De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bewust investeren in vitaliteit en gezondheid "De onmisbare kracht"

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bewust investeren in vitaliteit en gezondheid "De onmisbare kracht""— Transcript van de presentatie:

1 Bewust investeren in vitaliteit en gezondheid "De onmisbare kracht"
StAZ-conferentie; 11 november 2008

2 Agenda Wie is IZZ? Urgentie & Achtergrond
Integraal gezondheidsmanagement Kennis delen

3 en een unieke doelgroep
Wie is IZZ? Wie zorgt is bijzonder en verdient daarom bijzondere zorg Wij zijn een unieke zorgverzekeraar met een unieke positie, en een unieke doelgroep Dus wij hebben een gezamenlijk belang bij gezondheid en preventie; Gezonde en inzetbare werknemers zijn cruciaal bij de toenemende zorgbehoefte en de krapte op de arbeidsmarkt IZZ Zorg voor de zorg

4 Urgentie & Achtergrond
Demografische ontwikkelingen Krapte op de arbeidsmarkt en ouder wordende beroepsbevolking Performance van de instelling Stijgende zorgvraag (hart- en vaatziekten, diabetes (obesietas), depressie, COPD en dementie) Imago op arbeidsmarkt Tevredenheid werknemers Conjuncturele ontwikkelingen Integraal gezondheids-management Vereist scenario denken Instroom Uitstroom Onderscheid lange en korte termijn Formatie omvang en kwaliteit Veranderde wet- en regelgeving Invoering Zvw Contracteringsvrijheid Optimale inzet keuzevrijheid patiënten Veranderde financieringsvormen/ nieuwe financieringstructuur in ziekenhuizen Hogere Productiviteit van formatie Betere Onderscheidende positie Veranderde wet- en regelgeving op gebied van sociale zekerheid Modernisering AWBZ en de WMO

5 Integraal gezondheidsmanagement
Aan gezondheidsmanagement ligt ten grondslag het gezondheidsbeleid; waaronder we verstaan; beleid dat gericht is op de preventieve bescherming en de bevordering van de gezondheid en vitaliteit van werknemers. Door evenwichtige aandacht te geven aan: - Gezondheid : Fysiek en psychisch - Vitaliteit : Energie, leefstijl, werkvermogen, stress - Performance : Motivatie, tevredenheid, betrokkenheid organisatie, betrokkenheid werk en productiviteit - Excellence : Veranderingsbereidheid, innovatie

6 IZZ & Vitaliteit Doel: Een bijdrage leveren aan de optimale beschikbaarheid en langdurige inzet van personeel door middel van een gerichte en projectmatige aanpak van gezondheidsmanagement met als doel een effectief gezondheidsbeleid te voeren. Onder gezondheidsbeleid verstaan we beleid dat gericht is op de preventieve bescherming en de bevordering van de gezondheid en vitaliteit van werknemers. Vitaliteit: Energie, leefstijl, werkvermogen, stress Performance: Excellence

7 Kennis delen Bundelen van krachten Intern draagvlak
'Wie is er aan zet?' Ambitie (collectief) Methodiek VitaliteitsPartnerPlan Doel: Kennisvermeerdering in preventie en zorg én toepassing hiervan 'Geen inzicht in de kosten en baten' Vertalen van kosten en opbrengsten 'Wat is de invloed van?'' Vergrijzing Business case Bewustwording Betekenis Aantrekkelijkheid instelling Financiële en niet-financiële opbrengsten Stijgende zorgvraag Doen 'De verspreiding van bewezen verbeteringen in de zorg verloopt langzamer dan algemeen wenselijk is. Dit kan ten koste gaan van gezondheidswinst en het welbevinden van medewerkers in de zorg en leidt tot hogere kosten dan nodig' Op zoek naar interventies die echt helpen! Preventie Curatie re-integratie

8 Ambitie: Voorbeeld bepalen van de collectieve ambitie
Kwalitatieve weging van ambities Ambities - dimensies Ambities W Financiële doelstellingen Huidig Ref Target Toelichting Verzuim 10 Frequentie Gem. duur Verloop Totaal Verloop Verloop, pat.geb. functies Veiligheid medewerkers Moeilijk vervulbare vacatures Veiligheid Productiviteit medewerkers Geconfronteerd met agressie/geweld in laatste jaar Incidentie bedrijfsongevallen Vitaliteit Productiviteit (PE/fte) Niet-financiële doelstellingen Medewerkers tevredenheid Stress Performance Werkvermogen Leefstijl Energie Excellence Productiviteit Betrokkenheid werk Betrokkenheid organisatie Tevredenheid Motivatie Veranderingsbereidheid Innovatie Legenda = Lage prioriteit = Matige prioriteit = Hoge prioriteit Financiële en niet-financiële effecten; formuleren van doelstellingen Ruimte om concrete ambitie te formuleren

9 Bewustwording: Voorbeeld ongewenste omgang
Instelling X ..... Ik ben in de laatste 12 maanden op het werk slachtoffer geweest van agressie. Instelling x BM NL 2008 Gezondheids- en welzijnszorg Slachtoffer 12,94% 2,69% 5,71% Niet-slachtoffer 87,06% 97,31% 94,29%

10 Betekenis: Voorbeeld integrale investeringscase
Meerjarenraming van kosten en opbrengsten (financieel en niet-financieel) van interventies gebaseerd op alle aannames in het onderliggende model Optioneel: activeren van VPP fonds Vertaling naar marginale vrije kasstroom

11 Doen: Voorbeeld gerichte zorgspecifieke interventies
Interventies mbt werkdruk: Herkennen stress bij medewerkers/ Werkstressmeting Online Burn-out preventietraining/ Werk en privé in balans /Ontspanningstechnieken Cursus/ workshop Energiek aan het werk! Interventies mbt werkstijl: Bevorderen gewenst gedrag/ Management Coaching/ Coaching on the job/ Teamsamenwerking in zorginstellingen/ Omgaan met organisatieveranderingen/ Gezond lichaamsgebruik tijdens het werk/ Opleiding tot Ergocoach binnen de instelling, maar ook alle BRAVO thema's. Interventies mbt leefstijl FitFunctioneren Test (werknemersadvies en managementrapportage) Lijf & Ledentest (healthcheck)/ Bedrijfsfitness/ Voeding en beweging/ Stoppen met roken/ Verslaving en werk Interventies mbt Levensfasebewust personeelsbeleid: Werken vanuit passie en realiteit/ Leeftijd in een nieuwe dimensie/ Loopbaanperspectief in de zorg Interventies mbt Agressie en veiligheid: Begeleiden van medewerkers na een schokkend incident/ Omgaan met agressief gedrag door bewoners/patiënten of familie/ Bewust omgaan met overlijden van bewoners/patiënten Interventies mbt Verzuim: Organisatiecoaching/ Vitaal Verzuimmanagement Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie

12 Kennis delen Op zoek naar interventies Preventie Curatie re-integratie
Ambitie (collectief) Methodiek VitaliteitsPartnerPlan Doel: Kennisvermeerdering in preventie en zorg én toepassing hiervan Vertalen van kosten en opbrengsten Vergrijzing Business case Bewustwording Betekenis Technologische ontwikkelingen Financiële en niet-financiële opbrengsten Stijgende zorgvraag Doen Op zoek naar interventies die echt helpen! Preventie Curatie re-integratie

13


Download ppt "Bewust investeren in vitaliteit en gezondheid "De onmisbare kracht""

Verwante presentaties


Ads door Google