De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Bewust investeren in vitaliteit en gezondheid "De onmisbare kracht" StAZ-conferentie; 11 november 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Bewust investeren in vitaliteit en gezondheid "De onmisbare kracht" StAZ-conferentie; 11 november 2008."— Transcript van de presentatie:

1 1 Bewust investeren in vitaliteit en gezondheid "De onmisbare kracht" StAZ-conferentie; 11 november 2008

2 2 Agenda 1.Wie is IZZ? 2.Urgentie & Achtergrond 3.Integraal gezondheidsmanagement 4.Kennis delen

3 3 Wie is IZZ? IZZ Zorg voor de zorg Wie zorgt is bijzonder en verdient daarom bijzondere zorg Wij zijn een unieke zorgverzekeraar met een unieke positie, en een unieke doelgroep Dus wij hebben een gezamenlijk belang bij gezondheid en preventie; Gezonde en inzetbare werknemers zijn cruciaal bij de toenemende zorgbehoefte en de krapte op de arbeidsmarkt

4 4 Krapte op de arbeidsmarkt en ouder wordende beroepsbevolking Demografische ontwikkelingen Performance van de instelling Hogere Productiviteit van formatie Betere Onderscheidende positie Integraal gezondheids- management Imago op arbeidsmarkt Tevredenheid werknemers Formatie omvang en kwaliteit Optimale inzet InstroomUitstroom Urgentie & Achtergrond Veranderde financieringsvormen/ nieuwe financieringstructuur in ziekenhuizen keuzevrijheid patiënten Stijgende zorgvraag (hart- en vaatziekten, diabetes (obesietas), depressie, COPD en dementie) Veranderde wet- en regelgeving op gebied van sociale zekerheid Veranderde wet- en regelgeving Modernisering AWBZ en de WMO Invoering Zvw Contracteringsvrijheid Conjuncturele ontwikkelingen Vereist scenario denken Onderscheid lange en korte termijn

5 5 Integraal gezondheidsmanagement Gezondheidsmanagement: Aan gezondheidsmanagement ligt ten grondslag het gezondheidsbeleid; waaronder we verstaan; beleid dat gericht is op de preventieve bescherming en de bevordering van de gezondheid en vitaliteit van werknemers. Door evenwichtige aandacht te geven aan: - Gezondheid: Fysiek en psychisch - Vitaliteit: Energie, leefstijl, werkvermogen, stress - Performance: Motivatie, tevredenheid, betrokkenheid organisatie, betrokkenheid werk en productiviteit - Excellence: Veranderingsbereidheid, innovatie

6 6 IZZ & Vitaliteit Doel: Een bijdrage leveren aan de optimale beschikbaarheid en langdurige inzet van personeel door middel van een gerichte en projectmatige aanpak van gezondheidsmanagement met als doel een effectief gezondheidsbeleid te voeren. Onder gezondheidsbeleid verstaan we beleid dat gericht is op de preventieve bescherming en de bevordering van de gezondheid en vitaliteit van werknemers. Vitaliteit: Energie, leefstijl, werkvermogen, stress Performance: Excellence

7 7 Kennis delen Methodiek VitaliteitsPartnerPlan Doel: Kennisvermeerdering in preventie en zorg én toepassing hiervan Vergrijzing Aantrekkelijkheid instelling Stijgende zorgvraag Vertalen van kosten en opbrengsten Business case Financiële en niet- financiële opbrengsten Betekenis Ambitie (collectief) Doen Bewustwording Preventie Curatie re-integratie Op zoek naar interventies die echt helpen! Bundelen van krachten Intern draagvlak 'De verspreiding van bewezen verbeteringen in de zorg verloopt langzamer dan algemeen wenselijk is. Dit kan ten koste gaan van gezondheidswinst en het welbevinden van medewerkers in de zorg en leidt tot hogere kosten dan nodig' 'Wat is de invloed van?'' 'Geen inzicht in de kosten en baten' 'Wie is er aan zet?'

8 8 Ambities - dimensiesAmbitiesWFinanciële doelstellingenHuidigRefTargetToelichting Verzuim10Verzuim Frequentie Gem. duur Verloop10 Totaal Verloop Verloop, pat.geb. functies Veiligheid medewerkers10Moeilijk vervulbare vacatures Veiligheid Productiviteit medewerkers10Geconfronteerd met agressie/geweld in laatste jaar Incidentie bedrijfsongevallen Vitaliteit10Productiviteit (PE/fte) Niet-financiële doelstellingenHuidigRefTargetToelichting Medewerkers tevredenheid10 Vitaliteit Stress Performance10Werkvermogen Leefstijl Energie Excellence10 Performance Productiviteit Betrokkenheid werk Betrokkenheid organisatie Tevredenheid Motivatie Excellence Veranderingsbereidheid Innovatie Legenda = Lage prioriteit = Matige prioriteit = Hoge prioriteit Vitaliteit Performance Excellence Ambitie: Voorbeeld bepalen van de collectieve ambitie Kwalitatieve weging van ambities Ruimte om concrete ambitie te formuleren Financiële en niet- financiële effecten; formuleren van doelstellingen

9 9 Bewustwording: Voorbeeld ongewenste omgang Ik ben in de laatste 12 maanden op het werk slachtoffer geweest van agressie. Instelling xBM NL 2008 Gezondheids- en welzijnszorg Slachtoffer12,94%2,69%5,71% Niet-slachtoffer87,06%97,31%94,29% Instelling X.....

10 10 Betekenis: Voorbeeld integrale investeringscase Meerjarenraming van kosten en opbrengsten (financieel en niet- financieel) van interventies gebaseerd op alle aannames in het onderliggende model Optioneel: activeren van VPP fonds Vertaling naar marginale vrije kasstroom

11 11 Doen: Voorbeeld gerichte zorgspecifieke interventies Interventies mbt werkdruk: Herkennen stress bij medewerkers/ Werkstressmeting Online Burn-out preventietraining/ Werk en privé in balans /Ontspanningstechnieken Cursus/ workshop Energiek aan het werk! Interventies mbt werkstijl: Bevorderen gewenst gedrag/ Management Coaching/ Coaching on the job/ Teamsamenwerking in zorginstellingen/ Omgaan met organisatieveranderingen/ Gezond lichaamsgebruik tijdens het werk/ Opleiding tot Ergocoach binnen de instelling, maar ook alle BRAVO thema's. Interventies mbt leefstijl FitFunctioneren Test (werknemersadvies en managementrapportage) Lijf & Ledentest (healthcheck)/ Bedrijfsfitness/ Voeding en beweging/ Stoppen met roken/ Verslaving en werk Interventies mbt Levensfasebewust personeelsbeleid: Werken vanuit passie en realiteit/ Leeftijd in een nieuwe dimensie/ Loopbaanperspectief in de zorg Interventies mbt Agressie en veiligheid: Begeleiden van medewerkers na een schokkend incident/ Omgaan met agressief gedrag door bewoners/patiënten of familie/ Bewust omgaan met overlijden van bewoners/patiënten Interventies mbt Verzuim: Organisatiecoaching/ Vitaal Verzuimmanagement Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie

12 12 Kennis delen Methodiek VitaliteitsPartnerPlan Doel: Kennisvermeerdering in preventie en zorg én toepassing hiervan Vergrijzing Technologische ontwikkelingen Stijgende zorgvraag Vertalen van kosten en opbrengsten Business case Financiële en niet- financiële opbrengsten Betekenis Ambitie (collectief) Doen Bewustwording Preventie Curatie re-integratie Op zoek naar interventies die echt helpen!

13 13


Download ppt "1 Bewust investeren in vitaliteit en gezondheid "De onmisbare kracht" StAZ-conferentie; 11 november 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google