De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ROM-S Presentatie Raadsleden 6 april 2005. Programma 19.30Opening (P. IJssels) 19.35Voortgang (J. Barendregt) 19.50Samenwerkingsmodellen PPS (P. Oussoren)

Verwante presentaties


Presentatie over: "ROM-S Presentatie Raadsleden 6 april 2005. Programma 19.30Opening (P. IJssels) 19.35Voortgang (J. Barendregt) 19.50Samenwerkingsmodellen PPS (P. Oussoren)"— Transcript van de presentatie:

1 ROM-S Presentatie Raadsleden 6 april 2005

2 Programma 19.30Opening (P. IJssels) 19.35Voortgang (J. Barendregt) 19.50Samenwerkingsmodellen PPS (P. Oussoren) 20.10Komende besluiten(J. Barendregt) 20.30Pauze / Vragen inleveren 21.00Vragen / discussie 22.00Sluiting

3 Doel Kwaliteit van de regio én Economisch perspectief samen realiseren

4 Voorgeschiedenis Sept. 2003: Pact van Schelluinen Zomer 2004:Raadsbesluiten ROM-S Zomer 2004:Raad Giessenlanden voorbereiding bestemmingsplan voorkeursrecht gemeente gevestigd

5 Taken ROM-S Logistiek centrum Schelluinen-West Regionaal parkeren Herontwikkelen vertreklocaties

6 Voortgang Marktverkenning Grondexploitatie Financiering Bestemmingsplan Grondverwerving Regionaal parkeren RvC i.o.

7 Marktverkenning Vraagzijde –Manifeste vraag –Latente vraag Aanbodzijde –Onderzoek Stec

8 Quick scan (bureau Stec) Actuele vraag in de regio: 11 ha Latente vraag veel groter Geringe concurrentie van buiten Grondprijzen kunnen hoger Verzamelgebouw niet gewenst Geen “truck facility point” Parkmanagement: basisniveau

9 Grondexploitatie Optimalisatie: –grondslag verbeteren –Ruimte voor de Rivier Vergoeding inbreng vermogen Aanpassing rotonde Zandkade Second opinion OPP Resultaat: OK

10 Financiering Financieringsbehoefte: € 20 mln Risicodragend: stel 33% = € 6 á 7 mln Deelname derden: 50% Aandeel gemeenten (+provincie?): 50% Dus gemeenten samen: € 3 á 3,5 mln Vreemd vermogen: overleg met bank(en)

11 voorbeeld vermogensopbouw

12 Verdeling over gemeenten Stel € 3,5 mln (risicodragend) Verdelingsvoorstel: %€ mln –Gorinchem35ca 1,2 –Giessenlanden, Leerdam: elk15ca 0,5 –Hardinxv.-G., Zederik: elk10ca 0,3 –Liesveld, Graafstroom, Nw-Lekkerland elk 5ca 0,2 Geen “kosten”. Niet t.l.v. lopende uitgaven

13 Deelname OPP Voordelen: Know-how gebiedsontwikkeling Ervaring in PPS-projecten Onafhankelijk van bouwbedrijven Dochter van Bank Ned. Gemeenten Participatie in risico

14 Bestemmingsplan Stand van zaken voorbereiding Situatie streekplan Aanvullende vragen raad Giessenlanden Planning: voor de zomer ter visie

15 Grondverwerving Voorkeursrecht Minnelijke verwerving –overleg grootste partijen gaande –voorbehouden: goedkeuring raad G. en RvC c.q. raden bestemmingsplan onherroepelijk Onteigening als noodrem

16 Regionaal parkeren Nodig 300 á 350 plaatsen; gespreid Bedoeld voor “kleine parkeerder” Na locatieverkenning: 8 opties geschikt Eerste locatie: Liesveld / Gelkenes Subsidie komt beschikbaar

17 Te nemen besluiten Integraal raadsvoorstel: Samenwerking Vermogensinbreng Structuur Oprichting ondernemingen

18 Te nemen besluiten: Samenwerking gemeenschappelijk beleid beleidsoverleg participatie in CV en BV (NV) zeggenschap

19 Te nemen besluiten: Gemeenschappelijk beleid Milieu en Handhaving Bestemmingswijziging Schelluinen - West Bestemming vertreklocaties: in overleg Grondbeleid (verwerving en uitgifte) tbv: Sch-W, P-plaatsen en vertreklocaties loopt via CV. MOTTO: SAMEN UIT, SAMEN THUIS

20 Te nemen besluiten: Beleidsoverleg Afstemming t.a.v uitvoering gemeenschappelijk beleid RvC-leden gemeenten nemen deel (personele unie) Bevoegdheid raden onverlet

21 Te nemen besluiten: Participatie in CV en BV Alle participanten (gemeenten, OPP en evt. provincie) verplichten zich om mee te werken aan de oprichting Voordracht commissaris door elke participant (aandeelhouders verplichten zich om voor te stemmen)

22 Te nemen besluiten: Vermogen in CV Omvang Eventueel: verdeling eigen - achtergesteld vermogen Beschikbaarheid tot einde project (behoudens unaniem besluit) Verdeling over partijen

23 Welke besluiten waar? CV BV Holding AvA RvC Vennoten verg. gemeenten

24 Te nemen besluiten: Besluitvorming RvC Elk één stem. Besluiten unaniem quorum: >50% Bij ontbreken quorum: 2e vergadering 2/3 meerderheid Daarna: AvA beslist

25 Te nemen besluiten: Besluitvorming AvA Naar rato van aandeel > 50% van het kapitaal moet voorstemmen quorum dus: > 50%

26 Te nemen besluiten: Besluitvorming Vennoten vergadering Wijziging kapitaalsinbreng: unaniem Overige beslissingen: >50% van het kapitaal

27 Structuur ROM-S (1) (voorstel Grontmij) gemeenten NV Holding publiek privaat NV Beheer projectbureau CV Sch-W CV “P” CV PPS 3 CV PPS 1 CV PPS 2 geldstroom zeggenschap

28 Structuur ROM-S (2a) 1 CV; zonder private partijen Beheer NV CV Gemeenten Provincie? projectbureau Samen 99% 1%

29 Structuur ROM-S (2b) 1 CV; met private partij(en) CV Gemeenten Provincie? Holding NV Beheer NV projectbureau Private partij

30 Structuur ROM-S (2c) Tussenmodel gemeenten NV Holding publiek privaat NV Beheer projectbureau CV Sch-W + “P” CV PPS 3 CV PPS 1 CV PPS 2 geldstroom zeggenschap

31 CV Beheer BV / NV RvC AvA Dir. S-W park. vertrek Banken Project-financiering 49,5% 1% 20 á 30% 70 á 80% zekerheden Structuur ROM-S (uitgewerkt) benoemt Holding NV 8 gemeenten OPP 50% 49,5% voordracht beleidsoverleg

32 Planning besluitvorming Intentie SOK__ IRV__Oprichting. RvC i.oaprilmei meisept Stuurgr.aprilapr+mei meisept Collegesmei mei+meisept. Raden juni-juli


Download ppt "ROM-S Presentatie Raadsleden 6 april 2005. Programma 19.30Opening (P. IJssels) 19.35Voortgang (J. Barendregt) 19.50Samenwerkingsmodellen PPS (P. Oussoren)"

Verwante presentaties


Ads door Google