De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de WERKCONFERENTIE

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de WERKCONFERENTIE"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de WERKCONFERENTIE
De meerwaarde van HBO-Verpleegkundigen in beeld! 6 oktober 2009

2 Belangrijke ontwikkelingen
Toename ouderen  toename zorgvragen Verandering in zorgvragen  behoud van eigen regie, kwaliteit van leven Toename complexiteit  multimorbiditeit, groter aanbod voorzieningen Andere cliënt  mondiger, ‘eist’ optimale kwaliteit, vergelijkt, heeft meer te besteden Toename ouderdomsziekte dementie  specifieke kennis noodzakelijk Toename technologie  vraagt kennis/vaardigheid om technologie toe te passen (en betrokkenheid van zorgverleners in het ontwikkelen van bruikbare technologie) Ontgroening  minder handen aan het bed beschikbaar Vermindering aanbod  nog minder jongeren kiezen voor een opleiding in de gerontologie/geriatrie

3 Innovaties in de zorg Technologie Zorg anders en slimmer organiseren Inhoudelijke leiders! HBO verpleegkundige Gerontologie & Geriatrie

4 Hoe toekomstige inhoudelijke leiders opleiden?
Gebrek aan rolmodellen Gebrek aan docenten die zelf echt expert zijn Instellingen die (nog) niet doordrongen zijn van de meerwaarde van hoger opgeleide professionals Omgeving waarin de nieuwe professionals zich moeten rijpen en zich moeten bewijzen Weinig rijpingstijd Scheve ratio specialisatie-doelgroep Hoge concurrente op de arbeidsmarkt

5 Programma 14.00 uur: Welkom en opening door dagvoorzitter prof.Jan Hamers 14.15 uur: Visie op de ouderenzorg "Nut en noodzaak" door Ton Bakker, psychogeriater Argos Zorggroep 14.30 uur: “Kiezen of delen” door Martin Gloudemans, bureau G&D 14.45 uur: Forumdiscussie met prikkelende stellingen onder leiding van Jan Hamers 15.45 uur: Changement 16.00 uur: 1e ronde Inspiratie plein 17.00 uur: 2e ronde Inspiratie plein 18.00 uur: Marktplaats;voor reflectie, inspiratie, informatie, 'n drankje en een buffet 19.00 uur: Einde werkconferentie

6 Ton Bakker Visie op ouderenzorg Nut en noodzaak

7 Opzet presentatie Waartoe HBO Verpleegkunde Gerontologie-Geriatrie? Expertisebehoeften V&V Resultaten tot nu toe Toekomst?

8 Waartoe? Knelpunten in resultaten ouderenzorg: Levensverwachting 85+ Functieproblematiek Kwaliteit van leven

9 Levensverwachting (historisch)

10 Levensverwachting 85+ Bron: RIVM “Zorg voor gezondheid”; Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006

11 Functieproblematiek Bron: RIVM “Zorg voor gezondheid”; Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006

12 Functieproblematiek (2)

13 Functieproblematiek (3)

14 Kwaliteit van leven Aanvulling op invulling: Wonen – Welzijn

15 Kwaliteit van leven Aanvulling op invulling: Wonen – Welzijn Gezondheid en functie Gezondheidsraad april 2009: focus op zelfredzaamheid functioneringsgerichte preventie

16 Nieuwe expertisebehoeften
(Info 2 invitational conferences) Noodkreet professionals Stageplaatsen in zorginstellingen Docenten aan HBO-V’s Studenten aan HBO-V’s - primair - zij-instromers (uit V&V-sector) Wat kiezen werkgevers (Raden van Bestuur)?

17 Resultaten HBO-VGG opleiding
10 HBO-V’s 77 studenten opgeleid Competentieprofiel (5 competenties) - zorgverlener in complexe situaties - regisseur (casemanager) - coach - innovatie/kwaliteit - beroepsbeoefenaar (boekje Vilans)

18 Resultaten HBO-VGG opleiding (2)
2 werkconferenties - aanpalende professionals - analyse implementatie Vakbladen/website Actiz Marktverkenning (Martin Gloudemans) Werkconferentie: “Meerwaarde HBO-VGG”

19 Toekomstige activiteiten?
Inspiratie door deze werkconferentie

20 Dank voor uw aandacht

21 Martin Gloudemans De behoefte aan HBO-VGG-ers op de arbeidsmarkt “Kiezen of delen”

22 Aanpak Beperkt arbeidsmarktonderzoek in opdracht van Actiz Gesprekken met RvB, directies, produktgroep-/locatiemanagers, HPO Literatuuronderzoek

23 Ontwikkelingen Competenties Vraagstukken/vragen
Toename complexiteit van zorg Andere kijk op dienstverlening Andere verwachtingspatronen cliënten Competenties Uitvoering zorg door verzorgenden en helpenden Vraagstukken/vragen Grotere span of control managers Verpleeghuisartsen - tekort - medisch > np - andere rol Innovatie, projecten Rolmodel in de uitvoering Deskundigheidsbevordering Geen beleidsmedewerker HBO-VGG

24 Positionering HBO-VGG-er
Meewerkend consulent Meewerkend voorman Primus inter pares Berekende behoefte: medewerkers Toeleiding:+ HBO-V aanwezig + MBO-vpk aanwezig + Nieuw HBO-VGG leren/werken

25 HBO - VGG Imago bij studenten Imago binnen HBO-V teams Positionering binnen HBO-V curriculum Volwaardige leerplaatsen binnen zorgorganisaties/communicatie

26 Kiezen of delen Zet door en coördineer en monitor de ontwikkelingen.
Regel de informatievoorziening en communicatie tussen HBO-V en VVT branche. Start diverse (duale) opleidingsinitiatieven gericht op kwalificering voor het HBO-VGG profiel. Stop met het bieden van onvolwaardige stages. Stages moeten leiden tot prikkeling en motivatie voor GG en VVT. Breng de benodigde expertise in de HBO-V teams, zorg voor rugdekking en randvoorwaarden.

27 Innovatie en implementatie
Pioniersfase voorbij, tijd om te kiezen en consequenties te trekken. Implementatie geen vanzelfsprekendheid. Niet van toevalligheden en individuele initiatieven af laten hangen.

28 Forum Inge Vossenaar, plv. directeur Langdurende zorg van het ministerie van VWS Clazina Pool-Tromp, lid Sectoraal Adviescollege HGZO, HBO-raad en voorzitter directie Instituut voor Gezondheidszorg, Hogeschool Rotterdam. Wim van der Vrie, hoofdverpleegkundige Afdeling Geriatrie UMCN St. Radboud, verplegingswetenschapper en voorzitter Afdeling Geriatrie Verpleegkunde V&VN Roger Ruiters, lid van de raad van bestuur van de MeanderGroep Zuid-Limburg en lid van bestuur Actiz. Wineke Weeder, bestuurder Verenso (de beroepsvereniging specialisten ouderengeneeskunde) Ellen Leistra, senior beleidsmedewerker, macro-economische vraagstukken en arbeidsvoorwaardenbeleid ministerie van VWS Corrie Ketelaars, senior inspecteur ketenzorg Inspectie voor de Gezondheidszorg

29 Stelling 1 De VGG is deel van het antwoord op de krapte op de arbeidsmarkt voor specialisten ouderenzorg.

30 Stelling 2 Zonder betere stageplaatsen wordt het nooit wat – zolang studenten geen rolmodellen zien, leren ze het nooit.

31 Stelling 3 Het echte probleem in de zorg is niet het gebrek aan geriatrische expertise, maar het gebrek aan goed middenkader. Daar zou de VGG voor opgeleid moeten worden.

32 Stelling 4 De VGG’ers zijn nodig om de kwaliteit binnen de ZZP-financiering op niveau te kunnen houden.

33 Stelling 5 We kunnen gemakkelijk een halve fte per afdeling inleveren als we er een VGG’er bij krijgen.

34 Inspiratielandschap met thematafels en workshop
Neem uw stoel mee naar…………… Thematafels: Stage en werken in de ziekenhuisverplaatste zorg Kwartier maken: Hbo-stages creëren en pas afgestudeerden een plek in de zorgorganisatie geven Toolkit “Uitstroomvariant VGG van de HBO-v van Hogeschool Utrecht” Begeleiden van zelfstandige professionele teams Ervaringen van Bachelors in de ouderenzorg   Netwerk studenten en pas-afgestudeerden in de ouderenzorg Praktijkleerplaatsprofiel  HBO-verpleegkundigen: onbetaalbaar! HBO-verpleegkundigen: onbetaalbaar? Blijven zitten Workshop: Het VVGprofiel in de HBOV en verder – doorlopende leerlijnen


Download ppt "Welkom op de WERKCONFERENTIE"

Verwante presentaties


Ads door Google