De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van productiegestuurde naar op resultaatsfinanciering gebaseerde huisartsenbekostiging Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland 12 sept 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van productiegestuurde naar op resultaatsfinanciering gebaseerde huisartsenbekostiging Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland 12 sept 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Van productiegestuurde naar op resultaatsfinanciering gebaseerde huisartsenbekostiging Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland 12 sept 2013

2 Thema’s Terugblik op functioneren huisartsenfinancieringsstructuur Kwaliteit van huisartsenzorg? Convenant eerstelijn Wat zijn goede resultaten van huisartsenzorg?

3 Vogelaar Sinds 2006 nieuwe huisartsenfinancieringsstructuur (Vogelaarakkoord) Mix: inschrijftarief + consulten M&I-verrichtingen + M&I-modules

4 Gevolgen Sinds 2006: -gestage groei consulten (dubbele) -gestage groei M&I-verrichtingen, waarvan substitutie-effect slecht waarneembaar -jaarlijkse overschrijding macro-kader, gevolgd door kortingen

5 Kosten huisartsenzorg

6 Sinds 2006 Zeer gedifferentieerde structuur Zie excellbestand: kosten huisartsenzorg

7 Kwaliteit huisartsenzorg Discussie sinds 2002 over kwaliteitsindicatoren huisartsenzorg 2009: ZIZO-set, waaruit vervolgens indicatoren diabetes en overige chronische zorg verwijderd  geen indicatorenset uitgemeten Variabiliseringsgelden

8 Bekostiging op kwaliteitsverschillen huisartsen niet gerealiseerd. Sinds 2011:variabiliseringsgelden: 60 mln Bedoeld voor kwaliteitsverschillen, besteed aan kwaliteitsverbetering: bereikbaarheid, ADEPD-registreren Resultaat: kwaliteitsverbetering maar geen beloning op kwaliteitsverschillen

9 2013: convenant eerstelijn Biedt convenant eerstelijn kansen? Achtergrond convenant: 6 mld bezuinigen door groeibeperking Convenant is historisch: -niet alleen LHV, óók LOK/LVG betrokken -grote opdracht: substitutie (bepaalt groeiruimte) én extramuralisering (AWBZ) -ruimte voor belonen op kwaliteit/resultaten: nieuwe huisartsen-financieringssystematiek

10 Huisartsenfianciering in 3 lagen Laag 1: basale huisartsenzorg (inschrijftarief en (vooralsnog) consulten Laag 2: bekostigt multidisciplinaire samenwerking bij chronische zorg (zorgzwaarte) Laag 3: beloont uitkomsten en resultaten van zorg

11 Laag 2: zorgzwaarte Wat zijn bepalende kenmerken in zorgzwaarte? Is het mogelijk patientprofiel te maken (INCA?) en te koppelen aan zorginzet en deze vervolgens te bekostigen? NZA gaat uitwerken. VWS moet nog besluiten. Onderzoek Maastricht inventariseert lopende initiatieven, maakt voorzet

12 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 12 Zorgvraagzwaartematrix (i.o.) Persoons- kenmerken 4 kenmerken Demografisch Sociaaleconomisch Omgevings- kenmerken 9 Kenmerken Fysieke omgeving Sociale omgeving Gezondheids- kenmerken 9 kenmerken Chronische ziekten Functionele beperkingen Psychische klachten

13 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 13 Persoonskenmerken PersoonskenmerkAantal bestaande modellen waarin dit kenmerk is opgenomen (max. 5) LeeftijdIII GeslachtIII InkomenII SESII

14 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 14 Omgevingskenmerken KenmerkAantal bestaande modellen waarin dit kenmerk is opgenomen (max. 5) % niet-westerse allochtonenII % alleenstaanden/ eenpersoonsadres II Mate van verstedelijking/ omgevingsadressendichtheid II % inwoners met een laag inkomenI % niet actieven/niet-studentenI Nabijheid van ziekenhuizenI Nabijheid van huisartsenI Aantal bedden in een verpleeghuisI GGZ regioI

15 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 15 Gezondheidskenmerken KenmerkAantal bestaande modellen waarin dit kenmerk is opgenomen (max. 5) Farmacie Kosten Groepen (FKG) -Somatiek -GGZ III Meerjarig hoge kosten (somatiek)/ Kosten T-1 (GGZ) II Diagnose Kosten Groepen (DKG)I VervolgindicatieI % patiënten met doorverwijzing voor dezelfde aandoening (eerder/later) I % patiënten met meerdere DBCsI Aantal DBCs bij dezelfde aandoeningI Aantal DBCs zelfde specialisme, andere instellingI Zorgvraagzwaarte GGZ (vermoeden DSM- benoemde stoornis; ernst problematiek; risico, complexiteit; beloop klachten) I

16 Laag 3: nieuwe prestaties NZA ontwikkelt nieuwe prestaties: voorschrijven, diagnostiek, verwijzen, service-bereikbaarheid NHG maakt prestatie-indicatoren Zorgverzekeraars definieerden kwaliteit “basisgeneeskundigezorg” in rapport 2012

17 17 © 2012 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is een dochtermaatschappij van KPMG Europe LLP en lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Nederland. De naam KPMG, het logo en ‘cutting through complexity’ zijn geregistreerde merken van KPMG International. Kader – hoogwaardige basisgeneeskundige zorg Hoogwaardige basisgenees- kundige zorg Optimaal voorschrijfbeleid en compliance Optimale afhandeling eerstelijns problematiek Optimale invulling coördinatie en monitorrol Optimale inzet diagnostiek Patiënten relatief gezonder, meer zelfredzaam, minder zorgafhankelijk Lagere totale zorgkosten (gecorrigeerd voor zorgzwaarte) Toegevoegde waarde van de zorg zoveel mogelijk o.b.v. uitkomsten bepalen In voorschrijfmonitor

18 Diagnostiek Wat is kwaliteit diagnostiek? Wat is optimale inzet diagnostiek? Inzicht in praktijkvariatie aan de hand van Vektis-data bekend:

19 Kosten diagnostiek, totaal 2028-4867 -5637 -6211 -6982 - 17.334 De spreiding in indicatorscore is een factor 2,03 (gebaseerd op het 5e (3942) en 95e (7999) percentiel) Figuur 22.1 De gemiddelde kosten van eerstelijns diagnostiek per 1000 verzekerden in 2010 – totaal, gecorrigeerd voor relevante patiëntkenmerken

20 Kosten diagnostiek, uitgesplitst Figuur 22.2 De gemiddelde kosten van eerstelijns diagnostiek per 1000 verzekerden in 2010 – beeldvormend, gecorrigeerd voor relevante patiëntkenmerken Figuur 22.3 De gemiddelde kosten van eerstelijns diagnostiek per 1000 verzekerden in 2010 – laboratorium, gecorrigeerd voor relevante patiëntkenmerken 875-1087 -1155 -1212 -1278 - 1541 748-951% -1006% -1052% -1104% - 1370% Factor 1,37 Factor 1,33

21 diagnostiek Wat is zinnig en zuinig omgaan met diagnostiek? Te relateren aan beloningsverschillen? NHG maakt parameters. Zorgverzekeraars betrokken. Andere prestaties: voorschrijven, verwijzen? Oproep: kansen pakken! Wat is goede huisartsenzorg? Betrokkenheid VAGZ kan van grote waarde zijn. De tijd is kort. Daarom:

22 Vraag nu eens niet wat ZN voor u kan doen, maar…


Download ppt "Van productiegestuurde naar op resultaatsfinanciering gebaseerde huisartsenbekostiging Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland 12 sept 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google