De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van productiegestuurde naar op resultaatsfinanciering gebaseerde huisartsenbekostiging Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland 12 sept 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van productiegestuurde naar op resultaatsfinanciering gebaseerde huisartsenbekostiging Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland 12 sept 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Van productiegestuurde naar op resultaatsfinanciering gebaseerde huisartsenbekostiging
Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland 12 sept 2013

2 Thema’s Terugblik op functioneren huisartsenfinancieringsstructuur
Kwaliteit van huisartsenzorg? Convenant eerstelijn Wat zijn goede resultaten van huisartsenzorg?

3 Vogelaar Sinds 2006 nieuwe huisartsenfinancieringsstructuur (Vogelaarakkoord) Mix: inschrijftarief + consulten M&I-verrichtingen + M&I-modules

4 Gevolgen Sinds 2006: -gestage groei consulten (dubbele)
-gestage groei M&I-verrichtingen, waarvan substitutie-effect slecht waarneembaar -jaarlijkse overschrijding macro-kader, gevolgd door kortingen

5 Kosten huisartsenzorg

6 Sinds 2006 Zeer gedifferentieerde structuur
Zie excellbestand: kosten huisartsenzorg

7 Kwaliteit huisartsenzorg
Discussie sinds 2002 over kwaliteitsindicatoren huisartsenzorg 2009: ZIZO-set, waaruit vervolgens indicatoren diabetes en overige chronische zorg verwijderd  geen indicatorenset uitgemeten Variabiliseringsgelden

8 Variabiliseringsgelden
Bekostiging op kwaliteitsverschillen huisartsen niet gerealiseerd. Sinds 2011:variabiliseringsgelden: 60 mln Bedoeld voor kwaliteitsverschillen, besteed aan kwaliteitsverbetering: bereikbaarheid, ADEPD-registreren Resultaat: kwaliteitsverbetering maar geen beloning op kwaliteitsverschillen

9 2013: convenant eerstelijn
Biedt convenant eerstelijn kansen? Achtergrond convenant: 6 mld bezuinigen door groeibeperking Convenant is historisch: -niet alleen LHV, óók LOK/LVG betrokken -grote opdracht: substitutie (bepaalt groeiruimte) én extramuralisering (AWBZ) -ruimte voor belonen op kwaliteit/resultaten: nieuwe huisartsen-financieringssystematiek

10 Huisartsenfianciering in 3 lagen
Laag 1: basale huisartsenzorg (inschrijftarief en (vooralsnog) consulten Laag 2: bekostigt multidisciplinaire samenwerking bij chronische zorg (zorgzwaarte) Laag 3: beloont uitkomsten en resultaten van zorg

11 Laag 2: zorgzwaarte Wat zijn bepalende kenmerken in zorgzwaarte?
Is het mogelijk patientprofiel te maken (INCA?) en te koppelen aan zorginzet en deze vervolgens te bekostigen? NZA gaat uitwerken. VWS moet nog besluiten. Onderzoek Maastricht inventariseert lopende initiatieven, maakt voorzet

12 Zorgvraagzwaartematrix (i.o.)
Persoons-kenmerken 4 kenmerken Demografisch Sociaaleconomisch Omgevings-kenmerken 9 Kenmerken Fysieke omgeving Sociale omgeving Gezondheids-kenmerken 9 kenmerken Chronische ziekten Functionele beperkingen Psychische klachten

13 Persoonskenmerken Persoonskenmerk
Aantal bestaande modellen waarin dit kenmerk is opgenomen (max. 5) Leeftijd III Geslacht Inkomen II SES

14 Omgevingskenmerken Kenmerk
Aantal bestaande modellen waarin dit kenmerk is opgenomen (max. 5) % niet-westerse allochtonen II % alleenstaanden/ eenpersoonsadres Mate van verstedelijking/ omgevingsadressendichtheid % inwoners met een laag inkomen I % niet actieven/niet-studenten Nabijheid van ziekenhuizen Nabijheid van huisartsen Aantal bedden in een verpleeghuis GGZ regio

15 Gezondheidskenmerken
Aantal bestaande modellen waarin dit kenmerk is opgenomen (max. 5) Farmacie Kosten Groepen (FKG) Somatiek GGZ III Meerjarig hoge kosten (somatiek)/ Kosten T-1 (GGZ) II Diagnose Kosten Groepen (DKG) I Vervolgindicatie % patiënten met doorverwijzing voor dezelfde aandoening (eerder/later) % patiënten met meerdere DBCs Aantal DBCs bij dezelfde aandoening Aantal DBCs zelfde specialisme, andere instelling Zorgvraagzwaarte GGZ (vermoeden DSM-benoemde stoornis; ernst problematiek; risico, complexiteit; beloop klachten)

16 Laag 3: nieuwe prestaties
NZA ontwikkelt nieuwe prestaties: voorschrijven, diagnostiek, verwijzen, service-bereikbaarheid NHG maakt prestatie-indicatoren Zorgverzekeraars definieerden kwaliteit “basisgeneeskundigezorg” in rapport 2012

17 Kader – hoogwaardige basisgeneeskundige zorg
Optimaal voorschrijfbeleid en compliance Optimale afhandeling eerstelijns problematiek Optimale invulling coördinatie en monitorrol Optimale inzet diagnostiek In voorschrijfmonitor Toegevoegde waarde van de zorg zoveel mogelijk o.b.v. uitkomsten bepalen Patiënten relatief gezonder, meer zelfredzaam, minder zorgafhankelijk Lagere totale zorgkosten (gecorrigeerd voor zorgzwaarte)

18 Diagnostiek Wat is kwaliteit diagnostiek? Wat is optimale inzet diagnostiek? Inzicht in praktijkvariatie aan de hand van Vektis-data bekend:

19 Kosten diagnostiek, totaal
2028 - 4867 5637 6211 6982 17.334 De spreiding in indicatorscore is een factor 2,03 (gebaseerd op het 5e (3942) en 95e (7999) percentiel) Figuur 22.1 De gemiddelde kosten van eerstelijns diagnostiek per 1000 verzekerden in 2010 – totaal, gecorrigeerd voor relevante patiëntkenmerken

20 Kosten diagnostiek, uitgesplitst
Figuur 22.2 De gemiddelde kosten van eerstelijns diagnostiek per 1000 verzekerden in 2010 – beeldvormend, gecorrigeerd voor relevante patiëntkenmerken Figuur 22.3 De gemiddelde kosten van eerstelijns diagnostiek per 1000 verzekerden in 2010 – laboratorium, gecorrigeerd voor relevante patiëntkenmerken 748 - 951 % 1006 1052 1104 1370 Factor 1,33 875 - 1087 1155 1212 1278 1541 Factor 1,37

21 diagnostiek Wat is zinnig en zuinig omgaan met diagnostiek? Te relateren aan beloningsverschillen? NHG maakt parameters. Zorgverzekeraars betrokken. Andere prestaties: voorschrijven, verwijzen? Oproep: kansen pakken! Wat is goede huisartsenzorg? Betrokkenheid VAGZ kan van grote waarde zijn. De tijd is kort. Daarom:

22 Vraag nu eens niet wat ZN voor u kan doen, maar…


Download ppt "Van productiegestuurde naar op resultaatsfinanciering gebaseerde huisartsenbekostiging Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland 12 sept 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google