De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De invloed van de veranderde huisartsenfinanciering in 2006 op betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid Christel E. van Dijk, Robert A. Verheij, Peter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De invloed van de veranderde huisartsenfinanciering in 2006 op betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid Christel E. van Dijk, Robert A. Verheij, Peter."— Transcript van de presentatie:

1 De invloed van de veranderde huisartsenfinanciering in 2006 op betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid Christel E. van Dijk, Robert A. Verheij, Peter P. Groenewegen, Dinny H. de Bakker Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

2 Markt gezondheidszorg Kenmerken Onzekerheid over vraag naar zorg Informatieasymmetrie – Arts-patiënt – Patiënt-zorgverzekeraar Resultaat Arts vraag naar zorg beïnvloeden  Aanbodgeïnduceerde vraag Met zorgverzekering patiënt meer zorg vragen  Moreel risico

3 Belang uitkomsten voor beleid Voorspellen zorggebruik na wijzigingen in Eigen bijdragen Honoreringssysteem artsen Natuurlijk experiment in Nederland Met stelselwijziging in 2006 Unieke kans om effecten te schatten

4 Honoreringssysteem Inkomen – Bepaald door inkomen Vrije tijd Professioneel moraal – Medische ethiek & richtlijnen Honoreringssysteem instrument om gedrag artsen te beïnvloeden

5 Eigen bijdragen Gezondheid – Afgeleide van gebruik zorg Inkomen – Om goederen aan te schaffen Vrije tijd Eigen bijdragen instrument op zorggebruik te beperken

6 Nederlandse gezondheidszorg Zorgstelselwijziging- Januari 2006 Oud systeem ± 63% Inkomen < €33.000 ± 37% Inkomen > €33.000 Nieuw systeem Uniforme basis verzekering voor iedereen

7 Honoreringssysteem huisartsenzorg Oude systeemAbonnementstariefVerrichtingen systeem Nieuwe systeemAbonnement & Verrichtingen tarief

8 2005 2006 Inschrijftarief Basis inschrijftarief€ 77,00- € 52,00 Verrichtingenbetaling Per consult-€ 24,80 € 9,00 Per consult > 20 min-€ 49,60 € 18,00 Per visite-€ 37,20 € 13,50 Per visite > 20 min-€ 62,00 € 22,50 Per telefonisch consult-€ 12,40 € 4,50 Honoreringssysteem specifiek

9 Eigen bijdragen patiënten Oude systeem Geen Afhankelijk polis 31,2% eigen bijdrage >€500 & 6% geen verzekering Nieuwe systeemGeen

10 Onderzoeksvraag In hoeverre wordt de zorg in de huisartsenpraktijk beïnvloed door veranderingen in het honoreringssysteem en eigen bijdragen voor huisartsenzorg? Betaalbaarheid: artsgeïnitieerde contacten Toegankelijkheid: patiëntgeinitieerde contacten, type contact Kwaliteit: volgen van richtlijnen, lengte consult

11 Hypotheses (I) Betaalbaarheid Artsgeïnitieerde contacten zijn meer gestegen voor ziekenfondspatiënten dan voor particulier verzekerden Toegankelijkheid Patiëntgeïnitieerde contacten zijn meer gestegen voor particulier verzekerden dan voor ziekenfondspatiënten Het aandeel visites meer gedaald en telefonische consulten meer gestegen voor particulier verzekerden dan voor ziekenfondspatiënten

12 Hypotheses (II) Kwaliteit Het volgen van richtlijnen is meer toegenomen voor ziekenfondspatiënten dan voor particulier verzekerden De consultduur is meer toegenomen voor ziekenfondspatiënten dan voor particulier verzekerden

13 Onderscheid in contacten Eigen bijdragen –Alleen invloed op patiëntgeïnitieerde contacten Honoreringssysteem –Alleen invloed op artsgeïnitieerde contacten Oplossing Splitsing contacten binnen zorgepisodes Zorgepisode: ‘Een zorgepisode is de periode tussen het moment dat de patiënt voor het eerst geneeskundige hulp vraagt voor een specifiek gezondheidsprobleem en het laatste contact voor hetzelfde probleem’

14 Patiëntgeïnitieerde contacten Eerste contact zorg episode Indicatie effect eigen betalingen – moral hazard Artsgeïnitieerde contacten Follow-up contacten zorg-episodes Indicatie aanbodgeïnduceerde vraag (AGV)

15 Geen verschil patiëntgeïnitieerde contacten

16 Grotere stijging artsgeïnitieerde contacten ziekenfonds *

17 AGV of neoklassieke respons? Lastig onderscheid tussen beiden Belangrijkste verschil AGV groter bij hogere mate infomatieasymmetrie Verschil effect tussen patiënten met en zonder chronische aandoening.

18 Verschil naar informatieasymmetrie Conclusie: aanbodgeïnduceerde vraag Geen chronische aandoeningChronische aandoening

19 Conclusie Geen aanwijzingen moreel risico Welvarende populatie Lage eigen bijdragen Eerder via ziekenfonds Beperkte mate aanbodgeïnduceerde vraag 3,5 contact p.j. per 100 ziekenfondsverzekerden Gematigd systeem Professioneel moraal

20 Iets meer visites ziekenfonds, geen tijdsverschil In verhouding meer visites vs. consult ziekenfondspatiënten Geen verschil in telefonische consulten Geen verschil in lengte van consulten.

21 Geen invloed op volgen richtlijnen

22 Maar….. Bij richtlijnen met grotere lange termijn investering effect Kans dat patiënt terug komt in praktijk Hogere trend voor ziekenfondspatiënten Zelfde als effect artsgeïnitieerde contacten

23 Algemene conclusie proefschrift Verandering in financiele prikkels minimale effecten op geleverde zorg Verklaring? Andere niet financiele prikkels belangrijker Professioneel moraal Medische ethiek ‘het goede doen’ Richtlijnen

24 Substitutie Algemene verwachtingen Als een huisarts meer verrichtingen uitvoert, dan komen minder patiënten in de tweede lijn terecht Als een extra zorgverleners (POH) wordt aangesteld, dan komen minder patiënten in de tweede lijn terecht

25 Modernisatie & Innovatie verrichtingen Verrichtingen waarvan wordt gedacht dat zij substituerend zijn voor verrichtingen in de tweede lijn (bijvoorbeeld kleine chirurgische ingrepen) of de kwaliteit van de zorg verbeteren (bijvoorbeeld cognitieve functietest) Twee delen vooraf vastgestelde verrichtingen regionale initiatieven

26 Geen verband met verwijzingen Niet minder verwijzingen wanneer er binnen een huisartsenpraktijk meer M&I-verrichtingen worden uitgevoerd Therapeutische injectie Verrichting ter vervanging specialistenbezoek Postoperatief consult inclusief verwijdering hechtmateriaal Hartritmestoornissen Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting Spleetlamponderzoek ECG-diagnostiek Longfunctiemeting Diagnostiek m.b.v. Doppler Audiometrie Bij kleine chirurg, diagnose Atheroomcyste/epitheelcyste, WEL verband Maar om 1 verwijzing te voorkomen, 6 patienten M&I

27 Minder verwijzingen door inzet POH Praktijken met POH Tussen 2004 & 2006 minder bestaande diabetes verwezen naar internist Niet voor nieuw gediagnosticeerde diabetesn

28 Integrale bekostiging Uitgangspunt: de zorg rond patiënt georganiseerd en niet patiënt rond de zorg -Eén hoofdcontracteur, één vrij tarief per patiënt -Multidisciplinaire samenwerking -Volgens zorgstandaarden

29 Conclusies commissie EIB Grote variatie tussen zorggroepen Kosten: 3% hogere kosten Minder diabeten in de tweede lijn, maar hogere totale kosten Kwaliteit: met name voortuitgang procesindicatoren Geringe mate van vooruitgang in uitkomsten Neveneffecten: comorbiditeit Ziektegerelateerde zorg: COPD 17%, diabetes 39%, verhoogd risico hart- en vaatziekten 42%

30 Onderhandelaarsresultaat eerste lijn Nieuw bekostigingssysteem huisartsenzorg Segment 1: Basis (inschrijftarief & verrichtingen) Huidig systeem Segment 2: Multidisciplinaire samenwerking (vrij) Integrale bekostiging Segment 3: Beloning uitkomsten, vernieuwing (vrij) Groeiruimte substitutie Meekijkconsult Transparantie van prestaties

31 Bedankt voor jullie aandacht Vragen, Opmerkingen, Tips… @ :c.vandijk@nivel.nl @:www.nivel.nl


Download ppt "De invloed van de veranderde huisartsenfinanciering in 2006 op betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid Christel E. van Dijk, Robert A. Verheij, Peter."

Verwante presentaties


Ads door Google