De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg"— Transcript van de presentatie:

1 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
De invloed van de veranderde huisartsenfinanciering in 2006 op betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid Christel E. van Dijk , Robert A. Verheij, Peter P. Groenewegen, Dinny H. de Bakker Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

2 Markt gezondheidszorg
Kenmerken Onzekerheid over vraag naar zorg Informatieasymmetrie Arts-patiënt Patiënt-zorgverzekeraar Resultaat Arts vraag naar zorg beïnvloeden  Aanbodgeïnduceerde vraag Met zorgverzekering patiënt meer zorg vragen  Moreel risico

3 Belang uitkomsten voor beleid
Voorspellen zorggebruik na wijzigingen in Eigen bijdragen Honoreringssysteem artsen Natuurlijk experiment in Nederland Met stelselwijziging in 2006 Unieke kans om effecten te schatten

4 Honoreringssysteem Inkomen Bepaald door inkomen Vrije tijd
Professioneel moraal Medische ethiek & richtlijnen Honoreringssysteem instrument om gedrag artsen te beïnvloeden

5 Eigen bijdragen Gezondheid Afgeleide van gebruik zorg Inkomen
Om goederen aan te schaffen Vrije tijd Eigen bijdragen instrument op zorggebruik te beperken

6 Nederlandse gezondheidszorg
Zorgstelselwijziging- Januari 2006 Oud systeem ± 63% Inkomen < €33.000 ± 37% Inkomen > €33.000 Nieuw systeem Uniforme basis verzekering voor iedereen

7 Honoreringssysteem huisartsenzorg
Oude systeem Abonnementstarief Verrichtingen systeem Nieuwe systeem Abonnement & Verrichtingen tarief

8 Honoreringssysteem specifiek
2005 2006 Inschrijftarief Basis inschrijftarief € 77,00 - € 52,00 Verrichtingenbetaling Per consult € 24,80 € 9,00 Per consult > 20 min € 49,60 € 18,00 Per visite € 37,20 € 13,50 Per visite > 20 min € 62,00 € 22,50 Per telefonisch consult € 12,40 € 4,50

9 Eigen bijdragen patiënten
Oude systeem Geen Afhankelijk polis 31,2% eigen bijdrage >€500 & 6% geen verzekering Nieuwe systeem

10 Onderzoeksvraag In hoeverre wordt de zorg in de huisartsenpraktijk beïnvloed door veranderingen in het honoreringssysteem en eigen bijdragen voor huisartsenzorg? Betaalbaarheid: artsgeïnitieerde contacten Toegankelijkheid: patiëntgeinitieerde contacten, type contact Kwaliteit: volgen van richtlijnen, lengte consult

11 Hypotheses (I) Betaalbaarheid
Artsgeïnitieerde contacten zijn meer gestegen voor ziekenfondspatiënten dan voor particulier verzekerden Toegankelijkheid Patiëntgeïnitieerde contacten zijn meer gestegen voor particulier verzekerden dan voor ziekenfondspatiënten Het aandeel visites meer gedaald en telefonische consulten meer gestegen voor particulier verzekerden dan voor ziekenfondspatiënten

12 Hypotheses (II) Kwaliteit
Het volgen van richtlijnen is meer toegenomen voor ziekenfondspatiënten dan voor particulier verzekerden De consultduur is meer toegenomen voor ziekenfondspatiënten dan voor particulier verzekerden

13 Onderscheid in contacten
Eigen bijdragen Alleen invloed op patiëntgeïnitieerde contacten Honoreringssysteem Alleen invloed op artsgeïnitieerde contacten Oplossing Splitsing contacten binnen zorgepisodes Zorgepisode: ‘Een zorgepisode is de periode tussen het moment dat de patiënt voor het eerst geneeskundige hulp vraagt voor een specifiek gezondheidsprobleem en het laatste contact voor hetzelfde probleem’

14 Patiëntgeïnitieerde contacten
Eerste contact zorg episode Indicatie effect eigen betalingen – moral hazard Artsgeïnitieerde contacten Follow-up contacten zorg-episodes Indicatie aanbodgeïnduceerde vraag (AGV)

15 Geen verschil patiëntgeïnitieerde contacten

16 Grotere stijging artsgeïnitieerde contacten ziekenfonds
*

17 AGV of neoklassieke respons?
Lastig onderscheid tussen beiden Belangrijkste verschil AGV groter bij hogere mate infomatieasymmetrie Verschil effect tussen patiënten met en zonder chronische aandoening.

18 Verschil naar informatieasymmetrie
Geen chronische aandoening Chronische aandoening Conclusie: aanbodgeïnduceerde vraag

19 Conclusie Geen aanwijzingen moreel risico
Welvarende populatie Lage eigen bijdragen Eerder via ziekenfonds Beperkte mate aanbodgeïnduceerde vraag 3,5 contact p.j. per 100 ziekenfondsverzekerden Gematigd systeem Professioneel moraal

20 Iets meer visites ziekenfonds, geen tijdsverschil
In verhouding meer visites vs. consult ziekenfondspatiënten Geen verschil in telefonische consulten Geen verschil in lengte van consulten.

21 Geen invloed op volgen richtlijnen

22 Maar….. Bij richtlijnen met grotere lange termijn investering effect
Kans dat patiënt terug komt in praktijk Hogere trend voor ziekenfondspatiënten Zelfde als effect artsgeïnitieerde contacten

23 Algemene conclusie proefschrift
Verandering in financiele prikkels minimale effecten op geleverde zorg Verklaring? Andere niet financiele prikkels belangrijker Professioneel moraal Medische ethiek ‘het goede doen’ Richtlijnen

24 Substitutie Algemene verwachtingen
Als een huisarts meer verrichtingen uitvoert, dan komen minder patiënten in de tweede lijn terecht Als een extra zorgverleners (POH) wordt aangesteld, dan komen minder patiënten in de tweede lijn terecht

25 Modernisatie & Innovatie verrichtingen
Verrichtingen waarvan wordt gedacht dat zij substituerend zijn voor verrichtingen in de tweede lijn (bijvoorbeeld kleine chirurgische ingrepen) of de kwaliteit van de zorg verbeteren (bijvoorbeeld cognitieve functietest) Twee delen vooraf vastgestelde verrichtingen regionale initiatieven

26 Geen verband met verwijzingen
Niet minder verwijzingen wanneer er binnen een huisartsenpraktijk meer M&I-verrichtingen worden uitgevoerd Audiometrie Hartritmestoornissen ECG-diagnostiek Bij kleine chirurg, diagnose Atheroomcyste/epitheelcyste, WEL verband Maar om 1 verwijzing te voorkomen, 6 patienten M&I Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting Therapeutische injectie Spleetlamponderzoek Verrichting ter vervanging specialistenbezoek Longfunctiemeting Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal Diagnostiek m.b.v. Doppler

27 Minder verwijzingen door inzet POH
Praktijken met POH Tussen 2004 & 2006 minder bestaande diabetes verwezen naar internist Niet voor nieuw gediagnosticeerde diabetesn

28 Integrale bekostiging
Uitgangspunt: de zorg rond patiënt georganiseerd en niet patiënt rond de zorg Eén hoofdcontracteur, één vrij tarief per patiënt Multidisciplinaire samenwerking Volgens zorgstandaarden

29 Conclusies commissie EIB
Grote variatie tussen zorggroepen Kosten: 3% hogere kosten Minder diabeten in de tweede lijn, maar hogere totale kosten Kwaliteit: met name voortuitgang procesindicatoren Geringe mate van vooruitgang in uitkomsten Neveneffecten: comorbiditeit Ziektegerelateerde zorg: COPD 17%, diabetes 39%, verhoogd risico hart- en vaatziekten 42%

30 Onderhandelaarsresultaat eerste lijn
Nieuw bekostigingssysteem huisartsenzorg Segment 1: Basis (inschrijftarief & verrichtingen) Huidig systeem Segment 2: Multidisciplinaire samenwerking (vrij) Integrale bekostiging Segment 3: Beloning uitkomsten, vernieuwing (vrij) Groeiruimte substitutie Meekijkconsult Transparantie van prestaties

31 Bedankt voor jullie aandacht
Vragen, Opmerkingen, Tips… @ @:


Download ppt "Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg"

Verwante presentaties


Ads door Google