De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medicatietrouw en motivatie bij mensen met schizofrenie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medicatietrouw en motivatie bij mensen met schizofrenie"— Transcript van de presentatie:

1 Medicatietrouw en motivatie bij mensen met schizofrenie
Jos Dobber

2 Antipsychotica (1) Effectieve behandeling in acute fase
Effectieve bestrijder van terugval als onderhoudsbehandeling Relapse percentages kunnen + 35% dalen bij ‘volledige’ compliance De Haan & Bruggeman (2006)

3 Antipsychotica (2) Echter:
Op langere termijn hoge mate van noncompliance (25-75%) Fenton et al (1997); Pharmo-Instituut (2002); Dobber et al (2006)

4 Medicatietrouw Gedrag van patiënt tav. gezondheidsadvies / behandelregime Participatie patiënt in besluitvorming behandeling Strategie hulpverleners ter ondersteuning patiënt bij uitvoering behandelactiviteiten

5 Adherence Therapy Motivational Interviewing (Miller & Rollnick)
Stages of change (Prochaska & DiClemente) Adaptieve technieken

6 Adherence therapy (Barkhof, 2003)
Technieken? Fasering? Attitude?

7 Motivatie (1) Intrinsiek of extrinsiek Geen vast gegeven

8 Motivatie (2) Omvat: Willingness / Importance (is men bereid)
Ability / Confidence (is men in staat) Readiness (is dit het juiste moment)

9 Voorbeeld: Ambivalentie (1)
Wel en niet willen tegelijk Is normale fase veranderingsproces Gevaar: in de ambivalentie ‘vastzitten’ Werken aan ambivalentie: werken aan kern probleem

10 Ambivalentie (2) Werken aan ambivalentie vraagt vakmanschap:
Bijvoorbeeld: ‘The Righting Reflex’ Patiënt moet argumenten voor verandering aandragen: ‘As I hear myself talk I learn what I believe’

11 Algemene principes MI (Miller & Rollnick 2002, p36)
‘Express empathy’ ‘Develop discrepancy’ ‘Roll with resistance’ ‘Support self-efficacy’

12 Do’s en don’ts Open vragen stellen laten volgen door
Reflectief luisteren Gelijkwaardigheid Question – answer trap Trap of taking sides Expert trap Labeling trap Blaming trap

13 Verklaring effect MI (Miller)
Gesprekstechnieken toepassen om patiënt te laten zeggen dat hij wil veranderen (commitment) Empathische houding is doorslaggevend (Carl Rogers) Combinatie van 1 en 2

14 Patiëntenproces: Stages of change
Precontemplation - voorstadium Contemplation - overwegen Preparing for action - beslissen Action - uitvoeren Maintenance - volhouden Relapse / recycling – terugvallen / overwegen proces opnieuw te doorlopen Prochaska & DiClemente

15 Adaptieve technieken Normaliseren
Herstructureren beschadigende schemata Bekrachtigen voordelen zich goed voelen

16 Toepassing in praktijk (1)
Therapeutisch: meer effectieve en efficiënte uitvoering van MI (onder andere door verpleegkundigen)

17 Toepassing in praktijk (2)
Omgang / therapeutisch milieu therapie-ondersteunend: afhankelijk van het patiëntenproces de juiste dingen doen geeft handen en voeten (do’s en don’ts) in het omgaan met motivationele problemen

18 Discussie / stellingen
Door het werken in teams is toepassing van MI-kennis door verpleegkundigen niet goed mogelijk: wat de ene verpleegkundige opbouwt, wordt door de volgende verpleegkundige verstoord

19 Discussie / stellingen
Bij het toepassen van MI-kennis moeten verpleegkundigen het therapeutisch klimaat sterk veranderen en dus vooral hun attitude bijstellen

20 Discussie / stellingen
Verpleegkundigen die MI-principes kennen en toepassen leveren goede zorg: het is belevingsgericht en het is evidence based practice.


Download ppt "Medicatietrouw en motivatie bij mensen met schizofrenie"

Verwante presentaties


Ads door Google