De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marieke Blommesteijn Gejo Duinkerken Roeland van Geuns Peter Wesdorp METHODISCH HANDELEN BIJ INTAKE SCREENINGSINSTRUMENT RE-INTEGRATIE WWB SZW EXTRA DAGEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marieke Blommesteijn Gejo Duinkerken Roeland van Geuns Peter Wesdorp METHODISCH HANDELEN BIJ INTAKE SCREENINGSINSTRUMENT RE-INTEGRATIE WWB SZW EXTRA DAGEN."— Transcript van de presentatie:

1 Marieke Blommesteijn Gejo Duinkerken Roeland van Geuns Peter Wesdorp METHODISCH HANDELEN BIJ INTAKE SCREENINGSINSTRUMENT RE-INTEGRATIE WWB SZW EXTRA DAGEN 18-10-2011

2 Wat is zelfsturing?  Zelfsturing is het proces waarbij een cliënt, met of zonder hulp van de professionals:  het initiatief neemt  doelen stelt  acties plant  acties uitvoert  evalueert en reflecteert

3 De dynamiek van werkloosheid  Aanvankelijk vol goede moed  Maar dan: stress, frustratie, twijfelen aan jezelf  Worstelen met financiële status, rolidentiteit, eigen waarde, depressie, angst, schaamte, boosheid  Afnemende sociale, werknemers-, vakvaardigheden  Verlies dagstructuur, doelloosheid  (verder) afnemende psychische en lichamelijke gezondheid  Aangeleerde hulpeloosheid / slachtoffergedrag  Wantrouwen naar overheid  Suïcide / verslavingen  Afnemende intentie om werk te zoeken, afnemend werkzoekgedrag, zelfversterkend effect werkloosheid

4 Methodisch concept zelfsturing

5 Selectief en effectief  Middelen zijn schaars dus moeten gericht ingezet (kunnen) worden  Niet iedere klant is gelijk en sommige klanten kunnen en willen meer dan anderen  Klanten beoordelen op hun zelfredzaamheid op de arbeidsmarkt te vraagt methodisch handelen

6 Methodisch handelen professionals  Iedere casemanager moet dezelfde klant op dezelfde manier benaderen en ‘behandelen’  Het verhaal van de klant is uitgangspunt  De casemanager moet in gelijke situaties identiek handelen  Voor methodisch handelen heeft de casemanager instrumenten en hulpmiddelen nodig

7 Screening en diagnose: het verschil Screening DiagnoseInterventie Diagnose instrumenten Zelfredzaam B A C E F

8 Uitgangspunten screening bij WWB  Verhaal van de klant staat centraal  Motivatie en werk zoek gedrag bepalend voor zelfredzaamheid  Iedereen heeft skills  Ook de meeste werkenden hebben te maken met belemmeringen en problemen  Werk verhinderende factoren zijn relevant

9 Doel screening bij WWB  Screening moet de selectieve en effectieve inzet van re-integratie-instrumenten faciliteren door  De indeling van klanten in groepen mogelijk te maken

10 Uitkomst van screening bij WWB Screening resulteert in drie groepen  Een groep klanten die op de arbeidsmarkt zelfredzaam zijn  Een groep die arbeidsmarktperspectief heeft maar onvoldoende zelfredzaam is op de arbeidsmarkt  Een groep die is aangewezen op zorg en/of andere trajecten voordat er (weer) arbeidsmarkt- perspectief is

11 Focus bij screening bij WWB Screening richt zich op:  De motivatie van de klant door vooral te kijken naar  Het feitelijk werkzoekgedrag van de klant (in kwantiteit, intensiteit en kwaliteit)  Contra-indicaties in de vorm van werkverhinderende aspecten

12 Stroomdiagram screening

13 Toepassingen screeningsinstrument  Amersfoort laat een maatwerk versie maken voor onderscheidt tussen klanten die bij klantmanagement blijven en klanten die naar arbeidsintegratie gaan  Eindhoven heeft een maatwerk versie laten maken voor het selecteren van de klanten die naar het Werkleerbedrijf kunnen  IJmond heeft een maatwerkversie gemaakt voor het selecteren van jongeren die voor een groepsgerichte aanpak voor het uitwerken van persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s) in aanmerking komen

14 Verdere activiteiten  Op 29 november organiseert Regioplan in samenwerking met het Gilde Re-integratie een bijeenkomst over nut en noodzaak van screening en effectiviteitsmetingen  Opgeven kan:  Door inleveren van uw visitekaartje bij workshopgevers of  Per mail aan Maikel.Groenewoud@regioplan.nl


Download ppt "Marieke Blommesteijn Gejo Duinkerken Roeland van Geuns Peter Wesdorp METHODISCH HANDELEN BIJ INTAKE SCREENINGSINSTRUMENT RE-INTEGRATIE WWB SZW EXTRA DAGEN."

Verwante presentaties


Ads door Google