De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GO!2020 ‘ Samen dromen vormgeven ’. GO!2020 = vehikel voor het net Toekomstplan Instrument van verandering Multidisciplinaire benadering 2020 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GO!2020 ‘ Samen dromen vormgeven ’. GO!2020 = vehikel voor het net Toekomstplan Instrument van verandering Multidisciplinaire benadering 2020 2013."— Transcript van de presentatie:

1 GO!2020 ‘ Samen dromen vormgeven ’

2 GO!2020 = vehikel voor het net Toekomstplan Instrument van verandering Multidisciplinaire benadering 2020 2013

3 Strategisch beleid uitrollen Strategisch kader vertalen naar: 1ste uitvoeringsplan Evaluatierapport en bijsturing 2 de uitvoeringsplan Evaluatierapport en bijsturing  3 de uitvoeringsplan Verbetervoorstellen (multidisciplinaire aanpak, communicatie,..) Participatie in voorbereidingstraject Looptijd tot juni 2014 Overwicht aan bestuursniveau overstijgende projecten

4 Opbouw 3 de plan Spoor 1: concrete uitvoering (project- en programmawerking) Spoor 2: versterken van de samenwerking (lerend netwerk GO!2020) Spoor 3: optimalisatie van overleg en participatie

5 Spoor 1

6 Kenniscentrum Voeden : Thematische dossiers: hervorming SO, Vrije keuze, loopbaandebat, internaten, leerlingenvervoer en sociale mix. Strategische dossiers: actualisatie patrimoniumdatabank  integraalplannen Algemene bevraging om veel voorkomende noden te detecteren

7 Kwaliteitszorg (3 WS) Gestandaardiseerde toetsen Visie op evaluatie Vorming SGR/SGM Kijkwijzer op Smartschool Omgaan met diversiteit Sociale mix Flexibele leertrajecten Referentieprofielen (Inspectie) Professionalisering (leerbegeleiding)

8 Brede open school (WS) Het GO! ontwikkelde een draaiboek en Quickscan om scholen te ondersteunen die zich als een Brede Open School willen ontwikkelen Vijf pilootscholen ( 1 per regionaal team GO!2020 ): pedagogische - onderwijskundige verbreding, lokaal netwerk, samenwerkingsverbanden, …

9 Onderwijsaanbod (WS) Vorm geven aan ‘Onderwijs van de toekomst ‘ Beleidsontwikkelingen: Hervorming SO Schaalvergroting Knelpunten: Hoog aantal zittenblijvers Stijging doorverwijzing naar BuO Ongekwalificeerde uitstroom Schoolmoeheid Tekort aan technisch geschoolden Speerpunten in het beleid: Excelleren: excellent onderwijs, talentmaximalisatie Differentiëren: heterogeniteit, sociale mix, gelijke kansen Innoveren: uitgestelde studiekeuze, flexibel leren, aansluiting BAO-SO en SO-arbeidsmarkt/hoger onderwijs, lerarenopleiding en professionaliseren

10 Integraalplan en masterplan Een visie en strategie op onderwijs van de toekomst in de regio rekening houdend met de omgeving, de demografische evoluties, onderwijsaanbod, de Vlaamse beleidsontwikkelingen, de pedagogische visie op onderwijs en welke zijn dan de meest geschikte gebouwen over een tijdshorizon van 10 tot 15 jaar. +

11 Mensen maken school (2 WS) Inzetten op aantrekkelijk werkgeverschap  loopbaandebat Beroep van leerkracht aantrekkelijker maken (instroom) Jobsatisfactie (retentie) Gender onevenwicht …  promotiecampagne Professionaliseren: Leerkrachten: Aanvangsbegeleiding voor beginnende leerkrachten nu in een pilootfase  2 jaar professionaliseringstraject Directies: Nieuwe directieopleiding Pré-service en inservice training (vanaf September 2013) Ondersteunende instrumenten : HRM-instrument (CORE)

12 Spoor 2

13 Lerend Netwerk GO!2020 Structuur: Regionale G0!2020 teams (per provincie, 5 ) Horizontale samenwerking tussen de bestuursniveaus Invulling: Thematische vanuit de 5 strategische programma’s Focus op beleidsplanning en op concrete actieplanning Deelname: Partners: SGR (+ scholen/instellingen) en CD Multidisciplinaire en wisselende samenstelling

14 Lerend netwerk Regio 1 Kenniscentrum Kwaliteitszorg Brede open school Onderwijsaanbod Mensen maken school Regio 2 Regio 3 Regio 4 Regio 5 Regionaal kernteam Thematische invulling

15 Doel het netwerk Acties gezamenlijk aanpakken en resultaten bepalen (Regio) Kennisuitwisseling bevorderen Ondersteuning afstemmen op lokale noden en context De aanwezige expertise benutten Dubbel werk vermijden Samenhang van beleid op verschillende niveaus en in lijn met GO!2020 Kwaliteitsverhoging  win-win situatie voor de betrokken partners

16 Spoor 3

17 Naar een samenwerkingsmodel 2010: GO! 2020  Kwaliteitszorg 2011: Positioneringsoefening GO!  cultuur en structuur 2011-2012: samenwerking en betrokkenheid  VBC GO! Denkdagen GO! 1010 Project overleg en participatie CAC’s herdenken  WG samenwerkingsmodel Themadebatten  WG Betrokkenheid (bij beleid – visie/standpuntbepaling) Communicatie  WG Communicatie 2012: Spoor 3  organisatieverandering

18 Uitgangspunten Afbakening: betrokkenheid en samenwerking bij beleidsvoorbereiding en -uitvoering  beslissing = bevoegdheid vastgelegd in BDGO - art 33§1 6° Ambities: Snelheid Betrokkenheid – gedragenheid Kwaliteit (onderbouwd, pro-actief) Advies en beslissing duidelijk gescheiden Voorstel: Ontdubbeling van het model (2 opties) in functie van finaliteit: o strategische positionering (extern/intern): CLOUD-model o strategische organisatie van het net: OVERLEG-model

19 Model STRATEGISCH - POSITIONERINGSTRATEGISCHE – ORGANISATIE ONTWIKKELING ExternIntern vb. Loopbaandebatvb. visie op leren vb. dotatieverdeling, infra-planning    CLOUD-modelOVERLEG-model brede ‘beweging’ representatieve ‘vertegenwoordiging’ expertise, betrokkenheid, engagement‘management-team’ open, vrij, fluïde, virtueelstructureel, overleg kern van thematische adviseursev. thematische werkgroepen   meervoudig advies aan Raadconsensusadvies aan Raad


Download ppt "GO!2020 ‘ Samen dromen vormgeven ’. GO!2020 = vehikel voor het net Toekomstplan Instrument van verandering Multidisciplinaire benadering 2020 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google