fluconazol orale tablet, eenmalig 150 mg €0,45 -4,40  Itraconazol orale tablet, 2 maal 200 mg €0,94 -4,43 ¹ ¹Nurbhai M, Grimshaw J, Watson M, Bond C, Mollison J, Ludbrook A. Oral versus intra-vaginal imidazole and triazole anti-fungal treatment of uncomplicated vulvovaginal candidiasis (thrush). Cochrane Database Syst Rev. 2007 Oct 17;(4):CD002845. Review ²Nederlands Huisartsen Genootschap, NHG-Standaard Fluor vaginalis (Eerste herziening), augustus 2005. http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/NHGStandaard/M38_std.htm#Inleiding, august 2005 ³ College voor zorgverzekeringen, Medicijnkosten, Last visited 10-12-11. http://www.medicijnkosten.nl/default.asp?zoek=G01AF04http://www.medicijnkosten.nl/default.asp?zoek=G01AF04

22 Epiloog Hoewel ik nog geen inzicht in het bijwerkingenprofiel heb, laat ik patiënten in het vervolg geheel vrij in hun keuze voor vaginale dan wel orale antimycotica bij vulvovaginale candidiasis.


Download ppt "ORALE VS LOKALE BEHANDELING A.J. VAN BEKKUM GROEP 311111 Vulvovaginale candidiasis."

Verwante presentaties


Ads door Google