De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GO!2020 ‘Samen dromen vormgeven’.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GO!2020 ‘Samen dromen vormgeven’."— Transcript van de presentatie:

1 GO!2020 ‘Samen dromen vormgeven’

2 GO!2020 = vehikel voor het net
Toekomstplan Instrument van verandering Multidisciplinaire benadering 2013 2020

3 Strategisch beleid uitrollen
Strategisch kader vertalen naar: 1ste uitvoeringsplan Evaluatierapport en bijsturing 2de uitvoeringsplan 3de uitvoeringsplan Verbetervoorstellen (multidisciplinaire aanpak, communicatie, ..) Participatie in voorbereidingstraject Looptijd tot juni 2014 Overwicht aan bestuursniveau overstijgende projecten

4 Opbouw 3de plan Spoor 1: concrete uitvoering (project- en programmawerking) Spoor 2: versterken van de samenwerking (lerend netwerk GO!2020) Spoor 3: optimalisatie van overleg en participatie

5 Spoor 1

6 Kenniscentrum Voeden :
Thematische dossiers: hervorming SO, Vrije keuze, loopbaandebat, internaten, leerlingenvervoer en sociale mix. Strategische dossiers: actualisatie patrimoniumdatabank  integraalplannen Algemene bevraging om veel voorkomende noden te detecteren

7 Kwaliteitszorg (3 WS) Kijkwijzer op Smartschool Professionalisering
(leerbegeleiding) Gestandaardiseerde toetsen Referentieprofielen (Inspectie) Vorming SGR/SGM Visie op evaluatie Omgaan met diversiteit Sociale mix Flexibele leertrajecten

8 Brede open school (WS) Het GO! ontwikkelde een draaiboek en Quickscan om scholen te ondersteunen die zich als een Brede Open School willen ontwikkelen Vijf pilootscholen ( 1 per regionaal team GO!2020 ): pedagogische -onderwijskundige verbreding , lokaal netwerk, samenwerkingsverbanden, …

9 Onderwijsaanbod (WS) Vorm geven aan ‘Onderwijs van de toekomst ‘
Beleidsontwikkelingen: Hervorming SO Schaalvergroting Knelpunten: Hoog aantal zittenblijvers Stijging doorverwijzing naar BuO Ongekwalificeerde uitstroom Schoolmoeheid Tekort aan technisch geschoolden Speerpunten in het beleid: Excelleren: excellent onderwijs, talentmaximalisatie Differentiëren: heterogeniteit, sociale mix, gelijke kansen Innoveren: uitgestelde studiekeuze, flexibel leren, aansluiting BAO-SO en SO-arbeidsmarkt/hoger onderwijs, lerarenopleiding en professionaliseren

10 Integraalplan en masterplan
Een visie en strategie op onderwijs van de toekomst in de regio rekening houdend met de omgeving, de demografische evoluties, onderwijsaanbod, de Vlaamse beleidsontwikkelingen, de pedagogische visie op onderwijs en welke zijn dan de meest geschikte gebouwen over een tijdshorizon van 10 tot 15 jaar. +

11 Mensen maken school (2 WS)
Inzetten op aantrekkelijk werkgeverschap  loopbaandebat Beroep van leerkracht aantrekkelijker maken (instroom) Jobsatisfactie (retentie) Gender onevenwicht  promotiecampagne Professionaliseren: Leerkrachten: Aanvangsbegeleiding voor beginnende leerkrachten nu in een pilootfase  2 jaar professionaliseringstraject Directies: Nieuwe directieopleiding Pré-service en inservice training (vanaf September 2013) Ondersteunende instrumenten: HRM-instrument (CORE)

12 Spoor 2

13 Lerend Netwerk GO!2020 Structuur: Invulling: Deelname:
Regionale G0!2020 teams (per provincie, 5 ) Horizontale samenwerking tussen de bestuursniveaus Invulling: Thematische vanuit de 5 strategische programma’s Focus op beleidsplanning en op concrete actieplanning Deelname: Partners: SGR (+ scholen/instellingen) en CD Multidisciplinaire en wisselende samenstelling

14 Lerend netwerk Kenniscentrum Kwaliteitszorg Brede open school
Regio 1 Regio 2 Regio 3 Regio 4 Regio 5 Kenniscentrum Kwaliteitszorg Brede open school Regionaal kernteam Thematische invulling Onderwijsaanbod Mensen maken school

15 Doel het netwerk Acties gezamenlijk aanpakken en resultaten bepalen (Regio) Kennisuitwisseling bevorderen Ondersteuning afstemmen op lokale noden en context De aanwezige expertise benutten Dubbel werk vermijden Samenhang van beleid op verschillende niveaus en in lijn met GO!2020 Kwaliteitsverhoging  win-win situatie voor de betrokken partners

16 Spoor 3

17 Naar een samenwerkingsmodel
2010: GO! 2020  Kwaliteitszorg 2011: Positioneringsoefening GO!  cultuur en structuur : samenwerking en betrokkenheid  VBC GO! Denkdagen GO! 1010 Project overleg en participatie CAC’s herdenken  WG samenwerkingsmodel Themadebatten  WG Betrokkenheid (bij beleid – visie/standpuntbepaling) Communicatie  WG Communicatie 2012: Spoor 3  organisatieverandering

18 Uitgangspunten Afbakening:
betrokkenheid en samenwerking bij beleidsvoorbereiding en -uitvoering  beslissing = bevoegdheid vastgelegd in BDGO - art 33§1 6° Ambities: Snelheid Betrokkenheid – gedragenheid Kwaliteit (onderbouwd, pro-actief) Advies en beslissing duidelijk gescheiden Voorstel: Ontdubbeling van het model (2 opties) in functie van finaliteit: strategische positionering (extern/intern): CLOUD-model strategische organisatie van het net: OVERLEG-model

19 Model STRATEGISCH - POSITIONERING STRATEGISCHE – ORGANISATIE ONTWIKKELING Extern Intern vb. Loopbaandebat vb. visie op leren vb. dotatieverdeling, infra-planning         CLOUD-model OVERLEG-model brede ‘beweging’ representatieve ‘vertegenwoordiging’ expertise, betrokkenheid, engagement ‘management-team’ open, vrij, fluïde, virtueel structureel, overleg kern van thematische adviseurs ev. thematische werkgroepen   meervoudig advies aan Raad consensusadvies aan Raad


Download ppt "GO!2020 ‘Samen dromen vormgeven’."

Verwante presentaties


Ads door Google