De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IBIN Inspiratiedag Gezonde Wijk, Utrecht 26 mei In Beweging In Noord Leefstijlinterventies voor cliënten DWI Amsterdam Noord Joost van Genabeek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IBIN Inspiratiedag Gezonde Wijk, Utrecht 26 mei In Beweging In Noord Leefstijlinterventies voor cliënten DWI Amsterdam Noord Joost van Genabeek."— Transcript van de presentatie:

1 IBIN Inspiratiedag Gezonde Wijk, Utrecht 26 mei In Beweging In Noord Leefstijlinterventies voor cliënten DWI Amsterdam Noord Joost van Genabeek

2 TNO, 26 mei 2011IBIN2 Project In Beweging In Noord Leefstijlinterventies voor cliënten DWI Amsterdam Noord Opdrachtgevers: Agis Zorgverzekeringen en DWI Amsterdam. Uitvoerders: Combiwel en Ergocontrol. TNO verzorgt evaluatieonderzoek van het Pilot “In Beweging” voor cliënten DWI in Amsterdam Noord.

3 TNO, 26 mei 2011IBIN3 Doel & doelgroep Doelen: Opzetten van een programma gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl en gezondheid, waarmee de kans op participatie en werk toeneemt en ondoelmatig zorggebruik afneemt. Eerste stap in de activering van DWI-cliënten. Doelgroep: DWI-cliënten trede 1, voor wie werk of zelfs begeleiding naar werk voorlopig niet tot de mogelijkheden behoort.

4 TNO, 26 mei 2011IBIN4 Veronderstellingen IBIN Beweging in combinatie met een gezonde leefstijl is goed voor de fysieke en mentale conditie en gezondheid van cliënten. Een betere conditie en gezondheid draagt bij aan activering en re-integratie naar (aangepast) werk. Mensen met gezondheidsklachten worden eerder werkloos en vinden moeilijker een nieuwe baan. Werkloosheid leidt tot een slechte gezondheid; werkhervatting zorgt voor verbetering gezondheid.

5 TNO, 26 mei 2011IBIN5 Kenmerken doelgroep Meer vrouwen dan mannen (55% resp. 45 %) Gemiddelde leeftijd 47 jaar Ervaren gezondheid slecht: rapportcijfer 4,5 64 % wordt behandeld voor lichamelijke of psychische klachten 78 % heeft werkervaring in het verleden 18% denkt binnen een jaar weer aan het werk te kunnen; 13 % nooit; 71% weet niet

6 TNO, 26 mei 2011IBIN6 Aandeel cliënten DWI op de totale beroepsbevolking (2010)

7 TNO, 26 mei 2011IBIN7 Opzet programma Drie modules die zowel op groepsbasis als individueel werken: 1.Sport&bewegen: dit zijn activiteiten die de fysieke gesteldheid van de deelnemers helpen verbeteren (groep/individueel). 2.Leefstijl: o.a. dag-/weekindeling, voeding, roken/alcohol, uiterlijke verzorging (groep/individueel). 3.Sociale vaardigheden: o.a. sociale vaardigheden, samenwerken, zelfvertrouwen, initiatief nemen (groep/individueel). Uitvoering programma door twee aanbieders om de meest optimale werkwijze voor Amsterdam te vinden.

8 TNO, 26 mei 2011IBIN8 Doorlooptijd Cliënt volgt 26 weken leefstijlprogramma Intensiteit: 2 dagdelen per week Intensieve trajectbegeleiding/coaching gedurende programma Intentie: na afloop van programma doorstromen naar een beweeg/sportprogramma van een reguliere aanbieder

9 TNO, 26 mei 2011IBIN9 Accenten uitvoerders Combiwel: Nadruk op ontwikkelen van sociale vaardigheden Samenwerking met instellingen in de buurt Ergocontrol: Complete interventie Nadruk op bewegingsactiviteiten

10 TNO, 26 mei 2011IBIN10 Selectie Eerste selectie van deelnemers door de klantmanager van DWI Deelname is niet vrijwillig (er zijn sanctiemogelijkheden) Het programma in principe geschikt voor iedere cliënt in trede 1 Verzekeringsartsen van UWV: begin programma integrale intake; einde van het programma integrale outtake Resultaten van de in- en outake worden gebruikt voor de effectiviteitmeting

11 TNO, 26 mei 2011IBIN11 Opzet evaluatieonderzoek A. Effectevaluatie: Vragenlijstonderzoek TNO – 0 en 1 meting Analyse data zorggebruik Zorgverzekeraar Agis 2008-2011 Rapportages verzekeringsartsen B. Procesevaluatie: Interviews stuurgroep, klantmanagers, verzekeringsartsen, aanbieders Deskresearch

12 TNO, 26 mei 2011IBIN12 Effectmaten

13 TNO, 26 mei 2011IBIN13 Resultaten niet significant Volgens cliënten geen grote veranderingen door leefstijlinterventies (gezondheid, zelfvertrouwen, fitheid, actief) Geen significante verandering gezondheid, lichamelijke conditie, psychische klachten, werkattitude, gevoel van controle, self- efficacy, sociale steun Geen significante verandering leefstijl: alcohol en drugsgebruik Geen verschillen tussen aanbieders Combiwel en Ergocontrol

14 TNO, 26 mei 2011IBIN14 Resultaten significant Bereidheid tot vrijwilligerswerk, sporten en lidmaatschap verenigingen (zowel de activiteit als het aantal uren). Kleinere groep wil werken in een betaalde baan dan bij de nulmeting. Indicatie dat deelnemers realistischer zijn over hun arbeidsmarktkansen en zich meer richten op vrijwilligerswerk, mogelijk als opstapje. Minder consulten huisartsen en fysiotherapeuten Meer medicijngebruik

15 TNO, 26 mei 2011IBIN15 Aanbevelingen Onderkennen structurele belemmeringen: ingesleten gewoonten en langdurige problematieken Onderkennen dat effecten direct na afloop interventies gering zijn Duurzame aanpak geïntegreerd in bestaande werkprocessen Verschuiven focus van individu naar sociale omgeving Monitoring: herhaalde metingen, optimaliseren processen en zelfrapportages (dagboeken cliënten)


Download ppt "IBIN Inspiratiedag Gezonde Wijk, Utrecht 26 mei In Beweging In Noord Leefstijlinterventies voor cliënten DWI Amsterdam Noord Joost van Genabeek."

Verwante presentaties


Ads door Google